Komentáře
ke článku: Gamma č. 029 (Rychlost světla)
(ze dne 31.01.2006, autor článku: Jarda Pecka)

Komentář ze dne: 02.08.2009 23:20:38     Reagovat
Autor: neregistrovaný - adam (@)
Titulek: cože?
Vážený pane, rychlost šíření světla ve vakuu je konstantní a neměnná, uznačovaná "c" a má přibližně hodnotu, kterou uvádíte. Zdůrazním ještě jednou slovo neměnná neboť se nemění ani účinky gravitačního pole, důvod je prostý - foton má nulovou klidovou hmotnost, takže mezi jím a hmotou z pohledu gravitační interakce žádné působení není. Gravitace ovlivňuje světlo jen dvěma způsoby (a to nepřímo):
1) pokud hypoteticky vyšlete světelný paprsek a on se při své dráze dostane do kontaktu s poměrně silným gravitačním polem, způsobí to "ohnutí" tohoto paprsku vzhledem k zakřivené geometrii prostoru a času kolem hmotného tělesa (jak postuluje obecná teorie relativity) - dojde tedy k zakřivení jeho dráhy - tímto byla na snímku zatměntí slunce z roku 1919 dokázána platnost teorie relativity (hvězdy které se na obloze promítl v blízkosti slunce se jakoby od sebe vzdálili oproti normálnímu stavu když se promítají na noční oblohu - schéma tohoto jevu najdete i v každé lepší enc

Komentář ze dne: 16.09.2010 15:30:21     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Stanislav Říha (stanislav.riha@centrum.cz)
Titulek: Urychlovač světla
Rád bych k tomu doplnil:
Mohu napsat, že cosi podobného mám spočítané. Není to
až tak složité jak to možná vypadá. Lze totiž jistým způsobem docílit několikanásobného odrazu, který sám o sobě to světlo urychluje. Celé to lze doplnit ještě jedním
malým doplňkem: ve výstupu takového urychlovače je
jisté zůžení. To pak za pomoci dvou doplňujících materiálů funguje také jako zesilovač. Výsledek bude vypadat tak, že jde o cosi, co měli prý jistí návštěvníci naší planety z vesmíru: malá nenápadná ale pro jisté
účely VELMI nebezpečná trubička... Může to totiž zafungovat také jako zbraň... Lze ji však použít i pro pohon vesmírných plavidel a le i jinak. V energetické
oblasti např. Může ohřívat vodu a vyrábět energii. Jako
zdroj postačí také drobnůstka... Jistým způsobem upravený v zásadě trojůhelníkový tvar...
Přečetl jsem si o fotonových počítačích. Světlo má vůbec velmi zajímavé vlastnosti. No, pokud budu mít jistou fólii a na ní vytvořeny jisté struktury lze vytvořit©2001 Zbyněk Slába, grafické prvky - Renáta Řehová
Stránky byly vytvořeny s využžitím redakčního systému: PhpRS