Počet zobrazených článkù: 8 (z celkem 8 nalezených)

Suezský průplav

* Gamma č. 193 Války na Středním východě (III.))

Vydáno dne 13. 08. 2009 (2927 přečtení)

Znárodnění Suezského průplavu (1.)

Z minulého dílu:
Po desetihodinové debatě byl princip reparací přijat. O rok později bonnská vláda svolila zaplatit a Izrael souhlasil přijmout 3,45 miliardy marek jako náhradu za hmotné škody, které nacisté způsobili Židům. S ohledem na nebezpečí hrozící od židovských extrémistů musel být podpisový ceremoniál v Lucemburku držen v tajnosti. Celý obřad podpisu dohody, trvající třináct minut, proběhl bez jediného slova, v naprostém tichu. Až v samém závěru Adenauer navrhl ministru zahraničí Moše Šarretovi, aby si potřásli ruce. Šarret podanou ruku přijal.


Celý článek... | Autor: Jarda Pecka | Počet komentářů: 33 | Přidat komentář | Informaèní e-mailVytisknout článek
Suezský průplav

* Gamma č. 189 (Suezský průplav (VII.))

Vydáno dne 17. 01. 2009 (3091 přečtení)

Díl sedmý - Od královny Viktorie do druhé světové války.

Z minulého čísla:
Žádné čekání na parlament, žádný ohled na veřejné mínění, žádné tajuplné pokyny, které by měly připravit zemi na něco mimořádného. Když se národ dnes ráno vzbudil, zjistil, že získal významný podíl na bezpečnosti a blahobytu vzdálené země,? napsaly Timesy. ?Důsledky této národní investice mohou být tak nedozírné, že by bylo mařením času pouštět se do odvážných spekulací. Tím, že máme moc, budeme mít také odpovědnost před světem.?
  ?Po čtrnácti dnech namáhavé práce a úzkosti jsem koupil pro Anglii podíl na Suezském průplavu,? psal Disraeli své důvěrné přítelkyni lady Bradfordové. ?Měli jsme proti sobě všechny hazardní hráče, světové bankéře a tajné agenty. Všechny jsme přelstili a ani v jediném okamžiku jsme nebyli v podezření.?


Celý článek... | Autor: Jarda Pecka | Počet komentářů: 7 | Přidat komentář | Informaèní e-mailVytisknout článek
Suezský průplav

* Gamma č. 187 (Suezský průplav (VI.))

Vydáno dne 27. 03. 2008 (3596 přečtení)

Díl šestý ? nelehké začátky provozu a kapitálový vstup Anglie

Z minulého dílu:
V červnu 1870 roku se Lesseps vypravil do Londýna. Osobním dopisem ho pozval sám lord Claredon, ještě nedávno zatvrzelý odpůrce průplavu: ?Velkolepý úspěch, kterého jste dosáhl v boji proti všem překážkám, odměnil vaši nezdolnou vůli. Se zvláštním potěšením Vám blahopřeji jménem vlády Jejího Veličenstva za zřízení dopravní tepny i za výhody, které od výsledku Vašeho úsilí s nadějí očekáváme.? V Crystal Palace přivítalo Lessepse třicet tisíc posluchačů. Londýnský magistrát ho jmenoval čestným občanem města. Ministerský předseda Gladstone mu pronesl přípitek. Lesseps byl v Anglii hvězdou.


Celý článek... | Autor: Jarda Pecka | Počet komentářů: 4 | Přidat komentář | Informaèní e-mailVytisknout článek
Suezský průplav

* Gamma č. 186 (Suezský průplav (V.))

Vydáno dne 04. 03. 2008 (3399 přečtení)

Díl pátý ? stavba a slavnostní otevření průplavu

Z minulého dílu:
Jak se dalo čekat, rozhodl nakonec výrok císaře Napoleona III. V únoru 1866 byly podepsány dohody mezi Ismaílem Pašou a Lessepsem podle podmínek turecké vlády. A jelikož v létě minulého roku zemřel lord Palmerston, nebylo už nikoho, kdo by zabránil turecké vládě, aby 19. března 1866 uznala koncesi na stavbu průplavu. Sir Bulwer si oddechl, že se může konečně soustředit na důležitější úkoly imperiální politiky. Vítězství slavili v Paříži drobní střádalové i velcí investoři, v Káhiře Ismaíl Paša a na suezské šíji inženýři a technici. Skončila jedna z nejdelších diplomatických válek v historii. Šťastna byla i císařovna Evženie, splnivší svou roli "strážného anděla průplavu", jak ji byl označil Lesseps.
  V srpnu 1866 Lesseps na valné hromadě akcionářů prohlásil: ?Od této chvíle je průplav nepopiratelnou skutečností.?


Celý článek... | Autor: Jarda Pecka | Počet komentářů: 7 | Přidat komentář | Informaèní e-mailVytisknout článek
Suezský průplav

* Gamma č. 185 (Suezský průplav (IV.))

Vydáno dne 27. 02. 2008 (2925 přečtení)

Díl čtvrtý ? poslední, ale nejvážnější diplomatická válka a Lessepsovo vítězství

Z minulého dílu:
  18. ledna 1863 byl Lesseps na staveništi u Hořkých jezer, když mu posel donesl telegram: vicekrál vážně onemocněl. Lesseps (kterému už bylo 58 let) skočil na koně, odcválal k nejbližší železniční stanici, nechal si přistavit lokomotivu a před soumrakem dorazil do Káhiry. Když sestupoval na nádraží se schůdků lokomotivy, na královské citadele právě stahovali vlajku s třemi měsíci na půl žerdi.
  Nikdo Lessepse nezastavil, když spěchal branou paláce. V Káhiře ho znali všichni. Dlouho stál u katafalku, po boku hodnostářů a generálů. Hleděl na člověka, který se stal jeho nejvěrnějším souputníkem v celém tom dobrodružném podniku. Co všechno si vicekrál musel kvůli Lessepsovi nechat líbit, kolik intrik a úskoků musel ukout, kolik diplomatických výhrůžek vyslechnout, aby pomohl Lessepsovi k jeho velkému dílu. Teď před ním ležel na katafalku. Lesseps plakal.


Celý článek... | Autor: Jarda Pecka | Počet komentářů: 7 | Přidat komentář | Informaèní e-mailVytisknout článek
Suezský průplav

* Gamma č. 181 (Suezský průplav (III.))

Vydáno dne 19. 12. 2007 (4914 přečtení)

Díl třetí - nadějné začátky projektu a opětovná porážka Lessepse. Ad hoc a dopisy čtenářů

Z minulého čísla:
Lesseps jezdil po celé Británii, navštěvoval bankéře, průmyslníky, rejdaře. Psal do Timesů. Ale přesvědčil jen pár opozičních poslanců, několik finančníků, ředitele Britského muzea a soukromou tajemnici Jejího Veličenstva královny Viktorie.
  ?Zdá se, že fantastická literatura v zemi Alexandra Dumase ještě nevymřela,? napsal Daily News. ?Nejvýstřednější romanciéři jsou břídilové a naivní neviňátka ve srovnání s velkým objevitelem z Pelusia.? Pelusium je starý římský přístav nedaleko Alexandrie; a oním "objevitelem" byl samozřejmě míněn Lesseps.


Celý článek... | Autor: Jarda Pecka | Počet komentářů: 15 | Přidat komentář | Informaèní e-mailVytisknout článek
Suezský průplav

* Gamma č. 180 (Suezský průplav (II.))

Vydáno dne 23. 11. 2007 (3701 přečtení)

Díl druhý ? moderní historie, Ferdinand Lesseps a soupeření evropských mocností. Ad hoc - s tématem nesouvisející zajímavosti ze světa i z domova

Z minulého čísla:
  V červenci 1851 Abbás paša podepsal koncesi na stavbu dráhy přes suezskou šíji. V červnu 1854 vyjel z Alexandrie první vlak - zatím jen na kratší část trasy, do Káhiry. O měsíc později byl Abbás paša zavražděn.
   Tři tisíce kilometrů odsud penzionovaný diplomat Ferdinand de Lesseps na svém rodinném zámečku v La Chénaie nedaleko Paříže nechal na chvíli zedničení, slezl z lešení a vzal si od listonoše čerstvé noviny. Mezi palcovými titulky málem přehlédl drobnou zmínku o tom, že v Káhiře zemřel na mrtvici Jeho Výsost Abbás paša. Pak přelétl okem o řádek níž: ?Jeho nástupcem se stal syn Mehmeda Alího, Saíd paša.? Lessepsovo srdce se nad tou druhou zprávou rozbušilo jako splašené. A běh dějin nabral v té chvíli nový směr.

Ferdinand de Lesseps
Ferdinand de Lesseps

Celý článek... | Autor: Jarda Pecka | Počet komentářů: 24 | Přidat komentář | Informaèní e-mailVytisknout článek
Suezský průplav

* Gamma č. 179 (Suezský průplav (I.))

Vydáno dne 14. 11. 2007 (8534 přečtení)

Díl první ? historie průplavu: od egyptských faraónů k Lessepsovi

Průplav spojující Rudé moře se Středozemním je jednou z nejdůležitějších staveb v dějinách lidstva. Jeho existenci dávno pokládáme za samozřejmou; málo je už dnes známo, jak obtížná a vzrušená byla historie jeho vzniku i peripetie jeho další existence. O tom bude toto číslo Gammy.


Celý článek... | Autor: Jarda Pecka | Počet komentářů: 16 | Přidat komentář | Informaèní e-mailVytisknout článek©2001 Zbyněk Slába, grafické prvky - Renáta Řehová
Stránky byly vytvořeny s využžitím redakčního systému: PhpRS