Počet zobrazených článkù: 13 (z celkem 13 nalezených)

Mikrosvět

* Gamma č. 066 (Výpravy do mikrosvěta (XII.))

Vydáno dne 16. 02. 2006 (4059 přečtení)

Výpravy do mikrosvěta (XII.) - princip laseru

Výraz LASER je zkratka z anglického popisu Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation neboli zesílení světla pomocí nucené emise záření. Řekneme si teď, jaké má laserové světlo zvláštní fyzikální parametry, že mu propůjčují tak zvláštní schopnosti, a jak takové světlo vzniká, čili co to vlastně je ta vynucená emise.


Celý článek... | Autor: Jarda Pecka | Počet komentářů: 7 | Přidat komentář | Informaèní e-mailVytisknout článek
Mikrosvět

* Gamma č. 063 (Výpravy do mikrosvěta (XI.))

Vydáno dne 15. 02. 2006 (4137 přečtení)

Výpravy do mikrosvěta (XI.) - Gamma záření / maximální teplota

Dopisy čtenářů

Aleš:

Bylo by taky možný obětovat jedno (nebo i víc) vydání Gammy teorii relativity, dilataci času atd.?

Rozhodně ano, ve vzácných volných chvílích už na tom zvolna pracuju. Nedávno jsem si koupil jednu moc pěknou knížku (Brian Greene: Elegantní vesmír), kde jsou tyhle věci vysvětlené tak nádherně, až mám podezření, že bych to nakonec mohl pochopit i já. Jakmile se mi to povede, zkusím to tady stručně vyložit.


Celý článek... | Autor: Jarda Pecka | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informaèní e-mailVytisknout článek
Mikrosvět

* Gamma č. 061 (Výpravy do mikrosvěta (X.))

Vydáno dne 15. 02. 2006 (3644 přečtení)

Výpravy do mikrosvěta (X.) - proč nebrat drogy

Dnešní vydání bylo inspirováno článkem z únorového čísla časopisu Newsweek International. Je to téma, které sice dost vybočuje ze základního zaměření Gammy, přesto je však v dnešní době natolik naléhavé a zajímavé, že mi to nedalo, abych ho do tohoto seriálu nezařadil.


Celý článek... | Autor: Jarda Pecka | Počet komentářů: 7 | Přidat komentář | Informaèní e-mailVytisknout článek
Mikrosvět

* Gamma č. 051 (Výpravy do mikrosvěta (IX.))

Vydáno dne 09. 02. 2006 (3114 přečtení)

Výpravy do mikrosvěta (IX.) - barva a vnímání barev

V sedmém a osmém čísle Mikrosvěta jsme se zabývali elektromagnetickým zářením a ukázali si, že součástí jeho vlnového rozsahu je i viditelné světlo. V souvislosti s tím může být ještě zajímavé podívat se na fyzikální podstatu pojmu pojmu barva. Barva světla je dána jeho vlnovou délkou a pohybuje se od červené na 960 nanometrech přes oranžovou, žlutou, zelenou, modrou až k fialové na 380 nm. Bílé světlo pak je směsí všech těchto čistých spektrálních barev.


Celý článek... | Autor: Jarda Pecka | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informaèní e-mailVytisknout článek
Mikrosvět

* Gamma č. 047 (Výpravy do mikrosvěta (VIII.))

Vydáno dne 08. 02. 2006 (4060 přečtení)

Výpravy do mikrosvěta (VIII.) - elektromagnetické záření (II.)

V pondělním asi dost těžkém čísle (slibuju, že od teďka už to bude mnohem lehčí) jsme si řekli, že kvantum elektromagnetického záření - foton - je spojeno s příčně kmitajícím vektorem elektromagnetického pole, a jelikož rychlost fotonu v daném prostředí je vždy stejná, délka takto vzniklé vlny je dána výhradně rychlostí kmitání tohoto vektoru. A teď se podíváme, co se bude dít, když budeme tuto vlnovou délku postupně měnit.


Celý článek... | Autor: Jarda Pecka | Počet komentářů: 4 | Přidat komentář | Informaèní e-mailVytisknout článek
Mikrosvět

* Gamma č. 046 (Výpravy do mikrosvěta (VII.))

Vydáno dne 08. 02. 2006 (3315 přečtení)

Výpravy do mikrosvěta (VII.) - elektromagnetické záření (I.)

Elektromagnetické záření (nebo vlny, což je totéž) je tvořeno proudem fotonů - jednou ze základních mikroskopických částic. Jak jsme si už kdysi řekli, foton je částice pohybující se ve vakuu rychlostí světla, tj. 299 792 km/s; v jiných, méně průzračných prostředích, se tato rychlost úměrně snižuje. V každém případě foton nemůže existovat v rychlosti nižší (ani vyšší) než je rychlost světla pro dané prostředí. Říkáme proto, že je to částice s nulovou klidovou hmotností (v klidu nemůže existovat). Jakmile se o něco zastaví, je pohlcen a předá svou energii překážce, do které narazil.


Celý článek... | Autor: Jarda Pecka | Počet komentářů: 4 | Přidat komentář | Informaèní e-mailVytisknout článek
Mikrosvět

* Gamma č. 042 (Výpravy do mikrosvěta (VI.))

Vydáno dne 08. 02. 2006 (3181 přečtení)

Výpravy do mikrosvěta (VI.) - radioaktivita (I.)

Ukázali jsme si, že se jádro atomu skládá z kladných protonů (které se navzájem elektricky odpuzují) a neutrálních neutronů; všechno dohromady jsou to nukleony, které se bez rozdílu přitahují (jen na ty opravdu nejkratší vzdálenosti) silnou jadernou silou. Viděli jsme také, že druh chemického prvku je dán počtem protonů (který určuje počet elektronů v obalu, a ty zase zprostředkují chemické vazby), a že z chemického hlediska tentýž prvek se může vyskytovat v několika izotopech, které mají v jádře stejný počet protonů, ale liší se počtem neutronů. Viděli jsme také, že právě neutrony, díky tomu, že se mezi sebou ani s protony neodpuzují, slouží jako jakési ?lepidlo? mezi odpuzujícími se protony.


Celý článek... | Autor: Jarda Pecka | Počet komentářů: 4 | Přidat komentář | Informaèní e-mailVytisknout článek
Mikrosvět

* Gamma č. 032 (Výpravy do mikrosvěta (V.))

Vydáno dne 03. 02. 2006 (3822 přečtení)

Výpravy do mikrosvěta (V.) - protony, neutrony a skladba atomu (II.)

Naposledy tady byla řeč o tom, jak se skládají atomy - jádro z odpuzujících se protonů a neutrálních neutronů, všechny tyto nukleony se navzájem přitahují silnou jadernou silou; a kolem toho všeho krouží elektrony - tolik, kolik je v jádře protonů. Řekli jsme si také, že druh chemického prvku (vodík, kyslík, dusík, ...) je dán počtem elektronů v obalu, který je zase určen počtem protonů; základní identifikační kartou každého prvku je tedy protonové číslo.


Celý článek... | Autor: Jarda Pecka | Počet komentářů: 6 | Přidat komentář | Informaèní e-mailVytisknout článek
Mikrosvět

* Gamma č. 023 (Výpravy do mikrosvěta (IV.))

Vydáno dne 26. 01. 2006 (3667 přečtení)

Výpravy do mikrosvěta (IV.) - chemická exkurze a dopisy čtenářů

Minule jsme poznali strukturu tří nejmenších atomů - vodíku, hélia a lithia; zvětšovali jsme počet protonů v jádře a přidávali k tomu neutrony, aby se nám to celé nerozletělo na kusy. Viděli jsme také, jak ze dvou atomů sdílením obíhajících elektronů vznikne molekula. A teď je tedy vhodná chvíle na slíbený krátký exkurs do chemie.


Celý článek... | Autor: Jarda Pecka | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informaèní e-mailVytisknout článek
Mikrosvět

* Gamma č. 021 (Výpravy do mikrosvěta (III.))

Vydáno dne 26. 01. 2006 (3290 přečtení)

Výpravy do mikrosvěta (III.) - struktura jádra

Jádro atomu vodíku se skládá z jediného protonu; co se stane, přidáme-li k němu další proton? Nové dvouprotonové jádro se okamžitě rozpadne: oba protony se odpuzují svými shodnými elektrickými náboji a nejsou ochotny spolu zůstat ani na okamžik. Abychom vytvořili stabilní jádro, musíme ke dvěma protonům přidat ještě neutron, který slouží jako jakýsi "atomový cement". Aby takový atom byl kompletní, je třeba v jeho obalu k původnímu jedinému elektronu dodat ještě druhý, aby byl elektronů v obalu stejný počet jako protonů v jádře; máme tedy atom s jádrem skládajícím se ze dvou protonů a jednoho neutronu a kolem toho obal čítající dva elektrony: atom hélia - He. Můžeme zkusit k němu přidat další atom hélia, jako jsme to udělali s vodíkem, ale tentokrát neuspějeme: molekula nevznikne.


Celý článek... | Autor: Jarda Pecka | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informaèní e-mailVytisknout článek
Mikrosvět

* Gamma č. 016 (Výpravy do mikrosvěta (II.))

Vydáno dne 25. 01. 2006 (3952 přečtení)

Výpravy do mikrosvěta (skladba atomu) a také řešení běhání v kosmické lodi

Základními stavebními kameny světa jsou tedy tyto částice:

elektron: velmi lehká částice o hmotnosti 1.9 x 10-31 kg, se záporným nábojem;

proton: částice poměrně těžká, o hmotnosti přibližně 1836krát vyšší než elektron a s elektrickým nábojem stejně velkým jako elektron, ale opačným;

neutron: částice velmi podobná protonu, těžší než proton přibližně o hmotnost elektronu, tj. cca o 0.05%, a bez elektrického náboje, tedy neutrální;

foton: částice elektricky neutrální, s nulovou klidovou hmotností (může existovat jen při pohybu rychlostí světla).


Celý článek... | Autor: Jarda Pecka | Počet komentářů: 9 | Přidat komentář | Informaèní e-mailVytisknout článek
Mikrosvět

* Gamma č. 012 (Výpravy do mikrosvěta (I.))

Vydáno dne 25. 01. 2006 (4228 přečtení)

Výpravy do mikrosvěta (I.) (výzkum atomu) / přistání na Erosu

Dnes zahájíme krátký seriál, který bude vycházet přibližně jednou týdně a zavede nás do exotického světa mikročástic; v jeho průběhu budu konečně moci odpovědět Terezce na její nedávný dotaz ohledně vzniku protonů.


Celý článek... | Autor: Jarda Pecka | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | Informaèní e-mailVytisknout článek
Mikrosvět

* Gamma č. 010 (Mikrosvět - struktura atomu)

Vydáno dne 24. 01. 2006 (7442 přečtení)

Čtenářský dotaz ohledně struktury atomu a co z toho vzešlo...

Honza:

Mám dotaz.
Znalosti o podobě atomu se z doby před 40 lety výrazně zlepšily. Vše nasvědčuje tomu že každý atom je malým vesmírem. Podívám li se na problém obráceně není nám známý vesmír atomem jiné hmoty?


Honzo, tohle je opravdu těžká otázka na pomezí fyziky mikročástic, kvantové fyziky, kosmogonie a spekulativní filosofie, a nejsem si jistý, jestli ji dokážu kvalifikovaně zodpovědět. Mikročásticemi i kosmogonií se tady ještě budeme zabývat; pro dnešek stručně zkusím odpovědět takhle:


Celý článek... | Autor: Jarda Pecka | Počet komentářů: 6 | Přidat komentář | Informaèní e-mailVytisknout článek©2001 Zbyněk Slába, grafické prvky - Renáta Řehová
Stránky byly vytvořeny s využžitím redakčního systému: PhpRS