Autor


Nkolik slov o autorovi Gammy


Autor

Autorem a vydavatelem Gammy je Jarda Pecka, ronk 1960, bytem nkde mezi stm nad Labem, Prahou a Maleovem u Kutn Hory, pracujc pro firmu Compaq (dej j potaov pmbh vnou slvu), v dubnu 2002 slouen s Hewlett-Packard Company.

Programtor, pekladatel, cyklista, lya, kajak, windsurfer, nmon jachta, parautista, paraglidista a vbec vniv cestovatel vemi dopravnmi prostedky po zemi, na vod i ve vzduchu. T se na svj vk pomrn zachovalmu duevnmu zdrav, s vjimkou rozvinut grafomanie v nelitelnm stdiu. :-))

Prvn vod Gammy: Ahoj vichni, zdravm vs po rnu (nebo kdykoliv jindy se dostanete k peten tto zprvy) a pedkldm vm tmto k nahldnut nult slo vlastnorun vyrobenho elektronickho nepravidelnho obasnku. Jeho obsahem budou zajmavosti z astronomie, kosmonautiky a ppadn ehokoliv dalho, co m zrovna zaujme natolik, abych si o tom s vmi chtl popovdat. Impulsem k tomuto npadu byla pro m steden pednka Jiho Grygara, kterou jsem shledal natolik poutavou, e ve m vzbudila pn rozdlit se o sv dojmy s ostatnmi ppadnmi zjemci, kte z asovch, geografickch nebo jinch dvod nemli monost ji tak navtvit. Obasnk bude vychzet pod nzvem Gamma - protoe se bude objevovat stejn nepravideln jako zblesky kosmickho gamma-zen (co to pesn je gama-zen a jestli tak existuje zen alfa a beta, o tom nkdy pozdji, bude-li to nkoho zajmat).

Bude vychzet jednou a jedenaticetkrt msn,podle toho, na kolik kosmickch zajmavost za tu dobu narazm a do jak mry budu mt as a nladu se s tm sepisovat - a pedevm podle vaeho zjmu, bude-li ovem vbec njak. Prmrn dlka jednoho sla by se mla pohybovat kolem pl strojopisn strnky, abych ml as to veer sesmolit a vy po obd v prci pest. Obasnk mete kdykoliv s okamitou platnost odhlsit zaslnm przdnho e-mailu s pedmtem "Gamma" na adresu vydavatele; ti z vs, kte mi po obdren prvnch pti vydn nepolou vslovn pn obasnk dostvat i nadle, budou pot ze seznamu adrest automaticky vyazeni. Shledte-li naopak jeho obsah zajmavm, nevhejte postoupit jej svm ptelm na Sti; pihlsit k odbru se me kdokoliv dal. Bude-li vs z tohoto oboru zajmat nco konkrtnho, neostchejte se zeptat. Na otzky v rozsahu amatrskch znalost zkusm odpovdt, kdy to irou nhodou budu umt; bude-li se ovem nkdo vyptvat na kvantovou povahu superstrun nebo posledn stav vzkumu intermedilnch boson, nezbyde mi, ne ho odkzat do pslunch mst (na webu, napklad).

A nakonec to nejdleitj: dtkliv dm vechny adresty, aby sv ppadn pipomnky, pn a dotazy poslali VHRADN na moji adresu a ZA DNCH OKOLNOST nepouvali k jejich zasln funkce "Odpovdt vem" / "Reply to all". U tak mi tenhle tden po dvou hromadnch depech, kter vyvolaly sprku vesmrovch e-mail, nkolik rozlcench korespondent hrozilo rozdupnm znakovho potae.

Slovo "nakladatele": Ve zaalo nkdy v roce 1999, kdy jsme si s Jardou poprv skoili z letadla a nsledn se se svmi zitky podlili s nkolika kolegy a dalmi kamardy. Ohlas bylo mnoho a postupn se z na komunikace vyvinula tzv. "terminlov dfika" (pracoval jsem v t dob na vdejnm terminlu esk Rafinrsk). Dfika obsahovala pedevm psan i obrazov vtipy a zanedlouho mla pes padest pravidelnch odbratel. Tenkrt jsme jet nepouvali skryt kopie a tak o sob jednotliv pjemci vdli, z eho asto vznikaly rzn komick situace. Napklad jeden Jardv kolega v teplickm Glaverbelu se zastnil konkursu na msto v esk Rafinrsk a zcela nesouvisle pak dostal ode mne z CeR e-mail, kter namsto oekvanho vsledku konkursu obsahoval zsadn informaci: "Zdrav T jedna kurva rafinrsk". Povedlo se mi toti zamnit pjemce. Jarda dodneka neme zapomenout na zcela konsternovan vraz neastnho kolegy, kter mejlk povaoval za ponkud svraznou odpov personlnho tvaru nadnrodn firmy (jinak s velmi dobrou povst).

Po urit dob se zrodil v hlav mho spoluletce a programtora npad na vydvn elektronickho asopisu, kter nazval prv Gamma (po znmm druhu pronikavho zen) a opatrn se dotzal pjemc dfiky, jak budou mt o jeho vtvor zjem. Byl znan a dnes m Gamma tm sto pravidelnch odbratel. Nyn si mete tento obasnk pest i na Internetu. sel je ji mnoho destek a jsou opravdu zajmav a poun, psan navc zcela charakteristickm slohem. Budou zde publikovmy postupn, pokud chcete mt pehled o novinkch na tchto strnkch, zaregistrujte se prosm a budou vm automaticky zaslny informan maily na elektronickou adresu, kterou uvedete ve svm osobnm nastaven.©2001 Zbyněk Slába, grafické prvky - Renáta Řehová
Stránky byly vytvořeny s využžitím redakčního systému: PhpRS