Npovda Gammy


Strun nvod pro prci se strnkami Gammy


Obecn:

V Hlavn nabdce je seznam vech dleitch tmat, rozkliknutm konkrtnho odkazu se vm oteve prvn lnek z vybran sekce. Dal monost je otevt si seznam nzv vech lnk sekce, kter vs zajm - toto provedete kliknutm na pslun odkaz v pravm sloupci Strun vpis z tmat. Tet monost je rozkliknut odkazu v pravm dolnm sloupci "Podrobn vpis z tmat", tm se oteve seznam pslunch lnk s vodnm textem. Je li seznam del, naleznete pod nm odkaz na dal strnku.

Dynamick menu: pi kadm rozkliknut jednoho tmatu se vlevo zobraz dal sloupeky s nabdkou vech lnk k zvolenmu okruhu. Po nvratu na Hlavn strnku, rozen vyhledvn, nebo pihlen uivatele se dynamick menu vdy skryje, tato funknost je vytvoena z dvodu vt pehlednosti strnek.

Na zkladn strnku se vdy dostanete kliknutm na odkaz "Hlavn strnka" v nabdce "Hlavn menu" v levm hornm sloupeku.

Pod kadm lnkem je vdy seznam souvisejcch lnk, kter zrove funguje jako odkaz (kliknte na nj my). Poadovan lnek se nsledn oteve v novm okn.

Vae komente k lnkm: pod kadm lnkem jsou odkazy na peten koment a pidn komente. Zde se mete k lnku libovoln vyjadovat a tmto zpsobem tak komunikovat s ostatnmi teni.

Pihlen uivatele: po rozkliknut tohoto odkazu se mete pihlsit do systmu strnek Gammy, k tomuto elu se nejprve muste zaregistrovat. Zrove si mete navolit monost "zaslat novinky na mail" - pokud zvolte "Ano", o kadm novm lnku na strnkch Gammy vm nsledn pijde informan mail. Jste li pihleni, pi psan koment se pod textem automaticky zobraz v podpis. Pozor - pokud se pihlaujete do systmu jako existujc uivatel, po oteven okna s vaimi daji (zmnov formul) muste vdy jet kliknout na tlatko Uloit zmny, v opanm ppad se Vae pihlen neprovede! Tyto strnky maj funkci "Autologin", pokud mte zapnutou volbu "Cookies" ve vaem prohlei, po sputn strnek budete ji automaticky pihleni.

Hledn ve lncch Gammy: pro rychl vyhledn slova, nebo textovho etzce slou vstupn dka v polku Vyhledvn v pravm sloupeku. Napite slovo, nebo text a stisknte enter, i pomoc myi tlatko Vyhledat. Dleit: pokud vyhledvte etzec s vce slovy, napklad "Vesmr, n domov", nebo njakou vtu, muste dt hledan etzec do apostrof, nebo mezery mezi slovy doplnit podtrtky. Pokud to neudlte, nalezne se kad lnek, kter obsahuje jedno, nebo vce slov z etzce! Chcete li omezit vae hledn na titulek, nebo klov slova, pouijte odkaz "Rozen vyhledvn" a zde si zvolte poadovan omezen. Pozor: Vyhledvn vm nebude fungovat, pokud mte prohle pepnut do mdu "Working Offline" - "Pracovat odpojen"!!©2001 Zbyněk Slába, grafické prvky - Renáta Řehová
Stránky byly vytvořeny s využžitím redakčního systému: PhpRS