Zajímavosti

* Gamma č. 029 (Rychlost světla)

Vydáno dne 31. 01. 2006 (4085 přečtení)

Dopisy čtenářů: rychlost světla

Jirka:

Nedávno proběhla tiskem zpráva, že se vědcům podařilo pozastavit šíření světelného paprsku na 0,001 s. Rychlost šíření světla ve vakuu je 300 000 km/s, i když nevím jak je to v případě gravitace - když mohu urychlit či "přesměrovat" družici obletem okolo planety - tak proč ne světlo ? Každopádně pozastavení světelného paprsku dává možnost, jak nahradit elektronové počítače počítači fotonovými. Nevíš něco o tom, jak se vědcům podařil tento husarský kousek ? Asi by to chtělo trochu školení ohledně kvantové fyziky.......Světlo


S kvantovou fyzikou to zatím radši nebudeme přehánět, někteří inženýři tady ještě nevydýchali ani protony a neutrony :-) a navíc se musím přiznat, že k tomuhle konkrétnímu tématu jsem ani po několika týdnech nestihl sehnat autoritativní podklady, takže moji odpověď tentokrát berte spíš jako soukromý názor. Každý má své intelektuální meze, a tady jste mě už zahnali hodně blízko k okraji pevné půdy, za nímž už (aspoň v téhle chvíli) nemám o co opřít nohu :-)

Co se týče snížení rychlosti světla, není to zas tak světoborná záležitost; světlo se šíří pomaleji v každém jiném prostředí než ve vakuu, což dokládá známý experiment s lomem světla (?hůl do vody ponořená zdá se býti zlomená?). Pokud jsem správně rozuměl výkladu z článku, který jsi k dotazu přiložil (viz přílohu tohoto vydání), efektu zpomalení bylo dosaženo pohlcením fotonu a jeho následným vyzářením, tj. emisí už vlastně jiného fotonu, takže efekt zpomalení byl jen zdánlivý.

Z hlediska možných aplikací samotný fakt zpomalení asi není moc přínosný; zajímavější může být efekt ?zakonzervování? a reaktivace světelného paprsku. Technologicky to ale asi nebude jednoduché, a kdo si chce začít střádat na svůj první ?fotonový počítač?, má asi ještě dost času.

Jinak gravitace skutečně umí dělat se světlem zajímavé věci, ale to je téma na samostatné číslo, až se pokusím vysvětlit vám aspoň některé elementární důsledky obecné teorie relativity, což bude o to napínavější, že sám o ní mám jen zcela mlhavé ponětí :-)

*************************************************************************

Milan:

Myslel jsem ,že rychlost světla cca 300 000km/s je maximální a neměnná. V TV ve zprávách mluvil nějaký fyzik "podařilo se urychlit světlo na 90 000 000 km/(jednotkama si nejsem jistý)". Taky, že světlo zastavili v atmosféře (nějakého plynu ) na 1 setinu sekundy. Je to vůbec možné ? Není to už skoro cestování v čase ?

Jen dovětek k předchozí odpovědi - rychlost světla (c) je neměnná pouze ve vakuu a jen tehdy, není-li přítomno silné gravitační pole (už zmíněná obecná teorie relativity - o tom někdy později). V každém případě hodnota 300 000 km/s platí jako absolutní horní mez, a dodnes nebyl podán žádný důkaz možnosti tuto hranici překročit. Pokud by tomu tak bylo, PAK by se ASI o cestování v čase dalo mluvit; jak je známo, při rychlostech blížících se rychlosti světla dochází k ?dilataci času? neboli zpomalování jeho běhu až do jeho téměř úplného zastavení; odtud lze vyvozovat, že při rychlosti vyšší než c by se čas vlastně obrátil (minimálně by bylo možné ?předhonit? světelné paprsky, počkat si na ně a ?přečíst? si z nich, co se v minulosti dělo). V této chvíli nemohu než považovat překročení rychlosti světla za čirou spekulaci.

K pozastavení světelného paprsku zřejmě skutečně došlo, ovšem způsobem, který s důsledky speciální ani obecné teorie relativity nemá konkrétní souvislost; viz výše.
Celý článek | Autor: Jarda Pecka | Počet komentářů: 41 | Přidat komentář | Informaèní e-mailVytisknout článek


©2001 Zbyněk Slába, grafické prvky - Renáta Řehová
Stránky byly vytvořeny s využžitím redakčního systému: PhpRS