Nabídka léčení a terapiíCo vám přesně mohu nabídnout a proč


Pomoci vám mohu řešit například následující věci:

- chronické, či dlouhodobé nemoci, které klasická medicína řešit neumí a to i choroby degenerativní
- deprese a úzkosti
- problémy se vztahy, ať již partnerskými, rodinnými, pracovními atd.
- potíže s tělesnou hmotností
- fobie a strachy
- problémy se sebedůvěrou a sebeprosazením
- přivtělené duše a případné další entity
- některé duševní nemoci, zde je ale často vhodné je řešit prostřednictvím vnímavého blízkého člověka a to zejména v začátku léčení

Pokud stojíte před nějakým zásadním životním rozhodnutím, mohu Vám napovědět pomocí tarotových karet a astrologie.


Jestliže se na mne obrátíte s žádostí o pomoc s nějakým problémem, budu se vám s ním vždy snažit pomoci komplexně, to znamená nalézt a vyřešit zejména jeho příčinu. Postupuji tak ve všech případech, ať už se jedná o fyzické nemoci, deprese, potíže ve vztazích, v zaměstnání či jinde. Nejlepší myslím bude, vysvětlit celý princip na jednoduchém případu: na jaře se na mě obrátila mladá maminka, jejíž půlroční holčička měla velice ošklivý atopický ekzém, po celém těle, ale nejvíc na krku. Lékaři to řešili značně silnými kortikoidy, nic jiného nezabíralo. Kůže byla zduřelá a mokvavá a mimino samozřejmě otrávené a protivné, protože většinu své drahocenné životní energie vydávalo na boj s nemocí a nikoli na spánek a zábavu. S maminkou jsme se tedy domluvili na osobním setkání a pustili se do práce.

Nejprve jsme začali s vyčištěním negativních vlivů, které obvykle spočívají v tzv. přivtělených duších, v tomto případě jsem se ale poprvé setkal s tím, že škodil ještě žijící člověk, o to to však bylo složitější. Jednalo se o někoho poměrně mediálně známého, jehož jméno nebudu veřejně sdělovat, ale měli byste vždy pečlivě volit, koho navštívíte. Často stačí jedna osobní návštěva v kombinaci s vaší zranitelností a máte veliký problém. Mladá maminka ho měla značný a to i přes to, že určité nebezpečí vycítila při osobním setkání okamžitě. Když jsme pak napojení tohoto člověka odstraňovali, její holčička řádila o patro výš tatínkovi v náručí, jak příslovečná černá ruka. (Děti jsou vždy vděčnými objekty pro bezohledné černé mágy.) V okamžiku, kdy se nám to podařilo, malá spokojeně usnula. Teprve potom jsme se pustili do dalších věcí – regresní terapie holčičky prostřednictvím maminky. Moje původní domněnka, že ekzém, zejména na krku je důsledkem porodního traumatu - přiškrcení pupeční šňůrou, vzala rychle za své již při prvním kroku, ale v regresích jsme pak odhalili další velmi zajímavé souvislosti. Mamince jsem dal ještě kontakt na kamaráda Jindřicha, který na dálku zbavil dům entit, které tam již nepatřily. Výsledek? Holčičce začal ekzém mizet a nakonec se změnil i přístup lékařů, kteří konečně objevili nějaké potravní alergie. Dneska je to zdravé a spokojené dítě s čistou pokožkou a se zájmem o svět, odpovídající jeho věku. Stačily na to tři společná sezení v délce cca jeden a půl hodiny.

Popsaný případ naznačuje, jakým způsobem pracuji, prozradím vám ovšem ještě víc: velmi rád od jisté doby žádám o pomoc archanděly živlů a další vyšší síly, funguje to naprosto spolehlivě a já jsem za jejich ochotu pomáhat náležitě vděčný. V základu se zaměřuji na eliminování všech škodlivých vlivů, protože ty člověka vždy připravují o drahocennou disponibilní energii a tím mu prakticky znemožňují se plně vyléčit. A teprve potom se věnuji kompenzaci dalších problémů, kterými mohou být nejrůznější traumata, fobie, strachy, nesprávné vzorce myšlení a jednání, fyzické i psychické choroby, genetika atd. Biolog či lékař se těmto řádkům určitě s chutí zasmějí, ale pro mě je důležité, že to funguje. Ti správní zájemci si ke mně cestu vždycky najdou a není jich málo. Ostatně, bylo mezi nimi už i několik lékařů a nelitovali:-) V principu je každý člověk stroj, řízený počítačem, reaguje na vnější i vnitřní podněty, vše si ukládá do paměti a tato paměť je z evolučního hlediska poměrně zásadní nástroj a hlavně - je v ní uloženo všechno ze všech vašich inkarnací. Tyto záznamy mohou zachránit život, ale také účinně škodit, záleží za jakých okolností byly do paměti zapsány. Nesprávný záznam škodí a je třeba je změnit, přepsat neškodným. Žádný záznam nelze z paměti vymazat!! Ale pokud se místo něj uloží jiný, potom lidský „počítač“ nalezne právě tento nový a ten starší, škodlivý již ignoruje. A to je základní podstata uzdravování i z vážnějších nemocí. Všechny tyto škodlivé záznamy způsobují ztráty energie, fobie, choroby a přemrštěné reakce na jinak běžné věci. Tím vzniká vnitřní disbalance a následně nemoc, nesprávné reakce ve vztazích a další problémy. Paradoxně často posilují takové nesprávné záznamy v paměti dítěte jeho rodiče a to nevhodnou výchovou. Dítě se chová z jejich pohledu špatně a oni pak namísto láskyplné kompenzace zhoršují jeho potíže fyzickými a dalšími tresty a tím dále zvyšují jeho vnitřní nejistotu, neúctu k sobě samému a nesebedůvěru. Naopak poučený, empatický rodič může řadu problémů svého dítěte vyléčit tak, že v dospělosti již pak není žádného dalších terapií třeba.

Zbývá snad ještě odpověď na dotaz, jestli je můj způsob léčení vhodný pro každého. V podstatě ano, ale každý jsme jiný a ne všichni jsou těmto, či podobným metodám otevřeni. Jsou lidé, kteří mají zájem se vyléčit a přitom neuznávají alternativu, přesto i ti jsou někdy okolnostmi donuceni to zkusit. Jsou li ty okolnosti dostatečně silné, často pak bývají výsledky překvapeni. Nelze však nikdy spolehlivě dopředu říci, jestli moje léčba na dotyčného zabere či nikoli. Nicméně jak říká osvědčené české pořekadlo, za pokus nic nedáte. V nejhorším případě vám doporučím někoho jiného, ke komu mám naprostou důvěru. Seznámím vás s mým pohledem na věc a s tím, co by vám dle mého názoru pomohlo. Můžeme se na příčiny vašich potíží podívat například astrologicky a pak už je jenom na vás, jestli můj výklad, či návrh řešení přijmete, nebo nikoli. Podstatou správného alternativního léčení je, že se svobodně rozhodnete vyřešit nějaký problém. Pakliže jste ale čímkoli ovlivněni, ať už nějakou cizí entitou, nebo vlastními předsudky, strachy, traumaty či nesprávnými vzorci myšlení, nebo nesprávnou výchovou, nelze o žádné svobodě vůbec mluvit, protože jednáte především pod tlakem něčeho, co nějakým způsobem mění vaše uvažování. Je tedy nutné problém rozkrýt, pochopit, zpracovat na vědomé i nevědomé úrovni a teprve potom je možné jej odstranit, nebo chcete li - přepsat jeho často patologický vliv v podvědomí. Pro koho jsou tedy mé postupy vhodné? Pro vnímavější lidi, kteří se opravdu chtějí uzdravit a těch je většina. Pokud někdo vnímavý není a přesto chce řešit své potíže tímto způsobem, pak je to možné provést přes někoho dalšího, ideálně přes jeho příbuzného. Je li vůle, pak je možné léčit prakticky vše!

Existuje něco, s čím vám určitě nepomohu? Ano, s akutními problémy a úrazy, ohrožujícími vás na životě. Ty patří vždy do rukou lékařů! Stejně tak již zkažené zuby. Jestliže se však neúspěšně léčíte například na alergie, roztroušenou sklerózu a další neurologické choroby, pokud trpíte nějakou formou bujení a klasická medicína příliš nepomáhá, zlobí li vás ekzémy, zažívací potíže, nefungují li vám vztahy, když vám leze na nervy zlý šéf či tchyně:-), potom je samozřejmě možné zkusit to u mě. Slíbit vám ale mohu jediné: že vám v žádném případně neublížím:-) Pokusím se vám však pomoci se všemi výše zmíněnými problémy. A jak? Prostřednictvím regresních postupů, očištění od přivtělených entit, odpuštění sobě i druhým, zlepšení sebeúcty a přístupu k sobě. Málokdo by třeba věřil, jak účinně se zlepší vaše vztahy, pokud dokážete správně najít cestu sami k sobě a ze zkušeností vím, že pouze velmi malé procento lidí se má ve skutečnosti rádo tak, jak by měli. Z toho pak pramení řada nepříjemných problémů. Obvykle je li na vás partner zlý, nevážíte si především sami sebe a proto jste si ho také našli. Když změníte přístup sami k sobě, vždycky se změní i on, to je mnohokrát ověřené. Zajímavé je, že jen málokterý psycholog, zaměřený na vztahy, toto řeší. Kolik je potřeba sezení a jak dlouho trvají? Obvykle jeden a půl, až tři hodiny, někdy pomohou dvě, někdy deset, záleží na mnoha okolnostech a nelze to nikdy spolehlivě určit dopředu. Kde a kdy pracuji? Léčením se prozatím neživím, takže nejčastěji v Praze po sedmnácté hodině večerní. Po dohodě lze samozřejmě k vážnějším, imobilním případům dojet. Vážnějším případem mám na mysli například pokročilejší stádium roztroušené sklerózy. Protože zejména tu lze alternativními postupy léčit docela dobře.

Jaká je cena za jedno sezení? 500 korun za cca dvouhodinovou terapii. Jestliže za někým pojedu na delší vzdálenost, potom také náklady za cestu, dle předchozí dohody.