Reiki

Třetí stupeň Reiki

Třetí, neboli také "mistrovský stupeň" Reiki

Třetí, neboli mistrovský stupeň Reiki je také nazýván profesionálním. Iniciují se při něm zbývající tři čakry a tím se dokončí komplexní harmonizace těchto základních prvků energetického systému organismu. Vaše schopnosti se dále výrazně prohloubí, navíc je předán tzv. mistrovský symbol, pomocí kterého lze účinně zesílit působení Reiki. Po semináři třetího stupně již můžete působit na skutečně profesionální úrovni a vaše výsledky budou znatelně lepší, než ve stupních předchozích.Naučíte se také vytvářet své vlastní symboly, což ještě více rozšiřuje možnosti vašeho působení a umožní vám to účinně podpořit léčení. Rozvoj vlastních schopností se kladně projeví i v případě zásahu na dálku. V dnešní komerční době je možné "zakoupit" si kompletní iniciaci do všech stupňů během jednoho dne. Vývoj však nelze urychlit a takový člověk pak ani nepocítí dynamický nárůst svých schopností. Opravdu se vyplatí nepospíchat, je vhodné stoupat po žebříčku jednotlivých iniciací s patřičným časovým odstupem. Mezi druhým a třetím stupněm doporučuji dobu minimálně jednoho roku a většina lidí dává přednost spíše delším, až tříletým obdobím.

Mistr profesionál je člověk s určitým rozhledem, který získá především praxí. Při působení Reiki dochází k harmonizaci organismu a duchovní vývoj je příjemným sekundárním projevem používání této univerzální vesmírné energie. Samotné používání symbolů Reiki harmonizuje velmi účinně vaše energetická centra a tím se zlepšuje nejen vaše zdravotní, ale i psychická a duševní kondice. Navíc si můžete vytvořit pro každou čakru vlastní speciální symbol a tím urychlit a zkvalitnit proces harmonizace organismu. Třetí stupeň je vhodný pro každého, kdo používal metody druhého stupně dostatečně dlouhou dobu a pociťuje potřebu dalšího růstu a osobního vývoje.


Absolvent třetího stupně Reiki by měl znát a dodržovat následující, obecně platné duchovní principy:

Mistr vždy souhlasí se všemi událostmi ve svém životě, neboť ačkoliv vypadají jakkoli nepříznivě, v dřívější době vytvořil podmínky k jejich vzniku. Neznamená to však, že podlehnete tlaku událostí, ale vezmete si z nich poučení.

Mistr vidí dokonalost i ve zdánlivě nedokonalém.

Ne vždy si Mistr uvědomuje, na jaké úrovni chtěl dosáhnout určitého výsledku. Ale nikdy nepochybuje o tom, že daného výsledku na nějaké úrovni dosáhnout chtěl.

Mistr nikdy a nic neodsuzuje, za žádných okolností. Ví, že si vytvořil všechno, co nyní prožívá a je si vědom prostého faktu, že je schopen kdykoli změnit vše, co kdy vytvořil.

Mistr si uvědomuje, že vše, co by odsuzoval by vlastně udržoval. Ví, že pro svůj vývoj potřebuje vše, co vlastní a prožívá právě v tomto okamžiku.

Mistr se rozhoduje vždy sám za sebe, nikoli na základě zažitých společenských konvencí a názorů okolí. Svá rozhodnutí považuje za správné a stejnou volbu dává i druhým.

Mistr ví, že svoboda je podstatou duše, nikoli jejím cílem. Nikdy neomezuje svobodu svojí, ani druhých.

Mistr ví, že rozhodnutí druhých nemá právo měnit a ovlivňovat, přestože se mu mohou jevit jako nevhodná či dokonce škodlivá.

Mistr pozoruje, vyhodnocuje a pokud je požádán, pomůže.

Mistr má na své cestě k osvícení dovoleno vše, co činí s láskou a nejlepším svědomím.

Mistr se vždy řídí svými pocity.

Mistr dělá vždy to, co ho baví a naplňuje. Ví, že je to snadná a jediná možná cesta k dokonalosti a štěstí.

Mistr se nesnaží o výsledky, prostě si jen uvědomuje, že již existují.

Mistr nedělá nic pro to, aby dosáhl uznání, ale chce vyjádřit to, čím ve skutečnosti je.

Mistr vždy uznává druhé takové, jací jsou a vždy povzbuzuje druhé k tomu, aby uznávali a milovali sami sebe. Nikdy ze skromnosti nepopírá nejkrásnější aspekty svého já a o totéž se snaží u druhých.

Mistr se dokáže radovat z vlastní existence. Ze svých pocitů, kontaktů, úspěchů i neúspěchů a život považuje za lehkou hru, která ho povznáší k poznání a dalšímu duchovnímu růstu.


Na semináři třetího stupně se naučíte:
- používat čtvrtý, tzv. mistrovský symbol Reiki
- vytvářet a používat vlastní symboly za konkrétním účelem
- výrazně zesílit působení energie Reiki při fyzickém kontaktu, i na dálku
- duchovní principy léčení, příčiny vzniku těžších či chronických chorob a jejich kompenzaci
- účinněji diagnostikovat pacienta a to na blízko i na dálku
- účinnější ovlivňování situací určitým způsobem
- efektivněji čistit místnosti a potraviny energetickým způsobem
- získáte iniciaci do třetího stupně Reiki

Cílem tohoto semináře je poskytnout vám všechny potřebné praktické i teoretické znalosti, abyste mohli energii Reiki třetího stupně účinně používat k léčení sebe i druhých.Autor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 0 | Sdílet na: | | |


Napsat komentář

(Registrace nového uživatele)

  *Napište číslicemi jednadvasedm:


  *Jméno:


  Heslo: (Pouze pro registrované)


  *Titulek:


  *Text zprávy:

Diskuse - hlavní str.

Diskuse o energiích  Diskuse o astrologii  Diskuse o Tarotu  Diskuse o léčení, mystice
Související články:

Upozornění na podzimní, jednodenní kurs Reiki dne 28.10.2017 (8.10.2017 17:46)
Jednoduché zjištění zdravotního stavu (31.8.2016 21:14)
Nebojte se svého učitele zeptat! (17.2.2009 21:32)
Reiki v otázkách a odpovědích (7.1.2007 21:20)
Vaše zkušenosti s léčením (28.11.2005 10:45)
Názory čtenářů (28.11.2005 09:02)
Typický seminář Reiki (27.11.2005 08:08)
Mistr učitel Reiki (26.11.2005 19:05)
Reiki a drahé kameny (25.11.2005 21:24)
Druhý stupeň Reiki (25.11.2005 21:20)
První stupeň Reiki (25.11.2005 21:16)
Nežádoucí účinky Reiki (25.11.2005 21:09)
Možnosti a limity Reiki (25.11.2005 21:00)
Reiki - princip nemoci a uzdravení (25.11.2005 20:46)
Reiki - současný stav (25.11.2005 14:44)
Reiki dříve a dnes (25.11.2005 14:34)
Reiki - zkušenosti (25.11.2005 14:12)