Tarot - Malá Arkána, Hole

Astrologie


Obrázky a mapa jednotlivých karet Holí Malé Arkány s odkazem na jejich výklad

V tomto článku naleznete podrobné výklady všech jednotlivých karet Holí Malé Arkány, (Malá Arkána je pro větší přehlednost rozdělena do čtyř samostatných stránek, které jsou provázané odkazy pod jednotlivými texty). Příslušný popis naleznete vždy pod obrázkem konkrétní tarotové karty.

Hole představují živel Ohně a ukazují na božskou podstatu člověka. Naznačují na sílu vůle a vášeň, jsou to symboly vedení, energie, aktivity a přímé cesty k cíli. Ukazují na společenské postavení a na schopnost vést druhé lidi. Naznačují na kroky, které je třeba vykonat, abychom něčeho dosáhli. Hole jsou také symbolem životní energie a tvořivosti.

Hole vyjadřují vášeň, morálku (i tu slepou), moc, sílu, charisma a tvořivost, která je základním hnacím prvkem každého člověka. Naznačují na energii, pokud je ve výkladu málo Holí, může dotyčný trpět nedostatkem všeho, čeho se jejich popis týká. Vyjadřují božskou jiskru v člověku. Ukazují na to, co a jak má člověk udělat, aby dosáhl úspěchu. Říkají, jak se postavit k příležitostem. Symbolizují primární životní energii. Povšimněte si tvaru hole, která na své špičce jasně připomíná falus – mužský penis. Je to dravá, mocná, ale i bezohledná energie, symbol muže jako takového.


Výběr typu Tarotu