Tarot - Malá Arkána

Astrologie


Obrázky a mapa jednotlivých karet Pohárů Malé Arkány s odkazem na jejich výklad

V tomto článku naleznete podrobné výklady všech jednotlivých karet Pohárů Malé Arkány, (Malá Arkána je pro větší přehlednost rozdělena do čtyř samostatných stránek, které jsou provázané odkazy pod jednotlivými texty). Příslušný popis naleznete vždy pod obrázkem konkrétní tarotové karty.

Poháry představují živel Vody a ukazují hlavně na kvalitu citů a emocí, na lásku a vztahy. Srdce představuje nádobu, ve které se nachází emoce. Naznačují na smyslnost, s jakou přistupujeme k životu a rovněž na vztahy vůči společnosti a ve společnosti, nejenom tedy partnerské. Navazování vztahů a možnost jejich legalizace. Poháry obecně ukazují také na stav a kvalitu duše.

Poháry jsou pomyslným opakem Pohárů – v jejich živlové symbolice, ale zatímco klasický výklad živlů staví Vodu a Oheň proti sobě, v praktickém životě jde mnohem více o vyrovnání a harmonii mezi jejich projevy. Mužský princip nutně potřebuje ženský, aby se nestal destruktivním a naopak - ženský princip se bez mužského neobjede, protože by se nevyvíjel, nedostal by se kupředu. Poháry symbolizují ženskost, cit, lásku a charakter vztahů. Naznačují na vztahy nejenom partnerské, ale i pracovní a přátelské. Vyjadřují povahu emocí, citovou stránku sexuality, umělecké záležitosti, smysl pro krásu. Dostatek Pohárů naznačuje na emočně, citově založeného člověka, jejich nedostatek, či přebytek Mečů zase na jedince, který má citovou oblast spíše blokovanou a vše se snaží řešit přednostně rozumem.


Výběr typu Tarotu