Tarot - Malá Arkána, Meče

Astrologie


Obrázky a mapa jednotlivých karet Mečů Malé Arkány s odkazem na jejich výklad

V tomto článku naleznete podrobné výklady všech jednotlivých karet Mečů Malé Arkány, (Malá Arkána je pro větší přehlednost rozdělena do čtyř samostatných stránek, které jsou provázané odkazy pod jednotlivými texty). Příslušný popis naleznete vždy pod obrázkem konkrétní tarotové karty.

Meče představují živel Vzduchu a týkají se tak hlavně ega, rozumu a myšlenkových procesů. Ve vyšším aspektu pak popisují činnost ducha. Je to strukturované vědomí a způsob používání myšlenek a nápadů. Vyjasňují, ale mohou také ničit. Ukazují na schopnost logického úsudku, na řešení problémů rozumem a logikou. Jedná se často o rozlišování, rozdělování věcí za účelem jejich analýzy, o charakter duševní činnosti.

Meče, popisují vše, co je spojené s egem, rozumem a myšlenkovými procesy. Ukazují ale také na kvalitu ducha. Meče vyjadřují oddělení ega a duše, případně jejich spolupráci, ale jsou to také karty, které nás většinou seznamují s méně příjemnými atributy života – s negativními vazbami na rodinu či předky, na závislost na rodičích, či partnerovi, na končící vztahy, na ego, topící se v problémech, které samo vytvořilo atd. Ego samozřejmě potřebujeme, bez něj bychom nedokázali v životě nic realizovat, ale zároveň je to dvousečná zbraň, protože si rádo vytváří vlastní názory a postoje a pak se snaží řídit jimi a nikoli potřebami duše. Tento princip, pokud mu dovolíme se rozvinout, nám pak v životě komplikuje, či poškozuje poškozuje většinu důležitých oblastí. Proto je třeba studovat všechny mečové karty obzvláště pozorně.


Výběr typu Tarotu