Mystika

Odpovědi na komentáře pod články, část třetí

Malé pojednání o černé magii a o tom, že svět okolo nás může být občas plný nástrah

Po dlouhé době jsem si opět pročetl komentáře čtenářů mých stránek a hned první z nich - o špatném konci několika lidí po iniciaci do prvního stupně Reiki, mě opravdu zaujal. Rozhodl jsem se mu věnovat samostatný článek, protože vysvětlení není úplně jednoduché a k tomu, aby bylo možné pochopit důležité souvislosti, jsem se musel rozepsat trochu více. Rád bych ale poznamenal, že všechno, co jsem níže napsal, jsou pouze mé subjektivní názory a nikoli žádná univerzální pravda.V komentáři k článku nežádoucí účinky Reiki píše čtenářka, že někteří její přátelé se po iniciaci do Reiki zbláznili, začali být krutí k sobě i k druhým, manipulovali se svým okolím, vnucovali každému Reiki a cítili se být "pány vesmíru". Čtenářka dále udává, že měli bludy, halucinace a stihomam a že tento stav u nich trval roky a u některých ještě přetrvává. V závěru komentáře je položena otázka, "co se stalo špatně?"

Než se pokusím odpovědět, především bych rád zodpovědně řekl, že nemám žádný patent na rozum a už vůbec ne v duchovních záležitostech. Poslední člověk, který ho v nějaké větší míře měl, byl ukřižován zhruba před dvěma tisíci a třinácti lety a v souvislosti s tím tehdejší římský protektor v Palestině - Pilát Pontský vyhlásil poprvé v historii hygienickou akci "máme čisté ruce", ve které se ho trochu později, nepříliš úspěšně, pokusila symbolicky napodobit česká, sociálnědemokratická vláda:-) Věci však mohou být mnohem vážnější, takže si je pojďme trochu rozebrat. Nejlépe od těch opravdu základních vztahů. Řečeno IT jazykem, udělejme si malou analýzu lidské infrastruktury:-)


Člověk je bytost takzvaně trojjediná - "skládá se" z fyzického těla, duše a ducha. Fyzické tělo známe, ale už méně lidí ví, že to není jenom chaoticky přežívající entita, kterou kdysi někdo stvořil, (vzhledem k současnému stavu světa evidentně pod vlivem návykových látek):-) Fyzické tělo je řízeno duchem a ten tuto činnost provádí (mimo jiné) prostřednictvím duše. Duch je skutečně nejvyšší složka lidské bytosti, kdežto duše pro změnu řídí city a emoce. Výsledkem (a občas i následkem) součinnosti ducha a duše žijeme, fungujeme a jsme buď zdraví, nebo nemocní a to jak fyzicky, tak i duševně. Lékařská věda pracuje pouze s tělem, klasická psychiatrie pak i s duší (často aniž by o tom vlastně věděla), ale ne vždy správně - například pomocí medikace, elektrošoků a dalších nepříliš příjemných metod. Pozor - neznamená to v žádném případě, že bych neuznával lékaře, naopak - jednak mám mezi nimi mnoho přátel a potom - všechno má své místo a kde bychom byli bez lékařů, jistě není třeba složitě komentovat. Navíc pokud vám například amputuje nohu vlak, nepomůže žádná esoterika a je třeba rychle jednat, jinak prostě zemřete. Stejně tak existuje i řada duševních chorob, které v první fázi jinak, než klasicky léčit nelze. Proč? Protože těžce duševně nemocný člověk obvykle nespolupracuje. Samozřejmě dobrý léčitel si poradí i tady, ale těch mnoho není. Dobrý léčitel musí především precizně znát duchovní zákonitosti a čím je tato znalost větší, tím vyšší jsou i jeho schopnosti. Tradiční magie se vždy definovala jako vláda vědoucích nad nevědomými a zde se pravděpodobně dostáváme k podstatě toho, o čem psala zmíněná čtenářka se svém komentáři. Proč? Protože (čistě subjektivně) předpokládám, že se zmínění přátelé čtenářky mohli stát pohodlnou obětí tzv. černého mága. Opravdu? Vždyť černí mágové jsou přeci jenom pohádkách, v těch od Boženky, nebo ještě lépe - od Andersena. Nebo ne? Právě že ne. Vítejte ve světě, který není jenom pozitivní a plný božího světla a lásky, jak tvrdí někteří skalní zastánci hnutí New Age:-), ale kde si také můžete velmi rychle naběhnout na příslovečné vidle. Jak?


Není to nijak složité. Nejrozšířenějším typem černého mága je člověk, který si nějakým způsobem bere životní energii od druhých lidí. Tedy získává něco, co mu nepřísluší a škodí tím jak druhým, tak i sobě. Jak se mohu stát takovým mágem? Není nic snazšího. Musím něco nabídnout a na oplátku si vezmu mnohem víc. Nabídka duchovních metod léčení je k tomu velmi vítanou příležitostí. Příklad: udělám si nejvyšší stupeň energetického duchovního směru, založím si internetové stránky, začnu nabízet zasvěcení a získám tím řadu důvěřivých lidí - nebo nezískám, vždy primárně záleží na mých prezentačních dovednostech. Když je získám a moje morálka mi nezabrání zájemců zneužít, mám rázem otevřenou řadu možností. Lidem nabízím další akce, kterými budu posilovat svůj vliv. Semináře, sabaty, rituály, to vše mi umožní obklopit se lidmi, kteří by rádi poznali něco víc a zároveň nemají dostatečně rozvinutou intuici a ochranu, aby mě takříkajíc "prokoukli". Postupně si začínám budovat tzv. "říši", neboli síť lidí, kteří mě potřebují, touží se se mnou setkat, chtějí ode mne léčit, hledají radu atd. A já si je velmi šikovně připoutávám k sobě, vytvářím v nich dojem, že se beze mne neobejdou, radím jim, směruji je, kam potřebuji a oni si vůbec neuvědomují, že přestávají být sami sebou a že jsou na mne čím dál tím více závislí. Díky tomu je mi postupně uzavírán přirozený zdroj disponibilní energie a tím větší mám potřebu získávat si další a další lidi a brát energii od nich. Jsem odpojen od lásky a světla a abych přežil, musím zneužívat druhé. Neuvědomuji si, že jediná možná cesta je láska, důvěra a ochota sdílet a žít podle vyšších, univerzálních zákonů. Postupně se do toho zaplétám víc a víc a čím více jsem odpojen od základní životní energie, tím víc jsem závislý na energii svých obětí. Začínám tak zvyšovat svoji bezohlednost, potlačuji poslední zbytky morálky a jde mi už jenom o to, abych rozšiřoval počet lidí, kterým beru jejich sílu. Ztrácím víru a lásku, stávám se chladnokrevným a zlým, ale musím umět skvěle lhát a přetvařovat se, abych ostatní přesvědčil, že jsem pro ně správná volba. Neustále rozšiřuji okruh závislých, kterým zvyšuji potřebu se se mnou setkávat, pořádám pro ně další a další akce, postupně je odpojuji od jejich blízkých a připoutávám k sobě - vytvářím jim závislost a to mi umožňuje získávat od nich stále větší množství energie. A jak se budou tito lidé cítit? Co myslíte?:-) Ano, čím dál hůř a tím víc mě budou potřebovat. A já budu přesně tam, kde jsem ve své nevědomosti, zoufalství, případně pocitu nadřazenosti chtěl být.


A nyní další seznámení se základními pravidly:

- fyzické tělo je omezeno časem a prostorem
- duše je omezena pouze prostorem a nikoli časem
- duch není omezen ani časem, ani prostorem.

Znamená to zhruba toto: pokud chci někoho vysávat, obvykle to řeším na úrovni ducha a teprve potom duše. Proč? Protože duch není omezen prostorem a časem a může tak kontaktovat jakéhokoli jiného ducha a to kdekoli. Jakmile se mu to podaří, využije další článek - duši a vytvoří emoční, nebo citovou závislost. Tím má následně otevřenou cestu k energii těla, duše i ducha. Vyvinutý černý mág má nad tím méně vyvinutým převahu a to mu umožňuje si jej podmanit - pokud mu to jeho morálka dovolí.

A teď přichází další důležité pravidlo, pravidlo svobodné vůle, nesmírně významné a klíčové.

Logicky vás napadne, jak to tedy s otázkou svobodné vůle vlastně je. Jednu věc si prosím zapamatujte: svobodná vůle je určitý dar evoluce, ale je to také dar dvousečný. Můžeme si skutečně dělat, co chceme a to i v případě, že naše rozhodnutí není v souladu s univerzálními pravidly a zákony. Vždycky si ale za to neseme plnou zodpovědnost. Tím se zásadně lišíme od evolučně nižších forem života! Pouze si musíme uvědomit další klíčový zákon: cokoli zasejeme, to také sklidíme! Platí to absolutně! Pokud náš vyspělejší duch zneužívá jiného ducha, duši či tělo, je to vždy pouze souhlasem dotyčného, je to jeho svobodná vůle. Nižší duchovní úroveň, případně nižší rozhled ovládaného ducha umožní svou neznalostí, že může být zneužíván duchem na vyšším stupni znalostí. Jedině a pouze znalost pravidel je to, co vám dává moc nad těmi, kteří tuto znalost nemají!! Jak tuto moc využijete, záleží čistě na vašem osobním rozhodnutí a na tom, zda vám to umožní objekt vašeho zájmu. Podstatou ochrany před černým mágem je uvědomění si principu, na jehož základě vám takový člověk škodí. Můžete se pokusit odstřihnout jeho vliv rituálem, nošením amuletů a dalšími prostředky, ale není to tak správně, protože tím pouze odkláníte sílu, neřešíte příčinu a magický útok se k vám může dostat jinou cestou. Popis základních funkcí lidské psychiky by zabral několik stránek, ale řekněme pro zjednodušení, že pokud si umožníme na vědomé úrovni pochopit co, případně kdo nám škodí a jak, teprve potom se můžeme svobodně rozhodnout, jestli si to necháme dál líbit, či ne. Stačí si to pouze uvědomit a černý mág má co? Smůlu.:-)


Zkušený černý mág své schopnosti obvykle nerozvine během jednoho života, ale tyto zkušenosti a vliv si buduje po řadu inkarnací a stejně tak si rozšiřuje i počet těch, kterým škodí. Při odvádění duší z druhých lidí se často setkávám s jevem, kdy na člověku "sedí" jedna, nebo více duší, které někdo poslal. Jak je možné na někoho poslat duši? Jestliže máte dostatečné magické znalosti a zkušenosti, není pro vás vůbec těžké zneužít bloudící duši, která má po smrti fyzického těla pocit, že v předchozím životě nejednala správně. Slíbíte jí, že se může nyní vykoupit tím, že bude někomu způsobovat to, co jí řeknete a ona jde a dělá to. Záleží samozřejmě na úrovni její vyvinutosti. Výrazem "duše" mám v tomto případě na mysli ducha a duši zemřelé bytosti. Malý příklad: na léčeném člověku objevíte "přivtělenou" duši. Ptáte se jí, jestli je tam dobrovolně, nebo jestli jí někdo poslal. Podobné přitahuje podobné a tak třeba alkoholik přitahuje duše, které také milují alkohol a které si neuvědomují, že zemřely a tím, že se "přivtělí" na alkoholika, si mohou vychutnávat jeho pocity při konzumaci této návykové látky a často jim ani nedochází, že už jsou po smrti fyzického těla. Když jim to dokážete, obvykle bývají dost překvapené:-) Oproti tomu se duše, která byla poslána, odlišuje jednak strachem z toho, kdo jí vyslal a také často i smutkem, který pramení z domnělé absence svobodné vůle. Čím nižší je vyspělost poslané duše, tím větší bývá její smutek nad zjištěním, že nemá fyzické tělo a že podléhá nějaké cizí vůli - protože si neuvědomuje vůli vlastní. A moje zkušenost s černými mágy je zajímavá: pokud jsou po smrti, je poměrně snadné jejich ducha přesvědčit o škodlivosti jeho chování a odvést jej do světla, aby se mohli seznámit s následky svých činů, přestat škodit a znovu se narodit. Často z počátku sebevědomě tvrdí, že jsou nejmocnější v celém vesmíru a když jim dokážete, že už jenom vaše pozitivní myšlení jim ubližuje, většinou se v první fázi strašně urazí. Pak můžete pracovat s tím, že vy jste vlastně mocnější, než oni a máte z poloviny vyhráno. Avšak jestliže se setkáte s duchem fyzicky žijícího černého mága, dostáváte se do mnohem složitější situace. On je totiž také ukotven ve svém fyzickém těle a to mu dává obrovskou oporu v jeho přesvědčení, že má skutečnou moc. V tomto případě proti sobě stojí dvě naprosto rovnocenné entity: dva lidé, kteří mají tělo, duši i ducha a potom byste museli mít opravdu pevný záměr, abyste takového černého mága přesvědčili o škodlivosti jeho počínání, kdežto pokud mu opora fyzického těla chybí, bývá to obvykle daleko jednodušší.


Abych se ale konečně vrátil k nelehké odpovědi na dotaz, kde se v případě iniciace do Reiki stala chyba: dle mého čistě subjektivního názoru se mohli zmínění lidé na kursu setkat právě s osobou popsaného černého mága a ten jim nějakým způsobem uškodil. Jakým, to opravdu netuším. Já černý mág (doufám) nejsem a těmito metodami se nezabývám. Ale nikdy jsem se nesetkal s tím, že by někomu po mém semináři bylo zle, že by se psychicky zhroutil, nebo že by nově nabyté schopnosti jakkoli zneužíval ve svůj sobecký prospěch. Mým cílem je naučit druhé lidi, aby byli schopni samostatně pomoci sami sobě i druhým. To je v příkrém rozporu se snahou typického černého mága. Ten naopak usiluje o maximální závislost na sobě, o to, aby jeho "žák" opustil své blízké a svěřil svůj život výhradně jemu. Postupů jak toho docílit je celá řada, ale nejčastěji se pracuje buď se strachem, nebo s touhou dokázat víc, než ostatní. V každém případě bych vám doporučil jednu věc - než lehkomyslně navštívíte kurs energetických metod léčení (Reiki, Ra Sheeba, Merkaba, Shamballa a další), než půjdete za kartářkou, ptejte se. Zjišťujte si reference a ať to zní jakkoli surově, nechte nejdřív druhé, ať si natlučou nos za vás. Buďte chytřejší a nepouštějte se lehkovážně do věcí, které jsou pro vás jedna velká neznámá. Vyzvídejte, jestli druhým dotyčný / dotyčná pomohli, jestli se cítili lépe. A nikdy na nic nespěchejte. Spěchá se v kapitalismu, ale ne v duchovním růstu!


Co bych mohl doporučit zmíněným postiženým přátelům čtenářky? Pokud mají zájem, ať navštíví kvalitního léčitele, který jim pomůže, ale pozor - musí sami chtít. A to je v případě zmanipulovaných obětí černého mága často problém. Ale nikoli neřešitelný. Stačí pouze ukázat jejich duchu pravdu. A to nemusí být vůbec složité. Klasická psychiatrie jim pravděpodobně nepomůže. Pokud nebude lékař otevřený věcem, kterým se na fakultě určitě neučil. Takoví lékaři existují a je jich čím dál více, hlavně těch mladších. To je dobrá zpráva. Vždy je ale potřeba nezapomínat na jednu věc - léčení musí být vždy svobodná vůle, svobodné rozhodnutí dotyčného. A možná ještě jedna důležitá věc - věci se vždy dějí jak mají. V každém okamžiku naší úžasné existence potkáváme lidi a události, které nás učí. A jsme to my, kdo se dobrovolně rozhoduje, že se učit nechá, ať už se to okolí jeví jakkoli. To mějte vždy na paměti, než začnete soudit. Ve své praxi se často setkávám s věcmi, nad kterými by se jinému vařila vzteky krev. Pak stačí objevit souvislosti a rázem mám ve všem mnohem jasněji. Zmíněné oběti Reiki si zřejmě s tím, kdo je do ní inicioval, řeší nějaké staré dluhy. Ano, ještě před několika lety bych se nad podobným tvrzením pohrdavě zasmál, že autor těchto řádek je zřejmě cvok. Dneska už se nesměji ničemu:-) Čím víc vím, tím menší je riziko, že mi někdo, nebo něco ublíží. A o tom je celý náš vývoj. Studujte, poznávejte, učte se, myslete pozitivně, zkuste se naučit poslouchat vážnou hudbu, protože má na nás neuvěřitelně mocné léčivé účinky. Zejména ta od Bacha, Beethovena a Vivaldiho.Buďte vnímaví, radujte se z maličkostí, laskavě pomáhejte druhým a zbavte se strachu. Pak nad vámi nebude mít nikdo žádnou škodlivou moc, protože vaše energie budou tak čisté, že se k vám nic špatného nedostane. Je to tak jednoduché:-)


Jak je možné poznat černého mága? Je a není to těžké. Především rozlišujeme dvě skupiny takových lidí - první to dělá vyloženě záměrně, ta je horší a druhá nevědomě. Ti nevědomí škodí obvykle méně, typicky využívají buď manipulace, nebo přímý útok. Zalezou si na vás, například v práci a prudí a prudí a vy chodíte domů naštvaní a vyčerpaní, zatímco jim je lépe. Oblíbenou skupinou jsou také tchyně:-) Ty často dokážou se snachami a zeti pravé "zázraky" a stejně tak i s vlastními dětmi. Mezi mágy vědomé pak patří zejména některé kartářky, mistři duchovních učení, alternativní terapeuti a další. Pokud k někomu takovému půjdete, přemýšlejte, ptejte se na zkušenosti druhých, dejte důraz na první pocit, na sympatie či antipatie a na to, jak se budete cítit po návštěvě. Jestliže vás kartářka bez vysvětlení tlačí do rozchodu s partnerem, zbystřete. To může být také projev pokusu dostat vás pod svoji kontrolu. Dobrý terapeut vám nikdy neřekne, co máte dělat, ale bude se snažit, abyste sami pochopili souvislosti a na základě pochopení se svobodně rozhodli. Cílem černého mága je vám svobodnou vůli naopak potlačit. A záleží čistě na vaší svobodné vůli, kterou možnost si vyberete:-)Autor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 1 | Sdílet na: | | |


Napsat komentář

(Registrace nového uživatele)

  *Napište číslicemi jednadvasedm:


  *Jméno:


  Heslo: (Pouze pro registrované)


  *Titulek:


  *Text zprávy:
10.9.2020 13:56
Titulek: Psychické útoky

Od: Pav


Kdysi v dětství jsem se ve škole setkal s nějakými lidmi, co do mě hustili něco o Satanovi.Tehdy jsem na tyhle věci nevěřil a byl jsem racionalista.Do jaké míry tohle má s tím vším co teprve napíšu souvislost, opravdu nevím.Občas se kolem mě děly a i trochu dodnes dějí divné věci, jde zejména o obecné vztahové problémy s lidmi.Přitahoval jsem tehdy dost negativní lidi s kterými jsem vůbec nesouzněl (zajímavé, jak omílaný zákon přitažlivosti najednou nefunguje).Dále se mi stávalo, že na ulici, naprosto neznámí lidé, mě oslovovali s nějakými hloupostmi, kdosi třeba stál na rohu baráku, vyčkal, až ho budu míjet a něco spustil (už si nepamatuji co).Nebo jsem šel někde na ulici a kdosi z davu mi mírně podrazil nohu.Nebo jsem šel někde v parku, na lavičce seděli nějací dva a ukazovali si na mě už na dálku.Když jsem prošel kolem nich, tak mě oslovovali jestli nemám cígo a pívo (přitom bylo léto a park byl plný lidí), v jejich výraze byl zřetelný potlačovaný smích.Tehdy jsem tyhle věci vnímal jako přirozenost, jenže dnes, když se na to podívám zpětně zjišťuji, že je to nějaká magická či jiná levárna.Nebo třeba se dva lidi v mé blízkosti začali o něčem bavit, co zrovna souviselo s mým životem v některých případech snaha vyvolat strach či špatnou náladu.Jinak vysávání energie, hlavně přes noc, pokračuje doposud a bránit se, je dost těžké, ten "vysavač/či" je dost silný.To se projevuje dost často živými sny ve kterých je naprosto zřetelná CIZÍ fantazie, manipulace, po ránu pocit rozhozených nálad směrem k negativnímu zbarvení.Dost častá potíž dostat se alespoň částečně do meditačního stavu a nabrat energii, neschopnost se za boha uvolnit.Jednou to trochu lze, podruhé už ne a tak dokola.Nelze nikdy dopředu určit, jakou energii budu mít zítra a proto ani vždy nelze si něco naplánovat.Když špatnou energii, tak plány selžou, zmocní se mě otrávenost, vysílenost a pocit ";praštění pytlem" po hlavě.A řešit tyhle problémy s většinou duchovních a ezoteriků? Ani náhodou.Dávají nepřímo najevo, že je to ani nezajímá a ještě se dozvim, že ze sebe dělám mučedníka a že se vlastně nic neděje, vše je v pořádku, že se to děje jen ve mě (aha jasně, kecáme, kecáme).Evidentně si mě někdo (asi skupina mágů) vybral jako terč jejich záškodnictví a něco jsem o těchto věcech zjistil na internetu, může se dokonce jednat i o propracovaný cílený škodný program vůči vybraným jedincům.Jinak ještě dodám něco k určitým propagátorům racionalismu a kritického myšlení.Tyhle lidi jsou mi podezřelý už od pohledu.Na první pohled vyzařují jakési podivné hypnotické sympatie (to aby jim lidi co nejvíc nalítli) kombinované s určitým druhem psychopatického přednesu.A teď důležitá otázka-skutečně sami věří tomu, co kážou? Nebo se jedná o skryté mágy? Vzhledem k tomu, že jsem se též setkal s charismatickými psychopaty, co se uměli přetvařovat a lhali, tak opravdu nevím, zda těmto lidem vůbec věřit nos mezi očima.Myslím si své.


Diskuse - hlavní str.

Diskuse o energiích  Diskuse o astrologii  Diskuse o Tarotu  Diskuse o léčení, mystice
Související články:

Existuje osud? (I.) (30.12.2021 04:29)
Zvířátka a "duchové" (19.1.2021 15:32)
Tradiční PéeFka, už 2020 :) (22.12.2019 16:01)
Teplický léčitel Jaroslav M. Pešek podruhé a naposledy (23.8.2019 16:28)
Znamená smrt konec utrpení? (20.7.2019 20:00)
Když nám zvířátko odchází (24.7.2018 17:58)
Mají zvířata karmu? (10.6.2018 17:00)
Nevysvětlitelné bezpráví a křivdy v praxi (18.4.2017 18:10)
Zlo a jeho neblahé účinky na naše životy (4.4.2017 17:48)
Dva velmi zajímavé zážitky z regresní terapie na dálku (19.3.2017 17:32)
Vliv duše zemřelého dědy, aneb s čím vám běžný psycholog určitě nepomůže (23.11.2016 18:25)
Jak nás ovlivňují duše zemřelých příbuzných? (13.8.2016 07:24)
Není nutné být spolu... (31.8.2015 10:43)
Vytvořte si svého démona (a nebo snad raději ne) (17.9.2014 07:12)
Zajímavé poznatky o délce života (18.6.2014 21:02)
Žijí mezi námi a nemyslí to vždycky dobře (4.5.2014 20:40)
Léčíme domácí zvířátka na dálku (23.3.2014 17:53)
Zajímavý poznatek s odváděním duší (17.11.2013 08:37)
Odpovědi ve znameních (23.10.2013 14:50)
Přísahy, sliby a postuláty (11.10.2013 12:55)
Posílení pejska stromovým dévou (22.6.2013 08:20)
Jarní úplňkové čarování I. (29.4.2013 21:55)
Jarní úplňkové čarování II. (29.4.2013 21:46)
Odvádíme přivtělené duše (25.4.2013 06:25)
Neznáš náhodou "nějakého Rafaela"? (4.3.2013 21:25)
Tajemství filipojakubské noci (2.5.2009 18:37)
Mystický zážitek na Řípu 30.4. (12.5.2006 17:41)