Zajímavosti

Lze léčit neplodnost astrologickými metodami?

Metoda MUDr. Evžena Jonáše, její použití a účinnost

Neschopnost otěhotnět je častým problémem mnoha mladých žen i v dnešní, z hlediska lékařské vědy moderní době. S jednoznačnými fyziologickými nálezy na úrovni fyzického těla si soudobá medicína dokáže poradit ve většině případů, ale pokud jsou veškeré lékařské zprávy u obou partnerů v normě a přesto se nedaří přivést na svět dítě, často lékaři pouze krčí rameny a nešťastné mladé ženy pak shánějí pomoc, kde je to jen možné. Jednou z velmi účinných a dlouhými roky ověřených metod je kontrola porodnosti pomocí astrologických výpočtů, jejíž autor, slovenský lékař MUDr. Evžen Jonáš, jí pro naší moderní civilizaci objevil již v šedesátých letech minulého století.Východní Slovensko bylo tradičně poměrně chudým regionem s poměrně svéráznými lidmi. Socialismus v padesátých letech poněkud uvolnil morálku a změnil tradiční přístup širokých vrstev zejména mladšího obyvatelstva k sexuálním otázkám. Důsledkem byl nekontrolovatelný nárůst porodnosti, značný počet svobodných matek a následné sociální potíže, které si svým rozsahem nakonec vynutily radikálnější řešení ze strany tehdejšího slovenského ministerstva zdravotnictví. To bylo iniciátorem vzniku informačního a výzkumného střediska, které bylo v šedesátých letech založeno v Nitře a jehož primářem se stal výše jmenovaný slovenský gynekolog, MUDr. Evžen Jonáš.


Cílem tohoto zařízení bylo co nejrychleji vysvětlit široké skupině mládeže základní zásady antikoncepce a vzhledem k tehdejší nižší úrovni farmaceutického průmyslu byla ve středisku od počátku snaha o dostupné přírodní metody. Klasické vynechání styku den před ovulací , při ovulaci a následný den po ovulaci se ukázalo jako jedna z perspektivních cest, ovšem nebyla stoprocentně spolehlivá. Zdejší lidé však spolupracovali dobře a tak měl pan doktor dostatek informací pro výzkum. Co ho v té době jako gynekologa překvapovalo asi nejvíce byla skutečnost, že několik párů počalo dítě i v prostředku menstruačního cyklu. Trvalo poměrně dlouhou dobu, než začal doktor Jonáš hledat souvislosti s přírodními silami, ale nakonec se mu podařilo učinit objev, který přinesl dlouho očekávané štěstí dnes již tisícům původně bezdětných párů v celém světě a zároveň umožnil vyhnout se otěhotnění těm dvojicím, které o něj z jakýchkoli důvodů nestáli.


Ale nepředbíhejme a pojďme si vysvětlit okolnosti, které k tomuto objevu vedly. Astrologie je metoda tisíce let stará a o vlivu planet (zejména Měsíce) na pozemské děje nikdy nikdo nepochyboval. Komunisté se snažili držet veškeré alternativní metody pod kontrolou, v Praze existovala Psychoenergetická laboratoř, kde oficiálně pracovali naši nejvýznamnější léčitelé a přežívat směli pouze proto, že občas úspěšně léčili choré soudruhy. Astrologie se nezdála extrémně nebezpečná a proto náš lékař věděl, že v případě prokazatelného úspěchu bude moci své objevy zveřejnit alespoň v užších vědekých kruzích. V astrologii máme dvanáct znamení zvířetníku a deset planet (Slunce se tu tradičně považuje za planetu, ale je to jen otázka terminologie) :-) . Astrologická znamení začínají Beranem, který se považuje za tzv. "mužské" znamení, následuje Býk jakožto znamení ženské a takto se celá řada střídá až po ženské Ryby. Nejsilnější vliv na přírodní děje má Měsíc a z tohoto odvěkého poznatku doktor Jonáš vyšel, aby nakonec dospěl k ohromujícímu poznání: žena má dvě období, kdy může otěhotnět. Jedním z nich je ovulace a druhým je situace, kdy Slunce a Měsíc mezi sebou aktuálně svírají stejný úhel, jaký svírají Slunce a Měsíc v natálním horoskopu ženy v okamžiku jejího narození.


Co to znamená v praxi? Podívejme se například na datum narození ženy 16.11.1980 v 5:12 ráno blízko u Prahy. V tomto natálním horoskopu svírá Měsíc se Sluncem úhel přesně 96 stupňů a 31 minut. Abychom mohli stanovit datum početí a tedy dne, kdy se musí takto narozená žena vyhnout styku, aby neotěhotněla, postupujeme tak, že sestavíme horoskop na úhlovou minutu přesně například pro říjen. To většina astrologických freewarů umí a pokud ne, prostě musíme chvilku experimentovat s verzí, kterou máme k dispozici. Stanovíme tak přesnou hodinu, kdy zaujmou Slunce s Měsícem v aktuálním horoskopu stejný vzájemný úhel, jaký má dotyčná osoba mezi Sluncem a Měsícem ve svém horoskopu natálním. A v tuto hodinu a minutu je téměř stoprocentní šance, že žena otěhotní (pokud je v pořádku z hlediska fyziologického). V našem případě by tato situace nastala 9.10.2001 v 16:55 hodin. V listopadu pak 8.11.2001 v 1:19 v noci. A nyní se dostáváme k tomu nejzajímavějšímu: v říjnu stojí Měsíc v Rybách, silně ženském znamení, kdežto v listopadu ve Lvu. A Lev je znamení naopak mužské. Znamená to tedy, že pokud by žena otěhotněla v říjnu, měla by s vysokou pravděpodobností holčičku, kdežto o měsíc později chlapečka. To byl asi nejpřekvapivější, ale z astrologického hlediska logický výsledek, ke kterému MUDr. Jonáš během dlouhých let svých pozorování dospěl.


Překvapený lékař neváhal a ve vší tichosti započal několikaletý výzkum, který přinesl následující výsledky:
- Pokud páry vynechaly pohlavní styk ve stanovených dnech, ženy neotěhotněly.
- V případě, že měly opačné problémy, tedy nedařilo se jim na svět přivést dítě, zdařilo se jim to většinou již při prvním pokusu.
- Případná volba pohlaví dítěte byla velmi úspěšná, pokud jí budoucí rodiče chtěli vědomě vyzkoušet.

Po několika letech bylo jasné, že metoda funguje téměř s 99,8 procentní spolehlivostí. Potíže byly následující:
- Přesný čas narození jedince se mohl obtížně zjišťovat.
Přesný čas pohlavního styku pro plánované početí mohl připadnout například do prostředka menstruačního cyklu, což mnoha párům působilo značné problémy.
- Některý z partnerů mohl mít prozatím nediagnostikovanou neplodnost z fyziologických příčin.
- Některé páry nedodržely "bezpečnou přestávku" před kritickou hodinou (a spermie mohou v pochvě přežít i několik dní), což pravděpodobně způsobovalo uvedené dvě desetiny procenta:-)


MUDr. Evžen Jonáš své objevy nakonec zveřejnil a vzbudil tím ve vědeckých kruzích značně bouřlivé a protichůdné ohlasy. Protože "jeho" středisko splnilo očekávání a porodnost se skutečně podařilo dostat relativně pod kontrolu, nebyl lékař za své nevědecké metody nijak pronásledován. Dlouhá léta pak léčil svojí metodou neplodné páry, než mu začali dělat problémy normalizační soudruzi Tato skutečnost ho nakonec stejně, jako desítky jiných vynikajících československých specialistů, donutila odejít do zahraničí. A o tom, že ho tam přijali s otevřenou náručí, svědčí tisíce miminek, narozených rodičům, nad kterými klasická medicína zlomila hůl. Jméno Eugen Jonáš je dnes známé skutečně po celém světě, dokazují to i řady internetových stránek ve všech jazycích. Zkuste jen použít Alta Vistu, nebo Google a přesvědčte se sami.


Závěrem článku je ale nutné zmínit se o možných rizikách popsané metody, která zejména v současné době nabývají na aktuálnosti. V posledních několika letech se duchovní vývoj celé civilizace značně urychlil a působnost známého zákona příčin a následků, zákona o karmě, se zkrátila z dřívějších několika generací na generaci stávající. Dnes již tedy neplatí, že za své neuvážené, i uvážené činy nenesl následky jejich původce, ale až jeho další inkarnace, například lidé v páté generaci. Vliv univerzálních zákonů se zvýraznil a nejinak je tomu i v případě, kdy se člověk snaží urychlit svůj růst a obejít či ignorovat některé překážky, které jsou sice nepříjemné, ale svým vlivem slouží ke správnému vývoji bytosti. Jestliže je tedy jednou z těchto překážek i neschopnost otěhotnět, není příliš žádoucí překonat tuto poruchu tím, že vypočítáme stejnou polohu Slunce a Měsíce, jaká byla v okamžiku narození ženy a potom jí aplikujeme za účelem otěhotnění, aniž by byly nejpve zpracovány energie, které otěhotnění brání. Příklad: žena má v pátém domě Saturn, tedy zpravidla je postižena tzv. sekundární neplodností a primárně absencí hravosti, tvořivosti, bezprostředního citového vztahu k dětem a také většinou není schopna prožívat své intimní záležitosti spontánně, s lehkostí a hlavně bez výčitek svědomí. Pokud tato žena nijak nepracuje na tom, aby své blokující energie pochopila a zvládla a přitom použije výše zmíněnou metodu MUDr. Evžena Jonáše, s největší pravděpodobností sice otěhotní, ale ke svému dítěti nebude mít potřebný mateřský vztah, bude o něj pečovat víceméně "z povinnosti" a podobně nezdravý vztah zaujme sekundárně i ke svému partnerovi. Proč? Důvod je jednoduchý: její Saturn jí nutil nejprve zpracovat tzv. "primární trauma" v oblasti pátého domu, tedy tato žena se v první řadě měla naučit prožívat svoji sexualitu radostně a bez výčitek, tak, jak chce a cítí ona sama a nikoli tak, jak si myslí, že by jí prožívat a cítit měla, protože to tak vyžaduje její sociální okolí a vlastně i obecně platná pravidla společnosti, ve které žije. Musí se nejprve naučit hrát si, svobodně a bez nucení tvořit, musí nalézt spontánní vztah k dětem a teprve potom by mohla použít Jonášovu metodu. Pokud by však tyto procesy zvládla, nejspíš by již žádné další "čarování" pro své otěhotnění nepotřebovala, protože by se blokující saturnické energie uvolnily a tato žena by přijetím své mateřské role na podvědomé úrovni otěhotněla zcela přirozeným způsobem.


Pokud se tedy rozhodnete o metodu MUDr. Evžena Jonáše zajímat blíže a budete li chtít její pomocí prospět někomu, kdo má probémy s otěhotněním, přestože lékařské nálezy nenasvědčují na žádný problém, pak vždy mějte na paměti, že existují souvislosti, které je nejprve nutné pochopit, přijmout a zpracovat. Jestliže se tento princip pokusíte obejít, musíte vždy počítat s následky, které mohou v konečném důsledku více ublížit, než pomoci. Je tedy vždy žádoucí dotyčné ženě nejprve vysvětlit možné příčiny jejích problémů, přivést jí k jejich pochopení a teprve potom můžete přemýšlet o dalších možnostech. A budete li úspěšní již v této první fázi, zpravidla pak nebudete Jonášovu metodu potřebovat vůbec. Z hlediska duchovního vývoje i normálního života ženy to bude ta nejpřirozenější možná cesta...


Zcela na závěr považuji za důležité se zmínit o skutečnosti, že stejným způsobem lze aplikovat popisovanou Jonášovu metodu i v situaci, pokud je neplodností postižen muž, tedy v případě, je li jeho zdravotní stav v normě, žena je rovněž v pořádku a ani její horoskop neukazuje na žádné problémy v intimní oblasti. Většinou pak nalezneme problematické prvky v horoskopu muže a postupujeme stejně, jako v případě neplodnosti ženy: nejprve dotyčnému pomůžeme zpracovat jeho blokující energie a teprve potom můžeme použít výpočet, ovšem ten je nutné aplikovat pro horoskop muže a nikoli jeho partnerky! I zde, podobně jako v předchozím odstavci, platí, že pokud muž své blokující energie pochopí a zpracuje, s největší pravděpodobností nebude již potřebovat žádná další "kouzla" pro to, aby svou partnerku úspěšně přivedl do jiného stavu...Autor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 0 | Sdílet na: | | |


Napsat komentář

(Registrace nového uživatele)

  *Napište číslicemi jednadvasedm:


  *Jméno:


  Heslo: (Pouze pro registrované)


  *Titulek:


  *Text zprávy:

Diskuse - hlavní str.

Diskuse o energiích  Diskuse o astrologii  Diskuse o Tarotu  Diskuse o léčení, mystice
Související články:

Baruška (1.11.2023 04:50)
PF 2023 (24.12.2022 04:47)
Dvě cesty vývoje lidského mozku a jejich dopady (2.6.2022 14:00)
PF 2022 (24.12.2021 05:19)
Chlastejte Tuzemák a rychle sdílejte, než to smažou! (15.2.2021 15:20)
PF 2021 a malé vánoční zamyšlení nad dětským Ježíškem (24.12.2020 09:31)
Zimní otužování očima přímého účastníka (30.1.2019 17:42)
Návod na použití péřového spacáku (4.1.2019 09:47)
Tradiční malá PéeFka:) (23.12.2018 14:25)
Lehké vyčištění jater (7.6.2018 17:13)
Vánoční přání a také malý tip na netradiční dárek (22.12.2017 16:50)
Svépomocné řešení aktuální máslové krize (27.9.2017 18:13)
Léčení Alzheimerovy choroby (26.6.2017 20:52)
Změny na Oranžových stránkách (13.3.2017 16:52)
Zázrak české farmacie v praxi (29.1.2017 18:34)
Nedobrovolný kurs přežití ve volné přírodě (7.11.2016 18:48)
Skrytá rizika energetických nápojů (1.11.2016 15:29)
Zánět močových cest a přírodní farmacie (23.10.2016 17:35)
Těžké nemoci a konopí (14.10.2016 14:19)
Náboženství a fanatismus v praxi (29.9.2016 20:56)
Jak jsem hledal brýle pod vodou a jak to dopadlo (30.5.2016 14:34)
Změny na Oranžových stránkách (27.5.2016 11:21)
Jak (ne)léčit rakovinu (20.3.2016 10:34)
Jak na chřipku II. (17.11.2015 12:29)
Čínská medicína - ano či ne? (17.11.2015 11:20)
Dobročinná, (nejenom) vánoční sbírka (11.12.2014 12:13)
Jak účinně (a nesmyslně) zkrátit život vašeho morčátka (18.6.2014 21:06)
Jak na kuří oka? (3.2.2014 21:25)
Chce to klid a nohy v teple (3.2.2014 21:21)
Jak na tělesnou termogulaci? (26.1.2014 21:12)
Oranžové stránky miliónové:-) (3.1.2014 22:03)
Jak na lehké vyčištění těla po Svátcích? (1.1.2014 21:10)
Stáří a choroby (5.12.2013 21:21)
Když nám příroda dává mat (29.9.2013 12:01)
Neobvyklé setkání na staré E55 (24.8.2013 10:06)
Odpovědi na dotazy čtenářů v komentářích - k 15.6.2013 (15.6.2013 20:16)
Poděkování za pomoc dětskému domovu (19.12.2012 22:08)
Malá vánoční pomoc opuštěným dětem (22.11.2012 19:48)
Úplněk 31.8.2012 (1.9.2012 14:53)
Léčivé vzpomínky (25.8.2012 17:03)
Když udeří mrazy... (9.4.2012 18:34)
Reakce na komentáře čtenářů k 1.7.2011 (7.1.2012 12:20)
Jak správně vyprat péřový spacák... (27.11.2011 18:09)
Teplický léčitel Jaroslav M. Pešek (3.7.2011 16:39)
Putování s pejskem (1.3.2011 21:07)
Úplněk 24.8.2010 (27.8.2010 07:25)
Reakce na komentáře čtenářů k 1.3.2010 (6.3.2010 12:54)
Klidně bych tam své dítě nechala (28.2.2010 11:34)
Až jednou budete umírat... (5.12.2009 11:04)
Já tu knížku ale opravdu potřebuju!! (31.5.2009 19:01)
Fotogalerie autora Oranžových stránek (3.4.2009 21:22)
Měla si tu blbou krávu poslat do prdele... (7.3.2009 10:08)
Magie Vánoc (20.12.2008 22:01)
Jaká je současná úroveň slušnosti a úcty k hodnotám v "malém českém rybníčku" ? (4.12.2008 21:23)
Myška (28.3.2008 15:18)
Jak jsem kupoval zrcadlovku (25.3.2008 21:13)
Vyjádření vedoucího Správy CHKO Kokořínsko (11.1.2008 15:23)
Svět není černobílý (19.12.2007 14:42)
Poslední jízda na trati č. 132 (14.12.2007 18:36)
Máme pro vás vstupenku... (22.6.2007 14:44)
Jak se dají zdarma pořídit svaté obrázky... (29.12.2006 19:08)
Magicko-astrologický závod ve Staré Praze (21.11.2006 20:02)
Záchrana potápěče na volném moři po ztrátě vztlaku (28.9.2006 20:11)
Zvláštní setkání pod vodou (1.8.2006 14:44)
Zajímavosti o toxoplasmóze (24.4.2006 18:03)
Ptačí chřipka - hrozba nové pandemie? (6.3.2006 15:29)
Faraónův holící strojek (2.12.2005 13:54)
Nebojte se Nostradama (2.12.2005 13:40)
Backster efekt (2.12.2005 13:33)
Éčka v potravinách (2.12.2005 11:30)
Deodoranty vs antiperspiranty (2.12.2005 11:11)
Chřipka - opravdu trvá devět dnů? (1.12.2005 19:23)