Zajímavosti

Úplněk 31.8.2012

Další významný a zajímavý astrologický aspekt v praxi

Úplněk je z astrologického hlediska nesmírně silný aspekt, obecně považovaný za spíše napjatý, což ostatně v praxi dokazuje jednak zvýšený počet sebevražd a zesílení projevů psychických potíží u řady lidí a také výskyt tzv. somnambulismu, neboli náměsíčnictví. Tato zvýšená duševní citlivost vůči astronomickým jevům se vyskytuje v devadesáti devíti procentech případů pouze při úplňku. Pátek 31.8.2012 byl ale v mnohém velmi neobvyklý a stejně tak bylo výjimečných i několik předchozích dnů, většina vnímavějších lidí to jistě dobře pocítila sama na sobě.

Každý astrologický aspekt má tři fáze - tzv. aplikační, kdy se do něj planety blíží, jejich vliv postupně zesiluje a projevuje se velmi silně. Pak dojde k přesnému aspektu, tedy ke konjunkci, trigonu, kvadratuře, opozici či sextilu a v tomto okamžiku se vliv projeví náhle, intenzivně. Následuje poslední, tzv. separační fáze, kdy vliv aspektu prudce klesá a jeho dopady se rychle zmírňují. Je tu však jedno "ale" - Slunce je středem naší sluneční soustavy a Měsíc zase planeta Zemi nejbližší. Jakmile se obě tělesa dostanou do silného aspektu - novu a úplňku, vtisknou jeho energetický charakter všem následujícím dnům až do doby dalšího silného aspektu, takže - cokoli nastartuje úplněk, trvá až do novu a naopak - vše co spustí nov, trvá až do dalšího úplňku. Příklad - proběhne úplněk, který je ovlivněn přesnou kvadraturou Uranu. Zvýší se tak možnosti většího výskytu leteckých nehod a toto období potrvá až do následujícího novu, tedy zhruba dva týdny. Nov pak nastaví jiné vlivy a to opět na další asi dva týdny (k novům a úplňkům nedochází v periodicky přesných cyklech). To vše je statisticky bezpečně ověřeno a pokud ovládáte některý z astrologických programů, můžete si to sami vyzkoušet. Zajímavá a rovněž ověřená je ještě další věc: pokud se úplňku či novu účastní další planety, které jsou aspektovány jinými planetami, tak se jejich vlivy výrazně posílí a přetrvávají až do doby, kdy pomine vliv jejich aspektů. Vím, zní to složitě, ale za chvíli se to pokusím vysvětlit právě na popisovaném pátečním úplňku. Jenom snad poslední věc - vliv vnějších, velmi pomalých planet (Saturn, Uran, Neptun a Pluto) je vždy silný a trvá dlouhé roky, na rozdíl od vlivu planet vnitřních (Mars, Venuše, Merkur), kdy dojde k aspektu poměrně rychle a jeho vliv mizí ještě rychleji.


Zmíněného úplňku se účastnilo více planet, nejdůležitější jsou ale Uran a Pluto v kvadratuře a pak také Chiron. K poslednímu podobně silnému aspektu Pluta a Uranu - ke konjunkci došlo v šedesátých letech minulého století a ta tenkrát spustila lavinu společenských změn a rebelie proti stávajícím strukturám. Byly to roky tzv. Hippies, neboli "květinových dětí", Beatles a revolty mladých lidí hlavně ve vyspělé euroatlantické civilizaci. Lidé si náhle uvědomili, že životní styl, diktovaný rigidními politiky nechtějí přijímat za vlastní. Byla to doba protiválečných protestů, pokusů o revoluce v komunistickém táboře a jenom obrovská síla tehdejších nepřátel na život a na smrt - komunistického a západního bloku v čele se Sovětským svazem a USA znemožnila rozšíření nového stylu myšlení tak aby dokázal zbořit stávající politické uspořádání. Dnešní situace je úplně jiná. Rozpad komunistického bloku převrátil světovou rovnováhu na ruby, Rusko už není velmoc, ačkoli se o to zoufale snaží a jeho jaderný arzenál tak paradoxně představuje větší hrozbu, než před dvaceti lety. V současné době proti sobě stojí úplně jiné mocnosti - Amerika a Čína. Euroatlantická civilizace se potácí ve vleklé krizi, která ovšem není krizí peněz, ale zejména hodnot. Vše co jsme znali a co nám po staletí tvořilo jistotu a oporu, ať už jakkoli špatnou, se rozpadlo. Během dvaceti let se marginalizoval vliv církví. Ať už si myslíme o těchto organizacích a zejména pak o církvi katolické cokoli, můžeme je vnímat jako pojivo, které naší civilizaci, budovanou tisíce let držely pohromadě. To nyní zmizelo a všudypřítomná korupce zasáhla i Vatikán. Zmíněná kvadratura Pluta a Uranu tak v průběhu příštích let může spustit zásadní a globální změny, které se mohou takzvaně "utrhnout ze řetězu". Druhou stranu mince pak představuje Chiron. Zajímavá planetka, dle řecké mytologie zraněný léčitel, kterého olympští bohové odměnou za jeho služby vyzvedli na nebe a paradoxně mu sice umožnili zemřít, ale také si zachovat nesmrtelnost, ale už bez jakýchkoli dalších závazků vůči jejich světu. Chiron byl v pátek v poměrně přesné konjunkci s Měsícem a tak i v opozici se Sluncem. Rozhodně zesílil jeho vliv na naše zdraví a zejména pak na zdraví duševní - konjunkce byla v Rybách. A právě Ryby naznačují, že lidé budou více hledat vyšší, duchovní hodnoty, ale zároveň musí svést boj s konzumem, s bezohledným kapitalismem, s dravými developery a s likvidací přírody - našeho jediného domova.


Možná jste si všimli zvýšené nervozity, která nás provázela celý minulý týden. To vše souviselo se zásadními změnami, které poslední úplněk přinese a jejichž možnosti otevřel. Aniž bychom si to uvědomovali, jsme rozporuplné bytosti - toužíme po klidu a jistotách, ale vnitřně si uvědomujeme, že život je především o neustálé změně a pohybu. Tento rozpor v mnohých z nás způsoboval napětí, nervozitu, psychickou zátěž, strach, podrážděnost a vnitřní nepohodlí. Určitá tenze byla cítit všude, v jednání druhých, v médiích, v událostech. Zhoršovaly se zdravotní potíže, častěji jsme mohli slyšet houkání záchranářských vozů, zvýšila se i zaplněnost nemocnic. Ve výhodě byli lidé, kteří na stávajícím životním stylu tolik nebazírují, ti se mohli dokonce cítit lépe, protože tento úplněk jim vlastně jakoby potvrdil, že jejich směřování je správné. Naopak znatelně hůře vnímali svůj stav všichni ti, kdo v současné době ustrnuli ve vývoji a nechtějí jít kupředu, ačkoli by měli. Chiron v konjunkci s Měsícem v Rybách všem přinesl větší vnímavost a také touhu po uzdravení. Ta se však mohla paradoxně projevit právě zhoršením zdraví, ale to vše se děje pouze za jednoduchým účelem - abychom si uvědomili, kde máme konkrétně problém. Možná jste si také všimli, jak se v průběhu pátečního večera a pak i soboty napětí uvolnilo, udělalo se vám lépe, zmírnil se stres, partneři k sobě začali být opět vlídnější. Je to proto, že vliv rychlého Měsíce už pominul. Neznamená to ale, že nedojde ke změnám. Ty byly započaty stejně tak, jako když zasadíte semínko do úrodné půdy. Chvíli to trvá, ale nakonec rostlinka vyrazí a stejně tak se projeví vliv zmíněného úplňku - po nějaké době se energie všech zúčastněných planet projeví i v našem reálném světě. Jaké budou výsledky je nyní těžké hádat. Můžeme jen doufat, že převládne zdravý rozum a tolerance. Ve společnosti, která bezohledně a s podporou státu likviduje své nejbezbrannější a nejohroženější členy - svobodné maminky a staré lidi sice příliš důvodů k optimismu nevidím, ale přesto jsem svým založením spíše pozitivní a věřím, že nakonec budeme všichni vnitřně spokojenější, než dnes. Ostatně - nástroje nám byly dány a dále je to jenom a jenom na nás...


Úplňky jsem zvyklý trávit v přírodě, pokud to počasí umožňuje a letos jsem od jara nevynechal ani jediný, i když v podstatě každý propršel. Přesto však měly vždycky své kouzlo a ani tento nebyl výjimkou. Schylovalo se k dešti a když jsem šel zamlklým večerním lesem, v dáli se blýskalo a já jsem třikrát potkal stádečko srn, pasoucích se poklidně na mýtinách. Ani jednou se nepokusily utéci, podívaly se na mne a pokračovaly v krmení. Na převisu vysoko nad lesem hnízdí veliké káně, tentokrát při mém příchodu neuletělo, jenom mě vznešeně zaregistrovalo a dál pozorovalo vzdálenou bouřku. V lese se ozývaly sovy a další noční ptáci a okolo skály procházela stáda divokých prasat. Všude vládla zvláštní harmonie, kterou naprosto nic nerušilo. Do deště bylo ještě daleko a tak jsem si mohl užívat teplého večera se sklenkou výborného Tokajského a pozorovat energie okolní přírody. Jsem rád za to, že mi bylo umožněno vidět trochu více, než vidí většina ostatních a radost mi dělá také to, že rozhodně nejsem sám. Pokud vidíte více, uvědomujete si lépe zákonitosti a vztahy, které jsou ostatním skryté. Čím více bude lidí, kteří budou chápat jemné zákonitosti, tím méně bude důvodů k ničení toho nejcennějšího, co máme - divoké přírody, lesů, řek a oceánů. A tím více budeme zase uznávat tisíciletími ověřené hodnoty, jako jsou tolerance, úcta k druhým, duchovní zákonitosti atd. Věřím, že současné komerční myšlení a bezohlednost zase jednou vymizí a že naše srdce uspokojí i jiné věci, než nejnovější chytrý telefon. Tento úplněk by tomu měl do budoucna napomoci...Autor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 1 | Sdílet na: | | |


Napsat komentář

(Registrace nového uživatele)

  *Napište číslicemi jednadvasedm:


  *Jméno:


  Heslo: (Pouze pro registrované)


  *Titulek:


  *Text zprávy:
1.9.2012 18:13
Titulek: Velký souhlas

Od: ametystka


Velmi ráda čtu Vaše články. Určitě nepotřebujete slyšet potvrzení toho co víte a cítíte, ale přesto ho ode mě máte. Neumím to sice tak pěkně popsat jako vy, ale dochází k velkým změnám. Lidé si více začínají uvědomovat svoje pocity, sepjetí s přírodou a potřebu změn, hlavně morálních. Je nutné, abychom každý začali hlavně u sebe a nečekali až se změní ti ostatní. A když nám k tomu budou nakloněné i "hvězdy" jenom dobře.


Diskuse - hlavní str.

Diskuse o energiích  Diskuse o astrologii  Diskuse o Tarotu  Diskuse o léčení, mystice
Související články:

Baruška (1.11.2023 04:50)
PF 2023 (24.12.2022 04:47)
Dvě cesty vývoje lidského mozku a jejich dopady (2.6.2022 14:00)
PF 2022 (24.12.2021 05:19)
Chlastejte Tuzemák a rychle sdílejte, než to smažou! (15.2.2021 15:20)
PF 2021 a malé vánoční zamyšlení nad dětským Ježíškem (24.12.2020 09:31)
Zimní otužování očima přímého účastníka (30.1.2019 17:42)
Návod na použití péřového spacáku (4.1.2019 09:47)
Tradiční malá PéeFka:) (23.12.2018 14:25)
Lehké vyčištění jater (7.6.2018 17:13)
Vánoční přání a také malý tip na netradiční dárek (22.12.2017 16:50)
Svépomocné řešení aktuální máslové krize (27.9.2017 18:13)
Léčení Alzheimerovy choroby (26.6.2017 20:52)
Změny na Oranžových stránkách (13.3.2017 16:52)
Zázrak české farmacie v praxi (29.1.2017 18:34)
Nedobrovolný kurs přežití ve volné přírodě (7.11.2016 18:48)
Skrytá rizika energetických nápojů (1.11.2016 15:29)
Zánět močových cest a přírodní farmacie (23.10.2016 17:35)
Těžké nemoci a konopí (14.10.2016 14:19)
Náboženství a fanatismus v praxi (29.9.2016 20:56)
Jak jsem hledal brýle pod vodou a jak to dopadlo (30.5.2016 14:34)
Změny na Oranžových stránkách (27.5.2016 11:21)
Jak (ne)léčit rakovinu (20.3.2016 10:34)
Jak na chřipku II. (17.11.2015 12:29)
Čínská medicína - ano či ne? (17.11.2015 11:20)
Dobročinná, (nejenom) vánoční sbírka (11.12.2014 12:13)
Jak účinně (a nesmyslně) zkrátit život vašeho morčátka (18.6.2014 21:06)
Jak na kuří oka? (3.2.2014 21:25)
Chce to klid a nohy v teple (3.2.2014 21:21)
Jak na tělesnou termogulaci? (26.1.2014 21:12)
Oranžové stránky miliónové:-) (3.1.2014 22:03)
Jak na lehké vyčištění těla po Svátcích? (1.1.2014 21:10)
Stáří a choroby (5.12.2013 21:21)
Když nám příroda dává mat (29.9.2013 12:01)
Neobvyklé setkání na staré E55 (24.8.2013 10:06)
Odpovědi na dotazy čtenářů v komentářích - k 15.6.2013 (15.6.2013 20:16)
Poděkování za pomoc dětskému domovu (19.12.2012 22:08)
Malá vánoční pomoc opuštěným dětem (22.11.2012 19:48)
Léčivé vzpomínky (25.8.2012 17:03)
Když udeří mrazy... (9.4.2012 18:34)
Reakce na komentáře čtenářů k 1.7.2011 (7.1.2012 12:20)
Jak správně vyprat péřový spacák... (27.11.2011 18:09)
Teplický léčitel Jaroslav M. Pešek (3.7.2011 16:39)
Putování s pejskem (1.3.2011 21:07)
Úplněk 24.8.2010 (27.8.2010 07:25)
Reakce na komentáře čtenářů k 1.3.2010 (6.3.2010 12:54)
Klidně bych tam své dítě nechala (28.2.2010 11:34)
Až jednou budete umírat... (5.12.2009 11:04)
Já tu knížku ale opravdu potřebuju!! (31.5.2009 19:01)
Fotogalerie autora Oranžových stránek (3.4.2009 21:22)
Měla si tu blbou krávu poslat do prdele... (7.3.2009 10:08)
Magie Vánoc (20.12.2008 22:01)
Jaká je současná úroveň slušnosti a úcty k hodnotám v "malém českém rybníčku" ? (4.12.2008 21:23)
Myška (28.3.2008 15:18)
Jak jsem kupoval zrcadlovku (25.3.2008 21:13)
Vyjádření vedoucího Správy CHKO Kokořínsko (11.1.2008 15:23)
Svět není černobílý (19.12.2007 14:42)
Poslední jízda na trati č. 132 (14.12.2007 18:36)
Máme pro vás vstupenku... (22.6.2007 14:44)
Lze léčit neplodnost astrologickými metodami? (25.1.2007 20:20)
Jak se dají zdarma pořídit svaté obrázky... (29.12.2006 19:08)
Magicko-astrologický závod ve Staré Praze (21.11.2006 20:02)
Záchrana potápěče na volném moři po ztrátě vztlaku (28.9.2006 20:11)
Zvláštní setkání pod vodou (1.8.2006 14:44)
Zajímavosti o toxoplasmóze (24.4.2006 18:03)
Ptačí chřipka - hrozba nové pandemie? (6.3.2006 15:29)
Faraónův holící strojek (2.12.2005 13:54)
Nebojte se Nostradama (2.12.2005 13:40)
Backster efekt (2.12.2005 13:33)
Éčka v potravinách (2.12.2005 11:30)
Deodoranty vs antiperspiranty (2.12.2005 11:11)
Chřipka - opravdu trvá devět dnů? (1.12.2005 19:23)