Tarot

Výklady Tarotu - Poháry v Malé Arkáně

Obrázky a texty jednotlivých karet Malé Arkány - Poháry

V tomto článku naleznete podrobné výklady všech jednotlivých karet Pohárů Malé Arkány, (Malá Arkána je pro větší přehlednost rozdělena do čtyř samostatných stránek, které jsou provázané odkazy pod jednotlivými texty). Příslušný popis naleznete vždy pod obrázkem konkrétní tarotové karty.

Poháry představují živel Vody a ukazují hlavně na kvalitu citů a emocí, na lásku a vztahy. Srdce představuje nádobu, ve které se nachází emoce. Naznačují na smyslnost, s jakou přistupujeme k životu a rovněž na vztahy vůči společnosti a ve společnosti, nejenom tedy partnerské. Navazování vztahů a možnost jejich legalizace. Poháry obecně ukazují také na stav a kvalitu duše.
Eso Pohárů

Normální poloha:
Podobně jak u Holí, i Eso Pohárů se považuje za velmi příznivou kartu. Na obrázku vidíme Boží ruku na stříbrném pozadí, na které spočívá pohár, který zde představuje dar života a hojnosti, voda prýští obloukem do jezera, na jehož hladině plavou kvetoucí lekníny a mezi pěti proudy vody se vznášejí drobnější vodní kapky. Bílá holubice přináší do životodárného poháru symbol čtyřech živlů a na poháru samotném je obrácené písmeno M, které dle některých výkladů symbolizuje srdce. Tato karta představuje koloběh života, volně proudící životní energii, city, emoce a často také velikou lásku. Je to skutečná štědrost a harmonie emocí a citů (pokud je karta ve správné poloze). Jedná se o veliké štěstí, lásku, zdraví, naplnění vztahu, výbornou práci, urovnání nějaké nepříznivé situace atd. Eso Pohárů je život sám, ve svých nejlepších podobách. Pokud se ptáme sami na sebe, dáváme plnými hrstmi to nejlepší a to samé také dostáváme od svého okolí zpět. Ptáme li se na vztah, na přístup ke vztahu, tato karta říká, že by se mělo jednat o skutečně vysněný, podporovaný vztah, kdy partneři nemají problém se druhému s důvěrou otevřít. Ať už nám při výkladu padne tato karta na cokoli, vždy se jedná o podporu a úspěch, jejichž skutečný dopad a rozsah si jen těžko dokážeme představit. Ptáme li se na nějakou situaci, pak se nemusíme bát jejího vyústění, můžeme se s důvěrou svěřit do rukou vyššímu vedení.

Obrácená poloha:
Jestliže nám vychází obrácené Eso Pohárů například na vztah, potom se často jedná o iluzi, kdy si pouze namlouváme, že jsme potkali velikou lásku, ve skutečnosti jde pouze o naší subjektivní domněnku, nebo o něco, co jsme si vysnili a nyní si odmítáme připustit, že by to třeba vůbec nemuselo být to pravé. Může se také jednat o nedostatek empatie, citu, dokonce až o zneužívání něčí důvěry v lásce. Takto položená karta ukazuje také na neschopnost vnímat citové potřeby druhých. Může popisovat citově nestálého, neupřímného člověka. V extrémní poloze výkladu se také jedná o hysterické, přemrštěné projevy a reakce. Citová zranitelnost, utápění se v emocích.

Význam Esa Pohárů ve vztazích:
Jedná se o výborný, vysněný vztah, plný lásky a porozumění, citového splynutí. Srdce přetéká láskou, vztah se naplňuje a stává se šťastným, je v něm naprostá důvěra, porozumění, splynutí duší a vzájemná úcta.

ZpětDvojka Pohárů

Normální poloha:
Na obrázku vidíte muže a ženu s vavřínovými věnci na hlavách, kteří si vyjadřují vzájemnou náklonnost přiblížením rukou a pohárů. Na pozadí převládá modrá, oba stojí nohama na zemi a za nimi j také příjemná, venkovská krajina. Na poháry se vznáší symbolika okřídleného lva, pod ním jsou dva vzájemně propletení hadi, obtáčející hůl. Tato karta vyjadřuje lásku, harmonický vztah, uspokojené a naplněné emoce, velikou vzájemnou přitažlivost. Naznačuje na naplněný, perspektivní vztah, ve kterém volně proudí emoce i city a partneři nic nepředstírají, užívají si štěstí, které je potkalo. Je to vzájemná výměna, rovnováha, spojující se protiklady. Co je důležité - touto kartou vyjádřený vztah je vždy posvěcený! Jedná se velikou spřízněnost a velmi dobrou perspektivu.

Obrácená poloha:
Vyjadřuje v podstatě opak významu: omyl ve vztahu, neporozumění a absenci vzájemného pochopení, naivní vztah, nezralé lidi, kteří se pouze domnívají, že našli perspektivního partnera. V podstatě víme, že něco není v pořádku a odmítáme si to přiznat. Nevidíme skutečné vlastnosti svého protějšku. Hrajeme vabank a nejspíš nám to nevyjde, navíc cena může být příliš vysoká!

Význam Dvojky Pohárů ve vztazích:
Výborný vztah, láska, štěstí a vzájemné pochopení. Splynutí duší, láska, posvěcení shora, vzájemná úcta a tolerance, touha být s tím druhým proto, že nás baví dávat a přijímat, obohacujeme se navzájem. Veliká důvěra a otevřenost mezi oběma partnery.

ZpětTrojka Pohárů

Normální poloha:
Karta znázorňuje tři tančící ženy, s veselými výrazy ve tvářích, dobře oblečené a plné radosti. Pozvedají své poháry vzhůru, jsou obklopeny bohatstvím Přírody, větší část obrazu zaplňuje modré nebe. Jedna z žen drží v ruce hrozen vína. Je to příjemná a pozitivní karta, která obvykle vyjadřuje radost, lásku, tvoření a štěstí. Ať už se ptáte na cokoli, Trojka Pohárů naznačuje, že se dějí velmi dobré věci. Naplňují se vztahy, vše se daří, ať uděláme cokoli, vše se nám vrátí mnohonásobně zpět. Nacházíme se ve šťastném stavu, v bezpečí, můžeme se spontánně radovat ze života. Je to karta hojnosti a bohatství, hlavně citového. Veliké štěstí a úspěch.

Obrácená poloha:
Může se jednat o náznak na menší ztrátu, ať už hmotných prostředků, nebo se stane něco nepříjemného, ale nikoli zásadního ve vztazích a podobně. V této poloze je možné i ukončení nějakého významného období, ale ne vyloženě ve špatném slova smyslu. Záleží vždy také na případných dalších kartách.

Význam Trojky Pohárů ve vztazích:
Podobně jako Dvojka Pohárů, i tato karta ukazuje na veliké štěstí v lásce, ve vztazích mezi blízkými, na naplněnost vztahu, na hluboké citové uspokojení, na velmi intenzivní city, na naprostou důvěru mezi lidmi, ale také může přinášet radostné poselství ve smyslu narození dítěte. Případně na to, že duše ještě nepočatého dítěte je velmi blízko nás. Mezi partnery je značné citové pouto, vzájemná blízkost a touha být spolu, aniž by docházelo k vzájemnému omezování, naopak!

ZpětČtyřka Pohárů

Normální poloha:
Na obrázku je mladý muž, sedící pod stromem, (symbolem života), který zasmušile pozoruje tři poháry, zřejmě již prázdné a o čemsi přemýšlí. V malém obláčku se zjevuje ruka, nabízející mu další pohár, on jej však odmítá, snaží se ho přehlížet. Převažuje modrá barva, za ní pak zelená. Tato karta naznačuje na přesycenost, obvykle citovou, něco neproudí, jak by mělo, člověk možná příliš bere, nebo dává a nemá vyrovnanou bilanci. Něco se v něm děje, on tomu nerozumí a přitom by stačilo pouze lépe naslouchat své duši a nikoli křiku ega. Jedná se o určitou emoční stabilitu, ale spíše na základě přesycení. Případně odmítáme životní energii a radost, nechceme vidět ty úžasné dary života, které nás obklopují, neumíme je využít, nejsme schopni se z nich naplno radovat. Nicméně je to také vyjádření mateřské role v dobrém slova smyslu, dobře rozvinutá vnitřní žena, radost, i když skrytá, neprojevující se navenek. Může se jednat o určitou únavu z krize, ale tato karta naznačuje, že konec krize se již blíží.

Obrácená poloha:
Něco se nám nabízí, ale my to nevidíme, odmítáme, nebo to vidět nechceme. Můžeme být odstřiženi od svých skutečných citů, unavení, něčím otrávení. Ať se nám dostane čehokoli, přeplňuje nás to a toužíme po klidu, aniž bychom si ale uvědomili, že útěk před problémy není správné řešení. Může se také jednat o představy a touhy, které ale nejsme schopni realizovat.

Význam Čtyřky Pohárů ve vztazích:
Vztahy mohou být naplněny starostlivostí, která má ale tendenci obtěžovat, vyčerpávat, nedopřávat dostatek svobody. Případně si nedopřává dostatku svobody jeden z partnerů. Něco není ve vztahu vyrovnané, energie proudí příliš jednostranně a protějšek má pocit přesycení. Nadbytečná, až obtěžující péče. Může se jednat o velmi dobrý vztah, s nímž ale jeden z partnerů, případně oba, neumí správně zacházet. Strach z omezování svobody a z toho plynoucí smutek. Je to karta naplněných emocí, které jsou velmi příjemné, ale neumíme s nimi zcela správně nakládat.

ZpětPětka Pohárů

Normální poloha:
Na obrázku stojí zasmušilá postava se zahalenou tváří, zřejmě se nechce příliš otevřít svému okolí. Z karty přímo vyzařuje určitá bezútěšnost - zvláštní barva nebe, krajina s minimem zeleně, starý hrad a také klenutý most přes řeku. Tři převrácené poháry mohou naznačovat na ztrátu, dva však ještě zbývají, i když je k nim postava otočená zády. Trochu zeleně v kartě přeci jenom najdeme:-) Protože Poháry symbolizují zejména city, může se jednat o určitou ztrátu, se kterou se těžko smiřujeme, ale která na druhou stranu nemusí být tak zásadní. Případně jsme dostali něco, co nenaplňuje naše očekávání. Ptáme li se na někoho, tato karta obvykle naznačuje na určité sobectví, neochotu dávat, nebo se plně otevřít. Pětka Pohárů nám ukazuje, že jsme zbytečně pesimističtí a měli bychom se zkusit na svět dívat veseleji. Jestliže se setkáváme s nepříjemnými lidmi, neodsuzujme je, ale zkusme si naopak položit otázku, co nám má jejich chování naznačit. Pokud máme pocit, že se nám nedaří, není to osud, ale pouze naše vnitřní přesvědčení, či nesprávné myšlení. Změňme ho a všechno bude v pořádku.

Obrácená poloha:
Takto postavená karta ukazuje především na zbytečný pocit porážky, odmítáme vidět, že za svým neúspěchem stojíme především my sami a raději obviňujeme své okolí. Nechce se nám vyvíjet aktivitu k vyřešení problému a raději fňukáme, jak je ten svět špatný. Je také možné, že nás dostihl nějaký problém z minulosti a často to bývá nedořešený vztah s někým z příbuzenstva. Pokud se ptáme na nějakou situaci, zřejmě si o ní vytváříme nesprávné představy.

Význam Pětky Pohárů ve vztazích:
Jedná se obvykle o vztahy, kde není příliš mnoho radosti, jsou stabilní, často ale nesměřují tam, kam bysme chtěli. Nesprávný náhled na partnera, nebo nereálná očekávání od vztahu. Iluze se hroutí a my zjišťujeme, že jsme situaci neviděli příliš reálně. Okolo nás je nespokojenost, smutek, může nám také vyplavat na povrch nějaké staré citové zranění. Tato karta ale také naznačuje na očistný proces v oblasti emocí a citů, není nutné jí vnímat pouze negativně - ostatně nic na světě není pouze negativní, i když se nám to tak často jeví. Jsme li nešťastní, pak míváme tendence zatěžovat partnera svými problémy a obviňovat ho z nich. Nedělejme to, vyřešme si je v sobě sami!

ZpětŠestka Pohárů

Normální poloha:
Obrázek ukazuje dvě děti, které obdivují bílou květinu v jednom z pohárů, všech šest pohárů má v sobě stejný bílý květ, který z nich roste, nejedná se o vázy. Většinu karty zaplňuje příjemná, žlutá barva, povšimněte si ale šedivého podstavce s jedním z pohárů a také ozbrojeného muže, který odchází k hradu, či pevnosti, k nám otočen zády. Něco se v nás začíná obnovovat na emoční a citové úrovni. Mohou se nám ještě vracet vzpomínky a ne všechno máme v sobě vyřešeno, nicméně pociťujeme nárůst energie, vnímáme své okolí jinýma očima, uvědomujeme si více detaily, vůně a barvy, bohatství života. Někdy nás může tato karta upozornit na nedořešené záležitosti z dětství, případně na to, že nám v dětství bylo lépe a nyní máme tendenci utíkat od problému, sklon odmítat negativní věci, ale ty jsou nutné k tomu, aby nám otevřely oči a posunuly nás dál. Cítíme více radosti a chuti do života, protože jsme něco pochopili a otevírají se nám tím možnosti k dalšímu růstu. Může na nás ještě působit něco hezkého, co jsme prožili v minulosti a nyní se nám na to vrací vzpomínky. Měli bysme ale jít dál, protože minulost už neexistuje. Jestliže začínáme nějaký projekt a ptáme se na jeho průběh, Šestka Pohárů říká, že se nám dostane potřebné pomoci, ale musíme nejprve sami začít a nebát se pustit do práce!

Obrácená poloha:
Může se jednat o vztah bez emocí, třeba čistě sexuální, do kterého se ale nechceme příliš angažovat, jenom si ho (obvykle jednostranně) užíváme, často i bez většího ohledu na svůj protějšek. Sex pouze na úrovni fyzického prožitku, nic hlubšího. Případně se také může jednat o dogmatický přístup k sexu, k nesprávným postojům v intimní oblasti. Ptáme li se na vztah někoho k nám, takto položená karta může někdy naznačuje na nedostatek úcty vůči nám, aniž by nás ale dotyčný vyloženě odmítal. I v této poloze se většinou jedná o počátek obnovy něčeho na citové, či emoční úrovni.

Význam Šestky Pohárů ve vztazích:
Jedná se hlavně o správné a harmonické prožívání sexuality, o vztah plný lásky a porozumění, který dává oběma partnerům hlubokou vnitřní radost. Mezi oběma lidmi je veliké porozumění, často si rozumí beze slov, radují se vzájemně sami ze sebe, prožívají šťastné období. Jejich společné chvíle je ladí do vyšších vibrací, které přináší velmi příjemné stavy duše. Ve správné poloze se jedná o velmi dobrou kartu!

ZpětSedmička Pohárů

Normální poloha:
Na kartě vidíte postavu v černém, otočenou zády k vám, překvapeně pozorující různé dary v pohárech, které jsou všechny na vzdušném obláčku. Dary představují to, po čem lidé obvykle touží - bohatství, nemovitosti, slávu, vztah, zdraví, pokušení a také duchovní povznesení. Karta však především vyjadřuje přesně to, co vidíte - vzdušné zámky a iluze, okouzlení někým, nebo něčím, na co v podstatě nemáme nárok, případně po čem sice toužíme, ale zároveň nám chybí schopnost toho dosáhnout, nebo je zde nějaký jiný problém. Jestliže se ptáme na něco, čeho bychom rádi dosáhli, pak nám tato karta říká, že i když toho dosáhneme, nebude to nejspíš natrvalo. Může se také jednat o stav, kdy své představy vnímáme jako realitu, ale ta je ve skutečnosti odlišná. Jednou z povahových vlastností, které Sedmička Pohárů vyjadřuje, je také sentimentalita. Setkáváme li se s lidmi, kteří se k nám chovají tak, jak nechceme, pak bychom se měli zamyslet nad tím, co vyzařujeme mi sami a jestli se k druhým chováme tak, jak by se líbilo nám samotným!

Obrácená poloha:
Vyjadřuje neurčité, ale nepříjemné překážky, které nakonec leží v našem vlastním myšlení a pouze se domníváme, že za ně může špatný osud, nemůže. Můžeme mít problém oddělit představy od skutečnosti. Něco nevidíme správně a jasně, rozplývá se nám to, nebo si o něčem vytváříme nesprávný názor. Setkáváme se s těžkostmi a nadáváme na okolnosti, namísto abychom zapojili sílu vůle a problém překonali vlastním úsilím. Pokud se ptáme, jak nám něco dopadne, tato poloha nám naznačuje, že nemáme dostatek vůle, či síly to prosadit. Případně toužíme po něčem, co si nezasloužíme, nebo můžeme ztratit něco, co jsme získali nepříliš poctivým způsobem, případně vynaložením nedostatečného množství energie.

Význam Sedmičky Pohárů ve vztazích:
Není to příliš pozitivní karta, ukazuje na určité problémy ve vztahu a na jejich řešení nesprávným, nevhodným způsobem. Toužíme po samotě, ale je to hlavně únik od problému, který by spíše vyžadoval řešení. Nebo už máme všeho dost, jsme emočně přesycení a potřebujeme si chvíli odpočinout. Jednou z možností výkladu je také to, že si v sobě někdo z partnerů nese nějaké nepříjemné zážitky z minulosti, které mu nyní brání v naplněném životě. V sexu se může jednat o vzájemné nepochopení, nenaplněnost, odtažitost či nudu. Z nějakého důvodu nás vztah prostě nebaví, nedává nám to, co bychom potřebovali.

ZpětOsmička Pohárů

Normální poloha:
Na obrázku vidíme postavu, obrácenou k nám zády a odcházející od vyrovnané řady pohárů. Postavu dělí od pohárů záliv, či řeka, krajina je plná vody, ale působí smutně, na nebi na scénku shlíží melancholická Luna v novu i úplňku zároveň. Nastal v nás smutek, nebo pocit prázdnoty, tyto emoce se nám sice zřejmě nejeví příjemně, ale zároveň umožňují, aby se v nás otevřel prostor pro něco nového. Nastává zřejmě odloučení, ale my časem zjistíme, že je zapotřebí k tomu, abychom si ujasnili své postoje. Ztrácíme něco, na čem jsme dlouhý čas stavěli, ať už se jedná o způsob myšlení, či žebříček hodnot a nastává něco nového. Dobrovolně opouštíme bezpečí a pohodlí dosavadního života, ačkoli se jevil jako bezproblémový, my však vnitřně cítíme, že už nás nenaplňoval a toužíme po nových prožitcích. Mění se nám naše touhy a zájmy, jdeme si za svým, ve skromnosti a pokoře, máme dostatek síly změnu učinit.

Obrácená poloha:
I obrácená poloha této karty může ukazovat na nějakou radostnou událost, na náhlé štěstí, či v menším měřítku na nastávající oslavu čehokoli. Většinou však naznačuje na změnu, kterou jsme nechtěli a odmítáme jí, necítíme se dobře, stagnujeme, trápíme se a nevidíme východisko - chybí nám pozitivní myšlení. Máme pocit, že ať děláme cokoli, nejsme v tom dost dobří, nebo nám to nepřináší dostatečné uspokojení. Může se jednat také o určité nejasné psychické potíže, deprese, nebo černé myšlenky. Odpojenost na psychické úrovni, nedostatečné naslouchání potřebám své duše.

Význam Osmičky Pohárů ve vztazích:
Tato karta naznačuje na nevyváženost citového a pracovního života, na energie, které mezi partnery neproudí, jak by měly a proto se oba lidé vzájemně vyčerpávají a nejsou ve vztahu spokojeni. Hází vinu jeden na druhého, vyčítají si všechno možné, ale mají potíže si připustit vlastní podíl.Vztah obvykle není naplňující, partneři se o sebe dostatečně nezajímají, neotevírají se jeden druhému, neprojevují si náklonnost, jeden z nich, nebo oba trpí nezájmem druhého, ať už na citové, či fyzické úrovni. Ve vztahu také může chybět radost a perspektiva.

ZpětDevítka Pohárů

Normální poloha:
Karta znázorňuje dobře oblečeného a spokojeného muže, který se usmívá, má blahobytně založené ruce a na modře potaženém podstavci nad ním vidíme v řadě devět pohárů. Převládá příjemná žlutá barva, doplněná modrou. Čím na nás karta působí, to také zhruba vyjadřuje: naznačuje na štěstí, blahobyt, spokojenost v citové oblasti, na naplnění v životě. Může se také jednat o růst na duchovní úrovni, který nám ve výsledku přinese štěstí a hluboké uspokojení. Něčeho jsme dosáhli, či dosáhneme a přinese nám to štěstí. Začínáme si uvědomovat krásu a bohatost svého života. Poznáváme velikou lásku a otevíráme se jí - nemusí se přitom jednat pouze o lásku mezi námi a partnerem, může se v nás prostě otevřít jiná dimenze vnímání a prožitku lásky. Otevíráme se poznání Boží podstaty. Ať už se ptáme na cokoli, mělo by to dopadnout dobře a přinese nám to štěstí a spokojenost, často větší, než jsme vůbec doufali.

Obrácená poloha:
V této poloze se můžeme setkat s pochybným úspěchem, který nás ve výsledku neuspokojí. Něčeho dosáhneme, ale zjistíme, že jsme to tak vůbec nechtěli a spíš jsme tím sobě, či někomu jinému ublížili. Snažíme se stavět k problémům otevřeně, ale nejspíš nevolíme správný postup k jejich řešení. Nedotahujeme věci do konce, nebo se k nim stavíme nedůsledně, ať už se jedná o cokoli.

Význam Devítky Pohárů ve vztazích:
Ve vztahu je příjemná otevřenost a důvěra, jedná se o harmonickou záležitost, plnou lásky a důvěry, o vzájemnou citovou naplněnost, štěstí a radost, dále o vše, co tato karta (ve správné poloze) vyjadřuje.

ZpětDesítka Pohárů

Normální poloha:
Obrázek na nás působí pozitivně už na první pohled: šťastná rodina, vyrovnaný pár, za nimi dvě skotačící děti, příjemná krajina s domem nad říčkou, úrodná půda, čisté nebe. Nad tím vším zlatě rozklenutých deset pohárů, jako koruna blahobytu. Nejedná se pouze o symbol naplněného vztahu a štěstí, karta má mnohem hlubší význam a symboliku. Naznačuje na celkové životní naplnění a štěstí, na dosažení smyslu a podstaty života v jeho tvořivosti a výsledcích. Něco sklízíme a děje se nám to opakovaně. Dosažení významného přelomu v duchovní oblasti. Skok z úrovně spodních třech čaker do čakry čtvrté. Láska, která je skutečně vyšší a je prožívána na všech úrovních lidské bytosti, v duši, v těle, ve všech třech složkách lidského ega. Je to karta velikého úspěchu, ať už se ptáme na cokoli, tento úspěch nás vždycky emočně a citově hluboce uspokojí.

Obrácená poloha:
Této poloze se přisuzují značně negativní významy, ale nemusí tomu tak být, záleží na kontextu výkladu a na případných ostatních kartách. Jestliže se ptáme například na vývoj nemoci u staršího člověka, takto postavená Desítka Pohárů může naznačovat na určitou smířenost v souvislosti s vědomím blížícího se konce, nebo nějaké změny k horšímu (například u neurologických nemocí či karcinomů). Smířený může být dotyčný, i jeho rodina, ale není tomu tak vždy, je to pouze jedna z možností, na kterou karta ukazuje. Obecně se jedná o trápení a starosti, ale hlubšího charakteru, o vnitřní neklid, nepokoj duše, či její nenaplněnost. Něco zásadního se nestihlo a už se to stihne pouze těžko. Myslíme si, že máme v sobě klid a pohodu, ale skutečnost je jiná. Jestliže se ptáme na vztah, pravděpodobně se blíží ke konci, nebo do nepříjemných situací. Velmi často tato poloha naznačuje na závěr něčeho, co dospělo ke konci a je obtížné to zvrátit.

Význam Desítky Pohárů ve vztazích:
Představuje vše, co je řečené v hlavním popisu této karty. Mezi partnery je harmonie, porozumění, spokojenost, ale skutečně na všech úrovních. Naprostá důvěra a vzájemná otevřenost v citech, nic se nepředstírá, jedná se o naprosto naplněný vztah. Jestliže jsou ve vztahu nedorozumění, nebo spory, tak tato karta říká, že nejspíš končí a že si z nich zúčastnění odnesou pouze dobrou zkušenost ve smyslu konstruktivního řešení problémů. Případné méně příjemné rodinné situace se řeší správně a s dobrými výsledky. Ptáme li se na stávající vztah, jehož úroveň je dobrá, potom brzy dojde k posunu dál, k úplně jiné, vyšší dimenzi! Partnerský vztah, podporovaný touto kartou, je vždy kvalitní, láskyplný a velmi perspektivní.

ZpětAutor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 0 | Sdílet na: | | |


Napsat komentář

(Registrace nového uživatele)

  *Napište číslicemi jednadvasedm:


  *Jméno:


  Heslo: (Pouze pro registrované)


  *Titulek:


  *Text zprávy:

Diskuse - hlavní str.

Diskuse o energiích  Diskuse o astrologii  Diskuse o Tarotu  Diskuse o léčení, mystice
Související články:

Opravy a úpravy kartářských deníků (6.12.2020 05:27)
Tarot Magického Měsíce (22.10.2020 17:02)
Další vylepšení zdravotního deníku (25.3.2020 16:21)
Vylepšení zdravotního, kartářského deníku (26.5.2019 16:12)
Čakry a nový kartářský deník (13.1.2019 16:40)
Vylepšení zdravotního deníku a příklad použití (29.6.2018 17:53)
Použití jednohlavých mariášových karet (6.5.2018 16:53)
Úprava a drobné opravy kartářského deníku (6.5.2018 16:44)
Karty a jak se s nimi naučit zacházet VI. (21.1.2018 16:10)
Budoucnost hnutí ANO a Zemana očima kartáře a astrologa (26.11.2017 08:48)
Karty a jak se s nimi naučit zacházet V. (21.10.2017 09:40)
Karty a jak se s nimi naučit zacházet IV. (10.10.2017 18:33)
Karty a jak se s nimi naučit zacházet III. (10.9.2017 09:55)
Karty a jak se s nimi naučit zacházet II. (27.8.2017 07:42)
Karty a jak se s nimi naučit zacházet I. (21.8.2017 20:25)
Důležité změny v tarotové aplikaci (4.6.2017 17:35)
Úprava (a oprava) karetního deníku (13.4.2017 21:30)
Návod pro používání aplikace Kartářský deník (20.2.2016 07:04)
Tarot - Velká Arkána (8.12.2015 10:30)
Výklady Tarotu - Velká Arkána I. (8.12.2015 10:19)
Výklady Tarotu - Velká Arkána II. (8.12.2015 10:13)
Tarot - Figurální karty (16.8.2014 12:17)
Výklady Tarotu - Figurální karty (16.8.2014 10:30)
Výklady Tarotu - Mince v Malé Arkáně (28.4.2014 12:56)
Výklady Tarotu - Meče v Malé Arkáně (4.4.2014 12:40)
Dokončen popis Holí Malé Arkány (9.2.2014 20:35)
Malá škola Tarotu (19.1.2014 21:04)
Tarot - Malá Arkána (19.1.2014 21:00)
Výklady Tarotu - Hole v Malé Arkáně (19.1.2014 20:51)