Tarot

Výklady Tarotu - Figurální karty

Obrázky a texty jednotlivých figurálních karet

V tomto článku naleznete podrobný popis všech tzv. "figurálních" karet Tarotu, tedy Králů, Královen, Rytířů a Pážat. Zatímco Malá Arkána popisuje základní záležitosti běžného života a jeho problematiku v nejrůznějších aspektech, figurální karty se více zaměřují na osoby a typ osobnosti. Pokročilý mág, ovládající Tarot by se mi nyní nejspíš vysmál, že to není jejich jediná role a měl by nejspíš pravdu, ale my pokročilí mágové (většinou) nejsme a tak nám (alespoň prozatím) musí stačit níže uvedené texty:-) Ještě snad důležitá věc - v případě figurálních karet se vždy jedná o živlovou kombinaci a to v následujícím schématu: Král zastupuje Oheň, Královna Vodu, Rytíř pak Vzduch a Páže Zemi. Mějte to vždy na paměti při vašem výkladu!
Král Holí

Normální poloha:
Na obrázku vidíme přísného muže na trůnu, s pohledem upřeným dopředu, držícího hůl, symbol Ohně a také vášně a plodivé, tvořivé síly. Opěradlo je pokryto prastarou magickou symbolikou sexuální energie. Převládá barva hnědožlutá a červená, v menší míře pak modrá. Jde tu ale o živlovou kombinaci Oheň / Oheň. Malý salamandr vpravo dole vyjadřuje nekonečnost života, rovněž v symbolické formě, stejně jako obrazy na opěradle trůnu. Tato karta vyjadřuje vášnivého, často prudkého, ale zodpovědného muže, který je často vůdčím prvkem, manažerem, dobrým organizátorem. Může se také jednat o poctivého, svědomitého muže z nižší třídy, vždy záleží na dalších kartách ve výkladu. Ptáme li se na rodinný stav, Král Holí často popisuje osobu zadanou:-) A navíc se jedná o partnera věrného a čestného. Časti jde také o člověka, který je pokročilý v duchovní oblasti, který věří nějakým ideálům, který jde do všeho s nadšením a energií a umí využít svůj potenciál naplno. Vůdčí typ, který se nebojí převzít zodpovědnost i v rizikových záležitostech. Pokud se ptáme na někoho konkrétního, jak se k nám bude stavět, můžeme očekávat jeho podporu a pomoc. Král Holí také naznačuje na zisk, výhru, dobrý výdělek. Případně na nabídku, kterou bychom neměli přejít bez povšimnutí. Lidé, signovaní touto kartou stojí nohama pevně na zemi a vědí, co od života chtějí.

Obrácená poloha:
V podstatě vyjadřuje totéž, co normální poloha, ale vše může být podbarveno neústupností, v některých případech až fanatismem, záleží opět na dalších kartách ve výkladu. Tito lidé si trvají na své pravdě, i když vědí, že jejich postoje nejsou správné. Někdy také může tato karta popisovat člověka, který je sám bezzásadový, ale vyžaduje zásadovost od druhých a také příliš nestrpí odpor vůči své osobě. Stanovuje pravidla pro ostatní a dbá na jejich dodržování. Bývá netolerantní, často je však přesvědčen o svém společenském kouzlu a nedochází mu, že lidé zívají kvůli němu. Obrácený Král Holí je typickým, namyšleným egoistou, toužícím po osobní moci a vládou nad druhými lidmi, rozhodně se příliš nejedná o týmového hráče.

Význam Krále Holí ve vztazích:
Velmi záleží na způsobu položení otázky, pokud se ptáme na povahu člověka, partnera, pak platí popis výše. Jestliže nás zajímá jeho vnímání vztahu, pak může jít o určitý idealismus, nereálné představy o vztazích jako takových, tito lidé často hledají a nenacházejí uspokojivý protějšek. Nemají příliš rádi autority a podřizování se. Mají ale veliký potenciál na sobě pracovat a stát se velni dobrými partnery - zejména je li karta položená správně. Pak se stávají lidmi otevřenými svému protějšku a pro rodinu by udělali doslova všechno, aniž by ale přitom ztratili svoji vlastní osobnost.

ZpětKrálovna Holí

Normální poloha:
Na obrázku vidíme příjemnou, i když poměrně přísně se tvářící ženu na trůnu, jehož opěradlo vyjadřuje jak heraldickou symboliku, tak ale i základní prvky ženství - květiny a navíc má královna v ruce i slunečnici, jakožto základní symbol sluneční, životodárné energie. V pravé ruce třímá nezbytnou hůl, u nohou jí sedí černá kočka. Všechny tyto symboly ukazují na živlovou kombinaci Ohně a Vody, mužského a ženského principu. Opět převládají červená, žlutá a světle hnědá, jakožto barvy Ohně, ale na kartě nalezneme i dostatek modré. Karta popisuje člověka optimistického, vnímavého, radostného a také starostlivého a moudrého. Může se jednat o citlivou ženu s velikou vnitřní silou, přímou a čestnou, sebevědomou, soběstačnou a často také se značnou přirozenou inteligencí. Dokáže si trvat na svém, ale obvykle ví dobře, proč to dělá. Ptáme li se na vztah jako muž, může se jednat o osobu, kterou zajímáme. Pokud se ptá žena a vyjde jí tato karta, má ona sama zájem o dotyčného muže. Je to karta dobrého, zodpovědného zaměstnance, který je motivován svojí touhou něco dokázat. Těmto lidem určitě nevadí život v dostatku a materiálním zabezpečení, naopak.:-) V podstatě by se dalo říci, že Královna Holí popisuje ideální partnerku, která ví co chce a má to v hlavě srovnané.

Obrácená poloha:
Může se jednat o nevěru, zejména ptáme li se přímo na dotyčnou osobu, která je ženou. Nebo o někoho, kdo je pořád v opozici a neuznává příliš pravidla. Tato karta také popisuje lidi žárlivé, nebo takzvané "drbny", tedy osoby nepříliš oblíbené, které se navíc samy rády poslouchají a vyžadují být středem pozornosti za každou cenu. Pokud se ptáme na šéfa / šéfovou, tato poloha může naznačovat na člověka, který slepě plní pokyny nadřízených a dře své podřízené doslova z kůže, aby se zalíbil těm nad sebou. Žena, popisovaná touto kartou může mít nedostatek ženského šarmu a vyzařování a přebytek energie mužské.

Význam Královny Holí ve vztazích:
Ukazuje na aktivní a vášnivou osobu, která ráda řídí vztah pevnou rukou a má věci pod kontrolou. Dokáže ovládat nejen partnera, ale i širší příbuzenstvo, často ke svému prospěchu, to ale neznamená, že by ostatní nenechala svobodně dýchat. To však až poté, kdy jsou splněny její základní požadavky. Jedná se ale o člověka, který na sobě dokáže pracovat a naučit se přijímat vztahy vyrovnaně a zodpovědně. Často se jedná o ženy, které si volí partnera více rozumem, než srdcem, měl by být vášnivý, ale zároveň také musí splňovat určité požadavky. Obecně může Královna Holí naznačovat na vztahy, ve kterých se občas objevují napětí a spory.

ZpětRytíř Holí

Normální poloha:
Na kartě vidíme rytíře na světle hnědém koni, v pozadí jsou žlutohnědé hory a převládá světle modrá barva vzduchu. Rytíř svírá hůl a má odhodlaný výraz, na jeho plášti má opět salamandry. Jedná se o živlovou kombinaci Ohně a Vzduchu. Typický popis je vášnivý dobrodruh, čestný a přímý, nebojící se rizika a také bývá značně netrpělivý. Poněkud mu chybí určitá spolehlivost, tak typická pro Krále, zejména v obrácené poloze, ale i v normální pozici se může jednat o člověka, který ještě potřebuje v řadě oblastí dozrát. Touží po neustálé změně, zejména ve vztazích, rád si užívá nových, intimních zkušeností. Málokdy vydrží dlouho na jednom místě, miluje cestování, ale i stěhování, například za prací, či za novým vztahem atd. Je vášnivý, inteligentní, často prudký, rozum při rozhodování používá až na druhém místě. Je to karta výborná pro cestovatele, dotyčný miluje život ve všech jeho proměnách.

Obrácená poloha:
Může se jednat o spory v rodině, nebo kdekoli jinde., o ukončení vztahu, o člověka, který je příliš neklidný, než aby se někde usadil. Je nestálý a neustále podléhá myšlenkovým podnětům, které ale mohou být příliš chaotické. Může být velmi netolerantní, poučuje druhé, co mají dělat, ale sám se chová jinak, nečestný, nespolehlivý člověk, porušující pravidla, rád hraje jiné role a předstírá něco, čím ve skutečnosti není. Obvykle také jde o negativní myšlení, ve všem jsou viděny problémy a špatné konce. Obrácený Rytíř Holí může být kartou destruktivního jednání a myšlení.

Význam Rytíře Holí ve vztazích:
Obvykle jde o dobré vztahy v zaměstnání, ale horší v rodině. Vůči partnerovi se často jedná o bezohlednost, při vášnivých hádkách mizí zdravý rozum a bývají značně prudké. Tito lidé se často bláznivě zamilují, aniž by řešili případné následky! Tito lidé často ničí své okolí přemírou emocí, které si vybíjí na druhých a tím spolehlivě boří své vztahy. Může se jednat o výraznou nezralost ve vztazích, nový kontakt se naváže snadno, po nějaké době ho ale omrzí a jde se zase dál. Často jsou to nevyzrálí lidé, nespolehliví zejména v partnerském vztahu.

ZpětPáže Holí

Normální poloha:
Na obrázku vidíme dobře oblečeného mladého muže, jehož oděv je opět pokrytý symboly salamandrů. Krajina i oděv jsou žlutohnědé a přesto že se jedná o živlovou kombinaci Ohně a Země, v kartě je hodně modrého pozadí. Mladému muži nechybí v rukou hůl, kterou si zalíbeně prohlíží. Tato karta signuje člověka přátelského, upřímného, poctivého a otevřeného, který si vždy udělá čas na druhé lidi. Je plný radosti a chuti do života, dokáže milovat, potřebuje však také značné množství svobody. Je obvykle plný sexuální energie a miluje život a jeho příjemné stránky. V této poloze se mu ale dá věřit, je důvěryhodný. Ptáme li na druhého člověka, tato karta nám říká, že v něm můžeme nalézt spolehlivého přítele. Při výkladu pozor na jednu specifickou věc - jestliže vám vedle této karty padne Páže Pohárů, potom se může jednat o nepříliš příjemného nepřítele. Nicméně pážata se obvykle považují za nejlepší figurální karty, lidé jimi představovaní jsou většinou příjemní a nezáludní.

Obrácená poloha:
Signalizuje zejména nerozhodnost, potom také špatnou zprávu, zklamání, problémy a těžkosti. Pokud jsou ale ostatní karty ve výkladu dobré, může se také jednat o velmi dobrou zprávu, případně o nový začátek, novou práci atd. V případě horších ostatních karet je ale možné, že dotyčnému jde pouze o povrch věcí, nejde nikdy do hloubky a žije mělký, prázdný život, plný vnějších pozlátek. Není ani empatický, ani věrný, ani obětavý. Někdy tato poloha také oznamuje počínající onemocnění, kdy se ale často nejedná o nic vážného, spíš pouze nepříjemného.

Význam Pážete Holí ve vztazích:
Může se jednat o romantické vztahy těsně před jejich upevněním, po němž ale často následuje nuda a každodenní všednost, dotyčnému chybí dostatek podnětů a přestane ho vztah bavit. V extrému jde pak o přelétavého jedince, který může mít i sexuální problémy, případně si partneři nemusí rozumět v intimní oblasti. Člověk, kterého symbolizuje tato karta, se vůči svému partnerovi může projevovat nadřazeně, namyšleně. V případě obrácené polohy nemívají vztahy dlouhého trvání prakticky nikdy.

ZpětKrál Pohárů

Normální poloha:
Na kartě vidíme přísného, ale příjemného muže na trůnu, v jedné ruce má pohár a v druhé žezlo, zde zřejmě zastupující živel Ohně. Trůn je celý obklopen vodou a vpravo je patrná plovoucí plachetnice. V levé části vyhlíží z vln mořský had. V obrázku převládá modrá barva, společně s růžovošedou. Dostatek žluté symbolizuje živlovou kombinaci - jedná se o Oheň a Vodu. Tato karta představuje určité sjednocení s vyšším principem, s Univerzem a to na úrovni duše i ducha. Signuje spravedlivého člověka, kněze, soudce, právníka, obchodníka, podnikatele, ukazuje na člověka, který vždycky rád pomůže druhým, často aniž by se ptal, co za to dostane. Může se zde jednat až princip sebeobětování. Osobnost, kterou popisuje tato karta, je morálně založená, pečující, starostlivá a soucitná. Také má určitou životní moudrost. Je empatická a často jí oslovuje umění. Tito lidé mají tvořivého ducha a vysokou inteligenci, dobrou fantazii a umějí využít své životní zkušenosti. Ptáme li se na nějakou situaci, nejspíš dopadne dobře. Můžeme se setkat s inteligentní, moudrou osobou, je také možné, že potkáme lásku, často ve spojení se zaměstnáním, záleží vždy na kontextu dotazu a také případných dalších kartách ve výkladu.

Obrácená poloha:
Může se jednat o nevyzrálost ve vztazích, o nechuť, či neschopnost otevřít se partnerovi, o nechuť vytvořit upřímné a pevné svazky s druhými. Často jde také o skandální způsoby života, třeba ve spojení s Věží, s obráceným Pážetem atd. Nepoctivost, faleš, předstírání, přehnané požadavky na druhé a nedostatečné na sebe. Nespravedlnost. V extrému (třeba opět s Věží, či jinou podobnou kartou) pak může jít až o velmi přebujelé ego, absenci morálky a svědomí, prázdné vztahy bez citu, třeba za účelem sexu, nestálost, labilitu, závislost na drogách či alkoholu, někdy také sklony k páchání dobra. Možnost nějaké ztráty (v kontextu položené otázky).

Význam Krále Pohárů ve vztazích:
Přestože se tato karta obecně považuje za příznivou, ve vztazích tomu tak být vždycky nemusí. Tento člověk rád vytváří mělké vztahy, které nedotahuje do konce, takže často ustrnou na mrtvém bodě. Snaží se z nich utéci buď on, nebo tlačí k rozchodu partnera, zejména není li tak vyzrálý, aby si přiznal vlastní vinu. Může se jednat o egoistu, který musí mít vždy pravdu, ale vyvíjí tlak na druhého přes city, nedělá to vyloženě přímo. V obrácené poloze dokáže využívat lidi kolem sebe. Řídí se více chtíčem, než srdcem. Vyhovuje mu, když ho druzí obdivují a může trpět problémy v intimní oblasti. Někdy se jedná o člověka, příliš závislého na své matce, záleží ještě na dalších kartách ve výkladu. Může mít tendence si vztah idealizovat a pak své zklamání neunese. Jsou li ostatní karty ve výkladu příznivé, potom se ale jedná o zodpovědného a empatického partnera, který je ochotný naslouchat potřebám druhého a aktivně je řešit. Umí vytvářet velmi příjemné vztahy, plné vzájemného citu a jedná se často o kontaktní osobu, která se s partnerem ráda vzájemně dotýká.

ZpětKrálovna Pohárů

Normální poloha:
Zamyšlená žena s výrazným copem, sedí na mořském břehu na trůnu a v rukou má pohár s velmi složitou symbolikou. Oblázky pod nohami mohou naznačovat na určitou vodní nestabilitu, na trůnu vidíme hned tři symboly dítěte. Převládá modrá barva, jednán se o živlovou kombinaci Voda a Voda. I šat královny symbolizuje vodní živel. Karta představuje příjemné ženské aspekty - empatii, vlídnost, cit, laskavost, ženskou moudrost, schopnost romantického vztahu, krásu, citlivost a vnímavost. Člověk, signovaný touto kartou je láskyplný a má dobrou intuici, často i dar předvídat do budoucna. Je to dobrý a loajální zaměstnanec, oddaný a věrný partner, se značnou vnitřní moudrostí. Veliká ochota pomáhat druhým a přirozený soucit. Někdy až magické schopnosti vidět a chápat věci, které druzí nevidí. Umí výborně využívat fantazii a své sny realizovat v praktickém životě.

Obrácená poloha:
Prakticky vždy se jedná o silnou, či jinak výjimečnou, nebo výraznou osobnost, které ale není příliš možné důvěřovat, protože jí chybí spolehlivost a upřímnost. Ve vztahu může mít problémy otevřít se partnerovi. Duševní labilita, možné je i psychické oslabení. Často jde také o iracionální myšlení a uvažování, nestabilitu a nepořádek v zaměstnání, o izolaci před svým okolím. Ptáme li se na podřízeného, nebude zřejmě příliš ochoten dělat, co se po něm vyžaduje. Zmatenost, nebo roztržitost, citová roztříštěnost.

Význam Královny Pohárů ve vztazích:
Nemá úplně jednoznačný výklad, ale lze jí popsat zhruba tak, že se jedná o osobu, která musí projít určitou transformací, aby byla schopna vytvářet otevřené a upřímné vztahy. Někdy jde o lidi, kteří se soustředí hlavně na vztah samotný , ale jde jim spíše o dosažení vlastního štěstí, či pohodlí, nemají příliš zájem o děti. Ptáme li se na ženu, může se jednat o podřízenost partnerovi, o nereálné očekávání od druhých. Ale i muž může být takzvaně "pod pantoflem". Při nedostatku zralosti jde často o svěřování svého osudu do rukou partnera, který o to ale často nestojí. Nebo o vztah z pocitu povinnosti, případně nedostatku jiné příležitosti. Jsou li ale ostatní karty ve výkladu příznivé, pak jsou to lidé velmi vhodní pro harmonický a otevřený vztah, plný lásky a důvěry, věrnosti a spolehlivosti. Partneři se tolerují, vycházejí si vstříc a netrvají slepě na vzájemném přizpůsobování, nechávají druhé dýchat a zároveň uznávají jejich jedinečnost, aniž by ale ztráceli svoji vlastní identitu.

ZpětRytíř Pohárů

Normální poloha:
Na obrázku vidíme rytíře v brnění, v pravé ruce třímá pohár, v kartě převládá modrá barva a také světle šedá. Jedná se o živlovou kombinaci Vzduch a Voda. Rytíř má pevný, neutrální pohled kupředu. Jedná se o příjemného, otevřeného člověka, který by pro lásku udělal cokoli, ne vždy je však dostatečně vyzrálý pro vážnější vztah. Je společenský, umí jednat s druhými a často hledá něco víc, než čistě přátelské vztahy. Je něžný, ale také náruživý, bývá dobrým milencem. Má velmi dobrou fantazii a kreativitu. Někdy tato karta ukazuje na nový vztah, z počátku spíše milenecké podstaty. Naznačuje na člověka, který umí pracovat s pozitivním myšlením, uvědomuje si souvislosti a umí s nimi pracovat, nestěžuje si na rány osudu, ale dokáže se jim tvořivě postavit a ještě se u toho radovat ze života. Přitom ale obvykle nepotlačuje sám sebe, své skutečné city dává otevřeně najevo. Vidí druhé v kráse jejich složitosti a rozhodně nevnímá svět černobíle, naopak. Je soucitný a empatický, otevřený, upřímný a srdečný a umí dobře využívat emoce v pozitivní magii a ve svém duchovním růstu.

Obrácená poloha:
Může se jednat o nespolehlivého člověka, často proto, že mu jde především o hru za každou cenu, aniž by se ale chtěl příliš vázat. Nelze se na něj příliš spolehnout, nedá se mu věřit atd. Situace často vypadá dobře, ale může skončit neúspěšně, zklamáním, či ztrátou. Pokud dostaneme nějakou nabídku a padne nám tato poloha, pak bychom jí měli zvážit opravdu důkladně a nehrnout se do ní po hlavě. Může se jednat také o lidi, kteří upřednostňují virtuální vztahy, typicky přes internet a nechtějí přebírat zodpovědnost za skutečný, pevný svazek. Nebo jde o zdatného manipulátora. Hlava v oblacích, nereálné sny o budoucnosti, aniž by byla ochota přijmout současný stav. Může jít též o sobectví, bezohlednost, či naopak naivitu. Pozor na závislosti na čemkoli!

Význam Rytíře Pohárů ve vztazích:
Je to velmi pěkná karta pro vztahy, které jsou upřímné, otevřené a také plné vášně a citu (při správné poloze). Motivace, romantika, změna, to vše slouží k rozvíjení pevného vztahu, který často vydrží zajímavý až do pozdního věku. Může se jednat o hezkou, romantickou lásku, která přežije i smrt jednoho z partnerů. Příjemný, útulný domov, originální a kreativně vybavený. Celkový soulad - v partnerství, v příbuzenstvu, v práci. Společensky oblíbený člověk, který rád pracuje pro ostatní a dokáže jim pomáhat.

ZpětPáže Pohárů

Normální poloha:
Na obrázku vidíme mladého muže, prohlížejícího si pohár, z něhož vyhlíží ryba. V kartě je hodně vodní symboliky a barev, i když se jedná o živlovou kombinaci Země a Vody. Obrázek symbolizuje nový život (ryba), vznikající z emocí a citů (pohár s vodou), je v něm hodně mužského principu a tvořivé, nespoutané energie (mladý, vitální muž) a také citů celkově (voda a modré barvy). Tato karta signuje ochotného, přímého a mladého člověka, který rád pomáhá druhým, protože ho to naplňuje a dokáže se do nich vcítit. Může být romantický, s dobře rozvinutou fantazií, někdy s hlavou lehce v oblacích, ale je příjemný a přátelský a mívá všechny dobré vlastnosti zemského a vodního živlu, tedy určitou zdrženlivost, dobrou a praktickou inteligenci, umí své myšlenky převádět do praxe. A protože se jedná o Páže, občas se u něj můžeme také setkat s prudšími reakcemi, které ale zase rychle pominou. Je také možné, že dotazovaná osoba má spíše ženské projevy a charakteristiku, i když se třeba jedná o muže. Je však upřímná a oddaná, často i věrná:-) Ptáme li se celkově na charakter, jde o dobrou intuici, smysl pro poezii, jemnost, rozvinutou fantazii, empatii a citlivost vůči druhým. Doazujeme li se na situaci, potom nejspíš obdržíme nabídku k domluvě, nebo usmíření, případně dostaneme dobré zprávy. Nebo jsme my, či dotazovaná osoba začali rozvíjet schopnosti, o kterých jsme zatím neměli ani tušení. Případně je šance na citový vztah, či milostné vzplanutí. Karta také někdy ukazuje na mladého, studujícího člověka, na zvýšenou pozornost, kterou bychom měli něčemu věnovat, na potřebu více relaxovat a meditovat. Jestliže stojíme před nějakou obchodní transakcí, potom by nám měla vyjít dobře, jsou li ostatní karty ve výkladu příznivé.

Obrácená poloha:
Obvykle ukazuje ne egoistu, kterého jeho sebestřednost přivedla do nepříjemné situace, on však nechápe, že si za to může sám a tak se uraženě vyhýbá lidem, namísto aby problém řešil konstruktivně. I v této poloze se ale může jednat o dobrý vkus, zejména vůči druhému pohlaví, který je často využíván k milostnému svádění. Je možné, že se setkáme se starou láskou. V horším aspektu pak může jít o slabého, trpícího člověka, který se příliš utápí v citových problémech, či depresích a mívá také tendence od těchto problémů utíkat prostřednictvím alkoholu a návykových látek. Případně si vytváří závislost na někom, či něčem. Neumí vidět svět reálně, žije ve vysněných "realitách", vadí mu pracovní povinnosti, příliš se zabývá svým vnitřním světem a topí se ve smutku a jiných negativních emocích, namísto aby se nadechl a normálně žil. Může být zklamaný sám sebou. Ptáme li se na situaci, je možné, že nedopadne dobře, že nedostaneme dobré zprávy. Potřebovali bychom přistupovat k životu s větší lehkostí, ale zároveň také s důrazem na praktické řešení problémů. A při této poloze je nezbytně nutné být velmi opatrný na případné podvodné, nečestné jednání, na možnost ztráty díky podvodu či krádeži!

Význam Pážete Pohárů ve vztazích:
Obvykle se jedná o příjemné, ale trochu nevyzrálé vztahy s často nepříliš realistickým očekáváním od jejich výsledku. Jsou však plné něhy a čistoty. Karta může popisovat citově zranitelného člověka, který u druhých vzbuzuje potřebu jej ochraňovat, tedy v partnerovi se probudí rodičovský komplex a na tomto základě pak dojde ke vztahu, který nemusí skončit dobře, když dojde k vystřízlivění a uvědomění si skutečného stavu věcí. Často také může jít o vzájemné zrcadlení vlastních problémů a následným sporům a dohadům. Vztahům může chybět směr a perspektiva, žije se ze dne na den a neřeší budoucnost, protože oba partneři cítí, že něco nemusí být v pořádku. Páže Pohárů může popisovat i krátkodobé vztahy, nebo neschopnost budovat spolehlivý, perspektivní vztah, zde ale záleží i na dalších kartách ve výkladu. Ptáme li se na svoji roli, je možné, že se snažíme dívat na svět očima partnera, což nám jednou může přinést zklamání. Tato karta někdy, v obrácené pozici, ukazuje na zneužívání lásky a citů partnera k prosazení vlastních potřeb a cílů. Také na využívání své vlastní přitažlivosti. Na nevyzrálý vztah, kde se partneři vzájemně zraňují, odmítají vidět realitu a žijí ve svém vlastní světě iluzí a emocí. Jestliže se ale dotazujeme na již stávající vztah, či situaci, potom může nastat jeho nový směr, uzdravení, ukončení období sporů a dohadů. Případně vztah dostane nový a příznivý rozměr a pohne se kupředu správným směrem, objeví se jeho nové dimenze a možnosti, které by měly být využity.

ZpětKrál Mečů

Normální poloha:
Karta znázorňuje přísně se tvářícího krále na trůnu, plném symbolů vzdušného živlu. Převládá modrá barva a symbolika Vzduchu obecně, i když se jedná o živlovou kombinaci Oheň a Vzduch. Oblaka, stromy, ptáci, to vše souvisí s významem této karty. Král má úzkou, typicky Blíženeckou tvář. Jedná se o člověka s pevnou vůlí a rozumovým přístupem k životu, je praktický, pragmatický a obvykle mívá také pevnou psychiku, bez výkyvů. Nebývá však příliš empatický. Má výborný úsudek a nechybí mu objektivita. Touží po neustálém vzdělávání, umí dobře používat svůj intelekt a dokáže vymýšlet pragmatická řešení. Většinou se jedná o dobrého projektového manažera. Také o výborného vědce, matematika, nebo obchodníka. K životu a rozhodování vždy potřebuje dostatek informací, které si vyhodnocuje, na intuici příliš nevěří a stejně tak to nebývá vhodný typ pro jakoukoli esoteriku. Často mívá dobré abstraktní myšlení a umí výborně komunikovat a argumentovat. Dobrá a spolehlivá paměť. Tato karta také může představovat dobrého, ale přísného soudce, manažera, vedoucího, velitele a podobně.

Obrácená poloha:
Může ukazovat na krutého, či bezcitného člověka, který vše hodnotí pouze rozumem, který upřednostňuje své ego a nenechává druhým prostor k životu a vyjádření. Též se může jednat o cynismus, podvod, nečestné jednání i uvažování. Případě o neklidnou, nervózní osobu, nebo o situaci, která nemusí dopadnout dobře, i když se nám bude na první pohled jevit, že jsme dosáhli vítězství, ale je to obvykle výhra bez štěstí a radosti pro dotyčného, i pro jeho okolí. Odtažitý člověk, který nedůvěřuje druhým a neumí se jim příliš otevřít. V určitém extrému, (záleží na dalších kartách ve výkladu), může jít o velmi tvrdého člověka, často o surovce, nebo o nesprávně používanou autoritu, bez citu a empatie k druhým. Obrovský pragmatismus a snaha využívat všeho pouze k vlastnímu prospěchu, aniž by mu to však přinášelo radost a štěstí. Obratné lhaní, které škodí zejména druhým. Nestálost v citech. Ptáme li se na výsledek soudního sporu, nejspíš nedopadne příliš dobře.

Význam Krále Mečů ve vztazích:
Vztahy obvykle nebývají vřelé a plné citu, ale na druhou stranu jsou poměrně spolehlivé. Tato osoba se snaží ve vztahu o vůdčí roli a to jak v partnerství, tak i vůči přátelům. Snaží se vztah ovládat a určovat mu směr, což může na druhou stranu řadě jeho protějšků vyhovovat. Přebírá za všechny odpovědnost, nenechává je tím svobodně žít a vyčerpává tak sebe i druhé. Paradoxně jim pak vyčítá, že odpovídají za jeho únavu a že on by pro ně přitom udělal první poslední. Nemá rád lidi, kteří se od něj distancují, protože nad nimi nemá kontrolu. Může mít tendence hodnotit vztah povrchně a rozhodovat se na základě jednoho aspektu, například vzhledu či intelektu. Díky tomu nemusí jeho vztahy vydržet dlouhodobě a mívá pak tendence je často střídat - opět záleží na dalších kartách ve výkladu. Tento člověk se bojí otevřít druhému, protože má pocit, že ztratí sám sebe, ale přesně to by měl udělat, aby jeho život nebyl pouze zlatou klecí bez hlubšího prožívání reality. Má tendenci své partnery i přátele neustále argumentovat a tak jim dokazovat svoji převahu.

ZpětKrálovna Mečů

Normální poloha:
Karta znázorňuje ženu na trůnu, u které není díky jejímu přísnému a strohému výrazu snadné určit, jestli se vůbec jedná o osobu ženského pohlaví. Karta vyjadřuje živlovou kombinaci Vody a Vzduchu a převládá na ní modrá, bílá a šedá, tedy opět poměrně strohé barvy vzdušného živlu. I samotná královna je oblečena do těchto barev. Trůn je ale ozdoben symbolikou dítěte a tedy tvoření. Dítě má typicky andělskou tvář. Vlevo dole vidíme patrně suché stromy, okolo nich pak pramení potok. Z karty vnímáme strohost a pohyb. Typická osoba, signovaná touto kartou je inteligentní, sebevědomá, rozumově založená, často nevyniká fyzickou krásou, ale dokáže využít sílu svého intelektu a tím být přitažlivá pro ostatní. Intuici a cit dává většinou až na druhé místo, ale přesto jí oboje neschází. Často se jedná o nezávislé lidi, pro které je osobní svoboda velmi důležitá. Ptáte li se na partnera svého srdce, potom musíte mít na paměti, že intelekt, pragmatická rozumová řešení a svoboda jsou pro něj velmi důležitými hodnotami, je silná osobnost a pravděpodobně se jí budete muset hodně přizpůsobovat. Jsou to objektivní lidé, kteří neuznávají esoterické argumenty. Mají výborné nápady a dokáží je uplatňovat v praxi. Vědí, jak si jít za svým a ne vždycky na své cestě tolerují druhé lidi. Může se také jednat o přísnou, opuštěnou osobu, vdovu, starou pannu, člověka neschopného vztahu. Věci ale vnímá správně, objektivně, hlavě ty, které se přímo netýkají jeho duše. Jedná se také o odstraňování starých vzorců chování a myšlení, o poctivý přístup k sobě, o odhalení svého skutečného já a o sebepřijetí.

Obrácená poloha:
Ptáme li se například na plodnost člověka, na možnost otěhotnění, obrácená Královna Mečů je jedna z typických karet, ukazujících na problém v této oblasti. Může se také jednat o odtrženost od reality, o povrchní přístup, o nevhodný, černý, cynický humor. Takový člověk má v sobě neurčitý strach, trpí a netuší proč, je často odloučený od své duše a tím i od ostatních lidí. Ptáme li se na nějakou situaci, můžeme očekávat problémy, podvodné jednání, okradení. Zjišťujeme li vztah někoho k nám, potom nás nejspíš nemá příliš v lásce, z jeho strany může jít o nepřátelství, či nepochopení. V sexu může jít o frigiditu, puritánství, nadměrnou touhu po čistotě, o stydlivost, která neumožňuje se partnerovi otevřít a milování si správně užívat. Jsou li méně příznivé i ostatní karty ve výkladu, může se pak jednat o mstivého člověka, který si pamatuje křivdu řadu let a pomstí se v nějaké vhodné chvíli, zatímco protistrana na konflikt už dávno zapomněla. Citově chladná osoba s obrovským odstupem, všechno vidí černě, nic podle ní nemůže dopadnout dobře. Pokrytecké jednání. Případně přesně to, co karta vyjadřuje a to bez ohledu na pohlaví: typ "ledové královny" bez kouska citu, propadající melancholii a smutku, často proto, že se dobrovolně izoluje od základních a důležitých životních radostí..

Význam Královny Mečů ve vztazích:
Škála typů vztahů může být širší, ale většinou jde o rozumové partnerství, z nějakého důvodu výhodné, kde se láska a city nekladou na první místo. V případě obrácené polohy se pak může jednat i o vypočítavost! Partneři se nedokáží vzájemně otevřít a sbližuje je spíše společný intelekt, než hřejivý cit. Časté dohady, i o nedůležitých věcech. Spolehlivý rodič, který nemá problém se sám postarat o děti, je dostatečně vyzrálý a i když bere rodičovství spíše rozumově, baví ho to a lze se na něj spolehnout. Potíž může být ale v tom, že kromě dětí mívá tendence vychovávat i svého partnera:-) Ptáme li se na vztahy v kolektivu pracovním, budou nejspíš příjemné a konstruktivní.

ZpětRytíř Mečů

Normální poloha:
Karta znázorňuje odhodlaného rytíře v brnění při útoku, podobně bojovný výraz má i jeho kůň a tedy nosič, dopravní prostředek. Převládá modrá a bělošedá, na obzoru jsou vidět jakési stromy tmavé barvy a v obrázku je i trochu žlutohnědé, zemské barvy. Přesto jde zejména o živlovou kombinaci Vzduchu (rytíř) a Vzduchu (Meče). Z karty je patrný jasný tah na branku, cílený útok, pevně daný směr a odhodlání dosáhnout cíle. Jestli se to však rytíři podaří, není nikdy zcela jisté. Prakticky vždy se jedná o tvořivého ducha, o talent a schopnost imaginace, která je prakticky využitelná. Přátelský, aktivní člověk, který si ale vždy jde za svým cílem a ne vždy bere empaticky ohledy na potřeby druhých. Někdy se však u něj může objevit nečekaná opatrnost, která mu brzdí dosažení cíle. Obvykle je ale dostatečně tvořivý a pružný a rozhodně mu nechybí šikovnost a obratnost. Často jde také o schopného řečníka, jehož ne vždy vybíravé rétorické obraty mu mohou přinášet nepřátele. Ptáme li se na odborné schopnosti někoho, tato karta naznačuje na dobrého specialistu. Také se ale může jednat o bojovníka za vyšší ideály, který rád přeskakuje, či ignoruje dořešení základních, praktických problémů. Připadá vám výklad občas poněkud protichůdný? Ale jistě, protože obecným znakem rytířů ve figurálních kartách je akce a určitá bezstarostnost. Ptáme li se na nějakou situace, může tato karta naznačovat na náhlou změnu, i když ne tak zásadní, jakou signují například Věž či Smrt. Obecně lze říci, že Rytíř Mečů ukazuje na člověka, který se neustále rád učí nové věci, bourá stará omezení, nevadí mu potíže a překážky a má věčně mladého, vynalézavého ducha. Pokud jsme v problémech, je možné, že nám přijde nečekaná pomoc. Ať už se ptáme na kohokoli, můžeme od něj (ale i od sebe) očekávat nečekanou dávku odvahy, až hrdinství.

Obrácená poloha:
Ta často ukazuje na otevřené nepřátelství, konflikt a poškození, otevřený odpor, nesouhlas, nebo také na neschopnost. Neopatrný člověk, falešný guru, případně nepříjemná, či neobvyklá výstřednost. Případně také nějaká akce, která se provádí pouze proto, aby se něco dělalo. Typickým příkladem je žoldák, který bojuje čistě pouze pro potěšení z konfliktu, aniž by mu ale dal hlubší rozměr, či základ. Velmi subjektivní vnímání reality a podsouvání svého názoru ostatním. Pomluvy. Destruktivní jednání, často zbytečné. Černobílý názor na věci. Ukvapené, nerozvážné jednání, neschopnost vidět věci v kontextu. Také paličatost, zbabělé jednání, přehánění čehokoli. Obtížně předvídatelné činy, či výsledky, absence týmového ducha, zbytečné soupeření s ostatními.

Význam Rytíře Mečů ve vztazích:
Nejedná se o zcela příznivou kartu pro vztahy obecně, může se v nich vyskytovat nepochopení, neochota druhému dostatečně porozumět a otevřít se mu. Časté navazování spíše nezávazných vztahů, nejenom partnerských, ale také třeba obchodních, nebo pracovních, bez dostatečného rozvážení případných následků, nebo vlivů okolí. Dobré vhledy do druhých a zneužívání těchto informací ke svému vlastnímu prospěchu, bez ohledu na ostatní a na možné dopady. Touha po osobní svobodě za každou cenu. Absence pravidel, či jejich časté a nepředvídatelné porušování. Dotyčný je především teoretikem, má spoustu nápadů, které ale v praxi nemají příliš šanci fungovat. Proč? Protože upřednostňuje rozum a ego a potlačuje srdce a city. V dobré poloze jde pak o nové dimenze vztahu, náhlé změny k lepšímu, dobrou vzájemnou komunikaci, která přispívá ke zlepšování ve všech oblastech, hlavně pak při řešení praktických problémů. Často jsou jeho nápady prakticky realizovány partnerem.

ZpětPáže Mečů

Normální poloha:
Na obrázku vidíme mladého muže, který s neutrálním výrazem ve tváři třímá meč. Ve vlasech má zajímavý symbol. Převládají oblaka, nebe a letící ptáci, přesto podstatnou část karty zabírá postava, která je oblečena do zemských barev - světle hnědá, nafialovělá, červená atd. Pod ním vidíme úrodnou zemi, na pozadí pak zase černé stromy a v dáli modré hory. Karta znázorňuje živlovou kombinaci Země a Země. Jaký máme z obrázku pocit? Jde o šikovnou, zvídavou osobu, která je určitě značně přizpůsobivá a dokáže tvořivě využívat své myšlenky a nápady, pokud k tomu dostane příležitost. Jestliže jí nedostane, nic si z toho nedělá a jde se dál, za novou inspirací. Tato karta může v některých případech ukazovat na narození dítěte, záleží na podstatě dotazu. Je to též ukazatel na člověka, který se dovede pohybovat v prostředí konspirace, tajných služeb, na detektiva, nebo také na vyzvědače, či průzkumníka. Má objektivní myšlení, umí správně uvažovat, je pragmatický a praktický. Ptáme li se na nějakou situaci, dostaneme nejspíš možnost si jí ujasnit a uspořádat.

Obrácená poloha:
Není úplně jednoduché takto položenou kartu vyložit, nicméně můžeme očekávat, že se setkáme s někým, kdo umí dobře intrikovat a zneužívat informace ve svůj prospěch. Flexibilní člověk, který ale myslí především na svůj vlastní prospěch. Případně přijde něco, co jsme mohli jen těžko předvídat a budeme tím poněkud překvapeni, protože nás to zastihne nepřipravené. Ptáme li se na zdraví, je možné, že přijde nějaká nemoc. Pokud se dotazujeme na kohokoli, je pravděpodobné, že se v něm nepříjemně zklameme. Může se také jednat o člověka, který si neumí stanovit jasný cíl a pak si za ním jít. Neví, co se sebou a věci se mu spíše dějí, než aby je ovlivňoval ve svůj prospěch, což mu ve výsledku způsobuje frustraci. Roztržitost a neschopnost se soustředit na jeden cíl, či předmět zájmu. Případně může jít o nerozhodnost, nebo o neustálé zvažování nejvhodnějšího postupu, až dotyčnému uteče správné řešení. Může se též jednat o revoluci s nejistým výsledkem, o zbytečnou agresivitu, o roztříštěnost myšlenek, o unáhlené jednání. V komunikaci se pak často používají zbytečně zraňující prvky, bez ohledu na možné následky. Jestliže jsme pro někoho něco udělali a ptáme se, jak to ocenil, asi nemá příliš význam očekávat vděčnost. Pokud nás zajímá výsledek nějaké situace, těžko můžeme očekávat úspěch. Je také pravděpodobné, že se v někom zklameme, nebo že dojde k nějakému skandálu, či nepříjemné situaci.

Význam Pážete Mečů ve vztazích:
Bývá to neochota plnit přání partnera, neschopnost se přizpůsobovat potřebám druhého, upřednostňování vlastních potřeb, sobecké prosazování vlastních přání a idejí. Může docházet ke zbytečným hádkám a konfliktům, aniž by se ale směřovalo k nějakému řešení. V pozitivním významu se pak může jednat o spor, který pročistí neuspořádanou situaci a vyjasní další vývoj. Pokud jsou ostatní karty pozitivní, pak naznačují na vztah, kde se problémy řeší konstruktivně, častější výměnou názorů.

ZpětKrál Mincí

Normální poloha:
Karta znázorňuje blahobytně se tvářícího krále v brnění, sedícího na trůnu, plném bohaté zemské symboliky (býčí hlavy, víno atd.) Nebe má zemsky žlutou barvu a jinak je na obrázku hodně tmavých odstínů. Rovněž hrad vpravo symbolizuje majetek a moc. Jde o živlovou kombinaci Ohně a Země. Král Mincí signuje úspěšného člověka, který je výborně ukotvený, ale má také dobré srdce, nejedná se tedy o žádného harpagona. Obvykle je dobrým přítelem, či partnerem, projevuje dostatečnou míru chápavosti a empatie, bývá trpělivý, ale rozhodně také umí své přednosti využít k životním radostem, nejde tedy určitě o žádného asketu, který si hromadí své zlaťáčky v temném koutě nepřístupné pracovny. Umí si vychutnávat příjemné stránky života a to samé dopřává i svým blízkým. Dokáže využívat svou inteligenci prakticky a je nadaný tvořivostí, může se jednat i o dobrého matematika, velmi talentovaného, zde ještě záleží na dalších kartách ve výkladu. V každém případě jde o osobu spolehlivou, pragmatickou, s realistickým myšlením. Je cílevědomá a zvyklá mít situaci pevně v rukou. Rodina je pro ní priorita, umí si vydělat peníze, nebo žije v materiálním dostatku z jiných důvodů, přestože se primárně věnuje rodině, její zaměstnání tím nijak netrpí, naopak, dobré rodinné poměry jí pomáhají dobře zvládat náročné pracovní úkoly. Král Mincí symbolizuje vytrvalost, rozvahu, dostatek odvahy, ale bez sklonů ke zbytečnému riskování, přísnost (ale též laskavost), jasnou autoritu, která se vždy snaží prosadit nad ostatní, často úspěšně.

Obrácená poloha:
Může jít o podvodné, či korupční jednání, o silný vztah k poživačnosti, aniž by na to ale dotyčný měl, případně se jedná o člověka se slabou vůlí, na jehož sliby se není možné spolehnout. Bývá paličatý, či tvrdohlavý a nepřijímá dobré rady, či názory okolí. Špatně se s ním vychází, je vždy přesvědčený o své pravdě a prosazuje své názory a postoje za každou cenu. Má silně materiální zaměření, nevěří ničemu, na co si nemůže sáhnout, naopak se snaží hromadit vše, co má dle jeho názoru nějakou cenu. Názory a myšlení tohoto člověka jsou silně konzervativní a často dogmatické. Bývá silně podezřívavý a žárlivý vůči lidem, kteří mají přirozenou autoritu a nemusejí si jí přitom nijak vynucovat. Nicméně i v této poloze může jít o osobu, která umí dobře vyřešit složité životní situace a často to dělá pro uspokojení z dobrého výsledku, ne primárně pro peníze. Ideální karta, ptáme li se například na vhodnost právníka, ovšem raději bych v jeho případě dával přednost normální poloze:-)

Význam Krále Mincí ve vztazích:
Příjemné, vyvážené vztahy, ve kterých bývá často slyšet i názor partnera. Hezký, pevný vztah, stojící na solidním základu, plný věrnosti, lásky, ale i vášně a smyslnosti. A téměř nikdy v něm nechybí dostatek finančních prostředků.

ZpětKrálovna Mincí

Normální poloha:
Obrázek znázorňuje důstojně a vážně se tvářící ženu, sedící na tmavém trůnu, plném zemské symboliky a hojnosti. Hojnost a dostatek ostatně vyzařuje z celé karty, za královnou vidíme úrodnou zemi, nad ní pak ovocný keř atd. Převládají teplé, zemské barvy, přesto jde o živlovou kombinaci Vody a Země, kde vodu pravděpodobně zastupují modré hory na obzoru, i když ty samotné jsou spíše symbolem živlu zemského. Podobně jako u Krále, i zde se jedná o člověka dobře ukotveného, který má však také smysl pro tajemno, mystiku a nechybí mu ani smyslnost. Má rád finanční a materiální jistoty, rodinu vnímá jako základ své existence a udělal by pro ní maximum. Uznává matriarchát a pokud se jedná o muže, může mít tendence se ženě podřizovat nikoli pro to, že by byl takříkajíc "pod pantoflem", ale protože si dokáže vážit tvůrčího ženského přístupu k řešení složitějších životních situací. Královna Pohárů často ukazuje na osobu se silným, ženským, živočišným vyzařováním. Charakteristika této karty je hojnost, štědrost, nadbytek, bezpečí, rodinná pohoda, svoboda, ale dobře podložená, žádná anarchie. Dále pak soběstačnost, opora, stabilita, ženská empatie, otevřenost a srdečnost. Dobře používané životní zkušenosti, které druzí přijímají jako dar.

Obrácená poloha:
Může se jednat o vypočítavost, přezaměstnanost za účelem materiálního zajištění, není čas na rodinu, protože je třeba hromadit hmotné statky atd. Ptáme li se na ženu, má zřejmě ráda své jistoty a není důležité, jak se k nim dostane, hlavně že jsou. Může jít o úspěšnou manažerku, která ale obvykle není obrazem dokonalé a milující matky. Případně naopak o ženu, která si ráda žije na cizí účet a dokáže muže dobře ovládat ke svému prospěchu. Obecně jde o někoho, kdo rád a často zneužívá své příbuzné, přátele i známé. Případně také může jít o přehánění v některé oblasti, spojené se zdravím - hypochondrie, přehnaná touha po čistotě (a s ní spojené sexuální problémy), urážlivost, nepochopení, proč se mi děje něco nepříjemného, touha hromadit vše, co může mít trochu nějakou hodnotu (ale není to nutné pravidlo), nepříjemná, studená povaha, konzervativní myšlení, odtažitost, neplodnost, typická "stará panna" atd. Ptáme li se na někoho, měli bychom být na pozoru, aby nezneužil naší důvěry. Obecně tato poloha naznačuje na možnost zrady, nebo počínající nemoc (nemusí být fatální, spíš nepříjemná a často dlouhodobá), na potíže a na zneužití důvěry, či informací, v neposlední řadě také na potenciální korupci.

Význam Královny Mincí ve vztazích:
Zde hodně záleží na vyspělosti osoby, na kterou se ptáme a tedy i na dalších kartách ve výkladu. Pokud jsou dobré, jedná se obvykle o dobrou matku, o člověka, který umí vytvářet velmi příjemné a bezpečné vztahy, plné důvěry, otevřenosti a lásky. Tedy těžko dokážeme správně posoudit dotyčného z jedné karty! Často totiž může jít o spíše komplikované vztahy a to i v případě správné polohy. Dotyčný (dotyčná) se snaží mít všechno pod kontrolou, řídit rodinu podle svých přání a tužeb, nepřipouští příliš názory ostatních atd. To může vést k nečekanému ukončení vztahu ze strany partnera, který už dál nemůže snášet dusnou atmosféru doma. Případně - a to zejména v obrácené poloze, může jít o možnost vleklých, dlouholetých sporů po ukončení vztahu. Sporů o majetek, o výživné atd.

ZpětRytíř Mincí

Normální poloha:
Na obrázku vidíme rytíře na koni v brnění, převládá zemská žlutá barva, ale brnění je samozřejmě modré, což představuje živlovou kombinaci Vzduchu a Země. Kůň je černý a krajina se může na první pohled jevit nehostinně, ale nejedná se ve skutečnosti o pole, které ještě nevydalo úrodu? Základní charakteristika osoby je spolehlivost, solidnost, pracovitost, schopnost řešit problémy a životní situace metodicky. Co slíbí, to většinou dodrží, pokud mu v tom zabrání objektivní důvody, pak se vždy snaží situaci řešit tak, aby z ní vyšel s čistým štítem. Je odpovědný za své činy a ochotný pomoci druhým tam, kde to je třeba. Bývá empatický, ochotný, dovede pracovat usilovně a metodicky a pokud se pro něco rozhodne, je mu těžké toto rozhodnutí vyvrátit. Je šikovný, zručný a cílevědomý. Negativní vlastností může být přesvědčení, že pokud mám peníze, můžu si dovolit v podstatě cokoli - záleží na dalších kartách ve výkladu, někdy také na obrácené poloze. Člověk, signovaný touto kartou bývá dobrý v sexu, má v sobě přirozenou smyslnost, tendenci k upevňování svých dosažených pozic, umí si vydělat peníze a zároveň "ten život zase až tak neprožívá", tedy je schopen "zlaté střední cesty". Má značné schopnosti - obvykle pracovní, umí se učit a své poznatky využít. A umí pracovat opravdu vytrvale a cílevědomě. Pokud nám padne tato karta při dotazu na výsledek Sazky, máme poměrně slušnou naději na výhru:-) Stejně tak ale i při jakýchkoli dalších aktivitách a činnostech, spojených s penězi.

Obrácená poloha:
Může se jednat o nejistotu, kam v životě vlastně směřovat. Také jde často o nedostatek sebedůvěry, dotyčný se bojí spolehnout sám na sebe a plácá se v životě od jednoho k druhému. Je šikovný, ale neumí to využít a trpí pocitem, že není dost dobrý a nemá ostatním co nabídnout. Často ani nezkusí něco, co by mu ve skutečnosti mohlo pomoci. Bývá nepozorný, nepružný, stagnuje, nejde do hloubky problému, řeší situace povrchně a mívá tendenci z nich utíkat. Nebývá to příliš odvážný člověk, někdy je až příliš bezstarostný, nebo také vypočítavý. Pokud mu věci vycházejí, bývá to spíše štěstí, než výsledek poctivé práce. Může jít také o osobu, která vnímá svět a lidi pouze z materiálního hlediska, pokud má pocit, že mu druhý nic nepřinese, pak o něj nejeví zájem. Nespolehlivost, paličatost, nečestnost. Lidi posuzuje podle jejich skutků a nezajímá ho, co k jejich činům vedlo. Tedy je to nepříznivá karta například pro soudce. Negativní vzorce myšlení, na kterých se bazíruje o to více.

Význam Rytíře Mincí ve vztazích:
Vztahy, signované touto kartou lze označit za polární, nikoli proto, že by z nich čišel arktický chlad:-), ale protože jsou často buď velmi dobré, nebo značně špatné, ale málokdy se jedná o zlatou střední cestu. Na partnera je buď vyvíjen tlak, aby se přizpůsobil, nebo se naopak dotyčný přizpůsobuje partnerovi a přestává být sám sebou. Dotyčný má v sobě smyslnost, ale často nedokáže vytvořit důvěrný a stabilní vztah, protože je věčně s něčím nespokojený. Jestliže jsme momentálně sami a ptáme se na naše vztahy, pak je pravděpodobné, že se nám otevírá možnost setkání s někým, kdo náš momentální sociální stav změní:-)

ZpětPáže Mincí

Normální poloha:
Karta přestavuje mladého muže, dobře oblečeného, který se s nadějí dívá na minci ve svých rukou. Převládají opět teplé zemské barvy a střízlivá plodnost okolní krajiny, ve které jsou spíše květiny, než hospodářsky využitelné plody:-) Přesto se jedná o krajinu na první pohled úrodnou a svěží. Páže je živlovou kombinací Země se Zemí. Tato karta signuje mladistvou osobnost, nebo člověka s mladistvým, pružným myšlením. Má touhu učit se nové věci a své vědomosti hned prakticky používat. Je ochotný pomoci druhým, zvědavý, často netrpělivý a impulzivní. Může mít často větší výdaje, než příjmy a to se týká nejenom peněz, ale i životní energie, ale obvykle si s tím vždycky nějak poradí. Mívá sklony k nezřízenému životnímu stylu, k rozhazování, k hýření a zábavě. Páže Mincí může také naznačovat, že budeme přijati ke studiu, že bychom si měli podat přihlášku, nebo že nám bude poskytnuto stipendium. Obecně tato karta symbolizuje také růst (osobní, peněz, znalostí atd.) Něco se bude rozvíjet, přichází úplně nová zkušenost, dojde k obnově, nebo k regeneraci. Nadšení pro novou myšlenku, nebo směr. Je to také hezká karta pro mateřství. V materiální oblasti se zřejmě objeví nová příležitost, jak rozšířit svůj majetek, či peníze.

Obrácená poloha:
Obvykle vyjadřuje člověka nepořádného, zmateného, který neumí uvažovat logicky a nestojí nohama pevně na zemi. Mívá sklony utrácet víc, než vydělá, nebo vydávat víc energie, než se mu dostává, aniž by přemýšlel, jak si jí potom obnoví. Potřebuje se neustále rozptylovat a neposedí chvíli na jednom místě, aniž by ale řešil problémy konstruktivně, nebo se zamyslel nad důležitými věcmi. Jedná se o nevyzrálého člověka, který je často příliš pohodlný na to, aby se vydal v životě kupředu a tak si pouze stěžuje na nepřízeň osudu a neřeší důležité věci. Ptáme li se na cokoli, měli bychom se připravit na nepříznivé zprávy, či okolnosti. Může se jednat i dluhy, o kterých jsme nevěděli, nebo je nečekáme. Možný je také špatný vývoj situace, finanční krach, nebo o veliké problémy v materiální oblasti. Případně tato poloha říká, že jsme měli příležitost a naprosto jsme jí nevyužili.

Význam Pážete Mincí ve vztazích:
Podobně jako u Královny, i tady záleží na vyzrálosti osobnosti a tedy na "názoru" dalších karet ve výkladu. Jsou li příznivé, potom se jedná o příjemné, tvořivé vztahy, plné lásky a vzájemné otevřenosti a pochopení. Rozhodně v nich nechybí kvalitní sex a přitažlivost fyzická i citová. Mezi partnery je i potřebné duševní porozumění a cítí potřebu vzájemné fyzické blízkosti, neradi se od sebe odlučují. Citově si dávají opravdu hodně. Někdy tato karta naznačuje i na těhotenství. Jsou li ostatní karty ve výkladu spíše nepříznivé, pak se může jednat o nedostatek vzájemného pochopení, případně také o touhou po vztahu za každou cenu, ale bez veliké šance na úspěch. Případně může tato karta ukazovat na člověka, který často ukončuje vztahy, aniž by k tomu měl opravdu vážný důvod. Zajímavá je ale jedna věc - pokud se ptáme na partnera, o kterém víme, že mu není možné příliš věřit, nebo se nám na něm cokoli nezdá, v krizových situacích se na něj ale nejspíš spolehnout můžeme. Bude mu dělat dobře nám být oporou a pomoci nám, při zátěži se cítí jako ryba ve vodě.

ZpětAutor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 0 | Sdílet na: | | |


Napsat komentář

(Registrace nového uživatele)

  *Napište číslicemi jednadvasedm:


  *Jméno:


  Heslo: (Pouze pro registrované)


  *Titulek:


  *Text zprávy:

Diskuse - hlavní str.

Diskuse o energiích  Diskuse o astrologii  Diskuse o Tarotu  Diskuse o léčení, mystice
Související články:

Opravy a úpravy kartářských deníků (6.12.2020 05:27)
Tarot Magického Měsíce (22.10.2020 17:02)
Další vylepšení zdravotního deníku (25.3.2020 16:21)
Vylepšení zdravotního, kartářského deníku (26.5.2019 16:12)
Čakry a nový kartářský deník (13.1.2019 16:40)
Vylepšení zdravotního deníku a příklad použití (29.6.2018 17:53)
Použití jednohlavých mariášových karet (6.5.2018 16:53)
Úprava a drobné opravy kartářského deníku (6.5.2018 16:44)
Karty a jak se s nimi naučit zacházet VI. (21.1.2018 16:10)
Budoucnost hnutí ANO a Zemana očima kartáře a astrologa (26.11.2017 08:48)
Karty a jak se s nimi naučit zacházet V. (21.10.2017 09:40)
Karty a jak se s nimi naučit zacházet IV. (10.10.2017 18:33)
Karty a jak se s nimi naučit zacházet III. (10.9.2017 09:55)
Karty a jak se s nimi naučit zacházet II. (27.8.2017 07:42)
Karty a jak se s nimi naučit zacházet I. (21.8.2017 20:25)
Důležité změny v tarotové aplikaci (4.6.2017 17:35)
Úprava (a oprava) karetního deníku (13.4.2017 21:30)
Návod pro používání aplikace Kartářský deník (20.2.2016 07:04)
Tarot - Velká Arkána (8.12.2015 10:30)
Výklady Tarotu - Velká Arkána I. (8.12.2015 10:19)
Výklady Tarotu - Velká Arkána II. (8.12.2015 10:13)
Tarot - Figurální karty (16.8.2014 12:17)
Výklady Tarotu - Mince v Malé Arkáně (28.4.2014 12:56)
Výklady Tarotu - Meče v Malé Arkáně (4.4.2014 12:40)
Výklady Tarotu - Poháry v Malé Arkáně (28.2.2014 20:55)
Dokončen popis Holí Malé Arkány (9.2.2014 20:35)
Malá škola Tarotu (19.1.2014 21:04)
Tarot - Malá Arkána (19.1.2014 21:00)
Výklady Tarotu - Hole v Malé Arkáně (19.1.2014 20:51)