Tarot

Výklady Tarotu - Meče v Malé Arkáně

Obrázky a texty jednotlivých karet Malé Arkány - Meče

V tomto článku naleznete podrobné výklady všech jednotlivých karet Mečů Malé Arkány, (Malá Arkána je pro větší přehlednost rozdělena do čtyř samostatných stránek, které jsou provázané odkazy pod jednotlivými texty). Příslušný popis naleznete vždy pod obrázkem konkrétní tarotové karty.

Meče představují živel Vzduchu a týkají se tak hlavně ega, rozumu a myšlenkových procesů. Ve vyšším aspektu pak popisují činnost ducha. Je to strukturované vědomí a způsob používání myšlenek a nápadů. Vyjasňují, ale mohou také ničit. Ukazují na schopnost logického úsudku, na řešení problémů rozumem a logikou. Jedná se často o rozlišování, rozdělování věcí za účelem jejich analýzy, o charakter duševní činnosti.
Eso Mečů

Normální poloha:
Na obrázku vidíme Boží ruku, která se vynořuje ze vzdušného obláčku a svírá meč, na jehož vrcholu je královská koruna. Nad jílcem jsou zlaté kapky duchovního poznání. Barvy karty jsou ve zvláštním odstínu a i malé přírodní pozadí níže, je poměrně strohé a pusté. Eso Mečů se považuje za velmi silnou kartu, ale jak už to u Mečů bývá, tato síla nemusí být nutně pouze pozitivní, tedy ptáme li se například na vztah a víme o něm, že není dobrý, Eso Mečů může i ve správné poloze naznačovat například na velmi silné negativní emoce. Ale stejně tak i na pozitivní, záleží vždy na dalších kartách ve výkladu. Tato karta naznačuje na nějaký úspěch v duševní oblasti, například na úspěšně složenou zkoušku, ale nejenom to, ukazuje také na skutečnost, že člověk dosáhl určité úrovně, kde se věci okolo něj začínají dávat do pohybu díky zapojení mentálních schopností. Dotyčný si uvědomuje zodpovědnost za svůj život a ví, že je to on, kdo ho aktivně řídí. Je to také karta pokroku, posunu v oblasti duchovní, naznačuje na širší obzory, atd. Jde o objektivní a nestranné uvažování, dobré rozlišovací schopnosti, velmi dobrou inteligenci. Také o odvážného člověka, dobrého manažera, bojovníka za správnou věc. Člověk si je svých dobrých duševních schopností vědom, používá zdravý rozum a kreativitu. Eso Mečů ukazuje též na vyrovnanou intuici a logické myšlení, tedy na dobré a tvořivé používání inspirace. V určitých souvislostech může tato karta také naznačovat na přechod k dospělosti v tom, že dotyčný si s určitou nostalgií uvědomí ukončení bezstarostného období a je nucen přijmout plnou zodpovědnost za svůj další život.

Obrácená poloha:
Může se jednat o myšlenkový chaos, neklid, nervozitu, někdy až neurotické stavy - záleží opět i na případných dalších aspektech. Myšlení a uvažování bývá uspěchané, nervózní a obvykle i hodně subjektivní. Může jít o hádavého, nepříjemného člověka se slabší vůlí. Jestliže se ptáme, jak dopadne nějaká situace, takto položená karta říká, že pravděpodobně sice dosáhneme cíle, ale zaplatíme za to příliš velikou cenu.

Význam Esa Mečů ve vztazích:
Ve vztazích se i při správné poloze této karty mohou objevovat skryté problémy, mezi partnery jsou často tendence nevidět a neřešit problémy. V harmonickém významu jde pak o vyrovnaný, tvořivý vztah, plný vzájemných duševních impulsů. Eso Mečů často ukazuje i na početí, či narození dítěte (opět záleží i na dalších kartách ve výkladu). Vztahy mohou být strukturované v tom smyslu, že partneři mají jasně rozdělené role a na tom staví svůj společný život. Oba jsou stabilní, spolehliví a monogamní. Je li však další kartou ve výkladu třeba Věž, nebo Smrt, pak zřejmě jednoho z nich přestává již zmíněná stabilita bavit a nejspíš přijde náhlá, nečekaná změna (nová láska, nelegitimní vztah atd.) Pokud se ptáme na kvalitu vztahu, pak se v něm aktuálně zřejmě vyměňují názory a vyjasňuje další směr, ale při správné poloze karty to prakticky vždy končí dobře.

ZpětDvojka Mečů

Normální poloha:
Karta znázorňuje mladou ženu, sedící na kamenné lavici, se zkříženými meči a zavázanýma očima. Nad ní je Měsíc a celkově je na obrázku i poměrně hodně vody a vzduchu. Základními pojmy jsou rovnováha, nestranný a spravedlivý přístup, nehodnocení. Problémy se řeší s nadhledem a bez protěžování některé ze zúčastněných stran. Jestliže se ptáme, jak dopadne soudní řízení, pak tato karta říká, že rozhodně spravedlivě. Dalším důležitým významem Dvojky Mečů je přizpůsobivost, nebo přizpůsobení se situaci. Něco se urovnává, nastává období smíru, uklidnění. Přichází něco hezkého, například pevné přátelství. Vyrovnaná voda a vzduch na kartě znamená přesně to samé i v životě - vyrovnanost myšlenek a emocí, rozumu a intuice, citového a rozumového přístupu.

Obrácená poloha:
Může se jednat o ztrátu, o poškození vlivem zbrklého jednání, nebo i podvodem. Tato poloha může ukazovat na nedostatek odpovědnosti. Něco nemůžeme dotáhnout do konce, protože jsme příliš váhaví a nevíme, co vlastně opravdu chceme. Mezi partnery se obvykle jedná o opozici, nepochopení, nebo nedostatek ochoty vyjít druhému vstříc.

Význam Dvojky Mečů ve vztazích:
Příjemné, spokojené vztahy, mezi partnery je hezká, důvěrná intimita. Jedná se o naději, nebo také o rozhodování, jestli do vztahu vstoupit - a v případě správně položené karty není důvod váhat. Jestliže se ptáme na nějaký rozpor ve vztahu, pak nejspíš nastává klidnější období, kdy se problém buď vyřeší, nebo se jím partneři prostě přestanou zabývat. Něco se vyjasňuje, čistí. Situace se urovnává a nastává příjemné a poklidné období. Lidé hledají klid a umějí si ho užít a ocenit.

ZpětTrojka Mečů

Normální poloha:
Na kartě je červené srdce, propíchnuté třemi meči, pod šedými mraky, ze kterých na šedém pozadí prší. Tato karta se v Tarotu většinou nepovažuje za příliš oblíbenou, ale není třeba se jí nijak obávat. Má několik významů a tím hlavním je nepříliš příjemné, ale nutné rozhodnutí z rozumu, například něco dlouhodobě nefunguje a my jsme se to právě rozhodli ukončit, dořešit. Přestože se jedná o rozhodnutí spíše rozumové, vnitřně víme, že to je svým způsobem nutnost. Něco jsme si dlouho odříkali a nyní začínáme sklízet výsledky - často úspěchy na základě poznání, že naše snaha nebyla marná a něco jsme se díky ní naučili. Pokud nám Trojka Mečů padne při dotazu na vztah, naznačuje na skutečnost, že je buď u konce, nebo že se v něm dospělo k nějakému přelomu, důležitému rozhodnutí, které témě vždy přináší nějaký kompromis mezi tím, co bychom opravdu chtěli a tím, co si ve skutečnosti můžeme dovolit. Jestliže se ptáme na rodinné, či příbuzenské vztahy, tato karta téměř vždy ukazuje na nějaké nedořešené záležitosti, které nás právě začínají dostihovat a měli bychom se jimi zabývat. Déšť na kartě představuje určitý rozpor mezi emocemi a rozumem, tedy mezi potřebami duše a ega, kdy ego obvykle vítězí, zatímco duše pláče, protože jí není dostatečně nasloucháno.

Obrácená poloha:
Ptáme li se přímo na někoho konkrétního, může tato poloha ukazovat na nějaké problémy v mentální oblasti, případně na psychické onemocnění, deprese atd. Něco ztrácíme a není to příliš dobře, protože se tak děje na základě nesprávného rozhodnutí ega a nikoli srdce, či intuice. Často dobře víme, že naše rozhodnutí není správné, ale "nemůžeme si pomoci", ego vítězí nad potřebami duše na celé čáře. Obrácená Trojka Mečů obecně ukazuje na zmatek, nepořádek a často i na konflikt mezi mužem a ženou, který může pramenit z nevyrovnanosti mužské a ženské energie v jednom z partnerů, či v obou partnerech. Tato poloha prakticky vždy ukazuje na oddělenost, neshodu, odtržení od někoho, koho máme rádi a přitom nám něco brání s ním být. Starosti, trápení, duševní nepohoda.

Význam Trojky Mečů ve vztazích:
Naznačuje na konflikt, chuť vztah ukončit, nebo zásadně změnit, je možná i nevěra, ale spíše z potřeby vyřešit něco, co nám ve vztahu dlouhodobě schází, aniž by však takové "řešení" mělo nějaký smysl. Může to být i strach z budoucnosti, z nedostatku, či z budoucí nevěry partnera., tedy strach z jakékoli ztráty, spojené se vztahem. Ptáme li se na vztahy v příbuzenstvu, nejspíš nejsou příliš dobré.

ZpětČtyřka Mečů

Normální poloha:
Obrázek znázorňuje mladšího muže, ležícího na prostém lůžku, s vyrovnaným výrazem ve tváři, ale nepříliš šťastným. Pod hlavou má jednoduchou podložku, nad ním jsou tři meče a jeden se nachází v horizontální poloze pod lůžkem. Jediné výraznější barvy představuje vitrážové kostelní okno vlevo nahoře. Muž na lůžku medituje v ne právě pohodlné poloze, sepnuté ruce vyjadřují určitou pokoru. Snaží se něčeho dosáhnout mentálním způsobem, může se mu to podařit, ale také nemusí. Záleží hodně na tom, jak veliký má v sobě rozpor, protože tato karta vždy naznačuje na vnitřní nesoulad mezi tím, jak člověk žije a jak bych chtěl skutečně žít. Tento rozpor se týká spíše rozumové úrovně, dotyčný ví, že by měl něco dělat a přitom to nedělá, ať už se jedná o cokoli, nedodržování vlastních předsevzetí, lenost, snaha o únik před realitou nevhodným způsobem. Případně by měl dělat věci jinak, více citem a jeho ego jede stále v zaběhlých kolejích, které už ale ničemu nepomáhají. V přeneseném významu může jít i o falešný vnitřní klid, předstírání duševní pohody, přičemž skutečnost je trochu odlišná.

Obrácená poloha:
Neustále opakujeme navyklé a nesprávné vzorce chování, tento přístup nám přináší problémy, ale málokdy si ho uvědomujeme. Možné je ale také to, že nám náš chybný postoj dojde, uvědomíme si chybu a díky tomu se pak můžeme vyléčit. Máme moudré vedení, které ví, co bychom měli udělat, ale nejspíš mu dostatečně nenasloucháme.

Význam Čtyřky Mečů ve vztazích:
Je nutné si uspořádat vlastní prostor ve vztahu, určité hranice, protože partneři se dosavadním přístupem vyčerpávají a narůstá potřeba odpočinku a klidu. Něco se pravděpodobně urovnává, uklidňuje, i když to bývá spíše přechodné nabrání sil k dalšímu řešení problémů. Obrácená Čtyřka Mečů v souvislosti se vztahy naznačuje na touhu po samotě a odpočinku.

ZpětPětka Mečů

Normální poloha:
Karta znázorňuje mladého muže, který vítězoslavně a s úsměškem shlíží na poražené nepřátele a sbírá nejen jejich zbraně. Krajina je podivně šedá, půda i mraky mají stejnou barvu, není vidět žádná zeleň. Živel vzduchu je značně převládající. Dva poražení odcházejí k vodě a lížou si rány. Jaký máte z karty pocit, choval se muž na obrázku správně, je mu přáno? Příliš ne, řídil se především svými pravidly a nebral ohled na názory a mínění druhých. Zvítězil sice, ale jeho úspěch má nahořklou příchuť. Rozum vítězí nad duší, nad jejími potřebami. Vyhrocuje se rozpor, nebo boj, máme sice pocit, že vyhráváme, ale na druhou stranu tušíme, že bychom měli dělat věci jinak, více s citem. Naše vnitřní rozpory narůstají, i když navenek se vše jeví v pořádku. Vyžaduje se po nás, abychom více přemýšleli a méně ubližovali sobě i druhým. Případně jsme prostě prohráli, ale myslíme si opak. Jestliže se ale ptáme například na věci, související s architekturou, nebo zahradou, pak může tato karta naznačovat, že dobře ovládáme práci s prostorem a podobný význam má i v případě přestavby bytu. V některých dalších souvislostech se také jedná o správnou práci se svými vlastními limity. Nebo - a to je rovněž důležité - jsme ventilovali své nahromaděné emoce ve správnou dobu a odpovídajícím způsobem. Případně jsme se správně smířili s něčím, čemu se těžko vyhneme. Napadá vás, že Pětka Mečů si ve svém popisu občas protiřečí? Pak máte dobrou intuici a neváhejte jí využít právě při jejím výkladu:-)

Obrácená poloha:
V této pozici jsme nejspíš něco uspěchali, rozhodli jsme se zbrkle, nebo na základě nedostatečných informací. Může nám hrozit podraz,, nebo nepříjemná změna. Případně nastává přestávka ve vztahu, vynucená okolnostmi. Nicméně obrácená poloha Pětky Mečů nutně neznamená, že bychom se jí měli bát, hodnotíme i ostatní karty a nasloucháme své intuici.

Význam Pětky Mečů ve vztazích:
Ve vztahu jsou nějaké skryté obavy, které se začínají projevovat navenek. Jeden z partnerů (nebo oba) si neumí příliš poradit se svými emocemi a city a snaží se je skrývat, což vyvolává napětí. Může se jednat o konflikt, kde ale není příliš východisko, nebo naděje na vyřešení. Nebo tuto naději partneři nevnímají a mají pocit bezmoci. Bojíme se samoty, či opuštění a tak raději "preventivně" opouštíme druhého my sami, ze strachu, že nám stejnou situaci dříve, či později navodí on, i když je to pouze náš strach, kdo nesprávně řídí naše rozhodování. Máme strach z něčeho, co ale nemá reálný základ.

ZpětŠestka Mečů

Normální poloha:
Na obrázku odváží mladý muž na loďce svoji rodinu, tedy vše, co je mu drahé, zřejmě někam do bezpečí. Žena je shrbená a zahalená, dítě není dobře vidět. V obrazu převládá modrá voda i krajina, vpravo jsou zřetelné vlny. Vzduch má typickou, kovově šedou barvu, která ale působí uklidňujícím dojmem. Šest mečů je v loďce před rodinou. Věci se někam posunuly a něco se spustilo, bylo dosaženo duchovního pokroku, nebo byl nalezen správný postoj. Duch a příroda jsou v rovnováze, takže uvažujeme komplexně a neškodíme. Jemnohmotné procesy se začínají zviditelňovat ve viditelném světě. Jestliže jsme v nějaké tíživé situaci, přichází pomoc. Pokud nám doma nefungovala komunikace, pak se věci dávají do pohybu a city jsou v rovnováze s rozumem a myšlenkami. Pakliže jsme tvrdě pracovali a stále nebyl vidět výsledek, teď ho máme na dosah, věci se obrací v náš prospěch. Ptáme li se na výsledek politiky, zdá se, že bude dobrý. Přicházejí k nám příznivé zprávy. Našli jsme sami sebe a vidíme své chyby a omyly v jasném světle, což nám je umožní vyřešit, nebo zpracovat.

Obrácená poloha:
Měli bychom být opatrní v právním sporu. Ten se často týká rodinných záležitostí a pokud ano, zkusme se na situaci podívat trochu s odstupem a bez emocí. Náš duch je tvořivý, ale používejme své nápady a podněty s rozvahou. Nalezli jsme duševní rovnováhu, ale neuvědomujeme si to a hledáme dál, namísto abychom se na chvíli zastavili a relaxovali. Případně po nás bude vyžadován nějaký závazek, slib, ale dobře si jej rozmysleme. V politice padá takto položená karta v případě deklarování společného postoje, za kterým ale stále existují neshody.

Význam Šestky Mečů ve vztazích:
Může mít více významů, ale ve správné poloze se jedná o dobrou komunikaci mezi partnery, která jde správným směrem. Ve vztahu je dobré porozumění, zejména na rozumové bázi. Jestliže se ptáme na zablokovanou situaci, začíná se právě otevírat možnost k domluvě. V obrácené poloze jde pak o spíše chladný vztah, ve kterém si partneři udržují určitý odstup a nedovedou se druhému správně otevřít. Není v něm dostatek dotyku, citu. Nebo se jedná o člověka, kterému jsou jeho návrhy odmítány. Ve správné poloze může jít o milostný návrh, který může mít karmický základ, určitě bychom ho ale měli alespoň trochu zvážit a nevrhat se do něj bez přemýšlení o možných následcích.

ZpětSedmička Mečů

Normální poloha:
Mladý muž v tatarském klobouku sbírá na pozadí vojenského tábora meče, se spokojeným výrazem ve tváři. V kartě převládá žlutá a světle hnědá barva. Jestliže něco plánujeme, nemusí nám to vyjít, zejména je li karta obrácená. Něco chceme a ono nám to nevychází, protože naše představy nemají podporu shora. Chceme po ostatních, aby se nám přizpůsobovali a nechápeme, že oni to tak nechtějí a dělat nebudou. Vidíme jim sice do karet, ale ne vždy se jim to musí líbit, nicméně je tato karta také říká, že můžeme druhým pomoci shodit nějakou masku, přetvářku. Ego zápasí s duší a vítězí, což nám přináší nepříjemnosti, kdy nám mohou být zrcadleny naše vlastní problémy. Pokud se ptáme, jak dopadne vynaložené úsilí, tato karta říká, že docela dobře. Jestliže si nejsme jisti sami sebou, pak nám Sedmička Mečů naznačuje, že máme dostatečnou svobodnou vůli se rozhodnout a jít si za svým cílem.

Obrácená poloha:
Může ukazovat na to, že pochybujeme o sobě samých, nebo o svých rozhodnutích. Ne vždy jsou ale tyto pochyby správné. Máme dobré informace, ale nevěříme jim a tak je nedokážeme správně použít. Případně se něčeho příliš bojíme a přitom zbytečně. Ze zkušenosti jsem si také ověřil, že se někdy může jednat o nesprávné informace, vnucované cizí vůlí, kterým podléháme a které pak vydáváme za vlastní. Typicky třeba při schizofrenii, ale nemusí se jednat pouze o duševní chorobu, může to být vliv cizí, přivtělené duše. Toto se často děje, pokud je v horoskopu silně obsazený dvanáctý dům a člověk tak snadno podléhá v psychické oblasti cizím vlivům.

Význam Sedmičky Mečů ve vztazích:
Ve vztahu chybí důvěra, nebo v něm potlačujeme svá vlastní přání, která považujeme za důležitá. Něčeho se bojíme, ale necháváme si to pro sebe a neřešíme to s partnerem, což není vždycky dobře. V obrácené poloze to bývá ztráta smyslu pro realitu, skutečné situace ve vztahu. Případně nepřijímáme realitu, ale děláme si o ní iluze. Neuvažujeme pozitivně a to nám ničí vztah. Naše negativní myšlení způsobuje problémy a přitom situace není tak zlá, jak se nám jeví. Jestliže se něčeho bojíme, přitáhneme si to, pozor na sílu našich myšlenek!

ZpětOsmička Mečů

Normální poloha:
Na kartě je mladá žena se zavázanýma očima a rukama, stojící v loužích, za ní je na pozadí hrad, krajina je bezútěšná, okolo ženy jsou pak meče, zabodnuté do země. Celkový dojem z karty je spíše depresivní. Něco odmítáme vidět a brání nám v tom rozum, naše egoistické postoje, které nejsou správné, ale jsme na ně zvyklí a dávají nám nesprávný pocit určitého bezpečí stavu, který dobře známe. Odmítáme se ale pohnout kupředu a nenasloucháme skutečným potřebám své duše. Něco stále hledáme a nenacházíme. Pokud se ptáme na cokoli, toto není příznivá karta, zejména padne li nám ve výkladu jako hlavní, nicméně říká také to, že pokud v dané situaci změníme přístup a budeme se více řídit citem, pak mohou věci dopadnout překvapivě dobře. Je to také karta uvědomění si souvislostí, i když ty mohou být nepříjemné, ale také nemusí, záleží čistě na našem úhlu pohledu. V souvislosti s někým jiným může Osmička Mečů ukazovat, že se buď pleteme někomu do jeho věcí, nebo on se do nich vměšuje nám. Pakliže se snažíme něčeho dosáhnout a nedaří se nám to, karta nám říká, že toho dosáhnout můžeme, ale budeme si muset něco odříci. Ptáme li se na zdraví, či energii, zbytečně si obojí omezujeme svým nesprávným přístupem a proto se mohou objevit problémy. Čím více jsme tlačeni do kouta, tím více přesvědčujeme druhé i sami sebe o své pravdě a nenasloucháme svému okolí, což vede ke zhoršování situace. Chyba je však pouze v nás, v našem uvažování a v myšlenkových procesech. Případně - pokud jsme se ptali na svůj protějšek, mohou být nesprávné myšlenkové vzorce na jeho straně.

Obrácená poloha:
Zřejmě jsme nuceni se pro něco rozhodnout a nemáme příliš na výběr, do cesty se nám staví překážky, něco nás svírá, drtí a my jsme z toho nešťastní, namísto abychom zkusili pochopit souvislosti, které spíše odmítáme. Je možnost, že nastane něco, co jsme neočekávali a nemusí to být příjemné. Pokud se ptáme na vztah někoho k nám, měli bychom si dát pozor na neupřímné jednání, nebo na zradu.

Význam Osmičky Mečů ve vztazích:
Ve vztahu chybí upřímnost a otevřenost, není tam vzájemná důvěra, rozum převládá nad city, ale nevidíme to a netušíme tak, proč se nám dějí nepříjemnosti. Ty obvykle plynou z nedostatku citu a kontaktu. Srdce je potlačováno, potřeby duše se nedostávají ke slovu. Máme se pro něco rozhodnout a bojíme se všech možností. Případně se trápíme něčím, co jsme z našeho hlediska promarnili a stále o tom přemýšlíme, zacyklíme se v tomto způsobu uvažování, namísto abychom udělali za minulostí tlustou čáru a šli dál. V některých případech ale nemusí být naše šance tak ztracené, jak by se mohlo zdát, situace pouze vyžaduje změnu našeho přístupu.

ZpětDevítka Mečů

Normální poloha:
Na obrázku vidíme utrápeného muže, který i přes šedivé vlasy vypadá mladě. Zvedl se uprostřed noci na svém lůžku a něčím se trápí, obličej skrytý v dlaních. Devět mečů nad jeho postelí je v horizontální, neutrální poloze. Jejich jílce do sebe zapadají. Z karty vyzařuje depresivní nálada, barvy jsou pochmurné. Naše nesprávné uvažování a přístup nás dovedly do situace, kdy se téměř nic nedaří. To však není nepřízní osudu, ale pouze naším přístupem, ve kterém v podstatě upřednostňujeme pouze rozum, zcela potlačujeme city, ničí nás emoce, které situace vyvolává a máme pocit naprosté prohry. Trestáme za to sami sebe čím dál víc a to nám zvyšuje pocit vnitřního nepohodlí. Je to karta určité krutosti sama k sobě, ale někdy též vůči druhým. Situace nás ubíjí, ale my nehledáme správné řešení, pouze nadáváme a ještě více se přesvědčujeme o zlém osudu, aniž bychom si však uvědomili, že si jej vytváříme jenom my sami, svým vnitřním naladěním. Devítka Mečů může v souvislosti s rodinou ukazovat na nechtěné dítě, na možnost interrupce z jakéhokoli důvodu. Jedním z klíčových slov této karty je také zklamání. Měli bychom vědět, že žijeme v situaci, ve které se dá setrvat dlouho, často i celý život, proto je třeba přestat skuhrat na zlý osud a změnit především myšlení, to je jedna věc a pak také pustit do svého života cit a lásku a to zejména lásku sami k sobě.

Obrácená poloha:
Na povrch se nám tlačí něco, co odmítáme vidět, přes den s tím bojujeme kontaktem s druhými, ale noční můry pak mohou být o to silnější. Mohlo dojít k nějakému šoku, či traumatu, to nás nyní silně negativně ovlivňuje a žádá si řešení. Můžeme dojít až k sebenenávisti, necítíme lásku k sobě, ani k nikomu jinému. Snažíme se ovládat sebe i druhé, nedaří se nám to a navíc se nám vše vrací zpět zesílené. V souvislosti s právem, justicí může takto položená karta naznačovat na veliký problém, který může skončit až omezením naší svobody. Případně jsme se dostali do podezření a hrozí nám ostuda, či ponížení.

Význam Devítky Mečů ve vztazích:
Ve vztahu může být vnitřní zloba a také neochota, či neschopnost odpouštět druhému prakticky cokoli. Mezi partnery chybí cit, otevřenost a radost, oba se utápí v nesprávných myšlenkových vzorcích a trápí sebe i druhého. Chybí ohleduplnost a naopak je snaha mstít se za všechno, čím nám partner domněle ubližuje, i když škodíme především sami a odmítáme si to připustit. Děláme si ze svého protějšku obětního beránka, případně jsme obětí my - záleží na typu dotazu a také dalších kartách.

ZpětDesítka Mečů

Normální poloha:
Karta znázorňuje muže, probodaného deseti meči, ležícího na břehu řeky v bezútěšné, nehostinné krajině. Povšimněte si zvláštní linky, která v horizontálním směru protíná celý obrázek nad ležícím mužem. Jedinou výraznější barvou je červená krev. Tato karta bývá obvyklým strašákem pro začátečníky, protože jim sugestivně navozuje představu tragického konce:-), ale její význam je jiný a spočívá v podstatě mečů - jedná se zejména o problémy ega a myšlení. Nesprávné vzorce myšlení nás dohnaly do naprosté, hluboké krize, většinou to už níž nejde. Máme na vybranou, jestli se budeme v situaci vyžívat a obviňovat osud a své okolí z nepřízně, nebo jestli si konečně uvědomíme, že si za vše můžeme pouze svým nesprávným přístupem a začneme jej konečně měnit. Měli bychom více naslouchat druhým a ne pouze odsuzovat jejich názory. A také by bylo dobré ptát se sami sebe, co opravdu chce naše duše, co by jí udělalo dobře. Obvykle to bývá vztah, nebo nějaká tvořivá činnost, ideálně s pozitivním dopadem pro druhé lidi. Ptáme li se na nějakou situaci, která se nám nelíbí, pak nám tato karta říká, že jí máme už nechat dojít až do konce a nebránit jejímu uzavření, i když nám to zřejmě nepřipadá výhodné. Něco skončilo a uzavírá se cyklus. Další významy a naše vnitřní stavy a pocity vyplývají z obrázku - smutek, bolest, zoufalství a často také nedůvěra ve své vlastní schopnosti. Dostihlo nás něco bolestného, těžká karma a vyplatilo by se jí rozebrat a zapracovat na zrušení, či snížení jejího vlivu a dopadu.

Obrácená poloha:
Může se jednat o naprostou opuštěnost, která ale vyplývá z našich egoických postojů, protože jsme si vytvořili naprostou vnitřní izolaci. Obrácená poloha naznačuje na skutečně absolutní dno, dál už to prostě nejde. Může se také jednat o náhlý zisk čehokoli, co nám přijde velmi výhodné, ale často je to pouze iluze a úspěch nevydrží dlouho, takže buďme opatrní na přílišný optimismus a zůstaňme ve střehu. Nesprávné využívání moci a autority, ať už my vůči někomu, nebo naopak proti nám. Případně se rozšíří náš vliv, ale s negativními dopady na nás i naše okolí.

Význam Desítky Mečů ve vztazích:
Je možné, že si děláme iluze o druhém a pak následuje zklamání. Nebo se naopak jedná o úplnou ztrátu iluzí. Bojíme se, že ve vztahu ztratíme zdravý rozum a že nás v něm něco pohltí. Celkově se jedná o nepříznivou situaci, která v současné chvíli nemá řešení, protože obvykle oba partneři nehodlají ustupovat z těžce dobytých pozic, aniž by si ale uvědomovali, že jim tyto nesprávné vzorce myšlení a chování k ničemu dobrému neslouží. Pocity zoufalství a bezvýchodnosti, které nás často nutí k útěku, což není správné řešení. Vztah by se nejspíš dal charakterizovat pojmem prázdnota. Partneři si vzájemně zrcadlí své problémy, nechápou tento princip a prohlubují tak potíže. Je třeba se zastavit a něco skutečně radikálně změnit. Většinou to nezvládneme sami, je dobré vyhledat pomoc někoho nestranného a nechat si ukázat aspekty a možnosti, které sami nevidíme a nevnímáme.

ZpětAutor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 0 | Sdílet na: | | |


Napsat komentář

(Registrace nového uživatele)

  *Napište číslicemi jednadvasedm:


  *Jméno:


  Heslo: (Pouze pro registrované)


  *Titulek:


  *Text zprávy:

Diskuse - hlavní str.

Diskuse o energiích  Diskuse o astrologii  Diskuse o Tarotu  Diskuse o léčení, mystice
Související články:

Opravy a úpravy kartářských deníků (6.12.2020 05:27)
Tarot Magického Měsíce (22.10.2020 17:02)
Další vylepšení zdravotního deníku (25.3.2020 16:21)
Vylepšení zdravotního, kartářského deníku (26.5.2019 16:12)
Čakry a nový kartářský deník (13.1.2019 16:40)
Vylepšení zdravotního deníku a příklad použití (29.6.2018 17:53)
Použití jednohlavých mariášových karet (6.5.2018 16:53)
Úprava a drobné opravy kartářského deníku (6.5.2018 16:44)
Karty a jak se s nimi naučit zacházet VI. (21.1.2018 16:10)
Budoucnost hnutí ANO a Zemana očima kartáře a astrologa (26.11.2017 08:48)
Karty a jak se s nimi naučit zacházet V. (21.10.2017 09:40)
Karty a jak se s nimi naučit zacházet IV. (10.10.2017 18:33)
Karty a jak se s nimi naučit zacházet III. (10.9.2017 09:55)
Karty a jak se s nimi naučit zacházet II. (27.8.2017 07:42)
Karty a jak se s nimi naučit zacházet I. (21.8.2017 20:25)
Důležité změny v tarotové aplikaci (4.6.2017 17:35)
Úprava (a oprava) karetního deníku (13.4.2017 21:30)
Návod pro používání aplikace Kartářský deník (20.2.2016 07:04)
Tarot - Velká Arkána (8.12.2015 10:30)
Výklady Tarotu - Velká Arkána I. (8.12.2015 10:19)
Výklady Tarotu - Velká Arkána II. (8.12.2015 10:13)
Tarot - Figurální karty (16.8.2014 12:17)
Výklady Tarotu - Figurální karty (16.8.2014 10:30)
Výklady Tarotu - Mince v Malé Arkáně (28.4.2014 12:56)
Výklady Tarotu - Poháry v Malé Arkáně (28.2.2014 20:55)
Dokončen popis Holí Malé Arkány (9.2.2014 20:35)
Malá škola Tarotu (19.1.2014 21:04)
Tarot - Malá Arkána (19.1.2014 21:00)
Výklady Tarotu - Hole v Malé Arkáně (19.1.2014 20:51)