Tarot

Výklady Tarotu - Velká Arkána II.

Obrázky a texty jednotlivých karet Velké Arkány - XII. - 0.

V tomto článku naleznete podrobné výklady jednotlivých karet Velké Arkány, pro větší přehlednost rozdělené do dvou samostatných stránek, které jsou provázané odkazy pod jednotlivými texty. Příslušný popis naleznete vždy pod obrázkem konkrétní tarotové karty.
XII. Viselec

Základní význam: Pasivita, oběť, vnucené utrpení

Normální poloha:
Obrázek znázorňuje mladého muže s jakousi svatozáří, visícího se svázanýma rukama za jednu nohu na kříži se zelených větví. Pozadí je šedé, ale muž nemá ve tváři nijak tragický výraz. I když je Viselec jakýmsi opakem Mága, tedy naznačuje na pasivní přístup k životu a neochotu vzít život do vlastních rukou, není tomu tak vždycky. Může se také jednat o ponechání volného běhu věcí, nestresování se tím, co nemůžeme změnit, správné přijetí nelehkého osudu, nebo o změnu postojů k lepšímu - přestali jsme proti něčemu sveřepě bojovat a tím jsme umožnili, aby se situace vyřešila, nebo obrátila k lepšímu. Někdy také naznačuje tato karta na ukončení vlivu minulosti s tím, že jsme se my, nebo někdo jiný přestali zabývat tím, co bylo a tak to již nad námi ztratilo vliv. Dotazujeme li se na nějakou situaci, pak se zřejmě rozhodneme, nebo rozhodujeme správně. Naše víra může být vystavena zkoušce, rozvíjíme se správně, i když třeba máme pocit, že ne dostatečně rychle. Jsme ochotni riskovat, ale ne nesmyslně a zbrkle. Nebo jsme získali nový pohled na věc. Viselec také ukazuje na okolnosti, které nemůžeme ovlivnit a ani bychom to neměli příliš zkoušet. Nebo ale také naznačuje na pasivitu tam, kde je dobré být více aktivní. Vždy záleží také na dalších kartách ve výkladu. Nejste li si jistí, co vám vlastně Viselec říká, potom si raději vždy položte ještě doplňující otázky. Zeptáte li se přímo, jestli nejste příliš pasivní a v defenzivě a padne li Vám opakovaně tato karta, potom nejspíš jste:-) Jak to upřesnit? "Mám se raději držet zpátky a nechat věcem volný průběh?" To je ten správný typ dotazu. Jestliže se dotazujeme na konkrétní osobu, může se jednat o introvertního samotáře.

Obrácená poloha:
Má více významů a není vždy lehké jej posoudit, ale základem je vždy zbytečně pasivní přístup k věcem, které by momentálně potřebovaly spíše aktivní řešení, než ustrašené vyčkávání v koutku a spoléhání se, že "ono to nějak dopadne". Případně neřešíme situaci správně, stojí nás to až moc energie, výsledky nejsou dobré a to jenom znásobuje naší snahu, ale nesprávným způsobem. Bylo by dobré přístup změnit a podívat se na věci z jiného úhlu pohledu. Další významy pak mohou být: přehnané reakce, nevyzrálost a neschopnost samostatného života, zastavení vývoje, potíže v zaměstnání, až výpověď, nesprávná komunikace, přemrštěné reakce, fanatismus, potíže ve vztazích, podvod, či lež, utrpení, vnitřní napětí, ale s pasivitou a očekáváním, že to nějak dopadne. Bezmoc, nebo beznaděj, případně nadměrná agresivita. Velmi egoistický člověk, který se tím přivádí k izolaci. Nesprávný přístup k hrdinským činům - člověk by je rád dělal pro své zviditelnění, ne aby pomohl druhým. Něco v životě se zadrhlo a měli bychom hledat jinou cestu, protože stávající situace nás zřejmě vyčerpává, aniž by se ale cokoli řešilo.

ZpětXIII. Smrt

Základní význam: Transformace, změny, plynutí času

Normální poloha:
Tu kartu nemají rádi zejména karetní nováčci, protože vypadá na první pohled docela děsivě:-) Opak je ale pravdou, zejména pokud je ve správné poloze, i když neříkám, že změny, které naznačuje, jsou vždycky příjemné, ale téměř vždy jsou nutné a potřebné. Na obrázku jede černá Smrt na bílém vraníkovi, v ruce drží černý prapor a pod nohama jí leží mrtvý král. Kněz se snaží odvrátit další umírání, po jeho levici klesají k zemi v beznaději dvě děti. Krajina je temná, za hradem zapadá Slunce a celkově máme z karty pocit, že proti vyšším silám nemá význam bojovat. Hlavním poselstvím této karty jsou změny, které nejdou zastavit a ne vždy jsou příjemné, ale bez nich bychom se nepohnuli dál a neměli bychom je proto vnímat negativně. Přestože se nám často jeví k nepřežití:-) Další možné významy jsou pak například uvědomění si koloběhu života, pomíjivosti hmotných věcí, schopnost nevázat se na věci, lidi a zvířata, která u sebe nemůžeme držet navždy, ale musíme respektovat jejich svobodnou vůli odejít. Umění vpustit si do života nové věci, i když na první pohled vypadají riskantně. Přemýšlíme li, jestli si máme něco ponechat a padne nám tato karta, potom bychom to zřejmě měli opustit (nemám ale na mysli vztah, spíše věc, vzorec myšlení, atd.) Smrt ukazuje také na umění ponechat si v životě pouze to, co opravdu potřebujeme, nehromadit si nesmyslně do zásoby věci a ponechat tak energii, aby mohla volně proudit a přinášela nám nové zkušenosti a možnosti. Tato karta je také synonymem pozitivní osobní transformace.

Obrácená poloha:
V této poloze je už nutné se mít na pozoru, protože téměř vždy ukazuje na nepříznivé, náhlé změny s nepříjemným dopadem. Třeba na nemoc, rozpad vztahu, odchod někoho blízkého, nebo významnou osobní ztrátu. Může také jít o opuštění přáteli, či někým blízkým na základě naší, nebo něčí chyby. U této karty musíme vždy zbystřit a doladit dotaz - čeho se její přítomnost týká. Práce? Blízkého člověka? Zvířátka? Vztahu? Peněz? Bytu? Auta? Soudu, jednání? Atd. Je náš majetek v bezpečí? Nestýkáme se s někým, o kom vlastně pořádně nic nevíme? Ovšem ne vždy dostaneme uspokojivou odpověď a později pochopíme, že jsme vlastně prošli zkouškou, kterou jsme projít měli, i když nás určitě o něco připravila. Tato poloha má více významů, například naznačuje na náhlé, naprosto nečekané změny s dalekosáhlým dopadem. Případně také na bazírování na majetku, nebo něčem jiném, co nám již neslouží, ale nejsme schopni to opustit. Nepříznivý zdravotní stav, nebo změna psychiky, deprese, které téměř vždy vyžadují lékařský zásah. V případě obrácené Smrti ve výkladu bychom měli vždy přemýšlet, na čem jsme se zasekli, jestli zbytečně nelpíme na něčem, nebo někom, jestli si neudržujeme nějaký vzorec myšlení, který nám vyloženě škodí atd. Nebo máme nevhodný vztah, ale odmítáme to vidět a hrozí nám kvůli tomu ztráta, nebo jiný problém. Strach z nových věcí, ze stěhování, změny práce, ustrnulost na místě. Odmítání zásadních životních změn, nesmíření se s odchodem někoho blízkého, nepodložený strach ze smrti, iracionální strach z nějakého problému, nebo neštěstí. Jestliže si myslíme, že něco dopadne v náš prospěch a vytáhneme li si tuto kartu, potom bychom neměli příliš počítat s tím, že věci dopadnou dobře a je naopak dobré se připravit na řešení možných potíží, které často přichází nečekaně a náhle, jakoby bezdůvodně a to v okamžiku, kdy si myslíme, že už máme vyhráno.

ZpětXIV. Mírnost

Základní význam: Vyváženost sil, kombinace

Normální poloha:
Na kartě je neutrálně, mírně se tvářící anděl s mohutnými křídly, stojící ve studánce - jednou nohou ve vodě a druhou na souši. V rukou drží dva poháry a přelévá v nich vodu. Na pozadí je příjemná příroda se Sluncem, zapadajícím za horu, k níž vede ze studánky cesta. Je to velmi příjemná karta, která naznačuje na umírněné jednání, přizpůsobivost, diplomacii, šetrný a ohleduplný přístup k životu, nebo k předmětu dotazu. Poháry naznačují na vnitřní harmonii a rovnováhu. Soulad s přírodou a jejími cykly, soulad se sebou samým. Jestliže se ptáme, jak dopadne vztah, tato karta ukazuje možnou svatbu. Dotazujeme li se, jak se máme postavit k nějaké záležitosti, potom nás Mírnost upozorňuje, abychom svůj přístup nepřeháněli, jednali v klidu a své další kroky dobře promýšleli s tím, abychom přitom mysleli také na ostatní. Je dobré nedělat věci zbrkle s naivní vírou, že "ono to nějak dopadne". Je to příjemná karta, ukazující na správný přístup a vyrovnanost. A někdy také na podporu shora, ale ne vždycky, je potřeba vnímat výklad v kontextu dalších karet.

Obrácená poloha:
V této poloze se téměř vždy jedná o přehánění (v čemkoli, na co se ptáme) a pokud se dotazujeme na někoho (nebo sebe), potom je velmi dobré začít se zamýšlet nad tím, co děláme špatně a kde příliš "tlačíme na pilu". Významů je ale samozřejmě více a další, docela typický pro tuto polohu jsou výkyvy nálad a energie, celková rozkolísanost, plýtvání s disponibilní energií, nadměrná pozornost něčemu, co si jí nezaslouží, neuvážená slova, která nám ubližují, nesprávné a zbrklé rozhodnutí, obviňování druhých, nebo sebeobviňování. Ptáme li se na výsledek čehokoli, potom bychom měli zpozornět, protože to nejspíš nedopadne tak, jak bychom si představovali. U vztahu napovídá tato poloha na možný rozpad, ukončení vztahu, protože partneři obvykle nejsou schopni, nebo ochotni sladit své zájmy a prosazují si je na úkor druhého. Pokud se ptáme na přístup někoho k nám, potom se s námi zřejmě snaží manipulovat ve svůj prospěch, ale on sám vlastně málokdy ví, čeho by přesně chtěl dosáhnout. Dělá to spíše proto, že mu to umožňujeme, tak proč by to nezkusil.

ZpětXV. Ďábel

Základní význam: Síla hmoty, temná tvář duše

Normální poloha:
Přestože je tato karta poněkud "pekelná" už na první pohled, její významy nejsou vždy zcela v souladu s obrázkem, na kterém dominuje přísně se tvářící, klasický ďábel, sedící na podstavci, ke kterému jsou za krk řetězy připoutáni nahý muž a žena. Pozadí je černé, chmurné. Jaký máte ale pocit z lidského páru, vyhovuje jim jejich situace? Soudě z jejich vyrovnaných výrazů, docela ano. Lidský pár má dva "čertovské znaky" - rohy a ocasy, které symbolizují vášeň a plodnost. V určitém významu tato karta naznačuje na podléhání pudům a chtíčům a nemusí se vždy jednat jenom o sexualitu. Může jít také o tzv. "kult peněz", tedy o někoho, kdo vidí pouze materiální statky a nic jiného. Případně o zaujetí fyzickou, živočišnou sexualitou, kdy zároveň tato karta říká, že by jí dotyčný neměl až tak podléhat, ale měl by se zajímat také o další stránky této velmi záhadné a mocné energie. Ptáme li se na celkovou situaci, Ďábel často ukazuje na výbornou finanční situaci a schopnost se dobře zabezpečit. Nebo také na velmi dobré výsledky v práci, takže jestliže se dotazujeme na možné zaměstnání, potom by se nám v něm mělo dařit skvěle, ale pozor na jednu věc - u Ďábla jakoby není nikdy nic zadarmo, nejedná se o vyšší dary, ale o odměnu za poctivou dřinu, kdy je ale vždy ještě nějaký skrytý podtext, který nám nemusí být vždy zřejmý. V podstatě by se dalo říci, že i ve správné poloze bychom si měli vždy klást otázku, jestli je všechno v pořádku a jestli nejsme na něčem (nebo někom) závislí až příliš. Je přitom lhostejné, jestli se jedná o majetek, nebo člověka. V harmonickém významu nám pak Ďábel říká, že jsme pravděpodobně dobře zvládli zpracovat naše temné stránky, takové, o kterých bychom nikdy s nikým nemluvili a které si připouštíme pouze velmi neradi. U vztahů je vždy dobré dávat pozor na možnou jednostrannost v přístupu, nebo na přelétavost partnera, který spíše než lásku upřednostňuje sexualitu, v horším případě pak majetek. Ptá li se žena na muže, pak tato karta naznačuje, že mu pouze těžko odolá. V neposlední řadě může také Ďábel ukázat na výborné zpracování (a zbavení se) závislostí na čemkoli.

Obrácená poloha:
Tato poloha má řadu významů a je třeba se naučit správně zeptat, upřesnit si, čeho se její poloha týká. Může se jednat například o potlačování temných stránek duše, jejích závislostí, tajných tužeb, které nejsou v souladu s morálkou. Nebo vnitřní zmatek, zatímco dotyčný úspěšně předstírá vyrovnanost a pohodu. Skalní materialista, který by pro tučné konto, vilu s bazénem a terénní SUV na dvoře udělal v podstatě cokoli. Peníze a majetek jsou pro něj klíčové a navíc nikdy nemá pocit, že by měl dostatek. Někdy také naznačuje tato poloha na užívání návykových látek a říká, že to dotyčnému škodí. Ptáme li se na někoho, můžeme očekávat, že se jedná o člověka, který se neumí správně fyzicky projevit, na nějaké úrovni se odmítá, nebo podléhá příliš svým vášním, pudům a chtíčům a vůbec v tom nemusí být neúspěšný. Docela důležitým významem je závislost! Případně nedostatek sebeovládání. Někdy také problémy stanovit si jasné hranice, nechává se díky tomu zneužívat druhými, neumí je odmítnout a nezná vlastní cenu. Dotazujeme li se na kolektiv, zaměstnání, potom bychom měli být opatrní, protože se tam pravděpodobně setkáme s manipulacemi, nehezkými vztahy, neupřímností a s nečestným jednáním. V některých případech nás tato poloha upozorňuje na možnost nechtěného otěhotnění s nepříliš dobrými následky. V neposlední řadě jsme také varováni před černou magií, nesprávně používaným okultismem, prokletím, před "taháním čerta za ocas", nebo se nezdravým hazardováním s osudem, které se nám může vymstít.

ZpětXVI. Věž

Základní význam: Revoluce, destrukce, žal

Normální poloha:
Tato karta má mnoho významů z a hlediska Tarotu se jedná o zřejmě nejméně oblíbenou, i když ne vždy je k tomuto odsuzování důvod, záleží vždy na okolnostech a také na dalších kartách ve výkladu. Na obrázku vidíme na černém pozadí věž, hořící po zásahu blesku, který odsekl její zlatou korunu. Z věže padají na strmé a ostré skály dva lidé, v jejichž tvářích se jasně odráží bezvýchodnost jejich situace. Muž hoří, žena má na hlavě královskou korunu. Pozadí je černé a depresivní. V pozitivním významu tato karta přináší náhlé a často i příznivé změny, kterým se ale nemůžeme vyhnout. Přijdou doslova jako blesk z čistého nebe a život náhle a zásadně změní směr. To je základní poselství této karty. S tím souvisí v podstatě všechno důležité - něco se stane a my náhle vidíme skutečnost jasnýma očima. Ze dne na den opustíme něco, co jsme pokládali za jediný možný pohled na cokoli. Náhle vidíme všechna negativa vztahu a jsme schopni ho opustit, protože nám už nic nedává. Včera jsme na něco pevně věřili a dneska žasneme, jak jsme mohli být tak omezení. Ale i v této poloze mohou nastat nepříjemné a zásadní změny, zdraví, psychiky, postavení, zaměstnání atd. Vždy něco končí a něco začíná. Vše hmotné podléhá zkáze, dřív čí později a Věž je čistým vyjádřením této entropie. Ale také ukazuje na nezlomnou vůli začínat znovu a jít kupředu i tam, kde by se to jinému zdálo nemožné. Zásadní pročištění situace a nový směr. Vždy zásadní, často nevratná změna. Případně pýcha, náhle sražená na kolena a zbavená všech iluzí.

Obrácená poloha:
Většina esoteriků se snaží být pozitivní i tam, kde to je fyzikálně nemožné:-) Já se rád dívám na věci pravdivě a proto je potřeba si říci, že tato poloha nepadá často, ale pokud vyjde, málokdy je to dobré. Například u zdraví má podobný význam, jako zelená sedmička v jednohlavých kartách - těžká nemoc, často zhoubné bujení, leukémie atd. Do poslední chvíle nám nic není, necítíme žádné symptomy, potom si zajdeme na běžnou kontrolu a za chvíli už ležíme na příslušném oddělení a okolo nás běhají vyplašení lékaři, to je typickým projevem obrácené Věže. Ale ne vždycky! Nebo se může jednat o velmi nepříjemná překvapení, ztráty, krachy, ať už finanční, nebo citové. Jeden den se vznášíme na růžovém obláčku lásky a druhý den nám odchází partner s jinou a už se nikdy nevrátí, zatímco my pláčeme a nechápeme, co se vlastně stalo. Ať už se ptáme karet na cokoli, vyjde li nám tato poloha, buďme ve střehu a jednejme, protože v podstatě vždycky jde o čas. Soudy, vztah, těhotenství, finance, zaměstnání, zdraví, bydlení, přátelé, u všeho bychom měli být na pozoru. Štěstí přeje připraveným, přesto se na "překvapení" obrácené věže jen málokdy připravíme tak, že se nás události nedotknou vůbec, nebo jen minimálně. V systému Tarotu není jiná karta s podobným významem a měli bychom s tím vždy počítat.

ZpětXVII. Hvězda

Základní význam: Naděje, víra, vyváženost

Normální poloha:
Na obrázku vidíme mladou dívku, vylévající do jezírka a na jeho břeh vodu ze dvou džbánků. Krajina je příjemná, na nebi září veliké hvězdy. Celkový dojem z karty je převládající živel Vody a znázorňuje určitou vyváženost mezi živly celkově, i když Oheň na obrázku chybí. Základní význam je mládí a tvořivost, doplněné harmonicky empatií a vhledem do druhých. Ptáme li se na někoho, pravděpodobně se jedná o charismatickou osobnost, která má navíc nějaké výjimečné schopnosti. Vůbec se nemusí jednat o vlohy duchovní, je to prostě určitá výjimečnost v nějaké oblasti. V jaké, to obvykle doplní další karty ve výkladu, nebo podstata našeho dotazu. Jestliže se ptáme na nějakou situaci, problém, potom máme určitě na dosah jeho vyřešení, často i nečekaným způsobem. Už jsme třeba i rezignovali a najednou přijde příjemné překvapení. Ostatně Hvězda ukazuje na příjemná překvapení docela často:-) Je to karta naplněných snů a očekávání, celkového úspěchu, ale také příjemného vztahu, založeného na citech a lásce. Typicky ptáme li se na vztah, má výborné perspektivy, jedná se o dlouholetá manželství, plná vzájemné úcty štěstí a radosti Jestliže se rozhodujete změnit zaměstnání a přitom pochybujete o svých schopnostech, v případě této karty se ničeho bát nemusíme, protože veškeré nároky, na nás kladené zvládneme.

Obrácená poloha:
Naznačuje na potíže se sebeurčením, je například typická pro lidi, kteří z nějakého důvodu přestávají být sami sebou. Může to být z důvodů vztahu, ale i kvůli nemocem stáří. Můžeme se s ní setkat u lidí, kteří mají komplexy méněcennosti a díky tomu touží dokázat něco výjimečného, aniž by na to ale měli dostatečné schopnosti. Tím, že se chtějí zviditelnit, si vnitřně řeší svůj pocit, že nejsou k ničemu příliš dobří a že to o nich navíc všichni vědí, což je samozřejmě téměř vždy pouze jejich subjektivní domněnka. Může to být také karta falešných nadějí, které se těžko naplní. Například ve spojení s obráceným Bláznem můžeme předpokládat nějakou duševní chorobu, jejíž podstatou jsou subjektivní předpoklady o vlastní výjimečnosti, kterou ale zlý okolní svět nějak nevidí a tek je třeba mu nějak dokázat, že by mě měl konečně začít uznávat. Je to karta neúspěšnosti, nedostatku prostředků, lidí, kteří rádi vyvolávají skandály, protože se jimi zviditelňují, když to nejde normální cestou. Ptáme si se na vztah, potom nemáme příliš veliké naděje, protože se často jedná o jednostrannou, neopětovanou lásku. V případě situací je pak dobré neočekávat, že se brzy vyřeší v náš prospěch. Řešení se oddaluje a všechno drhne. Tedy třeba v případě soudních sporů určitě doporučuji kvalitní právní zastoupení.

ZpětXVIII. Měsíc

Základní význam: Iluze, klam, tajemství

Normální poloha:
Karta znázorňuje noční krajinu, nad níž září zasmušilý, tajemný Měsíc, sice v úplňku, ale jeho tvář je v sestupné fázi. Pod Měsícem vidíme u dvou patníků dva psy, kteří na něj vyjí s ponurými výrazy ve psích tvářích. Před psi, mezi dvěma patníky, ubíhá do vzdálených hor tajemná, měsíční stezka, na kterou v jejím počátku u jezírka vylézá rak. Celkový dojem z obrázku je lehce depresivní a není zcela snadné jí vyložit. I v normální poloze naznačuje na psychickou, nebo duševní zátěž, setkáváme se se svými temnějšími stránkami, které nám nyní vyplouvají na povrch a jsme s nimi konfrontování, ale vždy se jedná pouze o naše vnitřní problémy, málokdy jsou vyvolány nějakým externím podnětem. Ale význam není jenom negativní. Něčeho jsme se dlouho obávali a nyní máme šanci naše strachy využít ve svůj prospěch, protože pochopíme jejich příčinu a překonáme je. Jsme jimi posíleni a teď můžeme rozvinout své schopnosti, které jsme získali tím, že jsme úspěšně zvládli nějakou nelehkou životní kapitolu. Měsíc často vychází, pokud se ptáme na něčí povahu a jedná li se o znamení Štíra, který je na první pohled lehce tajemný a neproniknutelný. Jestliže se ptáme, jestli na něco stačíme, tato karta nám říká, že máme dostatek vnitřních rezerv a nyní je můžeme využít. Výborný je Měsíc pro intuici a okultní, nebo spirituální schopnosti. Je také kartou magie a materializace. Z astrologického hlediska zastupuje osmý dům, takže naznačuje na dobrý vhled do druhých, schopného kartáře (ku), umění se vcítit do druhého, na výrazné sny, které bychom si měli pamatovat a vyhodnocovat, protože se nám jejich prostřednictvím snaží naše podvědomí něco naznačit. V případě problémů, či situací nejspíš najdeme nějaký nový způsob jejich řešení.

Obrácená poloha:
Vyjadřuje vše, co je spojené s negativními stránkami Měsíce - například náměsíčnost, psychické potíže, přecitlivělost, duševní neklid a napětí, nutkání k čemukoli, myšlenky o sebevraždě, psychické krize, nebo také nevěra, či zbytečná, ale velmi silná žárlivost. Iracionální jednání, silné vnitřní obavy z čehokoli. Podezřívání partnera, nebo také nevěra, nelegitimní vztahy dobře utajené, ale přesto škodlivé. Tato poloha naznačuje na nekonstruktivně zasněného člověka, pro něhož je svět fantazie únikem před tíživou realitou. U této karty bychom si měli dávat pozor na možné skryté nepřátele, takže ptáme li se na nějakou situaci, je vždy potřeba být opatrný a ve střehu. Jestliže obrácený Měsíc popisuje něčí charakter, potom můžeme očekávat určitou faleš, podvodné jednání. Lidé, charakterizovaní touto kartou, obtížně rozlišují mezi realitou a vlastní fantazií, což zase trochu pramení z určitého psychického oslabení. Je to méně vhodná karta pro lidi, kteří nutně potřebují udržet pozornost, protože jejich roztěkanost jim to příliš neumožňuje.

ZpětXIX. Slunce

Základní význam: Radost, bohatství, sláva, úspěch

Normální poloha:
Je karta, plná energie a hravosti už na první pohled - na běloušovi jede rozesmáté, nahé dítě s čelenkou na hlavě, na pozadí jsou slunečnice a nad tím vším rozzářené, jasné Slunce. Ptáme li se na někoho, pak se jedná o optimistického člověka, plného energie, schopného se bavit, užívat si života, ke kterému přistupuje s hravostí a tvořivostí. Jsou to vždy aktivní lidé, kteří se nebojí rizika, výborní podnikatelé, nebo manažeři a rozhodně se nejedná o žádné suchary:-) Je to karta materiálního dostatku, dobrého výdělku, výborných pracovních příležitostí. U vztahů pak jde o úspěšné manželství, nebo také o narození dítěte. Případně se nám mohou splnit sny a my získáme vysněného partnera, o kterém už delší dobu přemýšlíme. Nebo zažijeme romantický vztah, plný radosti a společných akcí, ale nejedná se většinou o nelegální, milenecké vztahy, na ty obvykle naznačují jiné karty:-) (Například obrácený Ďábel, Měsíc atd.) Při dotazu na zdraví nám Slunce říká, že buď je zdravotní stav velni dobrý, nebo dojde k brzkému uzdravení (podobně jako u karty Milenci). V podstatě u všeho důležitého - práce, vztahy, soudy, zdraví, tato karta je velmi příznivá a naznačuje na brzké a podstatné zlepšení. Člověk se plně přijímá a s tím také souvisí společenské uznání, ocenění zásluh, zvýšení platu, lepší pracovní pozice, atd. Nejsou zde žádné komplexy, naopak - dotyčný si je vědom svých předností a umí je velmi dobře využít.

Obrácená poloha:
Ani v této poloze není význam Slunce nijak zásadně špatný. Problémy (zejména finanční) nebývají veliké a netrvají dlouho. Ptáme li se na lásku, zřejmě jsme nedocenili příležitost a utekla nám, nebo nevyužíváme správně své schopnosti a energii. Lidé, signovaní touto kartou, v sobě mívají zvláštní napětí, které pramení z přebytu energie, protože nedokážou, nebo nechtějí tento úžasný dar využívat naplno. Často se jedná o choleriky, nebo egoisty, se kterými se cokoli špatně dojednává. Případně také může jít o nevyzrálého člověka, který odmítá dospět a vzít život pevně do rukou, přestože na to má dostatek sily a schopností. Ptáme li se na cokoli (práci, vztah, atd.), počítejme s tím, že věci nepůjdou zřejmě zcela hladce, ale na druhou stranu není nutné očekávat nejhorší. Někdy také obrácené Slunce říká, že manipulujeme buď my, nebo je manipulováno s námi, záleží vždy na způsobu položení dotazu. Nejde většinou o psychické, důmyslné manipulace, ale spíš o ty přímé, silové, třeba prostřednictvím peněz, majetku, ale i sexu.

ZpětXX. Poslední Soud

Základní význam: Konečné rozhodnutí, rozuzlení

Normální poloha:
Přestože na první pohled karta působí poněkud ponurým dojmem - na obrázku vidíme anděla Posledního Soudu, který troubí na trubku a pod ním, v pusté zimní krajině vstávají z hrobů mrtví, její význam je naopak pozitivní. Určitě ale doporučuji se nad kartou dobře zamyslet. Naznačuje na zpětné hodnocení již dosažených záležitostí, na dobré využití dosavadních životních zkušeností, ale také na nějaký nový směr v životě, který nám přinese zisk a radost. Podobně jako Smrt, i tato karta naznačuje na proces transformace, zásadní a nevratný, díky kterému se začneme dívat na problémy úplně novýma očima a začneme je řešit jinak a s přehledem. Boříme v sobě tabu a nesmyslné předsudky, dogmata a nefunkční, nebo nesprávné vzorce myšlení. Jestliže se ptáme na zdraví, dojde nejspíš k vyléčení, nebo k příznivé změně. V případě dotazu na situaci je před námi zásadní změna k lepšímu, tedy vyřešení způsobem, který by nám možná ani nepřišel na mysl. Krize končí, před námi je úplně jiná a často správnější cesta. Něco jsme pochopili, začínáme víc věřit sobě i své intuici a díky tomu si pouštíme do života pozitivní energii a pohledy na svět. Je to karta lidí, kteří dokáží vzít život pevně do ruky - obvykle na základě dobře zvládnuté předchozí krize. Ve vztazích končí nepříznivé období malicherných sporů a nastává výrazná změna k lepšímu. Pohled partnerů na vztahovou problematiku se zásadně mění a lidé dostávají novou energii a chuť dělat věci jinak. Pochopení karmy, jako zákona příčiny a následku. Mizí strachy, úzkosti a fobie, osvobozujeme se a získáváme tak radost, lásku a štěstí. Uvědomujeme si své chyby a to nám konečně umožní je již neopakovat. Nové myšlenky, práce, vztah, prostě cokoli důležité, ale v dobrém slova smyslu. Pochopení významu týmové spolupráce, uvědomění si souladu s přírodou, správné přijetí nevyhnutelných věcí, jakožto běžné součásti našeho života.

Obrácená poloha:
U této polohy je dobré připravit se na případné složitější situace, které by nemusely dopadnout v náš prospěch. Karta naznačuje na neschopnost přijmout určité životní změny, často zásadní (rozchod, úmrtí, změna zdravotního stavu atd.) Něco se okolo nás děje a my se v tom ztrácíme, situace je nepřehledná a nevíme, jak jí správně řešit. Je to ale tím, že odmítáme nový pohled na věc, přijetí problému, snažíme se ho buď nevidět, nebo k němu přistupujeme nesprávným způsobem. Ptáme li se na možné vyústění nějaké situace, potom bychom neměli počítat s tím, že dopadne dobře a to nejenom pro nás, ale pro všechny zúčastněné. Nechuť cokoli změnit, odmítání pohybu, jakožto základního zákona o udržení svěžesti a energie. Něco bychom měli udělat, ale buď to vůbec nevidíme, nebo o tom sice víme, ale neuděláme to a pak pláčeme nad následky naší chyby. Případně nám něco ze života odešlo a my to v mysli odmítáme pustit ze svého vlivu. Je to například typická karta nezdravého a dlouhého truchlení nad úmrtím někoho blízkého, nebo milého zvířátka, utápíme se v depresi a smutku a tím stále táhneme nešťastnou dušičku zpět, namísto abychom jí propustili do Světla, kam nutně potřebuje odejít, aby se očistila a osvobodila. Jestliže jsme dostali novou pracovní nabídku, zřejmě bychom tam nebyli spokojení, i když je třeba finančně výhodná. Nebo se odmítáme učit nové věci, nechceme si připustit, že nelze ustrnout ve vývoji. U obráceného Posledního Soudu pozor ještě na jednu věc - na únik před tíživou realitou, která na nás doléhá a my bychom jí rádi nějak zásadně změnili. Zřejmě jsme situaci nepřijali, nebo nepochopili a tím by nám útěk nijak nepomohl, zopakovala by se nám zanedlouho znovu.

ZpětXXI. Svět

Základní význam: Podstata činu, završení

Normální poloha:
Karta znázorňuje mladou ženu, ovinutou fialovým šátkem, v kruhu vavřínového věnce. Žena má v rukou dvě magické hůlky falického tvaru a celkově je symbolem plodnosti. V rozích karty jsou symbolicky znázorněny všechny čtyři živly, převládající barvou je pozitivní světla modrá. Podobně jako Desítka Mincí, Svět je také uzavřením nějakého životního cyklu, ale poněkud jiném a hlavně - vyšším významu. Něco v našem životě se úspěšně naplnilo, uzavřelo se období a nyní si můžeme užívat již dosaženého, ale zároveň máme také otevřenou cestu k novým věcem, zkušenostem, poznatkům, zaměstnání atd. Objevujeme sami sebe a přijímáme se takoví, jací ve skutečnosti jsme. Dotazujeme si se na další vývoj, začíná nám nové a velmi příznivé období, (vztah, práce, zdraví, cokoli). Můžeme se setkat s nečekaným darem, nebo nabídkou pomoci, kterou bychom neměli odmítat! Máme vyšší ochranu a podporu a můžeme se směle pustit i do nových a nevyzkoušených věcí. Bude li nám nabídnuta delší zahraniční cesta, určitě bychom jí měli zvážit, samozřejmě s ohledem na rodinu a další okolnosti, ale mohla by nás hodně posunout ve vývoji kupředu. Ve vztahu zcela jistě dochází, nebo dojde k velikému posunu kupředu, partneři si uvědomí, co pro sebe znamenají a to jim umožní svobodně společně tvořit vše, co ke vztahu patří! Složité problémy jsou zvládány, nebo zvládnuty. Začíná něco zásadního, nového, co nám přinese štěstí, úspěch, svobodu a naplnění našich tužeb a přání a to i těch nejtajnějších. Karta popisuje zralého, vyspělého člověka, který si umí vyváženě užívat životních darů a protože je zahrnut přízní, zahrnuje jí on sám i své okolí.

Obrácená poloha:
Zřejmě jsme ustrnuli ve vývoji a přešlapujeme na místě, dostáváme se do sociální izolace, věci drhnou a my nechápeme, proč se nám to děje. Situace je nepřehledná a nevíme, kterým směrem se vydat a co udělat. V této situaci je nutné přiznat si vlastní chyby a to, že jsme se do ní dostali hlavně vlastní vinou, nikoli díky špatnému osudu. Zkusme analyzovat své nesprávné myšlení, navyklé vzorce chování, které nám už neslouží, závislosti na mínění druhých, nebo ba rodičích a udělejme nějaký krok, který nám pomůže ze dostat z problému. Na naší aktivitu a iniciativu se totiž čeká! Dávejme si pozor na svá rozhodnutí, buďme opatrnější, pokud jednáme pod tlakem, udržme si rozum a rozvážnost. Buďme pozornější ke všemu, co se okolo nás děje. Zřejmě si vůbec nevěříme, ani sobě, ani svým pocitům a intuici, prostě se lidově řečeno "plácáme v potížích". Dosáhli jsme úspěchu a nevidíme to, což je škoda. Neuspokojil nás. Buď jsme si špatně přáli, nebo nedokážeme ocenit, o jak výborný úspěch se vlastně jedná a co nám přinesl do života. V případě vztahu buďme opatrní, protože náš přístup zřejmě není správný - máme nadměrná očekávání, nebo se na vztah díváme příliš růžovými brýlemi a odmítáme uznat, že realita ve skutečnosti taková není. Obrácený svět je typickou kartou pro platonické, neopětované vztahy. Vždy platí - přiznejme si včas své chyby a odpovědnost za svůj život a začněme na sobě pracovat, protože nikdo jiný za nás určité věci prostě neudělá.

Zpět0. Blázen

Základní význam: Originalita, bezstarostnost, lehkost, ideje

Normální poloha:
Tato karta má (jak podivné:-) ) více významů a doporučuji se trochu zamyslet již nad tím, co znázorňuje její obrázek. Na optimistickém žlutém pozadí kráčí na hranu převisu mladý muž, s cestovním ranečkem na zádech a s květinou v levé ruce. Po jeho levici radostně poskakuje psík a neřeší, co je před nimi, zřejmě svému pánovi plně důvěřuje. V pravém horním rohu svítí Slunce, na pozadí jsou zasněžené hory. Hlavním významem Blázna je užívání si života, s naprostou důvěrou, že všechno dopadne dobře, přestože člověk zřejmě udělal krok do nejistoty, který jeho okolí odsuzuje, nebo nad ním nevěřícně kroutí hlavou. Jedná se zřejmě o někoho, kdo má sice malé zkušenosti, ale o to větší sebedůvěru, která ho vždycky dostane z problému, přestože situace často nevypadá vůbec dobře. Myšlení je nekonvenční a svobodné, plné radosti a důvěry v život samotný. Originální osobnost s výbornými instinkty a sebedůvěrou. Ptáme li se na výsledek čehokoli, pravděpodobně se situace nějak "zázračně" vyřeší, i když to snad ani logicky není možné. Hravá bytost, která se nebojí riskovat a obvykle jí to také vychází. Odvaha jít vlastní cestou, která je nejistá a nevyzkoušená. Celkově tato karta popisuje člověka, který je radostný, otevřený, dobrosrdečný, neřeší ani minulost, ani budoucnost a žije hlavně v přítomném okamžiku. Má naprostou důvěru ve své schopnosti a ví, že díky tomu jsou mu otevřeny i vyšší síly. Dalo by se říci, že Blázen je opakem astrologického znamení Kozoroha, protože vyjadřuje "důvěřivou lehkost bytí", tedy něco, co Kozoroh obvykle zažívat příliš neumí.

Obrácená poloha:
Jestliže se ptáme přímo na stav nějakého člověka, potom tato poloha často naznačuje na duševní nemoc, nebo psychické problémy, díky kterým pak nereaguje dotyčný dobře a díky tomu se dostává do problémů. Případně na někoho, kdo řeší problémy naprosto nesprávně a tím se mu situace jenom zhoršuje. Jeho jednání je nerozvážné a málokdy mu navíc vyjde. Nepochopitelné činy, které přinášejí jenom problémy. Absence životního cíle a potloukání se od ničeho k ničemu. Ztráta radosti a smyslu života, deprese. Ztráta příležitostí, opakované špatné využívání svých schopností a tím je způsobené jejich slábnutí. Podléhání momentální situaci, náladám, prchlivost, nebo ztráta jakékoli přízně okolí, jakékoli podpory. A to i té vyšší, protože dotyčný jí zřejmě dlouhodobě a nerozvážně odmítal. Naprostá nepromyšlenost jednání, impulsivní myšlenky, cholerické projevy, přílišné podléhání vzteku, či jiným, prudkým emocím. Ztráta sebekontroly, absence vůle, ztráta kontroly nad životem. Případně se člověk upne na nějakou vlastní ideu a bezmezně se jí drží, což mu opět škodí. Karty obvykle vykládáme v kontextu a používáme jich více, z jedné jediné karty těžko odhadneme předmět svého dotazu. U Blázna platí jedna věc - v normální poloze obvykle potvrzuje a zesiluje spíše kladný význam sousední karty, kdežto v obrácené zesiluje její negativní význam. Vytáhneme li si obráceného Blázna, potom je vždy dobré být na pozoru a předmět našeho dotazu důkladněji analyzovat.

ZpětAutor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 0 | Sdílet na: | | |


Napsat komentář

(Registrace nového uživatele)

  *Napište číslicemi jednadvasedm:


  *Jméno:


  Heslo: (Pouze pro registrované)


  *Titulek:


  *Text zprávy:

Diskuse - hlavní str.

Diskuse o energiích  Diskuse o astrologii  Diskuse o Tarotu  Diskuse o léčení, mystice
Související články:

Opravy a úpravy kartářských deníků (6.12.2020 05:27)
Tarot Magického Měsíce (22.10.2020 17:02)
Další vylepšení zdravotního deníku (25.3.2020 16:21)
Vylepšení zdravotního, kartářského deníku (26.5.2019 16:12)
Čakry a nový kartářský deník (13.1.2019 16:40)
Vylepšení zdravotního deníku a příklad použití (29.6.2018 17:53)
Použití jednohlavých mariášových karet (6.5.2018 16:53)
Úprava a drobné opravy kartářského deníku (6.5.2018 16:44)
Karty a jak se s nimi naučit zacházet VI. (21.1.2018 16:10)
Budoucnost hnutí ANO a Zemana očima kartáře a astrologa (26.11.2017 08:48)
Karty a jak se s nimi naučit zacházet V. (21.10.2017 09:40)
Karty a jak se s nimi naučit zacházet IV. (10.10.2017 18:33)
Karty a jak se s nimi naučit zacházet III. (10.9.2017 09:55)
Karty a jak se s nimi naučit zacházet II. (27.8.2017 07:42)
Karty a jak se s nimi naučit zacházet I. (21.8.2017 20:25)
Důležité změny v tarotové aplikaci (4.6.2017 17:35)
Úprava (a oprava) karetního deníku (13.4.2017 21:30)
Návod pro používání aplikace Kartářský deník (20.2.2016 07:04)
Tarot - Velká Arkána (8.12.2015 10:30)
Výklady Tarotu - Velká Arkána I. (8.12.2015 10:19)
Tarot - Figurální karty (16.8.2014 12:17)
Výklady Tarotu - Figurální karty (16.8.2014 10:30)
Výklady Tarotu - Mince v Malé Arkáně (28.4.2014 12:56)
Výklady Tarotu - Meče v Malé Arkáně (4.4.2014 12:40)
Výklady Tarotu - Poháry v Malé Arkáně (28.2.2014 20:55)
Dokončen popis Holí Malé Arkány (9.2.2014 20:35)
Malá škola Tarotu (19.1.2014 21:04)
Tarot - Malá Arkána (19.1.2014 21:00)
Výklady Tarotu - Hole v Malé Arkáně (19.1.2014 20:51)