Astrologie

O živlech

Základní článek o živlech a jejich projevech

Otázka živlů, tedy původní vyjádření živlů Ohně, Vody, Vzduchu a Země je stará, jak lidstvo samo, respektive zmínky o živlech se objevují v souvislosti s prastarými vědami před mnoha tisíci lety, (zejména magií) a běžně se s jejich definicemi pracovalo i ve starověkém Egyptě, Sumerské říši, Řecku i Římě a tuto teorii v prakticky nezměněné podobě nakonec převzala také moderní astrologie současnosti.

V případě živlů se nejedná o žádné nesmyslné přirovnání k ohni, vodě, vzduchu, nebo zemi, přesto oficiální věda napadá hermetické nauky většinou právě v oblasti definice živlů a argumentuje například faktem, že země není živel atd. Oproti tomu například i Bible otázku živlů zmiňuje a zajímavá je rovněž skutečnost, že vesmír vznikl velikým třeskem (ze světla, tedy ohnivého živlu) a to jak dle moderních teorií, tak i dle pradávných nauk a také většiny náboženských směrů.


Obecná teorie projevu živlů je podobná, jako v případě kvalit: tedy každý živel má své kladné i záporné (negativní) projevy. Pradávné nauky tvrdí, že Oheň a Voda jsou prvotními živly a teprve z nich se dále odvodily Vzduch a Země, samozřejmě ne fyzický vzduch a země, ale hermetické definice zmíněných živlů. Opět zde připomínám, že se nejedná o smyšlený blábol, ale o výsledky empirických pozorování dávných vědců mnoha vzájemně nezávislých národů po dobu řádově několika tisíců let. A že tyto národy ovládaly práci s určitými silami, o tom (byť s jistými rozpaky) nepochybuje ani současná věda a to nemluvím o známé skutečnosti, že staré národy žily v harmonii s přírodou tisíce let a žádná civilizace nepřivedla sama sebe do globální ekologické krize tak rychle a v takovém rozsahu, jako naše současná, moderní a vědecká civilizace v průběhu několika málo desítek let.


Způsob, jakým se bude projevovat daný živel v horoskopu jednotlivce závisí jednak na počtu planet ve znamení, které danému živlu odpovídá a také přirozeně na povaze jejich vzájemných aspektů - tedy kladné aspekty odpovídají za spíše kladný projev živlu v povaze jednotlivce, kdežto u záporných (negativních) aspektů je tomu naopak. Souhra působení všech čyřech živlů v psychice i fyzickém těle člověka poskytuje zajímavý obraz osobnosti daného člověka.


Tím jsme však poněkud odbočili, pojďme se nyní podívat na konkrétní projevy jednotlivých živlů v horoskopu, tedy na to, jaký mají vlastně vliv na povahu a osobnost zkoumaného jedince. Odkaz na popis všech čtyřech živlů naleznete v levém sloupci v oddílu Astrologie - živly.Autor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 0 | Sdílet na: | | |


Napsat komentář

(Registrace nového uživatele)

  *Napište číslicemi jednadvasedm:


  *Jméno:


  Heslo: (Pouze pro registrované)


  *Titulek:


  *Text zprávy:

Diskuse - hlavní str.

Diskuse o energiích  Diskuse o astrologii  Diskuse o Tarotu  Diskuse o léčení, mystice
Související články:

Zemský živel (6.12.2005 17:31)
Vzdušný živel (6.12.2005 17:25)
Vodní živel (6.12.2005 17:19)
Ohnivý živel (6.12.2005 17:10)
Pohyblivá kvalita (6.12.2005 15:38)
Pevná kvalita (6.12.2005 13:23)
Základní kvalita (6.12.2005 13:11)