Astrologie

Astrologie a vztahy (II.)

Podmínky pro vznik a rozvíjení vztahu a základní pohled na horoskop

Když sdílíte to, co milujete s druhými, přivádí vás to k k životu plnému zázraků,
k životu vnitřního štěstí, který nikdy nemohou poznat ti, kdož nesdílí

Richard Bach


V prvním díle našeho miniseriálu o astrologii a vztazích jsme spíše teoretizovali, zmínil jsem se o genetických dispozicích a dalších, velmi důležitých záležitostech, bez jejichž pochopení nemůžeme smysluplně vyhodnocovat partnerské a vztahové horoskopy. Tento článek si klade za cíl nastínit některé hlavní zákonitosti, kterými se vztahy řídí a také se podíváme, jakým způsobem lze již z prvního pohledu na horoskop odhadnout, jestli má konkrétní vztah perspektivu, či nikoli.

Důležité pravidlo, platné nejenom ve vztazích Ať již člověk dělá cokoli, vždy to dělá pro sebe! Jakkoli zní tento základní duchovní zákon z etického hlediska nepřijatelně, je tomu tak. Jestliže pomáháme druhým, navazujeme vztahy, či vychováváme děti, vždy to primárně děláme pro sebe, poznáváme tím sami sebe, nějakým způsobem nás to uspokojuje a dává nám to pocit naplnění. Jakmile tento pocit naplnění (například ve vztahu) zmizí, dochází k problémům.


Podmínky pro vznik vztahu
Vznik partnerského vztahu mezi dvěma lidmi (mám na mysli opravdový, perspektivní vztah), nebo přesněji: vytvoření podmínek pro vznik vztahu je řízeno více okolnostmi, v základu se ale prakticky vždy jedná o momentální soulad duší (Materialisté a skalní vědci prominou - v jejich případě dojde k interakci smyslového vnímání obou jedinců tak, že oba lidé zažívají na základě hormonálně řízených biologických procesů pocit souladu a vzájemné náklonnosti, jejíž míra je přímo úměrná množství produkovaného endorfinu). Tímto souladem je míněna společná, nebo alespoň blízce podobná frekvence energetického vyzařování obou duší. Společenské postavení, majetkové poměry a další faktory nerozhodují (mají vliv pouze při rozumovém posuzování vztahu, v tomto případě však tento vliv bohužel často bývá fatální). A nyní pozor: zmíněná frekvence vyzařování duše má vždy dvě složky - základní, danou inkarnací, nebo chcete li podmínkami v době narození (dá se stanovit v horoskopu) a potom druhou složku - ta závisí na aktuálním stupni poznání duše, na jejích zkušenostech, vzdělání, poznání atd. Z fyzikálního hlediska můžeme přirovnat princip energetického vyzařování duše k rádiovému vysílání: příslušný vysílač pracuje na jedné, základní frekvenci, která je vyjádřena počtem vln za určitou časovou jednotku (známá sinusová křivka). Tato základní frekvence je však modulována a tím je umožněn přenos hudby, obrazu, či mluveného slova. Z grafického hlediska by sinusová křivka průběžně měnila v určitých odchylkách svojí vlnovou délku. Příklad z horoskopu: za ideální aspekt pro vztah se obecně považuje konjunkce Slunce jednoho partnera a Měsíce partnera druhého. Čím je tato konjunkce přesnější, tím větší je předpoklad pro vznik a rozvíjení vztahu, protože základní energetická frekvence vyzařování obou partnerů je v důležitých oblastech stejná. Pokud jsou oba astrologické prvky ve stejném znamení, ale nikoli v konjunkci, pořád mezi oběma lidmi existuje přitažlivost, ale již není tak výrazná, jako v prvním případě, protože základní vlnová délka vibrací je sice podobná, ale nikoli stejná. Oba se tak vzájemně přitahují tím, že mají společné astrologické znamení (a tím i podobné vibrace) jednoho ze svých Nebeských světel, jak se Slunci a Měsíci říká, ale zároveň oba cítí, že se o společné porozumění budou muset trochu snažit. Pokud však tito lidé vzájemně vyladí zmíněnou modulaci svého základního vyzařování (láskou, vzájemnou náklonností, společnými cíly, společným myšlením atd.), může být výsledek často i lepší, než když jsou obě Nebeská světla v konjunkci!


Perspektivy pro rozvíjení vztahu
Aby byl partnerský vztah perspektivní, musí splňovat prakticky tři základní podmínky (mám na mysli vztah dvou lidí ve zralém věku, vztahy mezi teenagery, nebo naopak mezi seniory podléhají poněkud odlišným pravidlům, které budou popisovány později):
- mezi oběma partnery musí existovat citový soulad
- mezi oběma partnery musí existovat soulad v intimní oblasti
- mezi oběma partnery musí existovat tolerance a dostatečná vůle k dohodě za všech podmínek
Jsou li tyto podmínky splněny, vše ostatní je již závislé pouze na domluvě (řečeno velmi zjednodušeně). Ještě je však třeba zmínit se o jedné důležité věci: oba partneři by měli mít alespoň podobnou úroveň inteligence (měřitelné IQ), v opačném případě dojde po určité době ve vztahu k potížím. (Je statisticky ověřeno, že větší problémy ve vztazích nastávají, pokud má vyšší IQ žena.)
O citovém souladu dobře vypovídají například aspekty Slunce jednoho partnera s Měsícem partnera druhého, případně také harmonické aspekty mezi jejich Měsíci. Jsou li oba astrologické prvky v konjunkci, jedná se o velmi dobrý "soulad duší", tedy o dobré citové porozumění, které je základem každého vztahu. Podobně se projevuje ještě trigon a sextil, i když ne tak silně. Jedná li se však o opozici, tak se sice oba partneři přitahují, ale prakticky nikdy si nejsou schopni opravdu porozumět v citové oblasti. Stále se rozhodují mezi rozchodem a upevněním vztahu a většinou se nerozhodnou ani pro jedno. Úplně nejkomplikovanějším aspektem je pak kvadraura, která se projevuje podobně, jako opozice, ale zde prakticky neexistuje žádné řešení typu "zlatá střední cesta". Často tak oba partneři zažijí velmi silnou přitažlivost a poté, co navážou vztah, jsou nuceni se rozejít, aniž by své jednání byli schopni jakkoli rozumně zdůvodnit.
Za soulad v oblasti intimní "odpovídají" aspekty Marsu partnera jednoho a Venuše partnera druhého. Ideálně Marsu muže s Venuší ženy, ale velmi silný bývá soulad i v opačném případě. Konjunkce a trigon jsou nejsilnější, ale výborný je i sextil - i když se v tomto případě musí oba partneři trochu snažit, výsledky bývají velmi dobré. Neharmonické aspekty působí tak, že lidé zpočátku pociťují silnou sexuální přitažlivost, ale v intimní oblasti následně dojde velmi rychle k nesouladu, nebo ke značnému napětí a tyto problémy jsou řešitelné pouze obtížně, nebo vůbec.
Vzájemná tolerance a ochota k dialogu i v "bojových podmínkách" se neodhaduje snadno, ale pokud jsou v partnerském horoskopu harmonické aspekty mezi Sluncem a Měsícem a dále pak mezi Merkurem a Sluncem, či Merkurem a Měsícem, případně mezi Měsíci obou partnerů, jsou dispozice pro výslednou dohodu a komunikaci velmi pravděpodobné.


Základní pohled na horoskop a vyvrácení obecně zažitého mýtu
Pokud zastáváte názor, že "protiklady se přitahují", vezměte prosím na vědomí, že toto pravidlo funguje sice spolehlivě u magnetu, ale ve vztazích je pravda přesně opačná - protiklady se nepřitahují a naopak dávají velmi silné dispozice pro rozpad vztahu, ať již v jeho prvních fázích, nebo i později. Nejzákladnější pohled na horoskop je z hlediska obsazenosti jeho dolní a horní poloviny: zmíněný introvert a extrovert. Slunce, Měsíc a ostatní vnitřní planety v dolní části horoskopu naznačují na introverta a naopak - silně obsazená horní polovina pak na extroverta. Je li jeden z partnerů introvert a druhý extrovert, máme před sebou téměř klasickou ukázku protikladů, které spolu naleznou společnou řeč pouze velmi obtížně. Zatímco jeden z partnerů by například měl rád klid a potřebuje například do přírody, druhý si nejlépe odpočine ve společnosti, pokud možno aktivním způsobem. V těchto protikladech tak leží základy značných problémů, například při dohodě o trávení volného času, atd. Již první pohled na oba horoskopy vám tím napoví, jestli se k sobě dva lidé hodí a co lze od vztahu očekávat. Nicméně pokud je vztahový horoskop velmi harmonický v důležitých bodech, existuje značná pravděpodobnost, že se oba partneři domluví a že nebudou mít problém se vzájemně tolerovat. Ještě snad jedna poznámka: extrovert se většinou lépe přizpůsobí introvertovi, než naopak, i když toto pravidlo nelze zcela zobecnit, záleží i na dalších aspektech.


Partnerské vztahy u teenagerů
Partnerské vztahy mezi teenagery vznikají sice na stejných principech, ale většinou jde u nich zejména o získávání základních zkušeností a poznávání sama sebe. Tedy - mělo by jít především. Problém je pouze v tom, že většina mladých lidí bere své první lásky smrtelně vážně a při jejich rozpadu jsou pak schopni i ublížit sami sobě, protože se nenávidí, připadají si zrazeni, nepochopeni a mají pocit, že selhali a že tímto vztahem jejich život končí. Je to samozřejmě nesmysl, ale zkuste racionálně vysvětlit čerstvě opuštěné, nebo opuštěnému náctiletému, že ten příští vztah bude zřejmě daleko lepší, pokud se v tomto dostatečně poučil. Zejména dívky se silně citově vážou na partnera, se kterým získaly první intimní zkušenost, ale tento problém mají čím dál častěji i mladí muži. Většina pokrokově uvažujících psychologů dnes již považuje více intimních zkušeností v mladém věku za velmi přínosný faktor pro pozdější zralý vztah, protože člověk tak snáze získá představu, co vlastně od druhého očekává a co čekat může. Teenageři v naprosté vetšině případů primárně neuvažují o vážnějších aspektech vztahu: o dětech a o společném životě, což je z hlediska jejich správného vývoje v pořádku. Vztahy, které vznikly mezi náctiletými a vydržely do pozdního věku, sice známy jsou, ale jejich procento není příliš veliké, to je prostá statistika.


Partnerské vztahy mezi seniory
Tyto vztahy je možné zařadit mezi nejstabilnější a s nejmenšími nároky na výše zmíněné podmínky. Senioři, až na výjimky většinou nekladou takový důraz na sexualitu a za největší klad považují vzájemné porozumění. Mají bohaté životní zkušenosti a potřebný nadhled a partnerství obvykle navazují až po určité době od ztráty původního životního druha. Vztahy jsou pro tuto věkovou skupinu velmi důležité, protože samota člověka vždy nejvíce zatěžuje ve vyšším věku a odpovídající partner je proto nesmírně přínosný pro spokojený život seniorů, daleko důležitější, než vliv neustálých výkyvů na poli sociálních jistot a domácí ekonomiky. Neznamená to však, že by harmonický partnerský horoskop neměl na vztahy seniorů vliv, naopak. Rozdíl je pouze v tom, že většina lidí v pokročilejším věku je schopna značných kompromisů a umí si prožít daleko větší štěstí tam, kde ho mladší často ani nezaregistrují.

Pokud toužíte po jistotě i za cenu štěstí, nedivte se, že jí získáte právě za takovou cenu.

Richard BachAutor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 0 | Sdílet na: | | |


Napsat komentář

(Registrace nového uživatele)

  *Napište číslicemi jednadvasedm:


  *Jméno:


  Heslo: (Pouze pro registrované)


  *Titulek:


  *Text zprávy:

Diskuse - hlavní str.

Diskuse o energiích  Diskuse o astrologii  Diskuse o Tarotu  Diskuse o léčení, mystice
Související články:

Partnerský horoskop a aspekty planet (IV.) (2.2.2009 21:04)
Partnerský horoskop a aspekty planet (III.) (29.10.2008 16:30)
Partnerský horoskop a aspekty planet (II.) (21.6.2008 20:59)
Partnerský horoskop a aspekty planet (I.) (10.2.2008 19:21)
Astrologie a vztahy (I.) (19.11.2007 14:55)