Astrologie

Nepříjemné tranzity v praxi

Co dokáže i "obyčejný" tranzit Měsíce, když se k němu přidají další potíže

V pondělí 9.1.2017, během dopoledne, jsem zaznamenal docela zajímavé a náhlé zdravotní potíže, vyloženě na neurologickém základu. Mírné poruchy rovnováhy, zatmívání před očima, brnění v rukou a zvláště v konečcích prstů a podobně. Po jedenácté hodině pak příznaky zmizely a večer jsem se konečně podíval, co se vlastně dělo. Astrologická situace byla zajímavá natolik, že se o ní musím podělit :-)
Základní horoskop 9.1.2017 v 8:30


Nejdříve počty aspektů. Základní horoskop měl třináct harmonických a dvanáct neharmonických. Tranzitní vůči mému pak dvacet jedna harmonických aspektů a šestnáct negativních. Z toho poměru by se dalo na první pohled říci, že je vše v pořádku, ale proč tomu tak nebylo, je dobře vidět na obou horoskopech, základním i tranzitním. Na prvním obrázku je horoskop základní. Na něm vidíme silné kvadratury, tedy nejtěžší aspekty. Mezi Sluncem a Plutem vůči Jupiteru. Mezi Sluncem a Plutem vůči Uranu, přičemž Uran je v opozici proti Jupiteru a Slunce s Plutem jsou tak na vrcholu T-kvadrátu. V tu dobu na Ascendentu v Kozorohu. Merkur je v konjunkci se Saturnem a ten má kvadrát na Chiron. Měsíc v Blížencích je na vrcholu T-kvadrátu proti oběma Uzlům, Venuši a Neptunu. Dále tu pak vidíme několik sextilů a dva slabší trigony (světle modré a zelené čáry). Měsíc je v Blížencích - neurologie. Celá "sestava" je tak značně náročná. Navíc Merkur má astrologickou hodnotu mínus tři, nejvyšší má Černá Luna a Neptun. Měsíc "obstojných" sedmnáct, ale obvyklých třicet to není:-) I hodnoty planet musíme vždycky posuzovat, jsou nesmírně důležité. Nicméně Měsíc zaujímá stejnou polohu cca jednou měsíčně, ale skolila mě pouze nyní, proč?Tranzity při filtraci aspektů na Merkur

V tranzitním horoskopu jsem záměrně vyfiltroval aspekty Merkuru, protože tato planeta odpovídá rovněž za neurologické záležitosti. Jak vidíte na obrázku, natální i tranzitní Merkur mají jenom negativní aspekty a značně silné. Tranzitní Měsíc v Blížencích je v opozici vůči natálnímu Merkuru. Ten má kvadráty na oba tranzitní Uzly, Neptun a Venuši. Tranzitní Merkur je pak v kvadrátech na natální Uran s Plutem a natální Černou Lunu. To vše nesmírně oslabuje oba Merkury a vysvětluje zmíněné neurologické obtíže, na které jinak naprosto netrpím!Tranzity celkově, zaměřte se na Saturny

Na třetím obrázku pak vidíte celkové tranzitní aspekty. Tranzitní Měsíc je v sextilu na Jupiter a trigonu na Mars, tedy sextil je slabší, než zmíněné kvadráty a planeta Mars skóre příliš nevylepšuje, to by muselo být třeba Slunce. Navíc tranzitní Saturn má ostré kvadratury na natální Uran s Plutem, Saturn a tranzitní Chiron, který je na Saturnu natálním. Všechny zmíněné aspekty se prostě sešly naráz, byly tam delší dobu a Měsíc pak jejich účinek spustil, jak je jeho "dobrým zvykem". Lze to přirovnat k domečku z karet - je na rozsypání, ale chybí ten poslední impuls. Povšimněte si ještě jedné, důležité věci (jednalo se o dopoledne). Měsíc se do přesného aspektu s Merkurem teprve blížil, měl do něj tři stupně a problém nastal. V tom spočívá podstata tranzitních aspektů, které se nejvíce projevují dva stupně před dosažením, nikoli při přesném úhlu. Budete li si tedy počítat datumy konjunkcí a kvadratur, potom uvažujte raději 358 (nebo 2) a 88 stupňů, dostanete přesnější výsledky!


Na uvedeném příkladu je velmi dobře vidět, že prostá kalkulace s počty aspektů nestačí. V tomto případě matematicky převládaly úhly harmonické, ale zmíněné kvadratury nadělaly dostatek škody na to, abych jejich vliv opravdu pocítil. To ale rozhodně neznamená, že den s výrazným "přebytkem" jednoho typu aspektů nepocítíme. Pocítíme, ale vždy je třeba ještě individuálně vyhodnotit celkový obrázek horoskopu. Proto jsem do svého programu přidal funkci pro velmi snadné prohlížení horoskopů pro každý den, stačí pouze mačkat jednu klávesu a zkušený astrolog má rázem přehled, co se kdy děje. V základu i v tranzitech. Projet vizuálně jeden rok trvá doslova několik minut. Práci je totiž potřeba neustále zjednodušovat, to je důležitá podstata (nejenom aplikačního) vývoje:-)


Autor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 0 | Sdílet na: | | |