Astrologie

Nová verze programu Regiomontanus, 5.0.0

Návod k upgrade nové verze Regiomontanus 5.0.0. a dokumentace k novým funkcím

V nové verzi svého astrologického programu jsem provedl dvě změny a přidal jednu zajímavou funkci - výpočet primárních direkcí metodou posunu Asc. i Desc. V této dokumentaci si popíšeme postup pro upgrade, pokud již program používáte a máte v něm uložená jména vašich klientů, či objektů zájmu. V tomto případě je postup instalace odlišný, abyste o jména nepřišli, protože v této verzi 5.0.0. došlo ke změně databáze! Zároveň zde naleznete popis obou změn i nového výpočtu. Nejedná se o nic jednoduchého pro vyhodnocení, ale protože se jedná o poměrně mocný nástroj, budeme se mu ještě věnovat v dalších článcích s praktickými příklady.

Došlo ke změnám v databázi, pokud máte v programu uložená jména, je nutné provést tyto kroky:

- stáhněte si celou instalaci programu z těchto stránek, kliknutím na tento odkaz, nebo samotný update, jestliže jste již používali verzi alespoň 4.0.0 (Update také lze stáhnout pomocí programu - tlačítko vpravo dole.) Stahujete li soubor regiomontanus_zsl_update.zip, pak ho nakopírujte do existujícího adresáře s programem!

- spusťte nejprve samotný program ještě před upgradem, ve spuštěném programu otevřete databázi jmen, stiskněte tlačítko Export dat a potvrďte informační okénko o stažení. Zavřete okno.

- ukončete program!!

- přepněte se do adresáře s programem (v nějakém prohlížeči, já používám konzervativně MS explorer).

- rozbalte stažený soubor " regiomontanus_zsl_update.zip " tak, aby byly původní soubory přepsány. Pozor: použitá komprimace je 7zip, nikoli klasický zip! To je z důvodu velikosti souboru, standardní archiv zip je totiž oproti 7zip více, než dvojnásobně veliký a to není žádoucí. Rozbalujte programem 7zip, nebo winrarem a nezapomeňte existující soubory přepsat!!

- nyní spusťte znovu program, otevřete databázi jmen, zde tlačítko "Odemknout pro změnu", dále pak tlačítko "Import dat" a "Uzamknout pro změnu". Tím se vám načte databáze jmen zpět a můžete jí používat stejně, jako v původní verzi.

- zkontrolujte, že nová verze je skutečně 5.0.0

Nemáte li v programu uložená jména, původní adresář s programem smažte, stáhněte si tento soubor přímo na disk C (nebo D, podle konfigurace vašeho počítače), rozbalte jej 7zipem, nebo Winrarem a můžete jej bez instalace ihned používat.


Pokud byste narazili na jakékoli problémy s upgradem programu, napište mi prosím mail na Zbynek.slaba@email.cz, případně soukromou zprávu, nebo mi zavolejte na mobil 775 013 563.

Seznam změn a nových funkcí:

3.0.
Důležitá úprava výpočtu aspektů


-
Program jsem v základu postavil tak, že vypočítal přesný aspekt, jehož hodnotu jste si zadali a to v základním horoskopu, i v synastrii. Nebylo možné nastavit toleranci pro zadaný úhel. Při své praxi jsem ale narazil na nesmírně zajímavou věc, která se týká retrogradity aspektující planety v tranzitu - pokud se aspektující planeta přiblíží do aspektu, ale nedosáhne jeho plného úhlu (například kvadratura se přiblíží na 86, nedosáhne devadesáti stupňů) a navíc to udělá několikrát po sobě, její vliv se projeví ještě silněji. Tuto událost program nezachytil, chybělo mu zadání tolerance. To jsem v této verzi napravil, i když poněkud tvrdým způsobem. Když nastavíte toleranci například dva stupně pro kvadraturu, počítá se pak kromě devadesáti stupňů také rozdíl po půl stupni, tedy devadesát a půl, devadesát jedna, další půl a devadesát dva. Stejně tak do osmdesáti osmi stupňů (oboustranný výpočet). Ve výstupu tak uvidíte vždy pouze datumy dosažení těchto přesných hodnot, což ale pro účely zjištění vlivu aspektu naprosto postačuje. A hlavně dojde k zachycení zmíněného případu, kdy se planeta k aspektu pouze přiblíží a potom z něj opět vycouvá. K čemu je to dobré, si později v dalším článku ukážeme na názorném příkladu z praktického života. Nastavení tolerance je snadné - v okně pro astrologické výpočty se v levém sloupci zadávají požadované hodnoty úhlů, například Slunce proti Saturnu atd. Pod označením + / - naleznete rozbalovací řádku, kde vidíte nulu. Ponecháte li nulu, bude se vám počítat pouze přesný aspekt. Přidáte li toleranci od jedné do čtyř stupňů a vložíte hodnoty pro výpočet, potom se kalkulace provede i pro tyto nastavené hodnoty.2.0.
Přidání možnosti vytváření poznámek k uloženým jménům.


-
Ke každému uloženému jménu si nyní můžete připisovat poznámky. Postup je jednoduchý - otevřete okno Jména, najděte požadovaného člověka, odemkněte databázi pro změnu, napište poznámku a zamkněte. K čemu je to dobré? Zejména k primárním direkcím, kdy si potřebujete zapsat důležité životní události a z nich pak dále odvodit přesný čas narození. Ale nejenom k tomuto účelu. Poznámky se vždycky hodí a mě tam velmi chyběly:)3.0.
Výpočet primárních direkcí


-
Výpočtů primárních direkcí je celá řada a jak jsem pochopil z jednotlivých diskusních skupin, nikdo vlastně příliš netuší, který z nich je správný a jak na to.:) V této verzi programu budeme počítat s posunem důležitých os o určitou vzdálenost, kdy jeden stupeň znamená jeden rok. Řada astrologů se nyní útrpně usměje, že to nefunguje. Jistě že ne, z jednoduchého důvodu - každý se sice snaží počítat direkce takto, ale předtím si horoskop nepřepočítá pro rovník a pak se diví, proč mu výpočty nevychází:) Regiomontanus to umí a výpočty fungují. Velmi brzy ale zjistíte, jak důležité je znát přesný čas narození. Nevěšte hlavu, lze se k němu dopočítat právě přes direkce, ale musíte čas znát alespoň rámcově. Největší posun os v horoskopu je v letní noc a v zimní den, oba úseky jsou krátké a pokud znáte čas plus mínus hodinu, tak se těžko něčeho dopočítáte. S tolerancí čtvrt hodiny už ale ano. Jak přesně, to si ukážeme v dalším článku. Zde si popíšeme technické provedení výpočtu. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!! Pokud provedete výpočet primárních direkcí a chcete li změnit jejich metodu, potom VŽDYCKY musíte ukončit jejich výpočet tlačítkem "Zrušit p.d.". Tím se vrátíte k původnímu horoskopu a můžete pokračovat ve vašich experimentech. Použití jmen a měst je sice zruší také, ale bez návratu k původnímu horoskopu!3.1.
Spuštění vlastního výpočtu


-
V hlavním okně programu, úplně dole uprostřed pod horoskopem naleznete tlačítko Primární direkce. Než na něj kliknete, musíte mít nejprve vypočítaný horoskop pro požadovaný datum a čas, třeba otevřením příslušného jména. Najdete jméno, nebo zadáte datum, čas a polohu a kliknete na Primární direkce. Nyní máte celou řadu možností. Začínejte s ručním výpočtem Asc. nejprve kupředu a potom dozadu. Celé "kouzlo" spočívá v tom, že přepočítáte polohu os pro rovník a pak osu posunete o požadovaný počet stupňů nahoru, nebo dolů a vyhodnotíte aspekty domů vůči planetám. Dále pak posunujete roky kupředu a vyhodnocujete. Program vše podstatné dělá za vás. V dalším textu si projdeme jednotlivé možnosti.3.2.
Ruční posun Asc. dopředu


-
Ponechte zatržítko na "Asc." nezaškrtávejte "Posunout dozadu", nastavte "Počáteční posun o" tolik let věku, od kterého chcete vyhodnocovat direkce. Doporučuji začít několik let před známou životní událostí. Ponechte zaškrtnuté aspekty pro "Asc. " i "Mc. " "Ostatní domy" můžete nechat nezatržené, pro větší přehlednost výsledků výpočtu. Volbu "Vypsat i aspekty do výstupní sestavy" nechte zatrženou, abyste aspekty viděli ve výsledné sestavě. "Automatický výpis" zatím nechte nezaškrtnutý. Klikněte na tlačítko "Posunout". Nyní vidíte vypočítaný rok věku a pozor - roky se zobrazují s desetinnou čárkou, kdy číslo za čárkou není měsíc, ale část roku ve dvanáctkové soustavě. Příklad - 1990,5 není květen, ale polovina roku, tedy červenec! 1990,9 bude přelom listopadu a prosince, 1990,1 přelom ledna a února atd. Určitá nepřesnost je možná, došlo li k události začátkem roku, program jí může vidět o cca půl roku později, nebo dříve, to je dané složitostí výpočtu. Máte tedy posunutou osu Asc. Desc a nyní můžete přejít k ručnímu vyhodnocování. Nalezené aspekty se ukládají, pokud klikáte na tlačítko s plusem, tedy přidáváte roky (změnu datumu vidíte vpravo od tlačítek s plusem a mínusem, která slouží pro posun roku vpřed a vzad.) Jakmile je při posunu vpřed nalezen přesný aspekt, objeví se červené, hranaté tlačítko pro zobrazení aspektů. Přesný aspekt vidíte barevně zvýrazněný. Tlačítko ale používat nemusíte, protože se souběžně objeví další - "Výstup" a po kliknutí ihned vidíte sestavu datumů a přesných aspektů. Sestavu můžete zavřít a pokračovat v posunu os. Jestliže se vrátíte zpět a zase kupředu, jednou vypočítaný aspekt se podruhé neuloží, ale každý další nový ano.3.3.
Ruční posun Asc. dozadu


-
Ukončete výpočet direkcí tlačítkem vlevo dole, pokud se nacházíte v režimu jejich výpočtu. Klikněte na Primární direkce, ponechte zatržítko na "Asc.", zatrhněte "Posunout dozadu", nastavte počet let, který vás zajímá a klikněte na tlačítko "Posun". Další postup je stejný, jako v předchozím případě. Pokud analyzujete svoji minulost, pracujte s oběma možnostmi pro posun Ascendentu, poskytují velmi zajímavé výsledky.3.4.
Ruční posun MC. dopředu


-
Ukončete výpočet direkcí tlačítkem vlevo dole, pokud se nacházíte v režimu jejich výpočtu. Klikněte na Primární direkce, zatrhněte zatržítko na "MC.", ponechte "Posunout dozadu" prázdné, nastavte počet let, který vás zajímá a klikněte na tlačítko "Posun". Další postup je stejný, jako v případě práce s posunem Ascendentu. Tato metoda je v programu spíše pro zajímavost, ukazuje spíše na méně významné události v životě, ale rozhodně si jí také vyzkoušejte.3.5.
Ruční posun MC. dozadu


-
Ukončete výpočet direkcí tlačítkem vlevo dole, pokud se nacházíte v režimu jejich výpočtu. Klikněte na Primární direkce, zvolte zatržítko "MC, zatrhněte "Posunout dozadu", nastavte počet let, který vás zajímá a klikněte na tlačítko "Posun". Další postup je stejný, jako v případě práce s posunem Ascendentu. . Tato metoda je v programu spíše pro zajímavost, ukazuje spíše na méně významné události v životě, podobně jako při posunu MC vpřed.3.6.
Automatické výpočty prim. direkcí


-
Jsou určeny k automatickému vyhodnocení zadaného časového úseku, protože ruční posun roků je časově náročný. Aktivujete je kliknutím na "Automatický výpis". Nyní máte k dispozici nastavení výpočtu, doporučuji ponechat Asc. dopředu i dozadu zaškrtnutý, IC. / MC. vynechte (nebo si ho nechte pro pozdější experimenty). Nastavte věk, od kterého chcete spočítat direkce, nastavte počet let, pro které od zvoleného věku proběhne výpočet (deset let by mělo bohatě stačit) a spusťte jej opět tlačítkem "Posunout". Program nejprve přepočítá horoskop pro rovník a potom začne probíhat vlastní výpočet direkcí, který můžete kdykoli zastavit tlačítkem "Zastavit", nebo "Zrušit p.d.". Po doběhnutí výpočtu již můžete otevřít výstupní sestavu tlačítkem "Výstup". Kliknete li na toto tlačítko během vlastního výpočtu, otevře se vám sestava výsledků a VÝPOČET SE UKONČÍ.


Práce s primárními direkcemi si určitě zaslouží upřesnění a návody a proto se jí budeme podrobněji věnovat v dalších článcích.


Autor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 2 | Sdílet na: | | |


Napsat komentář

(Registrace nového uživatele)

  *Napište číslicemi jednadvasedm:


  *Jméno:


  Heslo: (Pouze pro registrované)


  *Titulek:


  *Text zprávy:
3.8.2019 18:59
Titulek: Přímý pohyb, spálení

Od: Astroman-Leo


Zdarvím, jak je s bodováním přímého pohybu u planet, co nemohou být retrográdní? A co se týče spálení a tý počáteční hodnoty 10 bodů: Jak je to se Sluncem?

30.8.2019 17:49
Titulek: nové přihlášení

Od: Jan Klein


Nenašel jsem možnost svého přihlášení z doby cca před 2 lety. Byl jsem delší dobu nemocen. Tak se připomínám takto. Graatuluji k rozšíření programu.


Diskuse - hlavní str.

Diskuse o energiích  Diskuse o astrologii  Diskuse o Tarotu  Diskuse o léčení, mystice
Související články:

Ještě jedna důležitá informace k editoru osobního horoskopu (6.5.2023 08:54)
Nová verze programu Regiomontanus, 5.1.0 (9.12.2022 08:32)
Rychlejší sebepoznání s Oranžovými stránkami (19.12.2021 07:35)
Webový astrologický program Regiomontanus (19.10.2021 13:41)
Nová verze programu Regiomontanus, 4.0.3 (17.4.2017 18:07)
Nová verze programu Regiomontanus, 4.0.2 (12.1.2017 16:53)
Nová verze programu Regiomontanus, 4.0.1 (6.1.2017 08:37)
Nová verze programu Regiomontanus, 4.0.0, výpočty a tranzity (15.12.2016 17:10)
Nová verze programu Regiomontanus - přidán výpočet síly planet (22.7.2016 12:24)
Čtvrtá verze programu Regiomontanus (25.5.2016 21:23)
Třetí verze programu Regiomontanus (23.4.2016 17:46)
Nová verze programu Regiomontanus (21.6.2015 16:35)
Nový astrologický program Regiomontanus ZSL (21.1.2015 13:44)