Astrologie

Mars v astrologických domech

Projevy vibračního pole Marsu v jednotlivých astrologických domech

Planeta Mars v horoskopu vždy ukazuje na oblast života, ve které by se člověk měl naučit prosadit a také potvrdit sám sebe, kde by měl projevovat svoji iniciativu, odvahu a sílu, kde by se měl stát průkopníkem a v neposlední řadě také na oblast, ve které umí vyvinout neobyčejnou sílu a energii. Tato síla bývá velmi intenzívní, ale pouze s krátkodobou působností a její charakter je dán astrologickým znamením, ve kterém se Mars aktuálně nachází.
Jeden oběh Marsu v horoskopu trvá zhruba dva roky, v okamžiku konjunkce natálního a tranzitního Marsu se vždy zmíněné schopnosti člověka značně zesilují a lze je s výhodou využít. Konjunkce ale také zdůrazňuje případné negativní projevy Marsu - např. nemoci, jsou li jím v horoskopu signovány (šestý dům atd.). Podobně se budou projevovat i další aspekty natálního a tranzitního Marsu - harmonické zdůrazní jeho kladné projevy a naopak. V případě planety Mars je jeho poloha v astrologických domech obzvláště dobře "viditelná", protože se jedná o velmi výrazně působící astrologický prvek.

Mars v prvním domě - člověk s tímto aspektem se bude intenzívně prosazovat zejména prostřednictvím své síly. Jedná se o rozeného vůdce, válečníka v pravém slova smyslu, své fyzické tělo poznává prostřednictvím síly a fyzických schopností, tyto lidi často nalezneme u speciálních jednotek, výsadkářů, záchranářů atd. Dokáží své zájmy prosadit s obrovskou energií a vůlí, jsou vynalézaví a většinou nemají žádné problémy poskytnout své výjimečné fyzické vlastnosti a vynalézavost pro službu druhým. Většinou jsou respektováni a uznáváni okolím, je li však Mars neharmonicky aspektován, tito lidé se pak často snaží o dosažení respektu okolí silou a za každou cenu. Problémem i harmonického Marsu v prvním domě je, že nedokáže svoji energii příliš kontrolovat, (např. Mars v Beranu je prakticky nezvladatelný) a také má tendence k přepínání sil, protože nezná své fyzické hranice a limity. Tito lidé často přistupují k životu ve smyslu známého hesla "život je boj" a zbytečně si tím tak vytvářejí problémy ve vztazích s okolím. Je li Mars v prvním domě retrográdní, jedná se o člověka, který v minulém životě lpěl příliš sám na sobě a prosazoval sobecky své zájmy, nyní se může projevovat jako rozený násilník, zákeřný a rychlý. (Je vždy třeba posuzovat ještě povahu aspektů). Lidé s Marsem v prvním domě mívají svalnatou, atletickou postavu a rychlou, v případě poškození Marsu až komickou chůzi.

Mars ve druhém domě - tito lidé hodně zaměřují své úsilí na vydělávání peněz, pořizování hmotných prostředků a také realitní činnost. Vyhovuje jim samostatná práce, nebo podnikání, jsou si vědomi konkurenčních vztahů a zejména v případě neharmonických aspektů mohou mít tendence proti svým konkurentům bojovat, čímž zbytečně ztrácejí energii. Jsou odvážní a podnikatelská rizika přijímají jako fakt, nebo i jako výzvu. Příslušné astrologické znamení určuje způsob výdělku, ale také způsob sebevymezení a sebeukotvení. Silně prosazený Mars se bude vymezovat přímo, neharmonický pak navíc i prostřednictvím násilí. Většinou vyžadují tito lidé značný osobní prostor a to i na úkor druhých. Musí se však vůči svému okolí naučit vymezit rázným a jasným způsobem. Důležitý je charakter aspektů Marsu - pokud jsou kladné (např. s Jupiterem), člověk je schopen zavádět do finanční sféry nové a účinné postupy, v případě aspektů neharmonických ale mohou jeho aktivity často končit finančními ztrátami. Retrográdní Mars naznačuje na zneužívání hmotných prostředků v minulých životech. Jeho aspekty s Neptunem, nebo vazby na vibrační pole Ryb mohou ukazovat na mecenáše. Mars ve druhém domě bohužel nebývá příliš šťastným aspektem do partnerských vztahů, protože způsobuje neustále prosazování se vůči partnerovi a pokud je partner silnější, pak logicky permanentní hádky. Oba partneři si budou poměrně přímým způsobem zrcadlit své vlastní aspekty sebeprosazování.

Mars ve třetím domě - člověk s tímto Marsem bývá většinou velmi pohotový v komunikaci a jeho myšlení je rychlé. Své myšlenky dokáže prosazovat s nadšením (záleží na povaze aspektů, jakou formou), většinou bývá velmi přímý a díky tomu také netaktní (zejména Mars v Beranu), rád také vyhledává slovní spory, nevydrží dlouho na jednom místě a rád cestuje, jedná se zejména o kratší, nebo pracovní cesty, ale také i výlety. Dobře postavený Mars dává výborné dispozice pro výzkumnou činnost. Je li v horoskopu navíc ještě dobře postavený Merkur, bývají tito lidé výbornými řečníky, učitelé, moderátoři, či zaměstnanci sdělovacích prostředků. Myšlení těchto jedinců je silně logické. Je li planeta špatně aspektována, hrozí tomuto člověku ztráta prostřednictvím jeho ukvapeného písemného, nebo verbálního projevu. Gesta lidí s Marsem ve třetím domě bývají rychlá, v případě poškození zbrklá. Gestikulaci a výraznou mimiku ještě podporuje silně postavený Měsíc. Tato poloha Marsu je základní konstelací pro grafologii. Písmo takového člověka bývá silné a energické a také těžké - často propsané skrze papír. Retrográdní Mars ukazuje na obtížné vztahy se sourozenci v minulém životě a v současném životě naznačuje na neshody a boje mezi sourozenci, tímto principem dochází k pochopení karmy.

Mars ve čtvrtém domě - zde musíme vždy posuzovat, jestli není Mars navíc v konjunkci s hrotem domu, protože v tomto případě by se jeho vliv ještě dále významně zvyšoval! Tato poloha Marsu ukazuje na člověka, který bude mít ve většině případů přísnou výchovu, silovou, tzn. spartánskou. Je li navíc planeta postavena neharmonicky a v ohnivém znamení, časté tělesné tresty v dětství nemusí být žádnou výjimkou. Tento typ výchovy si dotyčný jedinec z pohledu rodičů "zasluhuje" svým přístupem vůči nim, protože sám většinou upřednostňuje sílu a konflikt při řešení problémů v rodinném prostředí. Tímto mechanismem si člověk zpracovává karmu z minulého života, kdy byl pravděpodobně despotickým rodičem. Retrográdní Mars je jednoznačným ukazatelem nezvládnuté rodičovské role v minulém životě a uvedený negativní princip přísné, až despotické výchovy ještě výrazně zesiluje. Opravdovým vysvobozením bývá, pokud se tento člověk dokáže nad problémy se svými rodiči povznést, pochopit jejich mechanismus a své děti již vychovávat citlivě. Nebývá to však bohužel příliš časté, protože většina lidí logicky podvědomě aplikuje zažité vzorce chování druhých vůči sobě i na své potomky. Základní konflikt v rodinném prostředí vzniká uplatněním následujícího principu: dotyčný se pokouší o pevnou kontrolu nad všemi rodinnými záležitostmi a nesnese odpor (toto je obzvláště výrazné při retrograditě a neharmonických aspektech). Tím se zákonitě dostává do rozporu s ostatními členy rodiny a pokud proti němu stojí silná osobnost, je konflikt v podstatě permanentní. Lidé s tímto Marsem vždy věnují hodně energie do domácnosti, ať už zmíněným konfliktům, nebo řešení praktických problémů. Čtvrtý dům odpovídá také za objevování vlastní duševní identity, kořenů svého původu a také vlastních emocí. Tyto procesy prakticky vždy probíhají martickými prostředky - tedy prostřednictvím konfliktů a problémů. Člověk tedy objevuje své emoce a svoji identitu sebepoznáním v konfliktních situacích, což bývá logicky pro jeho okolí značně náročné. Mars ve čtvrtém domě významně ovlivňuje také genetické dispozice a může ukazovat na řadu zděděných chorob - například všechny akutní, urgentní, fibrilní a zánětové stavy a také sklony k úrazům a popáleninám. Poškozený Mars na hrotu čtvrtého domu může být ze zdravotního hlediska značným problémem! Důležité je rovněž znamení, ve kterém je Mars postaven - Vodnář může způsobovat akutní záněty nervů, nebo šlach, Lev náhlé choroby srdce (arytmie, infarkt), Beran prudké migrény a ve spojení Marsu, nebo čtvrtého domu s Jupiterem například i nádorová onemocnění mozku atd.

Mars v pátém domě - s takto postaveným Marsem má člověk před sebou dvě možné varianty svého vývoje: buď věnuje svoji energii společenským a intimním aktivitám, nebo spíše umění a tvořivosti. Kombinace obojího nebývá většinou ani možná, ani přínosná a zejména nikoli pro zmíněný umělecký vývoj. Lidé s tímto Marsem mají většinou tendence vyvíjet tlak na své děti, např. tím, že je nutí do činností, které jim samotným byly v mládí odepřeny atd. Poněkud problematický může být Mars v pátém domě v intimní oblasti, protože dává značnou sílu a intenzitu do sexu, člověk je přitahován rychlými a silovými akcemi a pokud je Mars poškozen, mívá sklony k masochismu, brutalitě a agresivitě a v podstatě se nedokáže uspokojit jinak, než právě masochistickými praktikami. Retrográdní Mars naznačuje na nevyřešené vztahy s dětmi z minulého života a také na zneužívání síly v intimní oblasti, rovněž v minulém životě. Člověk s Marsem v pátém domě dává hodně energie do procesu osamostatňování se a do samostatných činností, je to typický aspekt pro dravého podnikatele, který se nebojí rizika a také hazardování, v případě špatných aspektů však mohou jeho aktivity vést až ke krachu, protože není schopen správně posoudit únosnou míru rizika. Tito lidé rádi provozují rychlé a spontánní sporty s nároky na postřeh a na značný výdej energie (např. skateboard atd.). Zejména neúspěšní muži s tímto Marsem rádi navštěvují sportovní utkání (fotbal, hokej), protože se ztotožňuje s vítězným mužstvem a tím u něj dochází k uvolnění přebytků energie (mechanismus projekce).

Mars v šestém domě - jeho vliv se projevuje zejména v oblasti pracovních vztahů, podřízené služby, léčitelství, zdravotního stavu a také ve vyjadřování a projevu citů. Tento člověk se bude snažit být v zaměstnání lepší, než konkurence, což často vede ke konfliktům se spolupracovníky a pokud je Mars aspektován neharmonicky, bývají tyto spory velmi nepříjemné, protože dotyčný používá ke svému pracovnímu sebeprosazení typické martické prostředky - sílu a nátlak. Kladnou vlastností lidí s tímto Marsem je vysoké pracovní nasazení, tempo, spolehlivost a poctivost. Dokáží pracovat velmi tvrdě a usilovně. Podobné vlastnosti často mívají i jejich kolegové. Je to typická konstelace pro dobrého úředníka, zejména má li možnost služebního postupu. Své city a emoce bude tento člověk projevovat zejména v souvislostí se svojí prací, tedy v kolektivu kolegů a jejich průběh bývá většinou rychlý, náhlý a spontánní. Obecně se říká, že než si ostatní uvědomí příčinu citového výbuchu svého kolegy s Marsem v šestém domě, on už ani neví, proč vlastně takto reagoval :-) Typické znamení, které dobře zrcadlí tento princip, je Beran, kdežto např. Štír bude své emoce vyjadřovat spíše skrytě, neméně silně, ale se značným zaměřením do svého nitra, bude je vlastně potlačovat a to může mít nepříznivý dopad na jeho zdraví. Zejména v případě neharmonických aspektů, kdy mohou být emoce a city nesprávně posuzovány (což je typický problém každého neharmonického prvku ve Štíru, ale šestý dům jej zesiluje). Mars v tomto domě signuje rychlé, prudké choroby, které se projevují v oblasti, určené astrologickým znamením jeho polohy: Ryby způsobují záněty lymfatických uzlin, Býk krčních mandlí, Štír problémy s reprodukčními orgány atd. Nemoci se mohou projevovat také díky lehkovážnosti a neklidu, kvůli přepracovanosti atd. Mars v šestém domě logicky poskytuje určité léčitelské schopnosti, které úzce souvisí se zájmem člověka o vlastní zdraví a jeho udržování. Způsob aplikace těchto schopností bude opět záviset na astrologickém znamení, ve kterém Mars stojí. Ryby budou soucitné, itnuitivní a mohou pracovat s energiemi, Štír dává vhled do druhých a pracuje většinou s jemnohmotnými signaturami (homeopatie, automatická kresba, Aura Soma), ohnivá znamení s masážemi, Váhy s Tai-Či atd. Retrográdní Mars v tomto domě ukazuje na problémy s prací v minulých životech (problémy s kolegy, ztížené pracovní podmínky) a také, pokud je značně poškozený, na možné zneužívání léčitelských schopností v minulém životě. (Například pokud si člověk hrál na něco, čím nebyl a díky tomu někomu ublížil na zdraví).

Mars v sedmém domě - tento Mars vyjadřuje především způsob primárního kontaktu a ukazuje také na typ manželského partnera. Žena s tímto Marsem si hledá silného partnera s dostatkem energie, který bude zrcadlit její vlastní nedosažitelné touhy (princip sedmého domu). Podobně i muž si zvolí spíše silnou ženu, které se bude podřizovat, bude lidově řečeno "pod pantoflem". Tento výraz je výrazně více úsměvný, než bývá realita, protože lidé s Marsem v sedmém domě se opravdu podřizují svým partnerům prakticky ve všem a prosazují se jejich prostřednictvím. Je li Mars nějakým způsobem poškozen, hledá si takový člověk partnera, který může mít až brutální způsoby jednání. Zde velmi záleží na astrologickém znamení, ve kterém Mars stojí, Beran bude fyzicky nejvýraznější, kdežto člověk s Marsem v Rybách bude týrán spíše psychicky. Primární kontakt člověka s Marsem v sedmém domě probíhá většinou velmi rychle a spontánně, s důrazem na fyzickou přitažlivost partnera. Často jsou impulzivně navazovány a stejně impulzivně zase ukončovány citové vztahy. Značné množství energie je dáváno do objevu vlastních erotických aktivit, tento jedinec má hodně originálních idejí v erotické oblasti. Je často dobrým týmovým spolupracovníkem a přináší do týmové práce vlastní, originální ideály, ale pokud je Mars poškozen, nebo je li proti tomuto člověku více lidí v opozici, může se často dostávat do složité situace, protože si s otevřeným nepřátelstvím neumí poradit. Nepřátele si tito lidé vytvářejí díky své otevřenosti a také tím, že nebývají pokrytečtí. Je li Mars jakkoli poškozen, případně bez aspektu, hrozí značné riziko prohraných soudních sporů, v tomto případě je velmi rozumné se veškerým soudním procesům vyhnout!! Retrográdní Mars ukazuje na nezpracované partnerské vztahy v minulosti a jeho energie se zpracovávají poměrně obtížně (protože od sedmého domu jsou již energie jemnohmotnější).

Mars v osmém domě - vztahy, nalezené v domě sedmém, se v tomto případě upevňují martickým způsobem, jedná se tedy o lidi, kteří zejména v případě neharmonických aspektů Marsu drží svého partnera i násilím, tedy přímým používáním síly a nehodlají ho jen tak pustit. Tento člověk se ve svém rozhodování většinou řídí pevnými a hlubokými city. Zajímá se také o magii, okultismus a mystiku a většinou se snaží udržovat značné množství sexuálních kontaktů (záleží to také na povaze astrologického znamení, v němž je Mars postaven). Sexualita je ale pro něj vždy formou sebevyjádření. Je li Mars v zemských znameních, často se tito lidé angažují také ve finančnictví, nebo v hospodářství. Mars v osmém domě poskytuje evokační magické schopnosti, které mohou být dále zesíleny silným aspektem s Merkurem (např. konjunkcí). Lékaři s tímto Marsem se často orientují na urgentní medicínu, traumatologii, chirurgii a záchrannou službu. Tato planeta v osmém domě signuje typicky martické způsoby úmrtí - rychlá a nečekaná, nebo násilná smrt, prakticky vždy z důvodu destrukce, nebo selhání orgánu, který odpovídá astrologickému znamení, ve kterém Mars stojí. Je li tato planeta retrográdní, ukazuje na zneužívání magických schopností v minulém životě a tento člověk musí nyní zpracovávat destruktivní agresivitu (obzvláště nepříjemné v případě neharmonických aspektů). Může se také jednat o vraždu, spáchanou v minulém životě. V tomto případě hrozí akutní riziko násilné smrti (z karmických důvodů). V případě jakýchkoli násilností vždy platí důležité pravidlo: čím větší je emocionální náboj, vložený do vykonání násilného činu, tím horší jsou jeho karmické dopady!!! Chladnokrevně připravená vražda nemá zdaleka tak fatální následky, jako násilný čin, spáchaný při emocionálním výbuchu. Toto důležité pravidlo ale logicky platí i pro skutky pozitivní: pomůžete li člověku na základě silných emocí (soucit), vaše kladné karmické "body" budou mít výrazně vyšší hodnotu!

Mars v devátém domě - s tímto aspektem se cestování stává prakticky životní nutností, člověk si tím uvolňuje přebytek energie a poznáváním cizích kultur zároveň zmírňuje své tendence k náboženskému fanatismu a rigiditě. Zejména negativní aspekty Marsu způsobují, že tito lidé mívají sklony k fanatismu a své názory a přesvědčení, (v nichž bývají velmi pevní), rádi vnucují ostatním. Bohužel jim však k tomu chybí pevný základ a tím si značně zhoršují svoji karmu. (Podobně fungují i negativně postavené Pluto a Neptun v devátém domě, ale na poněkud odlišném principu - Mars je silový a přímý). Při svých cestách člověk dává přednost zemím, které jsou Marsem signovány, tedy např. Německu, Itálii, Řecku, části Španělska, Korsice, části Turecka a Irsku. (O síle Marsu si můžeme učinit představu při vzpomínce, jakou měrou a jakým způsobem ovlivnily zmíněné země světové dějiny). Lidé s tímto Marsem usilují o získání hermetických schopností a zajímají se o bílou magii. V těchto činnostech bývají většinou výrazní a snaží se o maximum, potřebná "zlatá střední cesta" zde prakticky zcela chybí. Rádi také neustále usilují o rozšiřování dosaženého vzdělání. Devátý dům signuje právo, filozofii a náboženství a Mars v tomto domě je typickým aspektem pro zákonodárce, či soudce. Nezbytným předpokladem je ale nejenom dobré postavení Marsu (harmonické aspekty), ale také nepoškozené vibrační pole Jupitera a Střelce! Jsou li splněny tyto podmínky, takový člověk má vypěstované vyšší právní vědomí a dokáže řešit právní problémy věcně, rozhodně a správně. Retrográdní Mars naznačuje na zneužívání svého náboženského přesvědčení a na náboženský fanatismus v minulém životě.

Mars v desátém domě - tato poloha Marsu je vždy poněkud napjatá, protože člověk je velmi ctižádostivý a usiluje o prvenství mezi ostatními. Jedná se o typický aspekt pro vedoucího pracovníka, ale pokud je planeta jakkoli poškozena, má její vlastník veliký problém, který se projevuje následovně: díky své agresivitě a nechuti ke kompromisům takový jedinec přijímá za své i pravidla a normy, které mu z hlediska jeho vývoje nepřísluší (hraje si na něco, čím není) a díky tomu se snaží udržet získanou pozici za každou cenu. Pokud se na dosažené pozici udrží, je svým okolím nenáviděn a jestliže jí neudrží, nenávidí pak sám sebe. Tento člověk si jde za svým doslova "přes mrtvoly" a nebere na nikoho ohledy. I harmonicky postavený Mars v desátém domě má tendenci dělat ukvapené závěry, na jejichž základě se pak dotyčný rozhoduje. Typická povolání jsou vojenští lékaři, chirurgové, strojaři, kovotepci, kováři. Retrográdní Mars ukazuje na vzpoury proti nadřízeným v minulém životě a na korupční aféry. V případě lékaře, nebo léčitele naznačuje na přijímání úplatků v souvislosti s léčením v minulém životě, tedy na vážný přestupek s těžším karmickým dopadem. Ať už lékař, nebo léčitel mají pak v tomto životě z karmických důvodů těžké podmínky pro svoji práci. V horoskopu státníka, či politika vypovídá retrográdní Mars o korupci, rovněž v minulých životech a z karmického hlediska nemůže udělat takový člověk nic horšího, než v přijímání úplatků pokračovat i nadále.

Mars v jedenáctém domě - tento aspekt se projevuje tak, že se lidé obklopují větším množstvím známých, ale nikoli skutečných přátel, tedy spíše lidmi bez výraznějšího významu pro osobu dotyčného. Kontakty člověka s tímto Marsem bývají spíše povrchní. Jeho chování a projevy jsou často úsečné a nevlídné a tím si vytváří averzi druhých vůči své osobě. Jedenáctý dům boří zažité konvence a pravidla a Mars tento princip ještě umocňuje, tedy rozbíjí staré saturnické normy a pravidla, otevírá tabu, ničí zkostnatělé principy a vše nefunkční a přežívající. Nerespektuje však přitom staré, dosluhující struktury a tím se často dostává do konfliktu se zákonem. Obzvláště výrazný je tento princip v případě neharmonických aspektů. Mars v jedenáctém domě většinou dává silné a mocné ochránce (protekci). Tento člověk je průkopníkem tělem i duší. Jeho myšlení je nadčasové, ale často nebývá přijímáno okolím. Retrográdní Mars ukazuje na zneužívání, či využívání přátel v minulosti, což je nepříjemný princip a projevuje se setkáváním s přáteli z minulých životů, kteří nyní dotyčnému nastavují zrcadlo a tím mu umožňují pochopit a zpracovat jeho bývalé činy.

Mars ve dvanáctém domě - toto je pravděpodobně nejvíce náročná poloha pro Mars (podobně jako pro většinu ostatních planet), protože dvanáctý dům kromě vyvrcholení duchovního vývoje a osvícení signuje také osamocení, duševní utrpení, věznění, státní instituce a hospitalizaci. Velmi tedy záleží na povaze aspektů Marsu s ostatními planetami. V případě aspektů harmonických má člověk mystické snahy, ve kterých bývá úspěšný, dokáže trpělivě pracovat pro dobrou věc a nemá potřebu zviditelňovat ani sebe, ani své úsilí. Jsou li však aspekty neharmonické, projeví se negativní vliv vibračního pole Neptuna a vzniká například alkoholismus (vodního typu), sklony k používání psychotropních látek, schizofrenii a obecně všechny psychotické stavy (maniodeprese atd.), člověku škodí a ubližují jeho tajní nepřátelé, (např. úředník bezdůvodně odmítne důležitou žádost atd.). Je li Mars retrográdní, ukazuje na zneužívání magických a mystických schopností v minulém životě, ztěžuje tak podmínky pro tyto metody v životě současném, přináší většinou smutný a opuštěný život, věznění, hospitalizaci, pobyt v LDN atd. Přesněji se dají jeho dopady identifikovat pomocí astrologického znamení, ve kterém Mars stojí. Např. Mars v Beranu se bude častěji sekávat s přímým násilím, kdežto v Rybách to bude alkoholismus a narkomanie. Každý člověk s Marsem ve dvanáctém domu potřebuje cíl a smysl pro svou duchovní činnost a pokud ho nemá (zejména v případě neharmonických aspektů), začne většinou intrikovat a nesnášet sám sebe i ostatní, jeho negativní pocity mají tendenci se kumulovat a dochází k přetlaku energie, která se pak ventiluje například formou zmíněných duševních problémů. Choroby, vzniklé ve dvanáctém domu se velmi obtížně léčí alopatickým způsobem, ale jsou relativně dobře kontrolovatelné metodami alternativní a hermetické medicíny, např. homeopaticky. Nemoci martického původu se pak léčí výrazně lépe, než například obtíže na bázi vibračního pole Pluta. Je vždy dobré uvědomovat si základní pravidlo, že vše souvisí se vším, tedy i obtíže na bázi principu dvanáctého domu slouží člověku k duchovnímu růstu a k vyčištění karmy, k tomu, aby si uvědomil svá pochybení, kterých se v minulých životech dopustil. A k tomuto účelu je (zejména v poslední době) alternativní medicína velmi nápomocná.Autor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 2 | Sdílet na: | | |


Napsat komentář

(Registrace nového uživatele)

  *Napište číslicemi jednadvasedm:


  *Jméno:


  Heslo: (Pouze pro registrované)


  *Titulek:


  *Text zprávy:
7.10.2016 18:13
Titulek: Mars v 8 dome

Od: Laryta


Dobry den,rada bych se na neco zeptala.
Muj syn ma Mars v 8 dome a kdyz jsem si tak procitala slavne osobnosti s 8 domem jsou uz po tragicke smrti. Znamena to vzdy ze clovek s 8 domem kontretne mars ma v osudu zemrit nasilnou smrti. Pozn. Nema ho retrogradni. Docela me to trapi. Je mu sice 8 mesicu teprv. Ale netusila sem ze prijdu k tomuhle zrovna u nej. Dekuji

14.10.2016 17:42
Titulek: Mars v 8. domě

Od: Magdala


Dobrý den,
Mars v 8 domě není vubec paušálně jednoznačná záležitost, z toho se uvolněte! :-) Ale k bližšímu komentáři je nutno znát alespoň znamení, ve kterém se ten Mars nachází anebo ještě líp - v jakém znamení je celý 8. dům. Teoreticky Mars v8 dom§ - dle mých zkušeností - může krom jiného znamenat např. aktivní regenerační schopnost člověka překonat hraniční situace anebo problematické okolnosti atd atd.....Jak jsem se zmínila - je k tomu nutno více informací ohledně polohy planety.


Diskuse - hlavní str.

Diskuse o energiích  Diskuse o astrologii  Diskuse o Tarotu  Diskuse o léčení, mystice
Související články:

Zajímalo by mě, co s tím dál (21.7.2012 18:54)
Měsíční uzly v astrologických domech (IV.) (17.10.2007 16:15)
Měsíční uzly v astrologických domech (III.) (24.9.2007 08:11)
Měsíční uzly v astrologických domech (II.) (3.9.2007 10:52)
Měsíční uzly v astrologických domech (I.) (23.8.2007 10:30)
Pluto v astrologických domech (9.4.2007 11:47)
Neptun v astrologických domech (4.2.2007 20:11)
Uran v astrologických domech (15.1.2007 17:16)
Saturn v astrologických domech (18.12.2006 17:19)
Jupiter v astrologických domech (29.11.2006 16:06)
Venuše v astrologických domech (28.9.2006 13:05)
Merkur v astrologických domech (28.8.2006 12:19)
Měsíc v astrologických domech (18.8.2006 19:19)
Slunce v astrologických domech (8.8.2006 10:44)
Planety v astrologických domech (2.8.2006 12:59)