Astrologie

Venuše ve znameních

Projevy Venuše v jednotlivých astrologických znameních

Planeta Venuše v horoskopu naznačuje, jak člověk prožívá radost, tvořivost a krásu a také, jaké jsou jeho estetické schopnosti. Tato planeta odpovídá za sexualitu, ale zejména v případě ženy - u mužů je to planeta Mars. Její energie se rovněž podílí na utváření tvaru hmoty, situací a událostí. V článku o jejích aspektech jsme si například říkali, jak se její neharmonické aspekty podílí na zneužívání ženy, která je má obsaženy ve svém horoskopu.

Níže pak navíc pro každé znamení naleznete ještě detailní popis projevů Venuše v jednotlivých dekanech každého znamení. Co jsou to dekany astrologických znamení? Každé znamení je rozděleno na tři třetiny po deseti stupních, tedy první dekan je 1 - 10 stupňů, druhý pak 11 - 20 stupňů a třetí 21 - 30 stupňů. Merkur na přelomu dekanů, tedy například 20 stupňů a 54 minut už bude mít více vlastností z dekanu druhého.Planeta Venuše ukazuje na činy a události, které budou ženu oslovovat v sexu. Její aspektace a poloha pak naznačuje na množství intimních příležitostí a jejich kvalitu, rychlost reakcí a svou polohou v domě také na to, ve které životní oblasti se budou tyto záležitosti nejvíce odehrávat. (Např. Venuše v desátém domě ve Štíru u ženy naznačuje na možnost jejích častých intimních kontaktů s kolegy ze zaměstnání). Tato planeta je součástí vnitřní ženy - Animy, společně s planetou Měsíc. Měsíc ukazuje na vztah k rodině a Venuše na to, jak člověk pracuje se svou sexualitou.


V psychologickém významu Venuše ukazuje na oblasti života, ve kterých se má člověk naučit sebevymezení, zacházení s hmotnými prostředky, kde by měl překonat pocity méněcennosti, kde se může radovat, projevovat umělecké vlohy, sexualitu a objevovat svou duchovní a sexuální identitu.

Venuše v Beranu (exil) přináší velikou potřebu náklonnosti a pozornosti. Člověk sice umí vášnivě milovat, ale často bývá hodně vztahovačný a hádavý. Umí prosazovat své zájmy. Muže s Venuší v Beranu přitahují odvážné a samostatné ženy, které se umí postarat samy o sebe. V partnerských vztazích se projevuje soutěživostí, dává nadšení a egocentrismus. Jedná li se o tzv. večernici (v horoskopu je postavena za Sluncem proti směru ručiček), naznačuje na intenzívní emoce, jejich spontánnnost je sice bezprostřední, ale velmi proměnlivá. Činy a události jsou hodnoceny z hlediska estetiky a také etiky. Večernice naznačuje na určitou životní moudrost a vyspělost svého "nositele", případně může být citový život této osoby svázaný tradicemi, nebo duchovními hodnotami.

Dekany Berana:

První dekan: Čistý vliv Berana. Silný erotický náboj, dotyčného / dotyčnou oslovují jedinci s jasným, silným vyzařováním! Přímé a rázné jednání, nejenom ve vztazích, ale ve všem, co Venuše signuje - v umění, na společenských akcích, atd. Přímá kritika, pokud se jí něco nelíbí, nebere si servítky, což dále umocňují nepříznivé aspekty. Uvažování je jasné a rázné, o ničem se zdlouhavě nepřemýšlí. Od partnera je vyžadován pragmatický, silový přístup, ochrana, přímá akce a také odvaha. Smysl pro umění, ale pokud jsou aspekty negativní, člověk by sice rád rozvíjel své umělecké vlohy, nicméně příliš mu to nejde a naráží na překážky.

Druhý dekan: Zabarvený znamením Lva. Zde převládají zejména vášně a také smyslnost, člověku dělá dobře, pokud je obdivován a uznáván svým okolím a může se společensky realizovat (záleží také na domu!) Jedná se často o přitažlivého jedince, který druhé lidi zaujme, i když nemusí být na první pohled ničím výrazný. Rád si užívá života, má přímou a často dobrosrdečnou povahu. Smysl pro módu, realizuje se prostřednictvím hezkých věcí. Smysl pro čest a přímé jednání. Nesnáší kličkování a uhýbání. Při nepříznivých aspektech pozor na hazardní hry a nesmyslné riskování, které se obvykle nevyplácí!

Třetí dekan: Značný vliv Střelce. Značný smysl pro vše hezké a harmonické, obdivuje kouzelná přírodní místa, ale i příjemné umění. Klade důraz na sociální aspekty a nesnáší nespravedlnost. Silný morální podtext, Beran mu dává sílu prosazovat ideály, v případě dobrých aspektů se jedná o příznivý aspekt pro politiku. Je vášnivý, nemá rád hrubé jednání, je tu jeden paradox - tato Venuše nemívá kladný vztah ke sportu, nerada sleduje televizní přenosy a upřednostňuje jiné aktivity, než přímý pohyb (záleží také na dalších planetách, Asc. a Marsu).

Venuše v Býku (důstojnost) je pojítkem mezi duševní a tělesnou láskou. Dává lidem věrnost, která pramení z jejich podstaty, ale také velikou smyslnost a ta se stává zdrojem jejich vnitřních rozporů, protože monogamnost právě příliš nepodporuje. Tito lidé mají často umělecké, nebo řemeslné nadání a ve vztazích jsou praktičtí. Býk je pro Venuši "mateřské znamení", tedy Venuše je Býkovi regentem (vládcem).

Dekany Býka:

První dekan: Čistý vliv Býka. Tito lidé bývají zdvořilí a jejich jednání a projevy jsou příjemné. Stabilní postoje, konzervativní přístup, má rád vše, co je spojené s hudbou. Výborná konstelace pro finance, schopnost tvrdě pracovat a zvolna dosahovat vytčeného cíle. Ve vztazích je solidnost, spolehlivost, důslednost a také často veliká láska! Rádi pečují o své blízké, záleží jim na tom, aby se cítili dobře.

Druhý dekan: Převládají energie Panny. Technické nadání, dotyčného oslovují vědecké postupy, výborný aspekt pro lékaře, zejména v oborech, kde je nutná preciznost a pečlivost. Tito lidé bývají přirozeně šikovní, ale také vypočítaví, zejména v případě negativních aspektů. Jejich city bývají hluboké a opravdové. Schopnost sloužit druhým, milosrdenství, v sexu mohou oslovovat spíše typy, které majitele takovéto Venuše neohrožují, tedy lidé, kteří se spíše drží zpátky a nebývají v intimní oblasti průrazní.

Třetí dekan: Silné energie Kozoroha. Smysl pro čest, věrnost partnerovi, odsuzování promiskuity. Značné vášně, které však bývají nárazové, nevydrží dlouho. Smyslnost, ale také kritičnost, která jí trochu kazí. Důraz je kladen na tělesné požitky, tedy sex, dobré jídlo a pití, na příjemné zážitky. V intimní oblasti mohou oslovovat i násilné praktiky. Není to obraz jemnosti, ale záleží i na dalších aspektech. Bystré jednání a touha po slávě!


Venuše v Blížencích způsobuje člověku potíže ve svém principu neustálého analyzování pocitů, čímž se od nich jakoby distancuje. Dovede o svých pocitech hovořit, ale často je není schopen opravdu prožívat. V emocionálních situacích může takový člověk působit až odtažitým dojmem. Umí také navazovat a ukončovat vztahy bez výraznější vnitřní účasti a nebývá typickým obrazem partnerské věrnosti.

Dekany Blíženců:

První dekan: Čistý vliv Blíženců. Bývají to laskaví, příjemní a také soucitní lidé. Zajímají se hlavně o psané formy kultury, knihy, literaturu, ale i o divadlo a o vše, kde se používá rétorika. Projevy takového člověka bývají jemné, nemají rádi hrubé a primitivní jednání. Oslovuje je poezie. Bývají čestní a rádi konverzují s druhými, i když je dobře neznají.

Druhý dekan: Je podbarvený znamením Vah. Jemné a slušné chování, odsuzují hrubost, ale nemají energii proti ní aktivně vystupovat (záleží na dalších aspektech). Diplomatické schopnosti, při dalších harmonických aspektech Merkuru a Marsu, se může jednat o dobré kariérní diplomaty. Obliba hudby, zejména složité, vážné atd. Tito lidé milují společenské akce a rádi si budují kontakty, se kterými aktivně spolupracují.

Třetí dekan: Zabarvený energiemi Vodnáře. Výborné dispozice pro vědu, v umění obdivuje nové, netradiční směry a bývá i jejich nositelem. Dělá mu dobře posilování vlastní popularity, ale rád k ní pomáhá i druhým. Jsou to často dobrosrdeční lidé, kteří dobře chápou zákonitosti života a proto bývají úspěšní. Kupředu je žene touha po poznání a snaha aktivně měnit realitu. Při dobrých aspektech mívají úspěch ve všem, co dělají. Smysl pro týmovou práci.

Venuše v Raku potřebuje a vyžaduje zejména emocionální jistotu, stabilitu a bezpečí. Tento člověk je starostlivý a ve vztahu reaguje soucitně, ale typické pro znamení Raka jsou jeho snahy vnímat partnera jako svůj majetek. Pokud dojde k ukončení vztahu, zůstávají v duši takového člověka jizvy a obtížně se se ztrátou smiřuje. Ve společnosti reaguje spíše zdrženlivě.

Dekany Raka:

První dekan: Čistý vliv Raka. Signuje především značnou nestálost a také přecitlivělost, dle domu v konkrétní životní oblasti. Časté změny názorů, veliká ovlivnitelnost! Povaha bývá zasněná, což umožňuje únik před realitou. Jedná se o lidi, kteří jsou vnímaví, někdy až na úrovni duchovního média. Milují společnost a s ní spojenou zábavu. Mají vztah k hudbě. I ženy s touto Venuší preferují spíše ženskou společnost, o mužích ani nemluvě.

Druhý dekan: Zde se projektují energie Štíra. Veliká smyslnost a také přitažlivost, nicméně račí slabost se projevuje i zde, z čehož pak plyne závistivost, zlomyslné myšlenky, silný egoismus a prosazování vlastních idejí, i když nejsou vždy správné. Tato konstelace nemá dostatek jemnosti, energie Raka jí ale podbarvují tak, že vzniká rozpor mezi štíří prudkostí a račí opatrností. Zájmy o vše materiální, obliba v požitcích, dle astrologického domu pak můžeme určit oblast, která bude preferována.

Třetí dekan: Značný projev energií Ryb. Tento člověk může působit odtažitým dojmem, protože Rak i Ryby jsou znamení opatrná a dává si pozor, aby se nespálil. Značná nerozhodnost v myšlení i jednání, sentimentalita, myšlení ale bývá správné, reálně odrážející situaci. Neustálé změny názorů a postojů. Umělecké sklony, touha po hledání nových milostných zážitků, nedělá si velikou hlavu s nevěrou. Jeho citový život ale bývá slabý a nevýrazný. Dokáže se hluboce zamilovat, ale jeho city obvykle nevydrží dlouho.

Venuše ve Lvu dává člověku především rozmanitost osobnosti a oblibu společenského dění. Své vztahy vytváří s dramatickým podtextem, hodně od svého partnera očekává a často vyzařuje zvláštní druh sobectví, který je paradoxně pro druhé přitažlivý. Miluje luxusní společenské akce. Ve vztazích ale vznikají potíže, protože člověk s Venuší ve Lvu obvykle nerespektuje pocity svého partnera.

Dekany Lva:

První dekan: Zdůrazňuje čistého Lva. Při dobrých aspektech značná radost ze života a umění užívat si! Při neharmonických pak touha po něčem, čeho se ale často nedostává a snaha si to vzít za každou cenu. Veliké vášně, věrnost, výbušnost, ale také dobrosrdečnost a schopnost ocenit druhé. Člověk s touto Venuší se rád dobře obléká a používá i další, viditelné psychologické designáty. Čestná povaha, ale není dobré ho zklamat! Má rád spekulace a hazardní hry. Miluje divadlo a dramatické situace, ve kterých může vyniknout. Bývá dobrým rodičem a děti s touto Venuší se dobře vychovávají, pokud jsou často chváleny a dostává se jim pozitivní zpětné vazby!

Druhý dekan: Je podbarvený energií Střelce. Tito lidé preferují spravedlnost a nesnáší, když se ubližuje slabším. Při neharmonických aspektech se může jednat až o revolucionáře, zejména třeba s kvadraturou vůči Uranu, atd. Příjemný charakter, smysl pro čest, pro morálku, pro ušlechtilé jednání a uvažování. Obdivuje vše, co by mohlo zlepšit život celku. Umění miluje, zejména pak hudbu, nesnáší hrubé a nekultivované jednání! Zajímavé je, že tito jedinci obvykle příliš nemilují sport, je pro ně příliš hrubý, ale záleží na dalších aspektech, nikdy pouze na Venuši! Jsou často dobrosrdeční, při dobrých aspektech nemívají potíže se sebedůvěrou, důvěřují druhým lidem, ale nesmí se v nich zklamat, protože potom se důvěra obnovuje pouze těžko. Je to aspekt velikých vášní.

Třetí dekan: Zde se projevuje vliv Berana. V případě neharmonických aspektů se může jednat o nepříjemnou kritičnost vůči všemu, jsou li harmonické, pak o pragmatické, přímé uvažování a jednání. Není lehké takovému člověku namluvit nějaký zjevný nesmysl. Silné vášně a touha po erotických zážitcích. I při dobrých aspektech se tito lidé často neúspěšně pokouší o rozvíjení svých uměleckých dispozic, ale obvykle a ke svému vzteku se jim to nemusí dařit podle jejich představ. Obdivují vše krásné a harmonické, mají smysl pro romantiku a určitě na ně zabírá pozitivní zpětná vazba!

Venuše v Panně (pád) způsobuje svému "nositeli" ostýchavost vůči druhým, což se projevuje zejména ve společnosti. Na své okolí často mívá vysoké nároky a protože dle jeho názoru většina lidí těmto požadavkům nestačí, soustředí se pouze na několik vybraných, "osvědčených" přátel. Nemá dostatečnou sebedůvěru a z tohoto důvodu bývá vůči druhým lidem příliš kritický. Tato kritika ale logicky nebývá oprávněná. Člověk s Venuší v Panně by se měl naučit více respektovat své pocity a neodsouvat je do pozadí.

Dekany Panny:

První dekan: Čistý vliv Panny. Jedná se často o lstivé, úskočné jednání, které zesilují zejména neharmonické aspekty! Technické nadání a obdiv všeho, co je technicky dokonalé a přitom hezké. City těchto lidí bývají hluboké a plné soucitu s druhými, navenek se sice tento jedinec může jevit, jako nepraktický snílek, ale není tomu tak. Dokáže překvapit šikovnýma rukama a navíc dovede aktivně vést k tvořivosti i druhé! Zajímá se hlavně o hudbu, ale nebývá v ní dobrý. Výborný aspekt pro lékařství, zejména pro obory, v nichž je potřeba preciznost! Dá se říci, že ani při dobrých aspektech nebývají tito lidé žádným zázrakem v intimní oblasti, ale neplatí to absolutně, záleží samozřejmě na dalších planetách. Určitě ale nebývají promiskuitní a než se někomu otevřou v intimní oblasti, může uplynout trochu delší doba.

Druhý dekan: Zde je vliv znamení Kozoroha. Je to zejména kritický přístup, nejenom k umění, ale také k intimní oblasti, ve které dotyčný preferuje věrnost a klade důraz na spolehlivost a důvěru. Bývá ale dobrý v sexu a navíc se v něm často zlepšuje s přibývajícími roky. Je to aspekt pro vyšší věk, zdraví se při troše péče také zlepšuje s věkem, mizí drobné nepříjemnosti, ale může se objevit revmatismus, či artróza. Smysl pro požitkářství, dobré jídlo a pití, pro královský život, na který ale třeba v případě neharmonických aspektů nebývá nárok. Veliká vášnivost, ale vášně nemívají dlouhého trvání. Jsou silné, ale trvají vždy pouze chvíli, pak převládne kozoroží sebekontrola:-) V intimní oblasti mohou oslovovat i hrubší, nebo násilné praktiky. Bývají to cílevědomí lidé, kteří touží po společenském uznání. Mohou mít obavy ze společnosti, ale jakmile se vůči ní otevřou, pak se jedná o příjemné společníky, kteří dovedou vyčnívat nad své okolí.

Třetí dekan: Převládají energie Býka. Jednání je příjemné a často zdvořilé, ale tento člověk si buduje vůči druhému důvěru delší dobu. Bývá klidný, dobrosrdečný, miluje umění, zejména pak hudbu, zpěv, operu, nebo muzikály. Líbí se mu vše, co souvisí s penězi, při harmonických aspektech by to mohl být například výborný návrhář bankovek, při neharmonických pak šikovný padělatel, kterého tato činnost navíc baví jako umění:-) Jsou to snaživí lidé, jejich city jsou hluboké, ale nesmíte je zklamat, nebo zranit. Bývají mateřští a starostliví.

Venuše ve Váhách (hodnost) je ve svém druhém nejlepším postavení. Takový člověk dává hodně na vnější vzhled a snaží se vynikat příjemným chováním a elegantním vzhledem. Má smysl pro módu a umění. Touží být oblíbený a snaží se vyhýbat hádkám, konfliktům a názorovým rozdílům. Touha po moderní módě pramení především z jeho citové nejistoty a také z nerozhodnosti. Na svého partnera klade nadměrné nároky, které pochopitelně mohou způsobovat problémy ve vztazích.

Dekany Vah:

První dekan: Čistý vliv Vah. Na první pohled slušné vystupování, je mu cizí hrubost a sprostota. Diplomatické schopnosti a asertivita, obliba ve společnosti, jemný přístup ke všemu, co signuje Venuše a také její dům. Častý je výrazný hudební talent, dobrý hudební sluch. Rád si buduje kontakty a dovede je využívat s tím, že je jim ale sám nápomocen a ochotný vyslechnout jejich starosti a potřeby. Miluje harmonii a oslovují ho hezké a jemné věci.

Druhý dekan: Vliv energie Vodnáře. Jemnost Vah ještě zvyšuje oblíbenost dotyčného ve společnosti, hlavně pak v souvislosti s uměním, ale také ve vědě, protože dekan Vodnáře je zaměřený hodně na vědu a nové poznatky. Dobré chápání zákonitostí života i společnosti, takže se často jedná o pozitivní a úspěšné jedince, dobré manažery atd. Píle a tvořivost! Myšlení je stabilní, člověk má spoustu přátel, ve většině svých aktivit bývá úspěšný, pokud jsou aspekty Venuše harmonické. Jednou z jeho vlastností je ochota pomoci druhým a úslužné jednání.

Třetí dekan: Převládá energie Blíženců. Jsou to často soucitní lidé, toužící po harmonii a laskaví ke druhým. Zajímají se o literaturu a poezii, mají dobré rétorické schopnosti a bystré uvažování. Jsou diplomatičtí, ale i asertivní a dokáží si stát za svým, pokud jsou přesvědčeni o pravdivosti svých názorů. Milují čestné způsoby jednání a odmítají hrubost a sprostotu. Bývají vášniví a rádi diskutují s druhými lidmi, dovedou jim dát prostor, ale špatně se vůči jejich názorům argumentuje, protože jsou bystří a pohotoví. Rádi navazují verbální kontakty a to i s neznámými lidmi.

Venuše ve Štíru (exil) dává člověku vždy silné sexuální vyzařování, které ale působí zejména na podvědomé úrovni - tedy tato bytost přitahuje druhé, aniž by například byla fyzicky atraktivní. S touto Venuší je spojován typ tajemné, svůdné ženy, kerá má značná vliv na své okolí. Člověk s Venuší ve Štíru dokáže vášnivě milovat, ale často může narazit na nepochopitelné problémy ve vztahu, protože jeho partner může být nestálý, nebo nespolehlivý. Jeho odmítnutí pak může vyvolávat zatrpklost a také žárlivost. Tento člověk se ale snaží druhého pochopit a bývá hodně obětavý. Vyžívá se však v emocionálních výlevech a scénách.

Dekany Štíra:

První dekan: Čisté energie Štíra. Značná smyslnost a touha po intimních zážitcích. Ne vždy se ale jedná o promiskuitní chování, záleží také na dalších aspektech, nejenom Venuše. V případě neharmonických jsou to často hádaví lidé, závistiví a nepříjemně zlomyslní. Hodně preferují své ego a nenaslouchají potřebám duše. Při harmonických aspektech se jedná o značnou vnitřní sílu, ale i tak může jít o nepříjemné vyzařování, které řadu lidí odpuzuje. Silné sexuální vyzařování, které působí bez ohledu na vzhled dotyčného. Venuše ve Štíru se pozná u obou pohlaví tím, že na nich můžete nechat oči a nevíte proč:-) Tito lidé preferují materialismus, osobní výhody, nemají v sobě příliš jemnosti a soucitu. Milují výrazné a příjemné věci, zábavu a materiální požitky.

Druhý dekan: převládá energie Ryb. Na první pohled se jedná o příjemného, ale trochu odtažitého člověka, obvykle nestálého a nerozhodného, protože energie Ryb mu neumožňuje jasně se zaměřit na nějaký cíl a za ním si pak jít. Sklony k sentimentalitě a při neharmonických aspektech také k sebelítosti. Myšlení je ale zdravé, i když trochu rozvleklé. Tito jedinci často mívají vyšší, intuitivní informace, jejichž prostřednictvím se pak úspěšně realizují. Bystrost, touha po změnách, kterou ale vyvolává spíše absence jasného cíle, tedy jedná se o určitý útěk před realitou, která pak ale ve výsledku neuspokojuje, zejména jsou li aspekty neharmonické. Sklony k umění, obdiv hezkých, až mystických věcí a všeho podobného. Časté milostné vztahy, nevěra, hledání svého ideálu, které je ale často odtržené od reality.

Třetí dekan: Pod vlivem energií Raka. Zde se hodně projevuje nestálost znamení Raka a také přecitlivělost, choulostivost, nestálost nálad. V závislosti na domu se může jednat i o slabší imunitu a častější podléhání okolním vlivům. Vnímavost vůči věcem, které nejsou viditelné. Miluje umění, zejména pak dobrou hudbu, ale nemívá vyhraněné názory na její konkrétní směr. Povahově se jedná o slabší, nestabilní lidi, kteří se mohou ve vztazích cítit nejistě, zvláště pak při neharmonických aspektech. Milují společnost a preferují spíše kolektiv ženský, protože do něj lépe zapadají, muži jsou pro ně příliš přímí a drsní a to i pro pánské majitele Venuše ve třetím dekanu:-) Jsou li aspekty dobré, může se jednat o dobré spisovatele se zaměřením na beletrii. Případně také o dobré literární kritiky.

Venuše ve Střelci dává člověku zejména touhy po duševní svobodě, není to rozhodně ideální poloha pro harmonické vztahy. Ve vztazích si takový člověk rád ponechává otevřená zadní vrátka k možnému ústupu a pokud je má a může si o případném ukončení vztahu svobodně rozhodnout, je v něm paradoxně schopen dosáhnout štěstí a naplnění. Nesnáší emocionální pouta a pokud se cítí druhým svazován, často okamžitě ukončuje vztah. V jeho náhledu na vztahy občas hraje roli i sociální podtext.

Dekany Střelce:

První dekan: Čistá energie Střelce. Příjemná povaha, v základu dobrá, nesnáší nespravedlnost, uznává morálku (pokus jsou harmonické aspekty, při neharmonických může jít až o fanatický boj za spravedlnost). Tato poloha přináší specifický soucit s lidstvem i přírodou, který ne každý jedince zpracuje správně. Je potřeba najít zlatou střední cestu. Tito lidé mají rádi především hudbu, nesnáší sprosté jednání, ale když na to přijde, sami jsou schopni jej použít, pokud je něco rozruší. Tato Venuše příliš nemiluje sport, ale záleží také na Marsu, Slunci a Asc. Jedná se o sebevědomé lidi, důvěřivé a také vášnivé!

Druhý dekan: převládá energie Berana. Jedná se o lidi, kteří jsou pragmatičtí a kritičtí, při neharmonických aspektech často až příliš. Silně prosazená intimní oblast, sexualita je důležitá! Snaha o rozvíjení uměleckých schopností, ale často končící nezdarem a nespokojeností se sebou samým. Pragmatické myšlení, bez zbytečných kliček, zaměřené na stručné a jasné vyřešení problému. Přímí lidé, kteří nejsou vypočítaví a lze jim věřit! Neharmonické aspekty Venuše mohou přinášet idealismus.

Třetí dekan: Zde je energie Lva. Člověk se zaměřuje na materiální prožitky, má rád dobré jídlo a pití, dokáže si vychutnat životní radosti a jeho motorem je častý vnitřní neklid. Miluje společenské akce, na kterých může zazářit a předvést se. Rád se dobře obléká, je čestný a spolehlivý a dělá mu dobře, pokud ho druzí ocení. Zejména při neharmonických aspektech by si měl dávat pozor na sklony k hazardním hrám, případně na ztrátu při spekulativních operacích - není to pak vhodná konstelace pro burzovního makléře. Má rád divadlo a bývá oblíbeným rodičem, který dokáže děti vychovávat přirozenou motivací a oceněním.

Venuše v Kozorohu přináší člověku snahy hodnotit vztahy zejména zdravým rozumem a spíše pragmaticky. Bývá svázán starými tradicemi a ve vztazích se může jevit spíše konzervativně. Z citového hlediska vztahy často chápe jako prostředek k dosažení určitého sociálního postavení a jistoty. Má snahu odsouvat své vlastní city na vedlejší kolej. Venuše v Kozorohu mívá v oblibě luxusní věci.

Dekany Kozoroha:

První dekan: Čistá energie Kozoroha. Specifická Kozoroží kritičnost, která může být v případě neharmonických aspektů značně nepříjemná. Důraz na materiální a tělesné prožitky, tedy obliba dobrého jídla a pití, návyk na vše příjemné, což je ne vždy dobré. Veliká vášnivost, která bývá intenzivní, ale krátkodobá! Silně prosazená erotika, která může být přitahována i násilnými praktikami. Specifická touha po oblibě a popularitě, která se ale v případě neharmonických aspektů často setkává s neúspěchem. Přirozená chytrost (opět záleží na aspektech). Venuše v Kozorohu obecně poskytuje odolnost a dispozice pro dlouhověkost.

Druhý dekan: Jedná se o podbarvení energií Býka. Kritičnost je zde sice také, ale podávána s Býčí zdvořilostí a diplomacií, pokud nejsou aspekty silně neharmonické. Příjemné chování a dobrosrdečnost, klidná povaha (záleží také na dalších planetách). Tito lidé mají rádi hudbu, operu, zpěv, muzikály. Jsou materialisticky založení, mateřští a starostliví. Dokáží tvrdě pracovat na svém zajištění. Jsou schopni milovat opravdu hluboce a silně. A dokáží se dobře postarat o své blízké!

Třetí dekan: Převládá energie Panny. V této pozici se může objevit určitá lstivost a vypočítavost, zejména jsou li aspekty neharmonické. Značná preciznost a šikovnost, obdivuje složité technické věci a dokáže z nich udělat umění. Zajímá se o hudbu, ale obvykle v ní sám nebývá příliš dobrý. Jsou to milosrdní lidé s přirozeným soucitem. V intimní oblasti se spíše drží zpátky, jsou věrní, nebývají přelétaví. Mají rádi pořádek. Výborná poloha pro lékaře, zejména pro obory, kde je potřeba preciznost a důslednost.

Venuše ve Vodnáři vyhledává ve vztazích zejména duševní podněty, změnu a také zajímavou zábavu. Tento člověk nemá příliš rád společenské konvence, nechce se vázat (záleží hodně na aspektech) a nedá se vnutit do určené společenské role. Je to typ rebela, který často ukončuje své vztahy, aniž by k tomu měl přímý důvod. Určitým zdravotním rizikem může být nebezpečí epilepsie, zejména pokud se Venuše nachází v desátém domě.

Dekany Vodnáře:

První dekan: Čistý vliv Vodnáře. Značné dispozice pro umění, jedná se o lidi, kteří dokáží umění zprostředkovat druhým, dobré propagátory kultury atd. Výborné dispozice pro vědeckou práci! Člověka s touto Venuší v umění oslovují nové, netradiční směry. Jedná se o dobrosrdečné, bystré lidi, kteří si dobře uvědomují důležité životní zákonitosti, bývají úspěšní a snaživí. Jejich postoje jsou stabilní. Rozvíjejí své kontakty a udržují si řadu přátel. Obvykle jsou úspěšní téměř ve všem, záleží samozřejmě na povaze aspektů. Jejich projevy jsou jemné, ne tak specificky, jako u Vah, ale nemají rádi hrubost a nediplomatické jednání. Jsou úslužní, je to dobrý aspekt například pro asistentky.

Druhý dekan: Je značně podbarvený energií Blíženců. Tito lidé jsou příjemní, soucitní a komunikativní. Zajímají se zejména o literaturu a poezii. Harmonické aspekty přinášejí spisovatelské a literární nadání. Značná výřečnost, bystré postřehy, ale také diplomatické chování. Dokáží se ze všeho doslova vymluvit:-) Jejich jednání bývá čestné, nesnášejí podrazy a postranní úmysly. Specifická vášnivost, jakoby lehká, ale vytrvalá! Rádi navazují hovor i s cizími lidmi.

Třetí dekan: Zde se hodně projevuje energie Vah. Zdvořilost, slušnost, obliba ve společnosti, výborné diplomatické schopnosti. To vše je navíc podbarvené energií Vodnáře, takže dotyčný dokáže dotahovat věci do konce a dává jim širší rozměr. Zajímá se zejména o hudbu, miluje společenské akce, navazuje kontakty a užívá si s přáteli. Přátelé a známí jsou pro něj důležití! Zejména při harmonických aspektech se jedná o oblíbené lidi.

Venuše v Rybách (povýšení) není pro výklad příliš jednoduchá. Poskytuje zvláštní, jakoby tajemné vyzařování a zejména u žen budí dojem, že potřebují ochraňovat. Bývá příliš romantická a také nepraktická. Ve vztazích jí hodně škodí naivita. Utíká do říše snů a vztahy často vnímá jako určitý kompromis mezi svými romantickými představami a realitou. Člověk s Venuší v Rybách se dokáže rozdat, ale protože se obvykle příliš zabývá svými vlastními pocity, může ztrácet pouto ke svému partnerovi.

Dekany Ryb:

První dekan: Čistá energie Ryb. Na první pohled příjemný člověk, který ale obvykle bývá odtažitý, protože je hodně otevřený a nedůvěřuje každému na první pohled. Nestálost, rozkolísanost v citech, nerozhodnost, toto dále zhoršují neharmonické aspekty. Časté sklouzávání do sentimentality. Myšlení je ale realistické a často pragmatické, což sice s energií tohoto znamení zcela nekoresponduje, ale bývá to tak. Přirozená chytrost, dobrá intuice a vnímavost. Nestálost těchto lidí je často nutí do změn, i když se mají dobře. Jejich milostný život bývá pestrý a rozhodně se nelze příliš spoléhat na jejich věrnost! Opět - neharmonické aspekty možnost nevěry dále zvyšují. Citový život bývá slabší, dokáží se hluboce zamilovat, ale jejich city nebývají věčné.

Druhý dekan: Je pod vlivem energií Raka. Zesiluje se citová nestálost, dále pak přecitlivělost a veliká ovlivnitelnost. Bývají to dobrá média, což jim ale trochu komplikuje život, protože jsou neustále zaplaveni přívalem dojmů a obtížně se od nich odstřihují. Slabší vůle, zasněnost, ale také schopnost péče o druhého člověka! Miluje společenskou zábavu a akce a upřednostňuje spíše ženský kolektiv. Z umění preferuje spíše hudbu. Nedůvěřivost vůči druhým lidem, která ale pramení hlavně z vyšší vnímavosti. Tito lidé potřebují trochu času, aby začali důvěřovat. Nelze se ale na ně příliš spolehnout, zejména v případě neharmonických aspektů.

Třetí dekan: Zde se projevují energie Štíra. Nelze jednoznačně určit, kdy převažují Ryby a kdy Štír, ale jedná se o značnou smyslnost a také závistivost k úspěchu druhých. Silné ego, člověk bývá snadno popudlivý a nemá v sobě specifickou jemnost Ryb. Obliba materiálních věcí, rád si užívá příjemných zážitků. Jsou li aspekty neharmonické, může být jednání značně vypočítavé, což se špatně odhaluje, protože energie Štíra tomu dává téměř geniální schopnosti takové jednání dobře skrývat. Přesto však často vítězí přirozený soucit znamení Ryb!Autor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 5 | Sdílet na: | | |


Napsat komentář

(Registrace nového uživatele)

  *Napište číslicemi jednadvasedm:


  *Jméno:


  Heslo: (Pouze pro registrované)


  *Titulek:


  *Text zprávy:
3.9.2006 12:27
Titulek: postavení venuše v době našeho narození

Od: Terka


zdravím.chtěla bych se zeptat v jakém znamení se nacházela má venuše v době narození které je 13.4.1990
předem děkuji za odpověd

19.10.2006 17:38
Titulek: Re: postavení venuše v době našeho narození

Od: Zbynek Slaba


Zdravím Vás Terko,
Vaše Venuše se nachází ve znamení Ryb.
Mějte se hezky!
Zbyněk

18.1.2017 22:06
Titulek: Postavení planet

Od: Tea


Dobrý den, nejsem zrovna přeborník v tomto tématu, ale velice by mě zajímalo, jak zjistím postavení planet v mém životě, existuje na to nějaký trik, jak to zjistit?

25.1.2017 19:22
Titulek: Re: Postavení planet

Od: Zbynďák


Dobrý večer,

teď přesně nevím, jestli chápu podstatu Vašeho dotazu, ale zjistit postavení planet je přeci to nejjednodušší, pokud znáte datum, čas a místo narození:) Čas bývá největší problém, ale jinak pro výpočet horoskopu je tu mimo jiné můj program, pak http://www.najdise.cz atd. :)

7.3.2019 20:21
Titulek: Ada

Od: Adriana


Jake znameni jsem ve Venusi ?


Diskuse - hlavní str.

Diskuse o energiích  Diskuse o astrologii  Diskuse o Tarotu  Diskuse o léčení, mystice
Související články:

Saturn v dekanech astrologických znamení (29.10.2017 07:04)
Jupiter v dekanech astrologických znamení (18.9.2017 18:10)
Mars v dekanech astrologických znamení (2.9.2017 07:41)
Venuše v dekanech astrologických znamení (13.7.2017 18:19)
Merkur v dekanech astrologických znamení (4.6.2017 17:29)
Měsíc v dekanech astrologických znamení (25.6.2016 12:22)
Pluto ve znameních (21.7.2006 17:03)
Neptun ve znameních (29.6.2006 13:43)
Uran ve znameních (15.6.2006 14:32)
Saturn ve znameních (12.6.2006 11:29)
Jupiter ve znameních (2.6.2006 21:46)
Mars ve znameních (30.5.2006 15:10)
Merkur ve znameních (1.5.2006 10:52)
Měsíc ve znameních (24.4.2006 18:02)
Slunce ve znameních (11.4.2006 14:26)
Planety ve znameních (14.2.2006 08:47)