Astrologie

Ascendent

Stručný popis prvního astrologického domu

První dům (kardinální) vyjadřuje vzhled a osobnost člověka, ukazuje také na to, jak nás v dětství vnímali ostatní, jak se budeme prosazovat vůči svému okolí, jakou máme hladinu základní disponibilní energie, jakou máme nespecifickou imunitu, jakou budeme mít dobu rekonvalescence, jaký máme základ psychofyzické konstituce, temperament a také základ osudu. Ascendent je branou duše pro splnění karmického úkolu bytosti.

Člověk s více planetami v prvním domě bude obecně poměrně nezávislý, často až sobecký (dle aspektů a astrologického znamení). Znamení, ve kterém se hrot prvního domu (Ascendent) nachází, je velmi důležité. Důležitá poznámka: harmonický Asc je podpořen harmonickými aspekty ostatních prvků a stejně tak i u neharmonických apektů je Asc spíše neharmonický. (Pozor - ryzí je dopad na tělesný vzhled pouze v případě, že je celý první dům v jednom znamení a není v něm žádná planeta. Čím blíže je Asc nějaká planeta, tím více tato ovlivňuje tělo i osobnost.) Vládce znamení, ve kterém se Ascendent (hrot prvního domu) nachází, je zároveň vládcem celého horoskopu, jeho tzv. regentem. Projevy vibračních polí jednotlivých znamení, ve kterých může být Ascendent postaven, jsou následující:

Beran: Regentem horoskopu je Mars. Bude se projevovat značnou nezávislostí, upřímností a také tvrdohlavostí. V harmonické podobě dává cholerický temperament, impulzívní a motoricky orientovaný (neposeda). Nevydrží chvíli na místě a jeho okolí obtížně snáší jeho. Silná vůle, je zdůrazňující (Já). Je to nekomplikované a výrazné znamení ASC. Pokud má motivaci, cíl je až druhotný, Beran se musí ukázat v mnoha krásných vlastnostech a rád se předvádí, je velmi těžké toto zvládnout. Jedná rychle a bez rozmyslu, nesnáší odpor. Důležité - na odpor reaguje vždycky silou! Velmi rád soutěží a utkává se. I tuto fázi vývoje je dobré překonat a jít dál, jinak soutěží až do konce života. Poškozený ASC vyvolává tendence k ostrým konfliktům a enormí snaha o zdůraznění vlastního egosimu. Tarotová karta Vůz je je pro tento ASC adekvátní. Klíčové- nikdy nesnese podřízené postavení a udělá maximum pro to, aby tuto pozici opustil. Důležité: tendence k fanatismu (Kamikaze), spíše Štír, ale nechá se velmi dobře fanatizovat!!! Od 0 do 15 stupňů jsou to většinou tělesně velmi silní lidé, silná atletická postava, orlí nos (i u ASC Štíra, ale není podmínkou), veliká fyzická výdrž, sklon k přepracování. Chůze je zvláštním způsob kmitání po ulici:-) Rytmus chůze nemá žádné pravidlo, je specifický. Často mění směr. Harmonický Beran má velmi dobré vůdčí schopnosti. Neharmonický je pak zbrklý a křečovitý, je to vidět například v chůzi. Zvláštní kapitolu tvoří tanec, kde člověk svobodně vyjadřuje svojí energii. (Naopak u Ryb lidé chodí jakoby zdrobněle a tancují také tak - v náznaku a nespontánně). Od 15 do 30 stupňů je postava štíhlá, dlouhé končetiny, červenavá pleť je také spolehlivým znakem.

Býk: Regentem horoskopu je noční Venuše. Projevuje se větší uzavřeností, stabilitou, také paličatostí a vybraným vkusem. Flegmatický, vůle je rezistentní, trvalá, rozvážné a pomalé rozhodování, vystupování je rozšafné a diplomatické, je velmi obtížné jej přivést k afektu, má dlouho reakční dobu, ale když ?vystartuje?, stojí to pak za to:-) Miluje estetické, příjemné a harmonické prostředí. Je li aspektován Merkurem, jedná se o výborné vypravěče vtipů a karikaturisty, někdy mívá sklony k zahradnictví a stavebnictví (solidnost, spolehlivost a precizita). V neharmonickém postavení je silně tvrdohlavý, tvrdošíjný a potřebuje hodně času na pochopení, že trvat na jednom zarytém rituálu nemá smysl. Silný materialismus a lpění na pozemských statcích. Vyžaduje perfektní fyzické a materiální zabezpečení, v neharmonickém aspektu se to stává jeho hlavní životní náplní. Krátké a tlusté tělo, krátký a tlustý krk, široký nos, kudrnaté vlasy, často temné oči i vlasy. Chůze je spíše těžká a věcná. Tanec je často precizní, variace jsou perfektní. Dolíček v bradě, či ve tváři (někdy také u Vah). Šťastný pohled u tance také spolehlivě prozradí ASC v Býku.

Blíženci: Regentem horoskopu je denní Merkur. Člověk s tímto Ascendentem má smysl pro humor, děti jsou často vůdčími typy a také obtížněji zvladatelné, jejich nápady dokáží přivést rodiče k šílenství:-) Tento Ascendent dodává člověku mimo jiné i zvědavost a dobré komunikační schopnosti. Sangvinický temperament, je rozumově orientovaný. Je to rozený diskutér, bavič, konferenciér, bleskově nachází argumenty, v komunikaci je těžký soupeř. Dokáže svou mluvou fascinovat a okouzlit. Bývá výborný právní zástupce, i v krizové situaci je schopen jednat s odstupem a v klidu. Má také napodobovací schopnosti. Dokáže se přímo vcítit do herecké role, imitátor. Nesnáší jednotvárnou manuální činnost, potřebuje proměnlivou práci, cestovat, budovat nové kontakty. V neharmonickém postavení je typická zejména přemíra nápadů, které ale nedokáže prakticky realizovat, protože jeden nápad přebíjí druhý. Potřebuje vedení, aby se ?uzemnil?. Profesionální řečník a také přirozený, rafinovaný lhář. Umí lží přesvědčit. Používá lež konstruktivně, neutápí se v ní. Má silnou vůli, promyšlenou. Dlouhé tělo, dlouhé paže, rychlý a činorodý pohled (živý pohled). Chodí rychle a pružně, pružná chůze je pro ně specifická. Poškozený ASC dělá spíše cupitavou chůzi a sopránový hlas, zejména u žen. Vysoká kadence slov, ale srozumitelná.

Rak: Regentem horoskopu je Měsíc. Lidé s tímto Ascendentem jsou citliví, více uzavření a touží po citových jistotách, rodině a zázemí. Často také mají potřebu ochrany. Flegmatický temperament, vůle je velmi pasívní, základní psychickou vlastností Raka je extrémně rychlá změna nálad. (Vládce Luna, velmi rychlá). Je snadno ovlivnitelný, nesmělé a plaché vystupování, miluje neustálou změnu a přímo ji vyžaduje a vytváří si k této změně podmínky. Je přizpůsobivý a není příliš samostatný. Velmi silně podléhá vlivu emocí. V neharmonické vazbě je nedůvěřivý, až žárlivý. Silně hypochondrický. Neustále potřebuje pozornost a sytící mateřskou lásku. Pokud je ASC neharmonický, často je matka těsně po porodu z nějakého důvodu nedostatečně přítomná. V pubertě a později se toto pak obvykle projevuje nemocí a potřebou lásky a péče. (Řeší to Bachovky esence Chicori). Pozitivní je obrovská láska k rodině, udělají všechno pro harmonický rodinný krb, disharmonie většinou Rak nesnáší a neumí si s nimi poradit. Má smysl pro humor a je lidový. Typická je střední postava, kulatý obličej, slabá tělesná konstituce (zejména slabá výdrž), šedé, či světle modré oči. Zvláštním znakem jsou pihy a zrzavé vlasy, či ochlupení.

Lev: Regentem horoskopu je Slunce. Chlubivost a dramatické sklony (také přehánění), to jsou charakteristické vlastnosti tohoto znamení na Ascendentu. Temperament je cholerický, vůle je velmi silná a pudová, na rozdíl od Blíženců, kde je promyšlená. Je silně afektovaný. Na rodíl od Berana dokáže něco prosadit nejenom pro sebe, ale i pro druhé. Sice se rád předvádí, ale vkládá do toho také ohled na ostatní, je společenský. Má otevřené a srdečné jednání, je loajální. Je téměř nejvíce loajální (po Kozorohu) a nejštědřejší ASC z celého zvířetníku. Obrovskou slabinou je citlivost na lichotky, velmi zneužitelné!. Je zábavný a rád slaví. Poškozený ASC je extrémně despoticky puntičkářský, neadekvátní projev, když se mu něco nelíbí. Je to specifický pedantismus poškozeného Lva. Panna se projevuje spíše naříkáním, Lev to projeví despoticky. Pokud se bráníme, dopadneme špatně, protože Lví majestát se cítí být poškozen a reaguje neadekvátně. Tento Ascendent udílí především široká ramena, velmi a nepoměrně široká. Tělo je často atletické konstituce a silné kosti (výdrž při úrazech). Je tu patrná majestátná chůze, není ale precizní, je spíše lidská. Je svým způsobem obdivuhodná:-) Klíčovým znakem bývá velmi světlé obočí.

Panna: Regentem horoskopu je noční Merkur. Základními vlastnostmi člověka s tímto Ascendentem jsou puntičkářství, důslednost a dobré logické myšlení. Takovýto člověk často působí dojmem určité dokonalosti. Temperament je melancholický, ale s velmi slabou vůli, ovládanou bázlivostí a plachostí (syndrom plaché srny). Psychicky labilní, nestabilní a to i při dobrém ozáření, nesnáší jakýkoli nátlak. Nejpozitivnější vlastností je precizita (hodinář, technik). Není většinou schopný řešit situaci komplexně, vždy se zaměří na detail a vše naráz neumí. Poškozený ASC je extrémně citlivý na detail, etrémní pedant, výborný detektiv a analytik, ale žít se s ním příliš nedá:-) Problémy v intimním životě ? žádají po partnerovi prakticky sterilitu, je sexuálně nespontánní. Bachovka Crab Apple toto řeší výborně. Neustále rozebírá problémy, kritizuje a analyzuje, jeden problém řeší týden. Je často tělesně vysoká, štíhlá, v chůzi a projevu není příliš dobrá ? kolohnátový dojem,:-) nekoordinovaný, pivotman. U menšího či středního vzrůstu je většinou značná tělesná síla. Starobylé, historické písmo, umělecký dojem. Mimořádný smysl pro detail.

Váhy: Regentem horoskopu je denní Venuše. Ascendent ve Vahách poskytuje svému "majiteli" ohleduplnost, milý a citlivý přístup k druhým a také jistý půvab. Temperament je sangvinický, velmi slabá vůle, ovlivnitelná, člověk se neumí prosadit (chybí mu energie). Často shání partnera, který by jeho přání prosazoval a když ho nenajde, prosazuje se prostřednictvím kontaktů. Váhy mají silný smysl pro harmonii a vyžadují jí stále, to je jejich slabá vlastnost, z toho pak plyne nerozhodnost. Výborná je Bachovka Sclerantus a Agrimoni. Mívají smysl pro spravedlnost. Důležité: nesnášejí hrubé prostředí, to je ničí!! Poškozený Ascendent se projevuje extrémní nerozhodností a z toho plynoucí drzostí. Drzost Vah je typická a dokáže rozčílit okolí. Lidé s tímto Ascendentem bývají často vysocí, krásní a symetričtí - letušky, modelky, krásná, hebká kůže. Mimořádně dlouhé nohy, někdy i ruce. Dobrotivé vzezření v obličeji, pokud nejsou v pohodě, mění se jim způsob projevu ? plačtivá řeč, která se stupňuje.

Štír: Regentem horoskopu je Pluto. Často poměrně komplikovaná osobnost, která si nedokáže spolehlivě vysvětlit přemíru svých vnitřních pocitů. Působí navenek trochu záhadně a má smysl pro tajemství. Štír na Asc. udílí nejsilnější vůli z celého zvěrokruhu. Vůle je nezničitelná, rezistentní, nevidielná a všeprostupující. Je to flegmatický temperament, ale ne čistý. Snese násilí sám na sobě, nechá se mučit, pro svůj cíl podstoupí úplně všechno. Pozitivní je, že dokáží přijmout svůj stín, své problémy a pomocí tohoto poznání je překonat. Dokáže neharmonické aspekty integrovat do svého vývoje a smířit se s ními. Má výborné pozorovací schopnosti. Nehodnotí a toto nehodnocení vede rychle k osvícení. Má schopnost zasvěcení, sebe i druhých. Zná schopnost transformace, citlivě akceptují a vytváří rituály, ve všech oblastech. Poškozený ASC dokáže geniálně manipulovat, podvědomě, skrytě a nebezpečně. Těžko se identifikuje, i nově příchozí člověk se nechá rychle zmanipulovat a pak už Štíří manipulaci nevidí. Pozitivní je Štíří schopnost transformace. Z kvantové homeopatie je výborné Syfilinum pro přijetí vlastního stínu a potlačení zmíněné manipulace. Štíří ASC je psychometrický ? výborně odhaduje druhé. Má velmi silnou sexualitu, je to tántrické znamení. Je schopen sexualitu transformovat. Štír na Ascendentu dává dva typy ? nebezpečnější je světlá kůže (skoro nordický typ), světle modré oči a hlavně chladný, nehybný pohled. Dokáže se perfektně přetvařovat a bývá to skvělý pokrový hráč. Dokonalá kontrola mimiky. Druhý typ mívá orlí nos, tmavší pleť, specifickou kroutivou chůzi, zejména je to vidět v pánevní oblasti.

Střelec: Regentem horoskopu je Jupiter. Hrot prvního domu ve Střelci dodává svému "majiteli" nadšení, odvahu a optimismus, obecně se považuje za "nejlepší ascendent". Takový člověk ale obvykle nebývá příliš zodpovědný a má problémy udržet si vše, co získal. Temperament je cholerický, je motoricky orientovaný, vůle je velmi silná, ale krátkodobá! Vůle je ale velmi závislá na citech a sociálním cítění Střelce, reaguje instinktivně, což je často problém. Miluje zábavu, pokud možno hlučnou a důstojnou (lov, recepce atd.). Silná touha po nezávislosti a tendence k cestování do dalekých krajů. Dobře postavený ASC je silně prorocký, má syntetické myšlení. Přehnaný optimismus. Je religiózní, jedná se o pravou, vnitřní zbožnost. Je mecenášský! Miluje zvířata a speciálně koně. Záporná vlastnost je zejména ?střelenost?, nevypočitatelnost. Podnikatel přesně rozdělí úkoly až do večera, pak v průběhu dne desetkrát změní názor a jeho podřízení se časem buď zhroutí, nebo odejdou z firmy:-) Impulzivnost, přehánění, buřičství, anarchie. Fyzicky je podobný Blížencům - vysoký a štíhlý, delší nos, vyšší čelo, otevřenější obličej, tmavší oči. Rychlejší a pronikavější pohled, než u Blíženců. (Velitelský náznak). Zvláštní rys v řeči ? od spisovné po hantýrku, naprostá přizpůsobivost

Kozoroh: Regentem horoskopu je Saturn. Projevuje se uzavřeností a sníženým smyslem pro humor, (člověk s tímto Ascendentem má rád spíše černý humor), také praktičností a důsledností. Tito lidé jsou obvykle již na první pohled vážní a působí dojmem stability. Člověk s tímto Ascndentem má vytrvalou, konkrétní a silnou vůli. Je příliš opatrný. Temperament melancholický. Je velmi těžké ho rozčílit, ale pokud k tomu dojde, bývá zle. Bývá ješitný a nesmírně snaživý. Pokud není uznáván, na rozdíl od Lva se nezasměje, ale hluboce se urazí. Je nesmírně ctižádostivý, ale velmi skrytě. Bublá pod svojí vnější ?svatostí? a sám si toho navíc není vědom. Je vážný, vytrvalý a velmi citlivý na své niterné soukromí. Odhalení jeho skrytého soukromí vyvolá vzteklou reakci. Je ale velmi zodpovědný, vážný, má smysl pro reprezentaci a je nesmírně loajální ? nenechá se nikdy uplatit. Neharmonický ASC je zádumčivý, depresívní, zablokovaný a pohrdající. Kozoroh pohrdá zřetelně a jasně. U tohoto Asc se usuzuje na dřívější inkarnaci ve šlechtických rodech (modrá krev) (Kozoroh, Lev a Střelec). Kozoroh udílí nezaměnitelné vlastnosti ? krátké, nepříliš dobře utvářené tělo, dlouhá brada, úzká prsa, delší krk, slabší kolena a z toho plyne také nejistá chůze. Má precizní, pravidelné písmo, jako když jej vytiskne.

Vodnář: Regentem horoskopu je Uran a společně s ním i Saturn v dynamické rovnováze. Lidé s tímto Ascendentem bývají často originální až výstřední, zejména v této skupině snadno nalezneme například zastánce různých alternativních výživových směrů a podobně. Tito jedinci na sebe také někdy upozorňují výstředním oblečením, případně rádi provozují adrenalinové sporty. Temperament sangvinický, vůle je velmi stálá, pevná, až tvrdošíjná. Může se dostat do stavu obsedantních (nutkavých) rysů. Velmi silná stránka je schopnost reformy a nových, neotřelých nápadů. Většinu situací řeší nestandartně, novými postupy a nápady a tím u okolí budí často hrůzu a nevoli. Je to velmi humanistický ASC, nedělá rozdíly mezi lidmi, jedná s každým stejně. Nevadí mu nepřátelé. Nesnese zásahy do vlastních záležitostí, pomoc zdvořile, ale rázně odmítá. Je často velmi tvrdohlavý! Rád zkoumá něco nového, neobvyklého. Neharmonický ASC se projevuje opravdovou anarchií, zejména u poškození Marsem, nebo superplanetami. Jeho principem je bourat staré a nedokonalé, ale nezachovává potřebnou formu a jde ?přes mrtvoly?, čímž ničí i dobré aspekty změn a výsledek je špatný. Mívá sklony k otylosti a pohodlí, velmi nebezpečné, ale lidé jsou to většinou hezcí a přitažliví. Je třeba rozlišovat přitažlivost a fyzickou krásu, je mezi tím rozdíl. Štír je přitažlivý, Vodnář spíše krásný. Dokáže mluvit vznosným způsobem a používá vybraná slova, je to na něm často nápadné.

Ryby: Regentem horoskopu je Neptun. Ascendent v Rybách může svému "majiteli" působit určité potíže díky poněkud často nestandartním projevům v povaze, zejména díky větší hloubavosti, neobvyklým reakcím, ale také vzhledu, který může být až mírně tajemný. Oči bývají výrazné a zaujmou na první pohled. Lidé s tímto Ascendentem často působí dojmem, že nevědí, co chtějí, skutečnost je ale taková, že si většinou potřebují důležitější věci dobře rozmyslet. Jejich rozhodování se častěji řídí intuicí, než logikou, což může na okolí působit poněkud chaoticky, jsou však často velmi citliví a také zranitelní. Vaší důvěru si získají, pokud k nim budete ohleduplní a tolerantní. V případě tohoto Ascendentu úplně nejvíce záleží na dobrém ozáření. Pak je člověk mystický, duchovní. Jeden jediný špatný aspekt zesiluje flegmatický temperament, zeslabuje již tak slabou a zmatenou vůli a zesiluje již tak intenzívní emoce a fantazii. Zpracovaný Asc mívají tvůrci. V Asc v Rybách se často objevuje zneužívání a využívání druhými osobami. Sebepodceňování, ostych, bázeň. Sklony k alkoholismu, toxikománii a přijímání zlozvyků. Úžasná imaginace, jasnocit, neposuzování, duchovní transformace (obětování), umělecké schopnosti. Velmi pozitivní Ryby jsou dobrými avatary. Dobře znaji rozšířené vědomí, umí z něj přenášet informace do praktického světa. Ryby na Asc. jsou rozporuplné ve fyzické i psychické oblasti. Krátká a spíše tlustá postava, bledší obličej, tajemné, jakoby ospalé oči. Nejkratší končetiny vůči tělesné výšce. Problémy s chůzí - plochá noha, tito lidé ale rádi plavou. Mají nejvíce cupitavou chůzi z celého zvířetníku. Když hovoří, většinou špatně artikulují a je těžké jim rozumět.Autor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 4 | Sdílet na: | | |


Napsat komentář

(Registrace nového uživatele)

  *Napište číslicemi jednadvasedm:


  *Jméno:


  Heslo: (Pouze pro registrované)


  *Titulek:


  *Text zprávy:
17.7.2008 14:15
Titulek: Ascendent Panny

Od: Anna


Jsem překvapena. Hodně. Mohu vás ujistit, že ascendent Panny mám, ale že by to znamenalo, že jsem psychicky labilní, jsem ještě neslyšela. Mohu-li soudit z reakcí lidí kolem mne, působím na své okolí jako naopak velice vyrovnaná osoba. Je však samozřejmě možné, že mé podklady, ze kterých vycházím, jsou chybné. Byl by mi to někdo schopen blíže osvětlit? Předem děkuji.

17.7.2008 16:10
Titulek: Re: Ascendent Panny

Od: Zbynek Slaba


Ascendent poskytuje základ, ale samozřejmě záleží také na dalších aspektech, poloze Slunce atd. Mohu vám to zkusit osvětlit, když mi pošlete datum, přesný čas a místo narození. Pojem ";psychicky labilní" ale neznamená chorobu, ale například sníženou odolnost proti vnějším vlivům pod nátlakem.

17.7.2008 20:07
Titulek: Re: Re: Ascendent Panny

Od: Anna


Nemyslím, že je to nezbytně nutné. Pouze mne tato formulace zarazila. Nejsem příliš znalá v těchto oborech a tyto výrazy mne většinou matou.

8.11.2008 21:31
Titulek: ascendent panna

Od: Alenka


do značné míry musí mít vliv i postavení vládce Acs, tedy Merkura. Já mám taky asc v panně a nepoznávám se teda jako kolohnát :-), ani ve všech vlastnostech. Ale bude to tím že mám Merkur ve Vahách asi se tím teda vzhled trochu vylepší:-)


Diskuse - hlavní str.

Diskuse o energiích  Diskuse o astrologii  Diskuse o Tarotu  Diskuse o léčení, mystice
Související články:

Dekany astrologických domů (5.6.2016 17:28)
Dvanáctý dům (8.12.2005 16:24)
Šestý dům (8.12.2005 16:19)
Jedenáctý dům (8.12.2005 16:14)
Pátý dům (8.12.2005 15:58)
Desátý dům (8.12.2005 14:14)
Čtvrtý dům (8.12.2005 14:06)
Devátý dům (8.12.2005 13:52)
Třetí dům (8.12.2005 13:42)
Osmý dům (8.12.2005 13:20)
Druhý dům (8.12.2005 13:09)
Descendent (7.12.2005 16:39)
Důležité astrologické domy (7.12.2005 15:14)
Extrovert, nebo introvert? (7.12.2005 13:54)
Astrologické domy (7.12.2005 13:10)
Elektrická a magnetická znamení (7.12.2005 11:16)