Astrologie

Neptun

Stručný popis vibračního pole Neptuna v horoskopu

Neptun byl objeven v roce 1846 jako druhá nová planeta. Je přiřazován řeckému bohu moře Poseidonovi, mlžnému oparu bez hranic. Charakterem své energie bývá přiřazován znamení Ryb. Odpovídá za idealizaci, oběťi a nevědomou kolektivní identitu. Vyznačuje se také fantazií, paranormálními jevy a touhou po vyšších mimosmyslových zážitcích, ke kterým neváhá použít ani například drogy. Je li v horoskopu silně prosazen, člověk může mít umělecké sklony, často také bývá typickým vizionářem, nebo i mučedníkem. Negativní aspekty mají navíc za následek, že člověk rád podvádí a podvádět a klamat se i nechá (naivita). Z psychologického hlediska Neptun odpovídá také za projekci, přenos a hysterii. Vibrační pole této planety je dále tvořeno znamením Ryb a dvanáctým domem.

Postavení Neptuna v horoskopu nám ukazuje především oblast, kde bych se měl naučit objevovat skryté souvislosti věcí, kde mám citlivá a vnímavá místa, v které oblasti mohu uplatnit své divinační schopnosti (předtuchy, předvídavost), oblasti, kde bych se neměl přizpůsobovat obecně platným zákonům, normám, zákonům a ideálům a ve které oblasti bych měl proniknout do světa mimo tyto normy, kde bych měl aplikovat své rozšířené vědomí a ve kterých oblastech života mě toto rozšířené vědomí povede.


V teorii primárního traumatu jde vždy o spolupůsobení vibračních polí Saturna, Urana a Neptuna. (Primární trauma je oblast života člověka, zatížená obecně přijímanými zákony, normami a předpisy. Nachází se vždy v domě výskytu Saturna (reálné působení) a příčinou jsou záležitosti domu, které padají do domu, ve kterém je znamení Kozoroha na hrotu, nebo kde je toto znamení uzavřené. Bytost vždy přijímá tyto principy nevědomě). Uran zejména ukazuje na možnost osvobození od primárního traumatu Saturna skrze záležitosti domu, ve kterém Uran stojí. A také skrze záležitosti domu, jehož hrot je ve znamení Vodnáře, nebo je v něm toto znamení uzavřeno. Neptun přináší těmto záležitostem spásu.


Poloha Neptuna v příslušném domu vždy ukazuje na oblast, ve které člověk může rozpustit a překonat normy, obecně uznávané společenstvím, ve kterém žije a zároveň přijmout normy vyšší (tyto však nejsou nikde napsány). V této oblasti ale musí nejprve dojít k rozšíření vědomí. Pokud k rozpuštění norem dojde, člověk náhle vnímá své původní primární trauma jakožto úžasný dar a milost.


Klíčové slovo: Neptun snáší všechno kromě systému.


Odbočka: Uranická ernergie je základním stavebním kamenem našeho stávajícího světa.


Neptun je sekundární vládce neohraničených kapalin, pomalá, magnetická planeta, negativní. Vládne Rybám společně s nočním Jupiterem. Vládne všem mořím. Neptun u člověka ovlivňuje jeho nejvnitřnější psychickou vrstvu, transcendentální vrstvu, sídlo našich pudů, vášní, žádostí, touhy pomáhat ostatním, touhy po tom, aby člověku bylo pomoženo (mecenášství), charitativní akce.


Vysokou astrologickou hodnotu má Neptun v případě, že stojí ve vodní triplicitě, nebo v Rybách, dobré aspekty toto ještě dále posilují. Poměrně dobré znamení pro Neptun je i Střelec. Další výborné vazby jsou pak na nebeská světla. Fantastická je konjunkce typu ?In Casimo?, další je pak široká konjunkce se Sluncem (nikoli ve spálení). Dále pak v angulárním postavení. Konjunkce s Jupiterem a Venuší (dobroději) je rovněž silná, zejména pokud je aplikační. S Venuší se zvyšuje konjunkcí o pět bodů, sextilem a trigonem o tři body. Konjunkce Neptuna se škůdci (Mars a Saturn) snižuje jeho hodnotu o pět bodů a stejně působí i opozice. Výborné je postavení Neptuna v kardinálních domech. Toto ale dává určitou neohraničenost, takže člověk pak nedodržuje pravidla, chodí všude pozdě, nebo brzo, ale není to patologické. Ideální test neptunické osoby je vyplnění složenky ? písmo je většinou mimo řádky.


V pozitivním působení Neptun dává vysokou duchovnost a vyšší inspiraci. Ve vazbě na Oheň dává jasnovidnost, na Vzduch pak jasnosluch (vnitřní slyšení), na Vodu jasnocit ve smyslu predikce (divinace), na Zemi hmat. Lidé s harmonickým Neptunem milují moře a cítí se v něm výborně, často lépe, než na zemi.


Další signaturou Neptuna jsou houby a to i jedovaté, lysohlávky.


Neharmonické vlastnosti: žádostivost, pokud je ještě silně obsazený Štír a osmý dům, může být až maniakální. Vášnivost ve všech vrstvách (duchovní, sexuální, (neharm. s Venuší a Marsem)), fixace a lpění na hmotě (ventilace vášní, ve spojení s Jupiterem ještě megalomanství). Zlozvyky a závislosti. Kouření, káva, drogy (ve vodní triplicitě a angularitě), alkohol. Zejména alkohol je zajímavý, pokud je vodní, je hodně vázán na fáze Měsíce, takže člověk pije v cyklech 7, 14, 21 a 28 dní, což je výborně podchytitelná statistika ze záchytek. V prvním domě závislosti na návykových látkách a vlastních prožitcích, v sedmém na vztazích.


Neptun obecně signifikuje osud, osoby, činy a události, smrt, zdraví atd. Vždy musíme rozlišovat dvě základní polohy Neptuna, pozitivní a negativní. Ale u této planety je obrovský rozsah působení, takže vznikají buď extrémní šílenci, nebo extrémní géniové.


Jako signifikátor osudu dává vysokou duchovnost (schopnost oběti, misionáři), dále pak okultní a mystické schopnosti, bílá magie, psychometrie (kyvadlo), vysoké duchovní léčitelské schopnosti. Neptun je vždycky nadčasový (např. Hahnemann). Takový člověk je zcela inkompatibilní se stávajícím systémem. Druhým typem vědců a umělců jsou lidé uranického typu, sice nemají vysokou inspiraci Neptuna, ale mají obrovskou energii Urana, schopnost prosazovat nové věci a táhnou vývoj, nicméně často neví, jakým směrem. Třetím typem jsou pak saturnické typy, velmi důležité bytosti, protože respektují již překonané struktury a vytváří tak protipól tomu, co vzniká a jelikož jsou precizní a působí jako stabilizující prvek a odrazový můstek pro další vývoj. Záporný osud je většinou tristní, člověk je závislý prakticky na všem, s čím přijde do styku, od drog přes partnery až po myšlenky. Iluze vlastních schopností. Zde se většinou vyskytují zatvrzelí vědci, kritizující léčitele. Hodně silně postavený negativní Neptun a silný Merkur jsou významnou kombinací pro zločince a podvodníky mezinárodního formátu, tuneláře, iluzionisty (člověk se špatně postaveným Neptunem je schopen přesvědčit druhé o čemkoli) a bohužel i politiky. Ve státním měřítku vznik falešné ideologie (komunismus).


Jako signifikátor osob: společně s Plutem guruové, duchovní vůdci, kněží, duchovní, léčitelé, umělci a vědci vyššího formátu, hermetici, duchovní pracovníci, mystici, vyšší mágové, psychometrici, léčitelé. V negativním pak všechno výše jmenované, ale vše falešné. Šílenci, schizofrenici, maniaci, lidé úplně vyšinutí atd.


Jako signifikátor činů a událostí: v pozitivním smyslu zasvěcení v mnoha podobách (mystická svatba, alchymické spojení), velké objevy ve vědě a umění, tvůrčí počiny, divinace (věštba), charita (společně s Jupiterem) a podpora. Zde je ale nutné rozlišovat kladnou a zápornou stránku. Negativní charita je většinou motivována mocenskou touhou. Záporné činy obecně: podvody na všech úrovních, (v druhém a osmém domě finanční podvody) a nalhávání si sám sobě. Toto vše se díky jemné energii Neptuna velmi špatně odbourává.


Jako signifikátor smrti: je li vázán na osmý dům, nebo znamení Štíra. V harmonické podobě se může jednat o zasvěcení v okamžiku smrti. V tomto případě se člověk zříká opory v astrálním poli a rovnou se posune do Univerza. Výborná pro toto je konjunkce s Venuší, Jupiterem, nebo se signifikátorem osmého domu, případně musí být sám v osmém domě. V neharmonickém postavení ale smrt šílenstvím, jako oběť mediálních experimentů, těžkou duševní chorobou, jejíž charakter určí aspektace Neptuna.


Obecně platné pro všechny planety: planeta v domě má vždy dominantní působnost, udává, jak se budou dít konkrétní věci, daným domem signované. Hodnotíme astrologickou hodnotu planety, její aspektaci. Záležitosti planety budou také podporovat harmonické aspekty planet prostřednictvím těch domů, kam padají záležitosti planety.Autor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 0 | Sdílet na: | | |


Napsat komentář

(Registrace nového uživatele)

  *Napište číslicemi jednadvasedm:


  *Jméno:


  Heslo: (Pouze pro registrované)


  *Titulek:


  *Text zprávy:

Diskuse - hlavní str.

Diskuse o energiích  Diskuse o astrologii  Diskuse o Tarotu  Diskuse o léčení, mystice
Související články:

Astrologické hodnoty planet (12.3.2017 18:16)
Severní a jižní měsíční uzel (27.7.2007 13:27)
Pluto - rozšíření a doplnění popisu (21.2.2007 17:32)
Planetární dispozice (11.12.2005 19:40)
Pluto (11.12.2005 09:22)
Uran (10.12.2005 16:51)
Saturn (10.12.2005 11:17)
Jupiter (10.12.2005 09:57)
Mars (10.12.2005 09:14)
Venuše (10.12.2005 09:07)
Merkur (10.12.2005 09:00)
Měsíc (10.12.2005 08:37)
Slunce (10.12.2005 08:29)