Astrologie

Slunce ve znameních

Projevy Slunce v jednotlivých astrologických znameních

Slunce přímo odpovídá za typ disponibilní životní energie bytosti. Nejprve posuzuji Ascendent a první dům, znamení Ascendentu (na hrotu prvního domu) a případné planety v tomto domě a hned potom vyhodnocuji polohu Slunce v příslušném znamení a astrologickém domu. Z těchto dvou základních ukazatelů mohu poměrně přesně stanovit, kolik disponibilní životní energie má konkrétní bytost k dispozici a z toho odvozuji například rezistenci vůči nemocem a také kvalitu fyzického těla. Dále okamžitě zjišťuji i základní, psychofyzický typ povahy člověka.

Níže pak navíc pro každé znamení naleznete ještě detailní popis projevů Slunce v jednotlivých dekanech každého znamení. Co jsou to dekany astrologických znamení? Každé znamení je rozděleno na tři třetiny po deseti stupních, tedy první dekan je 1 - 10 stupňů, druhý pak 11 - 20 stupňů a třetí 21 - 30 stupňů. Slunce na přelomu dekanů, tedy například 20 stupňů a 54 minut už bude mít více vlastností z dekanu druhého.
Ohnivá triplicita (Beran, Lev a Střelec) na hrotu prvního domu poskytuje povahu cholerickou, vodní (Rak, Štír a Ryby) flegmatickou, vzdušná (Blíženci, Váhy a Vodnář) pak sangvinickou a zemská (Býk, Panna a Kozoroh) povahu melancholickou. Jako třetí ukazatel základních projevů člověka vyhodnotím polohu Měsíce v astrologickém znamení a v domě.

   Stručné extrémní příklady: Ascendent v Beranu, Slunce v prvním domě v Beranu a Měsíc tamtéž ? bezohledný, prudký typ násilníka, bojovníka tělem i duší. Pokud by Měsíc byl ale v Rybách, tatáž bytost by sice rovněž měla obrovskou energii a prudkost, nicméně podléhala by často oslabené psychice a také by neustále hodnotila následky svých neuvážených činů, čímž by vznikaly zásadní rozpory mezi oběma typy energií, těla a duše. Naopak Ascendent v Rybách a v prvním domě žádná planeta ? velmi nízká hladina disponibilní energie, spíše menší vzrůst, nepříliš sportovní typ. Slunce v tomto případě v Raku by energii ještě dále oslabovalo, naopak v Beranu by se neustále snažilo využívat vyšší potenciál, než má takový člověk skutečně k dispozici a tak by permanentně docházelo k vyčerpanosti, tělesné i duševní.

  Z tohoto úvodu by měla povaha ?planety? Slunce vyplývat poměrně jednoznačně, stejně jako role Ascendentu a Měsíce. Nyní se pojďme podívat, jak se Slunce konkrétně projevuje v jednotlivých astrologických znameních. Následující popis nebere v úvahu jeho případné aspekty s jinými planetami, ani polohu v domech, to je otázkou jiné kapitoly. Jak jsme již říkali, některá znamení jsou pro Slunce příznivější a některá naopak. Ohnivá triplicita je příznivá obecně, přičemž Lev je znamení, kterému Slunce vládne. Rozeznáváme tzv. povýšení, hodnost, exil, pád a zničení planety. Toto dělení vyplývá z vládnoucího znamení a přiznivých, či nepříznivých aspektů, které svírá s ostatními znameními, vekterých se zkoumaná planeta aktuálně nachází.

Slunce v Beranu: (povýšení) tito lidé jsou většinou přímí, rázní, ale také bezohlední a při svém jednání často neberou zřetel na prospěch druhých, čímž si mohou vytvářet nepřátele Přestože jsou vysloveně vůdčími typy, obvykle se nedokáží prosadit a následně trpí frustracemi. Mají na sebe vysoké nároky. Velmi rádi riskují, ale k dokonalému úspěchu potřebují pomoc druhých.

Dekany Berana:

První dekan: většinou se jedná o rychlé myšlení, impulsivní, zcela proti pravidlu ?dvakrát měř?. Podnikatelské schopnosti, hledání nových směrů, idejí a změn, namyšlenost, netrpělivost. Velmi dobrá schopnost vymýšlet a plánovat nové věci, ale obvykle chybí trpělivost pro jejich realizaci. Tito lidé potřebují někoho, kdo je vede. Nemají ale moc rádi odpor. Občas vidí svět trochu černobíle. Jsou samostatní, přísní a umějí se postavit k práci.

Druhý dekan: zde se upřednostňují city a vášně. Je to konstelace pro práci s vlastním tělem, často může vznikat až kult vlastního těla a jeho pěstování. Výborná konstelace pro vojáka, hasiče, nebo policistu. Pozor na jednu věc ? prudké vášně často potlačují rozumné uvažování! Z toho plyne tendence k neuváženému jednání, ubližování druhým a k sobeckému přístupu k lidem (záleží na aspektech).

Třetí dekan: výrazně mírnější povaha, než u prvních dvou dekanů. Myšlení zde nepostrádá prvky filozofie, nebo duchovna. Tito lidé se živě zajímají o dění kolem sebe, baví je nové věci, ale měli by se naučit dotahovat věci do konce. Hladina jejich disponibilní energie může být nižší.

Slunce v Býku: velmi konzervativní lidé, kteří vyžadují stabilitu a materiální zázemí, neradi mění své zvyky a upřednostňují hmotné prostředky a praktickou stránku věcí. Snaží se všechno uchovávat, dobré i méně dobré a příliš lpí na minulosti a svých kořenech. Často jsou tito lidé tvořiví a smyslní, ale obvykle postrádají zdravou ctižádost. Jsou velmi věrní, ale zčásti proto, že neradi mění své vztahy. Často trpí tvrdohlavostí a jejich pragmatický přístup k životu nebere příliš v úvahu například alternativní způsoby léčení, atd.

Dekany Býka:

První dekan: jsou to spolehliví, ale také tvrdohlaví (zabejčení) lidé, kteří se snaží dosáhnou vytčených cílů usilovnou snahou. Milují pořádek a to ve všem. Jejich chování je často úctyhodné, vyzařují autoritu. Při neharmonických aspektech rádi vyžadují respekt a autoritu, aniž by si ale byli vědomi, že na ní nemají vždy nárok a že ne všechno lze vynutit silou. Jsou velmi konzervativní a preferují vládu tvrdé ruky. Ale také jsou praktičtí, starostliví, milují rodinu a nebývají zlí.

Druhý dekan: vhodná konstelace pro finančníky, dokáží se radovat ze života a z prosté existence. Milují luxusní život a jsou ochotni pro něj hodně obětovat. Často mívají rozvinutý intelekt a díky tomu jsou schopni dokonalé sebekontroly. Jsou kritičtí, někdy až příliš. Mají rádi umění, zejména hudbu. Často disponují značnou fyzickou silou a odolností. Jsou smyslní a ne vždy věrní! A také to bývají dobří analytici, se skvělými pozorovacími schopnostmi. Dobré dispozice pro psychologii.

Třetí dekan: tito lidé mívají rozvinutou vnitřní filozofii a často se o filozofii zajímají. Stejně tak je oslovují duchovní nauky a náboženství, i když bývají spíše konzervativní a tradicionalističtí. Jestliže je Slunce dobře aspektováno, jsou sice paličatí, ale dokáží dosáhnout úspěchů, jsou dobří ve studiu a umí své vzdělání využít. Ovšem špatně postavené Slunce způsobuje zvláštní nechápavost, vnitřní vztek nad svými problémy a podřadnější zaměstnání, často špatně placená.


Slunce v Blížencích: jsou to především lidé, uvažující zdravým rozumem, kteří potřebují neustálé duševní podněty, rádi získávají a předávají vědomosti, často však bez toho, aniž by sami důkladně pronikli do hloubky problému. Neplatí to ale obecně. Slunce v Blížencích miluje kontakty a výměnu názorů s druhými, rádo také cestuje a poznává, ideálním povoláním je učitel. Posláním takového Slunce je spojování ostatních a přenos informací.

Dekany Blíženců:

První dekan: duševní bystrost, výborný postřeh, rychlé duševní reakce. Ale také roztěkanost, nesoustředěnost a poruchy koncentrace. Velice silná představivost, dobré pohybové schopnosti, i když třeba v tanci vynikat vůbec nemusí, protože jim často chybí ladnost. Bývají to lidé obratní a pružní. Mívají rádi umění a preferují například balet. Jejich myšlení bývá roztříštěné, snaží se pojmout široké spektrum informací. Rádi čtou a to i složitější literaturu. A někdy i píšou vlastní texty, ale ne vždy jsou respektováni jako autoři. Pro tuto konstelaci je také charakteristická slabší vůle, nedostatek odvahy a potřeba silnějšího vedení s jasným cílem. Tito lidé nebývají příliš sexuálně založení, toto způsobuje přebytek rozumového posuzování důležitých věcí.

Druhý dekan: silnější vůle, umí udržet pozornost, má smysl pro preciznost a přesnost. Když něco chce, umí toho dosáhnout. Má rád umění, dokáže rozpoznat hezké věci s hlubším významem. Dokáže se rychle rozhodovat a pro život potřebuje být v dobrém partnerském svazku, o který se může opřít.

Třetí dekan: myšlenková pevnost, určitá zásadovost, někdy ale setrvává na svých názorech, ačkoli mu již neprospívají. Je sociálně založený a soucitný. Má ale i smysl pro vědu, umění a filozofii, jeho duševní stránka je dobře rozvinutá. Dokáže se vcítit do druhých a své schopnosti a vzdělání dovede prakticky využít.

Slunce v Raku: tito lidé jsou obvykle velmi citliví, ale svůj (často bohatý) citový život spíše skrývají za neprůhlednou masku. Zejména u Raka je důležitou součástí výkladu také vyhodnocení polohy Měsíce, protože ten Raku vládne a určuje, do jaké míry bude, či nebude dotyčná osoba uzavřená. Měsíc v Beranu působí velmi odvážně a sebevědomě, kdežto ve Štíru naopak tajemně a uzavřeně. Slunce v Raku vyžaduje jistotu bezpečného domova a rodinného prostředí, pokud má tyto prvky k dispozici, člověk se cítí šťastný a je schopen rozvíjet své mateřské instinkty. Takto postavené Slunce nerado riskuje a spíše stojí nohama pevně na zemi. Raci, kteří nemají pevé rodinné zázemí, jsou často cyničtí, uštěpační a nepříjemní, čímž za touto maskou skrývají své nejistoty a pocity prázdnoty.

Dekany Raka:

První dekan: tito lidé bývají dobré médium, ale s tím je samozřejmě spojení nižší psychická odolnost. Rozhodně mají ctižádost a schopnost dosahovat svých cílů. Jestliže se narodili při narůstajícím Měsíci, potom jim nechybí energie (hlavně duševní), vytrvalost a důslednost. Naopak pokud Měsíc klesal, potom se jedná o lenost, pomalost a nechuť k duševní, i fyzické práci. U žen tato poloha Slunce často dává silné mateřské pudy a touhu po dětech. Bývají to dobré matky. Muži pak dobří živitelé rodin.

Druhý dekan: zde je zejména dobře rozvinutá citová stránka a také vášnivost. Člověk s tímto Sluncem se nevyhýbá žádné činnosti, ať už duševní, nebo fyzické. Je odvážný a také často přehnaně domýšlivý. Má silnou vůli a dokáže si jít za svým cílem. Je vytrvalý a tato konstelace je dobrá pro vojáky, policisty, hasiče a záchranáře.

Třetí dekan: takový člověk má široké srdce, miluje společnost, je pohostinný, příjemný, soucitný a dobrosrdečný. Bývají to dobří ošetřovatelé. Milují vodu, potřebují materiální zázemí pro svůj vnitřní klid, jestliže je toto Slunce ve druhém, či osmém domu, potom přináší možnost velmi dobrého hmotného zabezpečení.

Slunce ve Lvu: (hodnost) toto Slunce je často velmi kreativní a miluje svět, ve kterém vidí téměř divadelní scénu a rádo v ní také hrají první housle. Je si vědomo svých organizačních schopností a vyžaduje pochvalu a ocenění. Pokud se mu obojího nedostává, chřadne a může si začít vynucovat pozornost. Takový člověk je často důsledný ve všem a to třeba i v nespolehlivosti vůči druhým. Je věrný od přírody, ale na druhou stranu není těžké ho získat lichotkami a pochlebováním. Trvá na svých zvycích, ale bohužel i zlozvycích a obtížně se jich zbavuje. Nemá rád změny a často díky této nechuti utrpí závažnou ztrátu. Je ale příjemný a pokud je šťastný, rád rozdává svou přízeň i do okolí.

Dekany Lva:

První dekan: zosobňuje typické vlastnosti Lva, tedy smysl pro pořádek, pro spravedlnost, dokáže se nepříjemně chlubit a vyžadovat pozornost, ale pokud je oceněn, pak dokáže doslova zázraky. Umí si vyžádat autoritu, ale pokud se jim to nedaří, stahují se do pozadí a trápí se. Bývají to dobří manažeři, kteří umí ocenit druhé. V partnerství jsou věrní.

Druhý dekan: zde se hodně mísí vliv Lva a Střelce, tedy rozvinutá duchovní oblast, rád cestuje ? hlavně za poznáním cizích kultur. Miluje sporty, má sklony k myslivectví, k lovu. Dobře se orientuje ve finančních otázkách, mívá dobré organizační schopnosti, dovede rychle reagovat v diskusích a často také umí předpovídat budoucí události.

Třetí dekan: upřednostňuje se intelekt a vzdělání, jedná se tedy o lidi, kteří svojí kvalifikaci umí využít ? lékaři, právníci, vědci, technici atd. Bývají to ale i dobří stratégové a odvaha jim rozhodně neschází. S tím souvisí i poměrně dobré fyzické dispozice, záleží také na dalších aspektech.

Slunce v Panně: tito lidé jsou zejména praktičtí, pedantičtí, perfekcionalističtí a také idealističtí. Klíčové pro jejich jednání je, že se rádi sebeobětovávají pro druhé, čemuž podřizují své vlastní zájmy i přání. Vůči svému okolí jsou často příliš kritičtí a dokáží druhého připravit o sebedůvěru. Ke své spokojenosti a naplnění potřebují, aby měli dobré a jednoznačné výsledky v práci. Ideálním zaměstnáním jsou pro Panny například místa účetních a ekonomů. Podobně jako Lvi mají velmi dobré organizační schopnosti s tím rozdílem, že navíc dokáží výborně pracovat s detaily.

Dekany Panny:

První dekan: uvádí se, že se jedná o dobrý aspekt pro literaturu, respektive pro literární nadání. Ale zároveň také dává poněkud nepříjemné lidské vlastnosti, jako jsou například lhaní, vypočítavé, zištné jednání, nespolehlivost a nedůvěryhodnost, ?kam vítr, tam plášť?. Tedy přizpůsobivost za účelem dosažení prospěchu. Tento dekan vyjadřuje spíše neharmonické energie znamení Panny. Nicméně má samozřejmě také své dobré vlastnosti ? například miluje změny a dokáže je přijímat, umí pomoci druhým, aby byli sami sebou, dokáže přijmout i věci, které by druhým vadily a poradit si s nimi. Je pečlivý a uznává svobodu, jako základní lidskou hodnotu.

Druhý dekan: tito lidé jsou snaživí a pracovití, navíc mají výborné analytické schopnosti a také značnou vůli a vnitřní sílu. Jedná se o bystré jedince, kteří dokáží využít svoji kvalifikaci. Najdeme mezi nimi i dobré manažery, protože mají organizační schopnosti a potřebnou autoritu. Navenek mohou působit odtažitým dojmem, ale potřebují čas, aby si získali něčí důvěru. Zajímají se o široké spektrum věcí, nerozhazují zbytečně peníze, mají rádi sport a mívají také dobré zdraví.

Třetí dekan: v tomto dekanu jsou mentální procesy trochu těžkopádnější, tito lidé mohou trpět leností, hlavně duševní. Mívají ale dobré a věrné přátele, i partnery, jsou oblíbení a společenští. Je to takový zemitý aspekt, ideální pro zahradníka, či zemědělce. Nicméně poskytuje i zájem o umění. Při dobrých aspektech je možnost zisku peněz, například darem, dědictvím, výhrou. Při neharmonických je pak nutné nepodléhat sklonům k hazardním hrám.

Slunce ve Váhách: (pád) Váhy mají značně vyvinutý smysl pro harmonii, vnímají nerovnováhu a jsou ochotny udělat vše pro její odstranění. Protože však často dovádějí tuto schopnost ad absurdum, vzniká u nich charakteristická a velmi nepříjemná nerozhodnost, která někdy přivádí jejich okolí buď k záchvatům smíchu, nebo k zoufalství. Nemají rády neomalené a hrubé jednání, milují příjemné prostředí a útulný domov a pokud jsou s ostatními lidmi ve vyrovnaném vztahu, pociťují naplnění. Jejich jednání je často příjemné a diplomatické, nevýhodou však může být to, že jsou často závislé na názoru, podpoře a souhlasu druhých.

Dekany Vah:

První dekan: jsou to mírní a dobrosrdeční lidé, mají rádi harmonii, vyváženost, jejich smysl pro spravedlnost je silně vyvinutý. Odmítají hrubosti a jejich projev je specificky uhlazený. Bývají to příjemní společníci, nekonfliktní a milí.

Druhý dekan: v tomto dekanu se více projevují vášně, které ale na druhou stranu tlumí vzdušná podstata Vah. Vášnivější bývají více muži, ženy jsou ve svých projevech utlumenější, ale vyniká jejich mírná a nekonfliktní povaha. Tito lidé jsou praktického založení, výborní partneři, přátelé, nebo společníci. A svým blízkým bývají věrní.

Třetí dekan: zde se tolik neuplatňují intelektuální a duševní schopnosti, takže ačkoli je takový zrozenec přirozeně chytrý, mívá v sobě zvláštní lenost a často to není studijní typ, záleží na dalších aspektech. Má rád zábavu, často na úkor praktického života. Je zaměřený více na materiální záležitosti a miluje pohodlí, které mu dává jistotu. Tu hledá třeba v pravidelném zdroji příjmů.

Slunce ve Štíru: projevuje se zejména silnými a hlubokými city, jejichž hnací silou je nevědomá, obrovská energie tomuto znamení vládnoucí planety Pluta. Štíři mají značný pozorovací talent a dokáží odlišit podstatné od nepodstatného. Často jsou soucitní a mají i léčitelské schopnosti. Zničující je pro tyto lidi nevěra, nebo odmítnutí. Neradi odpouští a často mohou upadat do depresí, které mohou být, jako všechny další štíří city, hluboké a intenzívní. Štíři by se měli naučit přijímat a důvěřovat, s těmito základními aspekty mívají často potíže a nezřídka se stává, že někomu ?naletí?. Charakteristikou lidí se Sluncem ve Štíru jsou jejich často výborné řidičské schopnosti.

Dekany Štíra:

První dekan: jedná se o dekan pod vládou Marsu a v kombinaci se Štírem je to výborná kombinace například pro kriminalistu, policistu, nebo vojáka, hasiče, či záchranáře. Má velikou rezistenci a pevnou vůli. Není zvyklý mluvit naprázdno, buduje si kontakty, které umí využít, ale také jim dokáže pomoci. Základ povahy je příjemný, je upřímný a podrazy jsou mu cizí.

Druhý dekan: zde se prosazují hlavně silné vášně a city, touha po studiu a vzdělávání, jsou to lidé filozoficky založení a ideálním povoláním pro něj je například ústavní právník, protože v sobě mají vyšší právní vědomí. Pokud jsou v roli politiků, jedná se o schopné, veřejně činné a oblíbené osoby. Ale pozor na nadměrnou důvěřivost, která jim může přinášet zklamání. Sami jsou bezelstní a případné nečestné jednání ze strany druhých špatně snáší. Ve společnosti milují verbální projevy a rádi na sebe strhávají pozornost.

Třetí dekan: klíčovým slovem je veliká ctižádost, zajímá se o politiku a veřejný život, je to například dobrý sociolog, nebo zaměstnanec nějaké neziskovky. Má pevnou vůli a vytrvalost, je na něj spolehnutí, často má umělecké nadání. Mívá vhledy do druhých, dobrou intuici, někdy až schopnosti dobrého média. A jeho fantasie a představivost bývají velmi silné a dobře rozvinuté.

Slunce ve Střelci: vyhledává především dobrodružství a ctí a vyznává pravdu a spravedlnost. Zejména smysl pro spravedlnost je značně vyvinutý a největší potíže s ním mívají děti, protože jsou často velmi nediplomatické a své přesvědčení říkají naplno a bez obalu. Střelec je znamení intelektuální a filozofické, rádo cestuje a poznává nové kultury. Vybudování si vnitřního pocitu jistoty je pro toto Slunce nezbytností, ale zároveň se jedná o úkol velmi obtížný. Slunce ve Střelci je většinou široké, optimistické a také rádo pomáhá druhým.

Dekany Střelece:

První dekan: zde to bývají dobré předpoklady pro studium, oslovuje zejména filozofie, ale nemusí to být tak vyhraněné, jedná se i o schopné techniky a inženýry. Někdy se tito lidé zajímají také o kariéru v armádě, nebo v policii. Jsou prakticky založení, na život se dívají střízlivýma očima a obvykle stojí nohama pevně na zemi.

Druhý dekan: jedná se o vášnivé lidi, s dobře rozvinutou duševní oblastí a také se silnou vůlí. Bývají ale impulsivní a jejich reakce jsou často rychlejší, než by sami chtěli. Milují společenské konverzace a bývají to i dobří učitelé. Povahově jsou přímí, nemají rádi kličky a politikaření.

Třetí dekan: bývají to dobrosrdeční lidé, často značně paličatí a na svých názorech někdy bazírují více, než bývá vhodné. Měli by se naučit více naslouchat druhým lidem a jejich názorům a tím se učit rozšiřovat své obzory. Jejich smysl pro humor je rozvinutý a nevadí jim ani humor cynický, nebo černý:-) Jejich myšlení je často konzervativní a poměrně neradi mění své zaběhnuté zvyky.

Slunce v Kozorohu: takový člověk bývá většinou materiálně orientovaný, pragmatický, konzervativní a praktický. Jedním z velikých problémů tohoto Slunce je bohatý a intenzívní citový život, který si ale dotyčný jedince často vůbec neuvědomuje a obvykle potřeby své duše potlačuje a odsouvá do pozadí. Korozoh v podstatě nezná lehkost a do všeho jde s velikým nasazením, je spíše pesimistický a miluje příjemné, luxusní věci. Neumí být příliš bezprostřední a otevřený, ale zejména o tyto vlastnosti by měl vědomě usilovat po celý svůj život. Základní kritérium hodnocení druhých lidí je pro Slunce v Kozorohu zejména majetek a hmotné statky. Neplatí to sice úplně obecně, ale v podstatě je tomu tak.

Dekany Kozoroha:

První dekan: u tohoto dekanu je nutné posuzovat aspekty Slunce, i Saturnu jakožto vládce znamení Kozoroha. (Nemusí se jednat o aspekty vzájemné, posuzujeme kvalitu obou planet!) Jsou li aspekty dobré, potom se jedná o vnitřně silného, inteligentního člověka, který ví co chce a trvale a s jistotou si jde za svým cílem. Je předvídatelný, svému okolí se může jevit jako trochu nudný, ale musí si nejprve získat důvěru a teprve potom se dokáže otevřít. Mívá dobré, stabilní a slušně placené zaměstnání. V případě slabých, či neharmonických aspektů se pak ale může jednat o oslabenou duševní oblast, nerozhodnost a vnitřní slabost, která pramení z nejistoty. Špatný rozhled v životě, strach a s tím spojená třeba i nevhodná, hůře placená práce, která vyžaduje hodně úsilí, ať už fyzické, nebo duševní. Zvláštní vnitřní nejistota. Ta se zvlášť silně projeví třeba ve dvanáctém domu.

Druhý dekan: vytrvalí lidé, sportovně založení a s pevným, pěkným tělem, které přitahuje druhé lidi. Mají dobré vizualizační schopnosti, jejich duševní stránka bývá rozvinutá a myšlení hlubší, uvažují v souvislostech. Není to ale dobrá konstelace pro náročnou duševní činnost, hlavně z hlediska horší koncentrace. Tito lidé nemívají vyvinutý úsudek a nad důležitými věcmi se potřebují hlouběji zamyslet, aby se nedopouštěli nesprávných rozhodnutí. Jejich vůle je pevná a na svých názorech trvají, což je jejich plus, ale někdy samozřejmě i mínus v případě, když už jim jejich přesvědčení k ničemu dobrému neslouží.

Třetí dekan: v tomto případě se upřednostňuje intelekt a studijní schopnosti, jedná se o lidi s dobrým smyslem pro přesnost a mechaniku. Též výborní matematici, důslední vědci, silná vůle a veliká důslednost. V intimní oblasti mohou být spíše stydliví, to se projevuje hlavně u žen. Není to ale dobrá konstelace pro podnikání, protože člověk s takto postaveným Sluncem bývá příliš svázaný konvencemi a hlavně se bojí riskovat, což je u dobrých podnikatelů jedna z klíčových vlastností.

Slunce ve Vodnáři: (exil) je často velmi komplikované a k posouzení všech jeho projevů musíme také analyzovat planety Uran a Saturn, coby naprosto protikladné vládce znamení Vodnáře. Tito lidé usilují o originalitu a kladou značný důraz na svou nezávislost. Přitom ale podléhají vlivu Saturna a často jsou příliš konzervativní a také autoritativní. Mají problémy zpracovat své city a posuzují je zbytečně upjatě, či křečovitě. Na povrch působí sebejistě, ale obvykle nemají příliš valné mínění o svých vlastních schopnostech, ať již duševních, nebo o svém talentu. Slunce ve Vodnáři se někdy také projevuje radikálními názory a excentrismem. Tito jedinci rozhodně mají smysl pro pokrok a vědu.

Dekany Vodnáře:

První dekan: tito lidé jsou velmi ctižádostiví, inteligentní a rozhodní. Najdeme mezi nimi dobré manažery, protože mají nejenom organizační schopnosti, přirozenou autoritu a také schopnost dobře nakládat se svěřenými prostředky. Výborná konstelace pro studium a jeho využití v praxi.

Druhý dekan: je to příjemná konstelace, dává koncentraci, vztah k netradičnímu, nebo modernímu umění. Případně jde o průkopníka v oblasti umění, která teprve přijde do módy a zatím není příliš pochopena. Mohou to být i výborní tanečníci, s pružným a ladným tělem. Velmi dobré předpoklady pro literaturu ? například spisovatelé, či básníci.

Třetí dekan: je to zvláštní kombinace citlivosti, vnímavosti a také výborně používaného rozumu. Živý zájem o mnoho oblastí, umění užívat si života, harmonické prožívání citů, zájem o literaturu a někdy též o historii, zejména filozofie. Umělecké nadání a živý zájem o tyto sféry lidské tvořivosti. Jedná se o lidi, kteří mívají hodně přátel a potřebují je k životu, aby měli neustále nové podněty k duševní činnosti.

Slunce v Rybách: tato poloha Slunce vyjadřuje většinou citlivé lidi, plné fantazie, snů, ale také naivních a obtížně splnitelných očekávání. Méně harmonické aspekty pak mohou způsobovat nadměrný pesimismus a kompenzační reakce dotyčného jedince, který je nepraktický a od problémů má tendenci spíše utéci, než se k nim postavit čelem. Konflikty Rybám nijak nesvědčí a také se nerady k čemukoli připoutávají a zavazují. Slunce v Rybách rozhodně není dobrou konstelací pro vrcholového manažera, protože nerado rozhoduje a zodpovědnost mu není vlastní. Idealismus Ryb z nich často činí nadšence, kteří se dokážou pro dobro věci doslova ?rozdat?. Jsou obětavé a své city spíše schovávají za masku. Toto Slunce by se mělo naučit méně utíkat za hranice své fantazie a více zaměřit pozornost na praktické stránky života.

Dekany Ryb:

První dekan: přestože se jedná o Ryby, tito lidé jsou často ctižádostiví, milí a přátelští, ale podmínkou jsou dobré aspekty. Mají rádi hezkou a kvalitní módu a dobré jídlo, kde nechybí ani důraz na zdraví. Jestliže jsou aspekty neharmonické, potom se jedná o spíše uzavřeného jedince, který si žije ve svém vnitřním světě a poměrně nerad se otevírá svému okolí. Nedbá na svůj zevnějšek a příliš neřeší ani kvalitní stravu. Vůle pak bývá spíše slabší a přání chaotická, bez schopnosti se zaměřit na jednu konkrétní věc.

Druhý dekan: zde jsou známé rozdíly mezi muži a ženami. Muži mají vytrvalost, pomocí které si řeší vnitřní nejistotu. Ženy tomuto aspektu více podléhají a bývají častěji mrzuté a odmítavé. Záleží také hodně na povaze aspektů! Obě skupiny obvykle trpí na nižší hladinu disponibilní energie a díky tomu mívají slabší imunitu. Mají však rádi rodinu a stabilní, příjemné zázemí, kam se mohou vracet a kde jsou prospěšní svým nejbližším.

Třetí dekan: často se zde sice vyskytuje zvláštní vnitřní napětí a také nečekané, silné vášně, ale v podstatě se jedná o příjemné a přátelské lidi. Ne vždy vědí, co chtějí a díky tomu mohou působit trochu nespolehlivým dojmem, ale tak tomu ve skutečnosti není. Mají v sobě neklid, který je pořád někam žene. Dobré dispozice pro psychologii. Dokáží hodnotit své vnitřní procesy a využít je k duchovnímu a osobnostnímu růstu. Jejich myšlenky mohou být chaotické a nestálé, měli by se učit koncentraci na jednu konkrétní záležitost. A jsou to lidé nesmírně vnímaví, se schopnostmi média. Dokáží žít ve světě svých fantazií a je to pro ně vítaný únik před realitou, která se v jejich očích může jevit jako značně náročná.Autor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 0 | Sdílet na: | | |


Napsat komentář

(Registrace nového uživatele)

  *Napište číslicemi jednadvasedm:


  *Jméno:


  Heslo: (Pouze pro registrované)


  *Titulek:


  *Text zprávy:

Diskuse - hlavní str.

Diskuse o energiích  Diskuse o astrologii  Diskuse o Tarotu  Diskuse o léčení, mystice
Související články:

Saturn v dekanech astrologických znamení (29.10.2017 07:04)
Jupiter v dekanech astrologických znamení (18.9.2017 18:10)
Mars v dekanech astrologických znamení (2.9.2017 07:41)
Venuše v dekanech astrologických znamení (13.7.2017 18:19)
Merkur v dekanech astrologických znamení (4.6.2017 17:29)
Měsíc v dekanech astrologických znamení (25.6.2016 12:22)
Pluto ve znameních (21.7.2006 17:03)
Neptun ve znameních (29.6.2006 13:43)
Uran ve znameních (15.6.2006 14:32)
Saturn ve znameních (12.6.2006 11:29)
Jupiter ve znameních (2.6.2006 21:46)
Mars ve znameních (30.5.2006 15:10)
Venuše ve znameních (5.5.2006 16:32)
Merkur ve znameních (1.5.2006 10:52)
Měsíc ve znameních (24.4.2006 18:02)
Planety ve znameních (14.2.2006 08:47)