Astrologie

Minoritní astrologické tranzity v praxi

Jak to vypadá, když se k tranzitům vnějších planet přidá rychlý spouštěč

Astrologické tranzity můžeme rozdělit na dva hlavní typy:

a) tranzity vnitřních planet

b) tranzity vnějších planet

Mezi oběma typy je zásadní rozdíl - vnitřní tranzitující planety ovlivňují hlavně momentální události a jejich vliv rychle mizí, projevy nebývají až tak zásadní. Na to se podíváme právě v této ukázce. Vnější jsou pak dlouhodobé a jejich vliv mnohem zásadnější a trvalejší. Obvykle je však musí něco spustit.Pojďme se podívat na jeden takový spouštěč, který se v praktickém životě projevil ale spíše krátkodobě a téměř komicky:-)Nejprve základní horoskop manažerky, narozené 15.4.1979 v 9:40 na Vysočině. Na obrázku vidíte na první pohled přátelského extroverta, který bez kolektivu nemůže být (Slunce, Mars a Chiron v domu jedenáctém a hrot v Beranu). Nicméně jsou tu dva faktory, díky kterým se ještě musí učit ve skupině lidí trochu uvolnit a chovat se nenuceně: introvertní duše, signovaná Lunou ve Štíru a v šestém domu, plus Merkur s Venuší v Rybách v domu desátém. V kostce. Dotyčná sama tvrdí, že se necítí dobře například na poradách vedení, když má něco prezentovat. Ovšem tranzit dne 25.4.2017 celou situaci významně změnil k lepšímu. Podíváme se na další obrázek a trochu si význam aspektů přiblížíme, protože to je výborná ukázka astrologické predikce!


Tranzity jsou vždycky změť aspektů, (proto jsem v mém programu udělal jejich filtrování pomocí myši), ale pro naše účely postačí jeden obrázek, nefiltrovaný, jako domácí ležák:-) Zaměřte se na jedenáctý dům a natální Slunce, není to tak těžké. Co vidíte? Především dlouhodobou konjunkci tranzitního Uranu se Sluncem, která může tlačit na veliké a zásadní změny, ale ty je potřeba "nastartovat" něčím zásadnějším, než se dělo dneska. Takže jaderná puma nevybuchla, ale jenom lehce zazářila:-) Proč? Uran Slunce stimuluje k vyšším duševním výkonům a může způsobovat vnitřní neklid, což také způsobuje. Na změny je však nutné dávat pozor a nepodléhat momentálním náladám ve smyslu "od zítřka stavím život na hlavu". Důvod? Aplikační kvadratura Uranu na natální Jupiter v domu druhém. Ta by při neuvážené akci přinesla značné finanční potíže! A to je podstata astrologické predikce, nedělat důležitá rozhodnutí v nevhodnou dobu, ale počkat na aspekty příznivé. Nicméně řešme nyní vnitřní planety. Na Slunci stojí retrográdní Merkur, tedy konjunkce je aplikační (vrací se na Slunce zleva). Další důvod nepouštět se do zásadních akcí!! Ale o to pořád nejde, dotyčná byla varována:-) Jak vidíte, tranzitní Slunce nedávno přešlo přes Slunce natální a zvýšilo jeho vliv, který je už tak stimulovaný Merkurem a Uranem. A dneska se na natální Slunce ještě dostal rychlý tranzitní Měsíc. Kamarádce jsem s poťouchlým úsměvem zavolal s dotazem, jestli si nevšimla trochu větší sebejistoty v kolektivu. Ta se rozzářila a popsala mi průběh porady, na které se cítila skvěle, sršela humorem a ostatní s údivem reagovali na její bonmoty a vtípky, protože takto jí opravdu neznali:-)


Všimněte si ještě, že Měsíc zároveň stojí v opozici na natální Pluto a také na tranzitní Jupiter v domu pátém. A i to posílilo jeho vliv v domu jedenáctém a přineslo určité snížení obvyklé opatrnosti. Výsledkem byl příjemný den, skvělý pocit z vlastní odvahy a otevřenosti a přitom se nic zásadního nestalo. Měsíc procházel přes Venuši a Merkur v domu desátém v neděli a nemohl tím způsobit potíže v práci (desátý dům), které by stály za pozornost. Z tranzitního horoskopu je tak opravdu krásně vidět, že tento den by se dal skvěle využít. Například pro prosazení nějakého pracovního projektu, protože předkladatelka měla velikou sílu a charisma, aby si ho obhájila!


Astrologické tranzity jsou jenom jednou z mnoha dalších metod, pomocí kterých lze úspěšně řídit naše úspěchy a vyhýbat se neúspěchům. A o nich bude řeč zase příště. Jestliže vás tematika zaujala, bude mi ctí vás pozvat na připravovaný kurs astrologie, jehož součástí budou samozřejmě i tyto zajímavé a oblíbené metody!


Autor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 0 | Sdílet na: | | |