Astrologie

Nová verze programu Regiomontanus

Návod k instalaci nové verze Regiomontanus 2.0.0.

Po delší době jsem provedl celou řadu důležitých změn a oprav ve svém astrologickém programu a nyní vám jej opět předkládám k volnému použití. V aplikaci jsou doplněné užitečné nové funkce a zobrazení, podrobný seznam naleznete níže. Došlo také ke změnám ve struktuře databáze, takže si prosím přečtěte pozorně návod k instalaci, abyste při upgrade nepřišli o jména!

Jestliže jste dosud nevytvářeli v programu databázi jmen, potom můžete původní program smazat a stáhnout si nový, kliknutím na tento odkaz

Pokud jste již používali původní verzi 1.0.0. a máte vytvořenou databázi jmen vašich klientů, potom prosím dodržte tento postup:

- stáhněte si upgrade programu (tlačítko Verze programu), zde "Zjistit novou verzi" a potvrdit stažení. V závislosti na rychlosti připojení to může chvíli trvat.

- otevřete databázi jmen, stiskněte tlačítko Export dat a potvrďte informační okénko o stažení. Zavřete okno.

- ukončete program!!

- přepněte se do adresáře s programem (v nějakém prohlížeči, já používám konzervativně MS explorer).

- rozbalte stažený soubor "regiomontanus_zsl_update.zip" tak, aby byly původní soubory přepsány. Pozor: použitá komprimace je 7zip, nikoli klasický zip! To je z důvodu velikosti souboru, standardní archiv zip je totiž oproti 7zip více, než dvojnásobně veliký a to není žádoucí. Rozbalujte programem 7zip, nebo winrarem a nezapomeňte existující soubory přepsat!!

- Spusťte znovu program, otevřete databázi jmen, zde tlačítko "Odemknout pro změnu", dále pak tlačítko "Import dat" a "Uzamknout pro změnu". Tím se vám uloží databáze jmen zpět a můžete jí používat stejně, jako v původní verzi.


Pokud byste narazili na jakékoli problémy s upgradem programu, napište mi prosím mail, nebo zavolejte (oba kontakty naleznete na těchto stránkách ve sloupci "Informace").

Seznam změn a nových funkcí:

1.1
Letní časy1.1.1.
Tabulka letních časů


-
Přehled letních a zimních časů v našich zemích, v jednotlivých letech, otevřete tlačítkem "Tabul. letních časů". Okno slouží pouze pro zobrazení, tabulku není možné upravovat. Pokud byste narazili na chybu, napište mi a já jí urychleně napravím.1.1.2.
Práce se změnou času


-
Program umožňuje pracovat s letními a zimními časy tak, že lze nastavit jejich automatickou kalkulaci do výpočtu horoskopu. Je možné zvolit upozornění na změnu času, nebo tuto informaci nezobrazovat, případně lze celou funkčnost vypnout. Toto se provede stisknutím tlačítka "Nastavení výpočtů" a zde pak vpravo nahoře naleznete zmíněné tři volby. Změna letního / zimního času samozřejmě funguje i v případě výpočtu úplňků a novů (tlačítko "Novy a úplňky").

A nyní pozor na jednu důležitou věc: pokud zpracováváte horoskop z doby, kdy došlo ke změně času, mějte prosím na paměti dvě základní pravidla: program sice umožňuje zobrazit čas v návaznosti, ale při přechodu na letní / zimní čas ve skutečnosti jedna hodina vypadne!!! Tedy pokud se čas mění ve dvě ráno tak, že se posune na třetí hodinu, neexistuje časový úsek 2:00 až 2:59!!! Je pouze 1:59 a potom 3:00!!! Opačný případ nastává při přechodu na standardní středoevropský čas, kdy se stejná hodina opakuje dvakrát po sobě. Příklad: čas se ve tři ráno posune zpět na druhou ranní. V tomto případě je nutné vědět, jestli se dotyčný narodil v půl druhé ráno letního, nebo už standardního času, protože časový úsek 2:00 - 3:00 se díky změně času opakuje znovu!!! Mějte to na paměti při svých výpočtech, protože v programu jsem ponechal možnost zobrazit i třeba časový úsek mezi 1:59 a 3:00 při přechodu na letní čas!!! Ve skutečnosti však takový úsek oficiálně neexistuje!!!2.1.
Výpočet bodu štěstí


-
Jedná se o nejdůležitější osobní citlivý bod, se kterým obvykle pracuje každý astrolog. Co je důležité vědět - prakticky žádný program jej nepočítá správně, tedy nezahrnuje do algoritmu denní a noční zrození. To je ovšem obrovská chyba, protože například v mém případě (18.12.1966 7:03 Ústí nad Labem) se jedná o rozdíl mezi znameními Vah a Vodnáře. Způsob výpočtu (potlačení zahrnutí typu zrození) si můžete vypnout v nastavení výpočtů, vpravo dole. K bodu se zároveň zobrazují aspekty a typy aspektace (aplikační / separační). Zapnutí výpočtu bodu štěstí provedete zatržítkem pod přepínačem letního a zimního času.3.1.
Zobrazení Jižního uzlu


-
Zobrazení Jižního uzlu může být důležité pro ilustraci, v jakém domu a v jakých aspektech k ostatním planetám a domům se tento bod nachází. Zapnout jej můžete pomocí zatržítka vedle zapínání výpočtu Bodu štěstí. Oba body se pak zobrazují a započítávají i při výpočtu tranzitů.4.1.
Výpočet ASC, DESC, MC a IC partnerského horoskopu


-
Jedná se o velmi důležité výpočty, které v předchozí verzi chyběly a které účinně doplňují výklady partnerského horoskopu, ale i porovnání sekundárních direkcí a solárních, nebo lunárních revolucí s natálním horoskopem. Zobrazení těchto prvků se zapíná zatržítky ve spodní části nástroje k ovládání trazitů. Pozor na změnu, která nemusí být na první pohled patrná: najetí myší nad zatržítko filtruje pouze aspekty s těmito prvky, na rozdíl od domů, nebo planet, kdy najíždíte myší nad astrologický prvek v tabulce. Příklad: při tranzitech zapněte třeba ASC a ponechte nad ním myš. Uvidíte pouze aspekty s tímto partnerským ASC.5.1.
Změna zobrazení tabulky aspektů


-
V této verzi jsem podmínil zobrazení výsledku výpočtu aspektů tak, aby bylo závislé na zvoleném způsobu výpočtu (zatržítka v sekci "Zobrazení aspektů" vlevo dole). Pokud chcete studovat úhly a typy aspektů vůči astrologickým domům, musíte nejprve zapnout toto zobrazení zatržítkem "Domy". Pokud vypnete obě zatržítka, nelze zobrazit žádné aspekty, případně je možné studovat pouze aspekty domů a planetární zcela vypnout. Při zobrazování aspektů doporučuji používat myš, její najetí nad planetu, či dům v tabulce vpravo nahoře graficky zobrazí pouze ty aspekty, které se týkají planety, či domu pod kurzorem myši. Tento filtr je výborný zejména v případě analýzy dvou horoskopů (tranzitů).6.1.
Výpočet sekundárních direkcí


-
V podstatě jde o posun datumu výpočtu o tolik dní, kolik odpovídá rokům života, které vás zajímají. Čas zůstává nezměněný, ale změnit si jej následně můžete po výpočtu dle libosti, ovšem veliký smysl by tato úprava neměla. Výpočet sekundárních direkcí naleznete pod tlačítkem "Sekundární direkce", kde pouze zvolíte počet let, o které chcete horoskop posunout. Po provedení výpočtu se vám zobrazí další tlačítko - "Natální / vypočtený". Toto tlačítko vrátí zpět natální horoskop a k němu zobrazí vypočtený solár / lunár jako partnerský. Doporučuji si zapnout také partnerské domy (ASC, MC, IC, DESC). Před použitím tohoto tlačítka je ale možné prohlédnout si aktuální tranzity k vypočteným sekundárním direkcím!! Jestliže však mezitím změníte údaje natálního horoskopu (datum, čas souřadnice), tlačítko zmizí a je nutné opakovat výpočet znovu.7.1.
Výpočet solárních a lunárních revolucí


-
Nastavení roku, či měsíce pro výpočet těchto progresí naleznete pod tlačítkem "Sol. / Lun. revoluce". Zde můžete zvolit, jestli budete počítat solární, či lunární revoluci a ke kterému roku a měsíci (lunární). Po provedení výpočtu se vám zobrazí další tlačítko - "Natální / vypočtený". Toto tlačítko vrátí zpět natální horoskop a k němu zobrazí vypočtený solár / lunár jako partnerský. Doporučuji si zapnout také partnerské domy (ASC, MC, IC, DESC). Před použitím tohoto tlačítka je ale možné prohlédnout si aktuální tranzity k vypočtenému soláru / lunáru!! Jestliže však mezitím změníte údaje natálního horoskopu (datum, čas souřadnice), tlačítko zmizí a je nutné opakovat výpočet znovu.8.1.
Významné datumy


-
Toto tlačítko umožňuje zobrazení přehledu změn chodu planet, tedy počátky a ukončení jejich retrogradity a to pro časový úsek, který vás zajímá. Stejně tak je možné zvolit pouze planetu, která vás zajímá, tuto volbu provedete ve vstupním okně pro zadání údajů. Je to velmi užitečná funkce zejména v případě analýzy tranzitů, protože často prochází přes natální planetu tranzitní vnější planeta a nic se neděje, uzavře přesný aspekt a stále nic a potom se spustí nějaká událost až na základě změny směru pohybu planety, která přejde k retrográdnímu pohybu, nebo naopak. Astrologická predikce je složitá záležitost a znalost změn pohybu planet je nutný nástroj k jejímu správnému provádění.9.1.
Automatická kontrola verze a upgrade


-
V této verzi jsem přidal automatickou kontrolu aktuální verze programu, kterou lze vypnout v nastavení příslušným zatržítkem. Kontrola se provádí vždy jednou týdně a pokud program nenarazí na novou verzi, tak si jí v programu nevšimnete. Jestliže aplikace najde novou verzi, můžete si jí hned stáhnout a pak rozbalit přímo v adresáři s programem, ale pozor - při přechodu na verzi 2.0.0 (z 1.0.0) je nezbytně nutné manuálně přenést údaje se jmény vašich klientů z databáze, protože v databázi jsem rovněž prováděl úpravy a upgrade by vám jména smazal!!! Jak na to? V okně databáze jmen stiskněte tlačítko Export dat (ne Export řádku!!). Tím se vám data se jmény uloží do textového souboru "jmena_export.txt" v adresáři s programem. Nyní ukončete Regiomontanus, rozbalte stažený soubor "regiomontanus_zsl_update.zip" tak, aby přepsal původní soubory, spusťte znovu program, otevřete databázi jmen, zde stiskněte tlačítko Odemknout pro změnu, potom Import dat a následně Uzamknout pro změnu. Tím se vám jména vrátí zpět do databáze v nové verzi programu. Nová verze už exportuje jména do textového souboru automaticky, při každém ukončení programu, takže ruční export vám při příštím upgrade odpadne.10.1.
Oprava chyby formátu datumu ve Win 7 a 8


-
Windows 7 a 8 v sobě obsahují jednu podstatnou chybu - pokud je máte nainstalované nově a nesáhli jste dosud na změnu formátu data a času, potom vám bude nejspíš program hlásit chybu nesprávného formátu datumu. Navíc ve Win 7 a 8 je možnost nastavit formát oddělovače jako znak a mezeru, toto se používá například na Slovensku. Umožnil jsem vkládat do datumu mezeru, pokud to podporuje operační systém, ale pozor na jednu věc: jestliže vám program při spuštění zahlásí chybu formátu datumu a nepočítá polohy planet, potom musíte otevřít ovládací panely Windows, nastavit jakoukoli změnu formátu data a uložit! Tím se chyba prvotní instalace Windows odstraní a můžete s aplikací normálně pracovat.Autor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 0 | Sdílet na: | | |