Astrologie

Pluto

Stručný popis vibračního pole Pluta v horoskopu

Pluto rovněž patří mezi planety, jejichž existence byla objevena až v letech "nedávno minulých", tedy v roce 1930. Charakteristikou své energie je spojován se znamením Štíra. Je spojen s nástupem diktatur, vynálezem atomu a v astrologii signuje transformaci, zrození, manipulaci a smrt. Jeho síly jsou skryté běžnému vědomí a evokovat je vyžaduje trpělivost, ovšem pokud se to ale podaří, dochází často k náhlé transformaci vědomí i podvědomí. Pluto "pracuje" na skutečně hlubokých úrovních a jeho energie je značně silná a nekontrolovatelná, stejně jako energie jádra. Vibrační pole Pluta je dále tvořeno znamením Štíra a oblastí osmého domu.

Působí často náhlé, nečekané a drastické změny, ke kerým dochází buď v případě, že dotyčný dospěl do určitého stádia vývoje, nebo naopak pokud jedinec do nějaké úrovně dospět měl a podvědomě se jí brání. Pluto je temným králem podsvětí, jakýmsi prostředníkem mezi světem živých a mrtvých a spojuje nás s tvořivou transformující silou. Odpovídá také za skryté strachy - fóbie. Například nekontrolovatelná hrůza z pavouků je typickým příkladem působnosti energie Pluta, kterou člověk, fóbií postižený, nějakým způsobem dosud v určité oblasti dostatečně nezpracoval. Dům, ve kterém Pluto stojí, vyjadřuje oblast nejhlubších změn v životě bytosti.


Pluto je svoji polohou v příslušeném astrologickém domu velmi významné a v oblasti života, která je příslušným domem vyjádřena, signuje následující záležitosti:
genialitu a geniální schopnosti, princip hodnocení, podvědomé procesy a regeneraci (tělesnou i duševní), touhy po moci, krize, psychické násilí, psychické ovládání a důmyslné manipulace. Je li Pluto v elektrických znameních, manipuluje více dotyčný člověk a je li v magnetických, je spíše manipulováno s člověkem. Z hlediska moderní astrologie Pluto ukazuje na oblast, kde je by měl člověk uskutečnit své představy, toto je velmi důležité znát, protože Pluto je v podstatě klíčem k nevědomým přáním. Naznačuje, kde je třeba navazovat užší vztahy k lidem a také - kde se nachází kořeny fixací (velmi důležité), kde se bytost setkává s fenoménem moci a hlavně - kde se setkává s největším tlakem ze strany okolí. Toto pravidlo je velmi důležité k pochopení problémů s okolím, protože na někoho je vyvíjen tlak v zaměstnání (Pluto desátém domu) a na někoho například v rodině (Pluto v domu čtvrtém). Stejně tak však tento člověk vytváří nátlak na své okolí (ve stejné oblasti), dochází zde tak k vzájemné interakci a podvědomé utlačování vzniká na základě impulsů z obou zúčastněných stran. Utlačený se však cítí vždy více dotyčný jedinec, než jeho okolí, ale tyto vztahy jsou většinou velmi hluboké a metodami klasické psychologie pouze obtížně rozklíčovatelné. Pluto vždy ukazuje na oblast, ve které musí nejprve odumřít něco starého, aby tím vznikl prostor pro nový vývoj, vztah, pochopení, náhled na svět, filozofii, myšlení a další. Tedy z hlediska své energetické podstaty neumožňuje nové, dokud není staré překonáno (velmi důležité). V oblasti, signované Plutem, má bytost největší potenciál k transformaci, (např. Pluto v osmém domě dává největší potenciál k transformaci tántrickým sexem). Pluto vnímá všechny nátlakové situace jako rovnocenné s kladnými, tedy dává výborné předpoklady pro vznik a integraci principu nehodnocení, což je z hlediska duchovního vývoje klíčové. Je třeba ještě zmínit princip, díky němuž se člověk vždy snaží být dokonalý v oblasti, která je signována domem, ve kterém Pluto stojí. V této oblasti má často tendence dělat všechno na 150 i více procent:-)


Přímý vliv Pluta pociťují pouze lidé, kteří jej mají v horoskopu silně postavené - buď v angularitě (konjunkce s hrotem 1. , 4. , 7. a 10. domu), nebo v aspektu s nebeskými světly (Sluncem a Měsícem). Přestože působení Pluta je vždy nevědomé, zejména v silném postavení se může projevit i ve vědomém životě, ale tyto situace jsou pak velmi výrazné, složité, nečekané, dramatické a s hlubokými dopady na přítomnost i budoucnost. Naprostá většina lidí působení "svého" Pluta odmítá a pokud jsou upozorněni na jeho princip ve svém životě, reagují často prudce a zcela odmítavě, např. slovy "to je naprostý nesmysl, nic takového nikdy nedělám". Největší schopnost manipulovat s druhými má Pluto ve Štíru. Proti důmyslným a zcela skrytým manipulacím ze strany takového člověka prakticky není obrany. Typickým vlastníkem takového Pluta je bývalý slovenský premiér Vladimír Mečiar, na jehož škody, napáchané na slovenském, ale i českém národě, si jistě většina z nás ještě velmi dobře pamatuje. Je li Pluto v konjunkci s Ascendentem, nebo i v jiné silné pozici, takový člověk má obrovskou schopnost manipulovat s druhými a v podstatě bez námahy a nepozorovaně jim podsouvat své názory. Ostatní mu přitom zcela důvěřují a přijímají od něj i zcela evidentní chyby. Z karmického hlediska je však za tento model jednání plně odpovědný dotyčný vlastník tohoto Pluta a protože se jedná o silně podvědomé procesy a přitom velmi účinné, stejně silná je i odezva karmická.


Ačkoli je Pluto nejmenší planetou Sluneční soustavy a mezinárodní astronomickou konferencí bylo vyřazeno ze seznamu planet, výše popsané, hluboké působení plutonického vibračního pole má značný význam na životy všech lidí a v nastupujícím věku Vodnáře se bude pravděpodobně projevovat stále silněji. Už jenom tím, že nastoupí generace politiků, kteří díky svému Plutu ve Štíru nebudou brát ohledy na dopady své činnosti vůči životnímu prostředí, ani vůči ostatním státům. A protože tento princip se projeví plošně v celém světě, máme se jistě do budoucna na co "těšit"...Autor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 3 | Sdílet na: | | |


Napsat komentář

(Registrace nového uživatele)

  *Napište číslicemi jednadvasedm:


  *Jméno:


  Heslo: (Pouze pro registrované)


  *Titulek:


  *Text zprávy:
4.7.2008 13:58
Titulek: Nevědomé Pluto?

Od: Jan Anuri


Autor píše, cituji:
Přestože působení Pluta je vždy nevědomé, zejména v silném postavení se může projevit i ve vědomém životě, ale tyto situace jsou pak velmi výrazné, složité, nečekané, dramatické a s hlubokými dopady na přítomnost i budoucnost.
konec citátu.
Lze souhlasit, ovšem ne úplně. Pluto působí nevědomě na úrovni biologické, zatímco na vyšších úrovních je již částečně, nebo také zcela uvědomováno. Zejména tomu tak je na úrovni transpersonální, čili u lidí, kteří mají dobré spojení se svým Vyšším já.
Pluto pak přebírá mj. funkci prvku Vůle a člověk s harmonicky rozvinutým plutonským aspektem takřka zázraky.
Při charakteristice planetárních energií je potřeba mít na paměti, že lidé nejsou jenom biologická nebo společenskokulturní "masa" se schématickou reakcí na tyto energie. Každé zjednodušování zejména v astrologii vede k tomu, že laická a také karteziánsko-vědecká veřejnost vůbec nechápe, o čem astrologie je.

23.4.2009 14:21
Titulek: V.Mečiar nemá Pluto ve Štíru

Od: Jan Korál


protože Pluto ve znamení Štíra bylo v letech cca 1983-1995, takže to je naprostý nesmysl a nebo trestuhodný omyl.
JK.

21.1.2019 04:06
Titulek: Mečiar chránil SK

Od: BLM


Oranžové stránky v astrológií vynechávajú množstvo dôležitých vecí a zamlčujú ich. A čo sa týka Vladimíra Mečiara - po rokoch vyšla pravda na svetlo. Skutočnosť bola taká, že napriek jeho privatizačným škandálom, Mečiar v skutočnosti Slovensko chránil pred zavlečením do e u r o a t l a n t i c k ý c h štruktúr, chránil ho pred výpredajom štátneho majetku do zahraničia, chránil ho pred s i o n i z m o m. Mečiar vo svojej dobe zabránil, aby sa z SK stala kolónia Západu, ako je tomu dnes.


Diskuse - hlavní str.

Diskuse o energiích  Diskuse o astrologii  Diskuse o Tarotu  Diskuse o léčení, mystice
Související články:

Astrologické hodnoty planet (12.3.2017 18:16)
Severní a jižní měsíční uzel (27.7.2007 13:27)
Pluto - rozšíření a doplnění popisu (21.2.2007 17:32)
Planetární dispozice (11.12.2005 19:40)
Neptun (11.12.2005 08:31)
Uran (10.12.2005 16:51)
Saturn (10.12.2005 11:17)
Jupiter (10.12.2005 09:57)
Mars (10.12.2005 09:14)
Venuše (10.12.2005 09:07)
Merkur (10.12.2005 09:00)
Měsíc (10.12.2005 08:37)
Slunce (10.12.2005 08:29)