Astrologie

Vytvoření osobního horoskopu (I.)

Vytvoření osobního horoskopu krok po kroku (první část)

Účelem této stránky je komplexní a rychlá navigace, která by vám měla umožnit vytvořit osobní horoskop tak, abyste nebyli nuceni neustále proklikávat jednotlivé odkazy v levé části webu. Zde můžete postupovat podle určité strukturované osnovy a získat tak všechny důležité informace. Tímto způsobem však není možné získat komplexní výklad, který by vám standardně poskytl zkušený astrolog. Astrologii je třeba pochopit, uvědomit si souvislosti a k tomuto cíli se dopracujete pouze praktickým cvičením. Nicméně se domnívám, že v této stránce naleznete velmi dobrý nástroj, díky kterému bude vaše studium astrologie maximálně usnadněno. Osvědčeným postupem je vytváření horoskopů lidí, které dobře znáte a na kterých si tak můžete ověřit teoretické informace v praxi.

Důležité upozornění: většina lidí se mýlí při určování polohy planety v astrologickém domě. Nachází li se planeta poblíž hrotu domu, je již v konjunkci s tímto hrotem a tak je fakticky již položena domě, s jehož hrotem konjunkci svírá. Na úhlové rozmezí této tolerance se podívejte v dolní části tohoto článku. Nezapomeňte si nastavit systém domů Regiomontanus (ten má z hlediska osobního horoskopu největší vypovídací hodnotu).

Krok č. 1: znáte datum, místo a přesný čas narození. Pokud nemáte instalovaný vhodný astrologický program, na této stránce si stáhnete Astrolog 5.0, přečtete si pozorně návod k jeho použití a zadáte do programu požadované údaje dle instrukcí v článku, včetně alespoň přibližných zeměpisných souřadnic místa narození (postup pro zjištění souřadnic naleznete na stránce s návodem k programu Astrolog, nebo přímo v tomto článku).


Krok č. 2: máte otevřený horoskop, pokud neznáte astrologické symboly, klikněte na tento seznam symbolů. Můžete si jej nechat stranou otevřený pro průběžné používání.


Krok č. 3: otevřete si libovolný textový editor (MS Word, T602 atd.), vypočítáte poměr živlů a kvalit. Většina astrologických programů Vám sice hodnoty zobrazí, ale je třeba ještě připočítat jednu hodnotu navíc pro Slunce, Měsíc, Ascendent a Medium Coeli (hrot desátého domu). (Viz také tento článek).

Příklad: program zobrazil Fire 4 (Oheň) , Earth 1 (Země), Air 5 (Vzduch) a Water 3 (Voda). Car 6 (Základní kvalita), Fix 4 (Pevná kvalita) a Mut 3 (Pohyblivá kvalita). Slunce je v Kozorohu, Měsíc ve Vahách, Ascendent ve Střelci a Medium Coeli ve Štíru. Za Slunce připočítáte jednu Zemi plus jednu Základní kvalitu (Kozoroh), za Měsíc jeden Vzduch plus další Základní kvalitu (Váhy), za Ascendent jeden Oheň plus jednu Pohyblivou kvalitu (Střelec) a za Medium Coeli jednu Vodu plus jednu Pevnou kvalitu. Výsledek je tedy: Oheň 5x, Země 2x, Vzduch 6x, Voda 4x, Základní kvalita 8x, Pevná kvalita 5x a Pohyblivá kvalita 6x.

Dle tohoto příkladu vypočítáte zastoupení živlů a kvalit a zapíšete si je do textového editoru. Projevy vibračních polí jednotlivých živlů naleznete zde: Oheň , Vzduch, Voda a Země. Projevy vibračních polí jednotlivých astrologických kvalit pak tady: Základní kvalita, Pevná kvalita a Pohyblivá kvalita.


Krok č. 4: zůstanete ještě u živlů a kvalit a pokusíte se stanovit, které z nich se budou projevovat spíše harmonicky a které spíše patologicky. Toto rozdělení je z hlediska psychologie i magie velmi důležité, přestože pro začátečníka není úplně snadné jej spolehlivě určit. Podívejte se do tohoto článku na základní způsob, potom na popis aspektů a také na separační a aplikační typy aspektů. Příklad: pokud má Slunce ve Střelci silný, aplikační trigon a slabou kvadraturu s velikým orbem, neboli rozpětím, projevuje se živel Ohně v bytosti harmonicky, protože harmonický aspekt je v tomto případě výrazně silnější. Svírá li však toto Slunce kvadraturu s jinou planetou, navíc aplikační a má li pouze slabý, nebo žádný harmonický aspekt, pak se živel projevuje spíše neharmonicky, patologicky. Jaký je výsledný efekt v povaze jedince, naleznete v popisech jednotlivých živlů i kvalit (viz předchozí krok č. 3). Spočítáte harmonické i patologické projevy živlů a kvalit a zapíšete je do textového editoru. K převládajícímu typu zapíšete jeho projev. (Příklad: je li oheň spíše patologický, napíšete psychologické pojmy, které naleznete v popisu Ohně v posledním odstavci dole za zvýraněným "Negativně" a stejně postupujete i u ostatních živlů a kvalit. Tím získáte základní přehled o rozložení a kvalitě jednotlivých energetických vibračních polí bytosti. Nápověda k aspektům: Astrolog 5.0 v základním nastavení zobrazuje kladné aspekty, tedy trigony a sextily zeleně a bledě modře, kdežto neharmonické (opozice a kvadratury) tmavomodře a červeně. Konjunkci je vždy třeba posuzovat samostatně, např. dle tohoto článku. (Přečtěte si prosím popis konjunkce pozorně, je to opravdu aspekt s mnoha významy, jehož posouzení nebývá úplně jednoduché).


Krok č. 5: stanovíte základní temperament, který je z psychologického hlediska udáván jako"hladina nespecifické vzrušivosti na vnější a vnitřní podněty" a také základní mentální typ člověka. Způsob, jakým to provedete, naleznete v tomto článku. Zapište si základní temperament do textového editoru, nejlépe pod tučně zvýrazněný nadpis "Základní temperament". Podívejte se na tento úvod do problematiky Merkura ve znameních a vypište si důležité body, nebo překopírujte text do textového editoru.Vyhledejte odpovídající mentální typ, (klikněte na příslušný odkaz, je li Merkur: v Beranu, v Býku, v Blížencích, v Raku, ve Lvu, v Panně, ve Vahách, ve Štíru, ve Střelci, v Kozorohu, ve Vodnáři, nebo v Rybách a popis si opět překopírujte, nebo zapište do vašeho textového editoru, pod zvýrazněný nadpis "Základní mentální typ".

U Merkura ještě zůstaňte a vyhodnoťte jeho polohu v astrologickém domu. Podívejte se na tento úvod do problematiky Merkura v domech a vypište si důležité body, nebo překopírujte text do textového editoru. Klikněte na příslušný odkaz, nachází li se Merkur: v prvním domě, ve druhém domě, v třetím domě, ve čtvrtém domě, v pátém domě, v šestém domě, v sedmém domě, v osmém domě, v devátém domě, v desátém domě, v jedenáctém domě, nebo ve dvanáctém domě a popis si překopírujte, nebo přepište do textového editoru.

Třetí důležitá záležitost jsou Merkurovy aspekty. Klikněte na příslušný odkaz, má li Merkur aspekty se: Sluncem, Měsícem, Venuší, Marsem, Jupiterem, Saturnem, Uranem, Neptunem, Plutem. Získaný popis zapište do textového editoru.


Krok č. 6: určíte základní energetickou charakteristiku bytosti posouzením Ascendentu a stanovíte regenta, neboli vládce horoskopu. Klikněte na příslušný odkaz, je li Ascendent: v Beranu, v Býku, v Blížencích, v Raku, ve Lvu, v Panně, ve Vahách, ve Štíru, ve Střelci, v Kozorohu, ve Vodnáři, nebo v Rybách. Popis Ascendentu a příslušného regenta horoskopu si zapište (překopírujte) do textového editoru.


Krok č. 7: Nejprve vyhodnotíme regenta horoskopu, jeho postavení, dům, znamení a aspekty. Regent má vždy větší význam, než Slunce a to i v případě, že je Slunce výborně a silně postavené. Ascendent a jeho vládce (regent) jsou pro základní energetické vibrační pole bytosti klíčové, i když Nebeská světla (Slunce a Měsíc) pochopitelně také. Na základě znamení, postavení a aspektů regenta můžeme stanovit nejdůležitější vlastnosti člověka: jeho úspěšnost, směřování, schopnost se prosadit (spolupodílí se také Slunce a Mars) atd. K vyhodnocení regenta (vládce) horoskopu použijte prosím jeden z dalších následujících kroků dle příslušné zjištěného regenta a získané informace si zapište do textového editoru pod zvýrazněný nadpis "Regent horoskopu". (V dalších analýzách ostatních planet pak již tuto planetu vynecháte.)


Krok č. 8: Pokud jste již Slunce nezpracovali jako regenta, podíváte se na úvod do problematiky Slunce ve znameních v v tomto článku a překopírujete, nebo si vypíšete důležité body do textového editoru pod zvýrazněný nadpis "Slunce". Vypíšete si do textového editoru následující popis polohy této "planety" v příslušném znamení, které získáte kliknutím, je li Slunce: v Beranu, v Býku, v Blížencích, v Raku, ve Lvu, v Panně, ve Vahách, ve Štíru, ve Střelci, v Kozorohu, ve Vodnáři, nebo v Rybách.

Stejným způsobem pokračujete se Sluncem v domech, nejprve se podívejte na úvod do problematiky Slunce v astrologických domech, který naleznete v tomto článku a získaný text si překopírujte, nebo vypište důležité body do textového editoru. Klikněte na příslušný odkaz, je li Slunce: v prvním domě, ve druhém domě, v třetím domě, ve čtvrtém domě, v pátém domě, v šestém domě, v sedmém domě, v osmém domě, v devátém domě, v desátém domě, v jedenáctém domě, nebo ve dvanáctém domě (příslušný text si opět opište, nebo vkopírujte do textového editoru.)

Pokračujete s aspekty Slunce, červené a tmavomodré (v Astrologu 5.0) jsou neharmonické, zelené a světle modré harmonické. Kliknutím na příslušné odkazy získáte vysvětlení aspektů, má li Slunce aspekty s: Měsícem, Venuší, (s Merkurem již máme vypsány výše), Marsem, Jupiterem, Saturnem, Uranem, Neptunem, Plutem a získaný výklad zapíšete do textového editoru.


Krok č. 9: Pokud jste již Měsíc nezpracovali jako regenta, podíváte se na úvod do problematiky Měsíce ve znameních v v tomto článku a překopírujete, nebo si vypíšete důležité body do textového editoru pod zvýrazněný nadpis "Měsíc". Vypíšete si do textového editoru následující popis polohy této planety v příslušném znamení, které získáte kliknutím na odkaz, je li Měsíc: v Beranu, v Býku, v Blížencích, v Raku, ve Lvu, v Panně, ve Vahách, ve Štíru, ve Střelci, v Kozorohu, ve Vodnáři, nebo v Rybách.

Stejným způsobem pokračujete s Měsícem v domech, nejprve se podívejte na úvod do problematiky Měsíce v astrologických domech, který naleznete v tomto článku a získaný text si překopírujte, nebo vypište důležité body do textového editoru. Klikněte na příslušný odkaz, je li Měsíc: v prvním domě, ve druhém domě, v třetím domě, ve čtvrtém domě, v pátém domě, v šestém domě, v sedmém domě, v osmém domě, v devátém domě, v desátém domě, v jedenáctém domě, nebo ve dvanáctém domě (příslušný text si opět opište, nebo vkopírujte do textového editoru.)

Pokračujete s aspekty Měsíce, červené a tmavomodré (v Astrologu 5.0) jsou neharmonické, zelené a světle modré harmonické. Kliknutím na příslušné odkazy získáte vysvětlení aspektů, má li Měsíc aspekty s: Venuší, (s Merkurem již máme vypsány výše), Marsem, Jupiterem, Saturnem, Uranem, Neptunem, Plutem a získaný výklad zapíšete do textového editoru.


Krok č. 10: Pokud jste již Venuši nezpracovali jako regenta, podíváte se na úvod do problematiky Venuše ve znameních v tomto článku a překopírujete, nebo si vypíšete důležité body do textového editoru pod zvýrazněný nadpis "Venuše". Vypíšete si do textového editoru následující popis polohy této planety v příslušném znamení, které získáte kliknutím na odkaz, je li Venuše: v Beranu, v Býku, v Blížencích, v Raku, ve Lvu, v Panně, ve Vahách, ve Štíru, ve Střelci, v Kozorohu, ve Vodnáři, nebo v Rybách.

Stejným způsobem pokračujete s Venuší v domech, nejprve se podívejte na úvod do problematiky Venuše v astrologických domech, který naleznete v tomto článku a získaný text si překopírujte, nebo vypište důležité body do textového editoru. Klikněte na příslušný odkaz, je li Venuše: v prvním domě, ve druhém domě, v třetím domě, ve čtvrtém domě, v pátém domě, v šestém domě, v sedmém domě, v osmém domě, v devátém domě, v desátém domě, v jedenáctém domě, nebo ve dvanáctém domě (příslušný text si opět opište, nebo vkopírujte do textového editoru.)

Pokračujete s aspekty Venuše, červené a tmavomodré (v Astrologu 5.0) jsou neharmonické, zelené a světle modré harmonické. Kliknutím na příslušné odkazy získáte vysvětlení aspektů, má li Venuše aspekty s: Marsem, Jupiterem, Saturnem, Uranem, Neptunem, Plutem a získaný výklad zapíšete do textového editoru.


Krok č. 11: Pokud jste již Mars nezpracovali jako regenta, podíváte se na úvod do problematiky Marsu ve znameních v tomto článku a překopírujete, nebo si vypíšete důležité body do textového editoru pod zvýrazněný nadpis "Mars". Vypíšete si do textového editoru následující popis polohy této planety v příslušném znamení, které získáte kliknutím na odkaz, je li Mars: v Beranu, v Býku, v Blížencích, v Raku, ve Lvu, v Panně, ve Vahách, ve Štíru, ve Střelci, v Kozorohu, ve Vodnáři, nebo v Rybách.

Stejným způsobem pokračujete s Marsem v domech, nejprve se podívejte na úvod do problematiky Marsu v astrologických domech, který naleznete v tomto článku a získaný text si překopírujte, nebo vypište důležité body do textového editoru. Klikněte na příslušný odkaz, je li Mars: v prvním domě, ve druhém domě, v třetím domě, ve čtvrtém domě, v pátém domě, v šestém domě, v sedmém domě, v osmém domě, v devátém domě, v desátém domě, v jedenáctém domě, nebo ve dvanáctém domě (příslušný text si opět opište, nebo vkopírujte do textového editoru.)

Pokračujete s aspekty Marsu, červené a tmavomodré (v Astrologu 5.0) jsou neharmonické, zelené a světle modré harmonické. Kliknutím na příslušné odkazy získáte vysvětlení aspektů, má li Mars aspekty s: Jupiterem, Saturnem, Uranem, Neptunem, Plutem a získaný výklad zapíšete do textového editoru.


Krok č. 12: Pokud jste již Jupiter nezpracovali jako regenta, podíváte se na úvod do problematiky Jupiteru ve znameních v tomto článku a překopírujete, nebo si vypíšete důležité body do textového editoru pod zvýrazněný nadpis "Jupiter". Vypíšete si do textového editoru následující popis polohy této planety v příslušném znamení, které získáte kliknutím na odkaz, je li Jupiter: v Beranu, v Býku, v Blížencích, v Raku, ve Lvu, v Panně, ve Vahách, ve Štíru, ve Střelci, v Kozorohu, ve Vodnáři, nebo v Rybách.

Stejným způsobem pokračujete s Jupiterem v domech, nejprve se podívejte na úvod do problematiky Jupiteru v astrologických domech, který naleznete v tomto článku a získaný text si překopírujte, nebo vypište důležité body do textového editoru. Klikněte na příslušný odkaz, je li Jupiter: v prvním domě, ve druhém domě, v třetím domě, ve čtvrtém domě, v pátém domě, v šestém domě, v sedmém domě, v osmém domě, v devátém domě, v desátém domě, v jedenáctém domě, nebo ve dvanáctém domě (příslušný text si opět opište, nebo vkopírujte do textového editoru.)

Pokračujete s aspekty Jupiteru, červené a tmavomodré (v Astrologu 5.0) jsou neharmonické, zelené a světle modré harmonické. Kliknutím na příslušné odkazy získáte vysvětlení aspektů, má li Jupiter aspekty se: Saturnem, Uranem, Neptunem, Plutem a získaný výklad zapíšete do textového editoru.


Krok č. 13: Pokud jste již Saturn nezpracovali jako regenta, podíváte se na úvod do problematiky Saturnu ve znameních v tomto článku a překopírujete, nebo si vypíšete důležité body do textového editoru pod zvýrazněný nadpis "Saturn". Vypíšete si do textového editoru následující popis polohy této planety v příslušném znamení, které získáte kliknutím na odkaz, je li Saturn: v Beranu, v Býku, v Blížencích, v Raku, ve Lvu, v Panně, ve Vahách, ve Štíru, ve Střelci, v Kozorohu, ve Vodnáři, nebo v Rybách.

Stejným způsobem pokračujete se Saturnem v domech, nejprve se podívejte na úvod do problematiky Saturnu v astrologických domech, který naleznete v tomto článku a získaný text si překopírujte, nebo vypište důležité body do textového editoru. Klikněte na příslušný odkaz, je li Saturn: v prvním domě, ve druhém domě, v třetím domě, ve čtvrtém domě, v pátém domě, v šestém domě, v sedmém domě, v osmém domě, v devátém domě, v desátém domě, v jedenáctém domě, nebo ve dvanáctém domě (příslušný text si opět opište, nebo vkopírujte do textového editoru.)

Pokračujete s aspekty Saturnu, červené a tmavomodré (v Astrologu 5.0) jsou neharmonické, zelené a světle modré harmonické. Kliknutím na příslušné odkazy získáte vysvětlení aspektů, má li Saturn aspekty s: Uranem, Neptunem, Plutem a získaný výklad zapíšete do textového editoru.


Krok č. 14: Pokud jste již Uran nezpracovali jako regenta, podíváte se na úvod do problematiky Uranu ve znameních v tomto článku a překopírujete, nebo si vypíšete důležité body do textového editoru pod zvýrazněný nadpis "Uran". Vypíšete si do textového editoru následující popis polohy této planety v příslušném znamení, které získáte kliknutím na odkaz, je li Uran: v Beranu, v Býku, v Blížencích, v Raku, ve Lvu, v Panně, ve Vahách, ve Štíru, ve Střelci, v Kozorohu, ve Vodnáři, nebo v Rybách.

Stejným způsobem pokračujete s Uranem v domech, nejprve se podívejte na úvod do problematiky Uranu v astrologických domech, který naleznete v tomto článku a získaný text si překopírujte, nebo vypište důležité body do textového editoru. Klikněte na příslušný odkaz, je li Uran: v prvním domě, ve druhém domě, v třetím domě, ve čtvrtém domě, v pátém domě, v šestém domě, v sedmém domě, v osmém domě, v devátém domě, v desátém domě, v jedenáctém domě, nebo ve dvanáctém domě (příslušný text si opět opište, nebo vkopírujte do textového editoru.)

Pokračujete s aspekty Uranu, červené a tmavomodré (v Astrologu 5.0) jsou neharmonické, zelené a světle modré harmonické. Kliknutím na příslušné odkazy získáte vysvětlení aspektů, má li Uran aspekty s: Neptunem, Plutem a získaný výklad zapíšete do textového editoru.


Krok č. 15: Pokud jste již Neptun nezpracovali jako regenta, podíváte se na úvod do problematiky Neptunu ve znameních v tomto článku a překopírujete, nebo si vypíšete důležité body do textového editoru pod zvýrazněný nadpis "Neptun". Vypíšete si do textového editoru následující popis polohy této planety v příslušném znamení, které získáte kliknutím na odkaz, je li Neptun: v Beranu, v Býku, v Blížencích, v Raku, ve Lvu, v Panně, ve Vahách, ve Štíru, ve Střelci, v Kozorohu, ve Vodnáři, nebo v Rybách.

Stejným způsobem pokračujete s Neptunem v domech, nejprve se podívejte na úvod do problematiky Neptunu v astrologických domech, který naleznete v tomto článku a získaný text si překopírujte, nebo vypište důležité body do textového editoru. Klikněte na příslušný odkaz, je li Neptun: v prvním domě, ve druhém domě, v třetím domě, ve čtvrtém domě, v pátém domě, v šestém domě, v sedmém domě, v osmém domě, v devátém domě, v desátém domě, v jedenáctém domě, nebo ve dvanáctém domě (příslušný text si opět opište, nebo vkopírujte do textového editoru.)

Pokračujete s aspekty Neptunu, červené a tmavomodré (v Astrologu 5.0) jsou neharmonické, zelené a světle modré harmonické. Kliknutím na příslušné odkazy získáte vysvětlení aspektů, má li Neptun aspekty s: Plutem a získaný výklad zapíšete do textového editoru.


Krok č. 16: Pokud jste již Pluto nezpracovali jako regenta, podíváte se na úvod do problematiky Pluta ve znameních v tomto článku a překopírujete, nebo si vypíšete důležité body do textového editoru pod zvýrazněný nadpis "Pluto". Vypíšete si do textového editoru následující popis polohy této planety v příslušném znamení, které získáte kliknutím na odkaz, je li Pluto: v Beranu, v Býku, v Blížencích, v Raku, ve Lvu, v Panně, ve Vahách, ve Štíru, ve Střelci, v Kozorohu, ve Vodnáři, nebo v Rybách.

Stejným způsobem pokračujete s Plutem v domech, nejprve se podívejte na úvod do problematiky Pluta v astrologických domech, který naleznete v tomto článku a získaný text si překopírujte, nebo vypište důležité body do textového editoru. Klikněte na příslušný odkaz, je li Pluto: v prvním domě, ve druhém domě, v třetím domě, ve čtvrtém domě, v pátém domě, v šestém domě, v sedmém domě, v osmém domě, v devátém domě, v desátém domě, v jedenáctém domě, nebo ve dvanáctém domě (příslušný text si opět opište, nebo vkopírujte do textového editoru.)

Aspekty Pluta, pokud je s ostatními planetami zaujímá, jste již zpracovali v předchozích krocích u jednotlivých planet.


Krok č. 17: Máte vypsané veškeré důležité údaje z předchozích kroků a začnete posouzením základního rozložení planet v horoskopu, tedy stanovíte, zdali se jedná o spíše extrovertní, nebo introvertní povahu. Program Astrolog 5.0 zobrazuje osu Ascendent - Descendent vždy vodorovně, v systému Regiomontanova uspořádání domů je pak další důležitá osa MC - IC (hrot čtvrtého a desátého domu) položena variabilně, (dle výpočtu aktuálního času, zeměpisných souřadnic a dalších parametrů), tedy nemusí svírat přesně pravý úhel s Asc - Desc a také ho v našich zeměpisných šířkách prakticky nikdy nesvírá. V tomto článku si můžete přečíst základní dělení kvadrantů horoskopu: dolní polovina (pod osou Asc - Desc) je tzv. introvertní a horní (nad touto osou) pak extrovertní. Tedy je li většina planet pod zmíněnou osou (zejména pak tzv. "nebeská světla", neboli Slunce a Měsíc), jedná se o spíše introvertní povahu a naopak - je li většina planet nad touto osou (opět s důrazem na nebeská světla), pak jde o jedince spíše extrovertního. Důležité upozornění: Měsíc na Ascendentu (v konjunkci) způsobuje vždy značně introvertní povahu a sumbisivitu a to i přes skutečnost, že většina planet jinak leží nad obzorem. Podobně Slunce na Ascendentu naopak dává spíše dominantní a extrovertní povahu, přestože větší část planet může ležet pod obzorem. (Velmi důležité). Horoskop se dále dělí na tzv. kvadranty: první, druhý a třetí dům tvoří první, neboli fyzický kvadrant (ukazuje na fyzické tělo), čtvrtý, pátý a šestý dům je kvadrantem emocionálním (emoce a city), sedmý, osmý a devátý dům vytváří kvadrant duchovní (vyšší filozofie a duchovní poznání) a desátý, jedenáctý a dvanáctý dům jsou domy tzv. kvadrantu persony, neboli superega (nadjá). Pokud je některý z kvadrantů výrazněji prosazen, dotyčný se bude nejvíce zaměřovat na oblast, vyjádřenou tímto kvadrantem. Tedy převaha planet v prvním kvadrantu naznačuje na spíše uzavřeného jedince, který bude klást důraz na vlastní tělo, sebe samého, získávání hmotných prostředků a také na komunikaci (třetí dům). Jsou li planety spíše v kvadrantu druhém, je člověk rovněž introvertní a také značně emocionálně zaměřen, dává důraz na rodinu, sexualitu, na zdraví a hygienické návyky (šestý dům). Třetí kvadrant ukazuje na bytost extrovertní, která upřednostňuje vztahy, transformaci, duchovní vývoj, poznání a cestování. Čtvrtý kvadrant pak vyjadřuje osobnost, která je rovněž extrovertní a měla by završit svůj vývoj bezvýhradným přijetím pravidel a zákonů společnosti, pochopit nadřazenost zákonů Univerza a její duše by měla dojít poznání a naplnění (dvanáctý dům). Přestože je nutné posuzovat také aspekty a znamení, výše zmíněné rozdělení je základním způsobem, podle kterého se při vypracování horoskopu můžeme orientovat.


Krok č. 18: Dalším zajímavým pohledem je zhodnocení, zda se hroty domů nacházejí spíše v elektrických, nebo v magnetických znameních. (Viz tento článek). Výpočet provedete tak, že pro Ascendent, Descendent, IC (4. dům) a MC (desátý dům) přičtete dva body a za ostatní domy jeden bod. Můžete ještě připočítat i vliv planet, tedy pro Slunce a Měsíc dva body a pro ostatní planety jeden bod. Převládají li znamení elektrická, člověk bude velmi aktivní, ale bude trpět střídáním nálad a nedostatkem, či naopak přebytkem energie. Jeho aura bude velmi silná, ale nestabilní, napadnutelná a únavy mohou střídat stav enormního množství energie. Oproti tomu bytost s převládajícími magnetickými znameními bude sice působit pasivně a nevýrazně (záleží i na poloze Slunce a dalších aspektech), ale její aura bude stabilní a obtížně napadnutelná a tento člověk většinou bývá obrazem spolehlivosti a stability.


Krok č. 19: Podobně jako v případě elektrických a magnetických znamení spočítáte poměr mezi znameními charakteru jang a jin. Je to jednoduché: elektrická znamení jsou jang a magnetická jin. Převládají li jang, dotyčný má spíše mužský, tedy přímočarý a také silový přístup k okolí, kdežto u jinových znamení je tomu naopak. (Citlivý, ale také složitější přístup). Ideální je, pokud jsou elektrická (jang) a magnetická (jin) znamení v rovnováze, nejméně ideální pak je, pokud má muž převahu jin znamení (magnetická) a žena jang (elektrická). Tito lidé pak obtížněji naplňují své role v partnerském vztahu (nesplňují očekávání jejich protějšku, protože jejich myšlení a chování zcela neodpovídá jejich pohlaví, ale toto se nijak netýká sexuální orientace). Příklad: žena s převahou jang (elektrických) znamení bude jednat přímočaře a jednoznačně, ale muž s podobnou charakteristikou od ní bude očekávat spíše citlivý a ženský přístup, jehož hladinu má ale bohužel tato žena sníženou. Podobný problém nastane i v případě muže s převládající charakteristikou jin. Pikantní problém se objevuje v případě, že oba partneři mají převládající opačnou charakteristiku oproti svému pohlaví a tak od sebe očekávají něco, co logicky nesplňuje ani jeden z nich. Oba tito lidé pak působí dojmem, jakoby si vyměnili role, ale ani jeden z nich neví, jak z této situace ven. Přitom každý z nich díky svému pohlaví cítí, že ten druhý "něco nedělá správně".


Krok č. 20: poměr astrologických kvalit a živlů sice znáte z kroku 3. a 4. , ale jednu věc jsem ještě nezmínil: Saturn prakticky vždy blokuje kvalitu a živel, v němž je postaven a platí zde pravidlo, čím je Saturn slabší, tím více se jeho blokáda projevuje. Příklad: Saturn v Kozorohu (ve "svém" znamení) a se dvěma či více trigony je silně postaven a bude tak své blokující vlastnosti vůči živlu Země a základní kvalitě (Kozoroh) "uplatňovat" výrazně méně, než když bude ve Střelci či Blížencích (Oheň a Vzduch) a s kvadraturami, nebo opozicemi vůči jiným planetám. Saturn v konjunkci se Sluncem na hrotu sedmého domu ve Lvu zablokuje Oheň, pevnou kvalitu a také partnerské vztahy a primární kontakt (sedmý dům). Saturn v Rybách ve třetím pak cit a také komunikaci, tedy dotyčný se může často projevit necitlivě a nevhodně v komunikaci a v oblasti citové často tápe.


Krok č. 21: Zhodnotíte, která planeta v horoskopu stojí nejvýše. Mám na mysli výrazné postavení, tedy nikoli například širokou konjunkci sedmi planet v desátém domě, ale jednu, silně postavenou planetu, která výrazně stojí nad ostatními planetami v horoskopu. Například jsou li všechny planety pod obzorem (pod osou Asc - Desc) a nad nimi je v horním kvadrantu Jupiter, bude se jednat o člověka často úspěšného, otevřeného, který se nebude muset příliš snažit, aby se mu dařilo a naopak - je li nejvyšší planetou Saturn, potom v životě takové bytosti vše jakoby vázne, drhne a nic nejde jednoduše. V případě, že je Saturn postaven v horoskopu nad Sluncem a Měsícem a navíc výrazně (negativně i pozitivně), vždy člověku hrozí zkáza díky zradě nejbližšího příbuzenstva. Toto pravidlo se vztahuje i na případ, kdy jsou ostatní planety (s výjimkou Měsíce a Slunce) nad Saturnem, ale Saturn stojí nad Sluncem a Měsícem. Příklad z praxe: Měsíc v Rybách ve čtvrtém domě, Slunce ve Štíru v domě druhém a Saturn je v domě dvanáctém ve Váhách. Tento člověk doplatí finančně (Slunce v druhém domě) na nějaký podraz ze strany blízkého příbuzného v okamžiku, kdy by to příliš nečekal (Váhy, dvanáctý dům) a díky své naivitě a spoléhání se na rodinné svazky (Měsíc v Rybách ve čtvrtém domě). Je li nejvýše Slunce, jedná se o pragmatické a průbojné lidi (záleží na znamení a aspektech), je li to Měsíc, pak o bytosti citlivé a intuitivní, se silným ženským vyzařováním. Nejvýše postavené Pluto má člověk s magickým vyzařováním, silnou vůlí a manipulativními schopnostmi, nejvýše postaveného Urana pak anarchista, který bojuje proti všem pravidlům a strukturám, atd. Je li Uran navíc v desátém domě, nebo před jeho hrotem, vždy hrozí riziko, že člověk nepřijme pravidla a zákony společnosti a bude je porušovat, aniž by to považoval za nesprávné. Znám i vysoce vzdělané lidi s tímto aspektem, kteří se dopustili porušení zákonů s velmi nepříjemnými následky a dopady na jejich život. (Poškozený Uran v desátém domě je typickým aspektem anarchisty.) Přijetí obecně platných pravidel a zákonů společnosti je přitom zcela nezbytným krokem pro duchovní vývoj a duchovní cestu duše k výslednému ukončení koloběhu karmických reinkarnací a toto platí bez výjimky pro každou živou bytost na Zemi.


Krok č. 22: Posoudíte, zda je v horoskopu silnější jeho regent, nebo Slunce (viz krok č. 6. a 7.). Silnější Slunce se projeví tak, že s člověk ztotožňuje se znamením, v němž Slunce stojí a vlastnosti regenta vnímá jako sekundární. Příklad: Ascendent v Rybách, tedy regentem je Neptun a ten je ve Vahách, se slabou kvadraturou na Merkur, kdežto Slunce je v Beranu a v trigonu s Jupiterem. Zde je tak Slunce jednoznačně silnější, je v ohnivé triplicitě (Beran, Lev a Střelec) a trigon je silný kladný aspekt, navíc s další "ohnivou" planetou. Bytost tak bude vnímat jako majoritní znamení Berana, ale přesto se u ní vyskytnou nejasnosti, přecitlivělost, naivita a fantazie, kterými se často nechá vést, aniž by tyto projevy odpovídaly přímému, martickému znamení Berana. Opačný příklad: Ascendent ve Střelci, Jupiter je v Beranu a s trigonem na Venuši a také na Měsíc. Slunce je v Rybách a v kvadratuře na Neptun. Zde se člověk ztotožní spíše s energiemi znamení Střelce a Berana (regenta), protože ten je silnější a Ryby se u něj budou svým vibračním energetickým polem projevovat sekundárně, tedy půjde o spíše cholerického a vášnivého jedince, který díky těmto vlastnostem nebude "typickou Rybou", ale znamení Ryb se u něj bude přesto projevovat, i když jakoby skrytě a druhotně, vnitřně. Často tak, že když bude potřebovat vydat energii k vyššímu výkonu, náhle se mu jí nebude dostávat (příklad).


Krok č. 23: Postupujete standardně dle dalších kroků, tedy vyhodnotíte mentální typ (krok č. 5.), Slunce, Měsíc a další planety, stejně jako jejich aspekty. V podstatě na první pohled bývá zřejmé, které životní oblasti jsou prosazené (Slunce) a které spíše blokované (Saturn), kde se člověk snaží dosáhnout něčeho za každou cenu (Pluto), o čem nejvíce uvažuje a přemýšlí (Merkur), jakého a jak si hledá partnera (Venuše a sedmý dům), jak bývá úspěšný (Jupiter) atd. V případě silných, či problematických aspektů vždy vyhodnoťte, zda se jedná o separační, nebo aplikační typ aspektu. Vše důležité již máte z předchozích kroků vypsané a stačí vám pouze tyto texty přečíst a pokusit se je spojit do jednoho komplexního celku. To však ze začátku vůbec nebude snadné a tak si s tím zbytečně nelámejte hlavu. Spíše se snažte vypracovávat horoskopy lidí, které nějakým způsobem dobře znáte, tímto způsobem se můžete posunout nejrychleji kupředu.Autor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 5 | Sdílet na: | | |


Napsat komentář

(Registrace nového uživatele)

  *Napište číslicemi jednadvasedm:


  *Jméno:


  Heslo: (Pouze pro registrované)


  *Titulek:


  *Text zprávy:
15.8.2016 01:49
Titulek: Tomíno

Od: Tomáš


zajímal by mě můj horoskop

14.10.2016 15:53
Titulek: Horoskop na miru

Od: Laryta


Dobry den, musim rict,ze jsem si precetla od zacatku postup jak se sestavuje horoskop a vitr toho o astrologii hodne. Jednou jsem si nechala udelat horoskop na miru od Bohacove a bylo to vsechno tak vseobecne cekala jsem vic neco jako tady popisujete vy v tech prikladech proste horoskop na miru. Vseobecny prehled si najde kazdx na netu a pani Bohacova me velice zklamala. Nedelate osobni horoskopy? Dekuji

25.2.2017 07:46
Titulek: Přílíš mladá?

Od: Tina


Zdravím. Možná je t divné, ale měla bych...začátečnickou otázku?
JIž dlouho se zajímám o své znamení a až dnes, po dvou letech, jsem se rozhodla udělat si svůj horoskop.
Ale nemám (zatím) dalekohled a takové věci, tudíž nevidím pohyby planet. Jak to mám udělat?
A je mi také 14.. nejsem na to přílíš mladá?
S přáním krásného dne
Tina

28.2.2017 18:38
Titulek: Re: příliš mladá?

Od: Zbynďák


Zdravím začínající zájemkyni:) Čtrnáct let je v pohodě, astrologie není limitována věkem:) Vlastně je to nesmírně jednoduché, jsou tu skvělé stránky http://astrologie.najdise.cz zde Astrologie online a zadat své údaje. Je ale potřeba znát svůj čas narození alespoň trochu přesně.

1.3.2017 06:19
Titulek: Osobní horoskopy

Od: Zbynďák


Jinak osobní horoskopy dělám, pouze jsem se na komentáře delší dobu nepodíval, což se ale dá řešit mailem, nebo soukromou zprávou, ty čtu pravidelně a odpovídám :)


Diskuse - hlavní str.

Diskuse o energiích  Diskuse o astrologii  Diskuse o Tarotu  Diskuse o léčení, mystice
Související články:

Osobní horoskop profesionálně a lépe (19.3.2023 07:33)
Nové verze obou astrologických programů (9.12.2022 08:46)
Dekany Pluta (18.1.2022 05:46)
Působení Uranu v jednotlivých dekanech (19.1.2021 15:29)
Optimalizace Astromapy (18.12.2020 16:49)
Změna ceny za sestavení osobního horoskopu (22.10.2020 17:06)
Pandemie koronaviru - pokus o předpověď vývoje situace (19.4.2020 08:57)
Horoskopy dvojčat (9.2.2020 16:29)
Úplňkový kalendář pro rok 2019 (12.1.2019 13:15)
Astromapa - nová funkce Oranžových stránek! (19.8.2017 08:54)
Zdravotně nepříjemný úplněk 12.3.2017 v 15:58 (18.3.2017 16:18)
Slunce v dekanech astrologických znamení (10.6.2016 11:38)
Měsíční nov 10.1.2016 ve 2:30 (9.1.2016 10:11)
Prosba na čtenáře Oranžových stránek (17.11.2015 18:35)
Zajímavý měsíční nov prvního ledna 2014 (18.12.2013 21:27)
Proč astrologický seminář? (6.12.2011 21:46)
Ohlédnutí za astrologickým seminářem (3.7.2011 15:56)
Astrologický seminář (2.4.2010 21:28)
Počítačem, nebo ručně? (11.1.2010 21:54)
Když se potřebujete rozhodnout... (11.4.2009 08:39)
Vytvoření osobního horoskopu (II.) (14.6.2007 17:31)
Léčení s využitím aktuálního Ascendentu (I.) (12.3.2007 14:21)
Léčení s využitím aktuálního Ascendentu (II.) (12.3.2007 14:20)
Léčení s využitím aktuálního Ascendentu (III.) (12.3.2007 14:17)
Astrologická znamení a lidské tělo (1.3.2007 19:52)
Kalendář úplňků a novů pro rok 2024 (23.2.2007 17:11)
Astrolog 5.0 - stažení a návod k použití (20.5.2006 08:42)
Kladné a patologické projevy živlů (5.12.2005 16:02)
Výpočet poměru kvalit a živlů (5.12.2005 15:21)
Tři astrologické kvality (5.12.2005 11:47)
Tvorba osobního horoskopu (3.12.2005 21:28)
Astrologické symboly (3.12.2005 09:16)
Historie astrologie (2.12.2005 18:32)
Astrologie - úvodní stránka (2.12.2005 17:26)