Astrologie

Extrovert, nebo introvert?

Stanovení základního typu povahy jedince

Obecně platí, že vrchní polovina horoskopu symbolizuje extrovertní povahu a spodní introvertní. Lze ještě říci, že více introvertní je polovina levá, kdežto pravá je spíše extrovertní, ale prvotní stanovení provedete poměrně spolehlivě pohledem na poměr planet v horní a spodní polovině grafického zobrazení horoskopu. Má li člověk většinu planet pod obzorem (v dolní polovině), je introvertní povahy a naopak - má li většinu planet v polovině horní, je povahy extrovertní.

Levá polovina horoskopu ukazuje na spíše dominantní typ a pravá na spíše submisivní. Astrologické domy se počítají od Ascendentu proti směru hodinových ručiček. Nejvíce uzavřený (zahloubaný do sebe) bude člověk s planetami v prvním, druhém a třetím domě, čtvrtý, pátý a šestý dům už sice poskytují určité uvolnění, ale stále se ještě jedná o tzv. introverní domy. Planety v sedmém, osmém a devátém domu budou dodávat svému "majiteli" povahu značně extrovertní a převaha sil v domě desátém, jedenáctém a dvanáctém se bude vyznačovat sice extrovertními projevy, ale se schopností vhledu do sebe i druhých. Jednotlivé astrologické domy leží vždy proti sobě (dvojice) a každá tato dvojice je stejně veliká, například: první a sedmý dům mají stejnou velikost a opačné charakteristiky a podobně je tomu i s ostatními dvojicemi domů.


Osy Ascendent - Descendent a Medium Coeli - Imum Coeli tvoří v horoskopu čtyři základní kvadranty. Tyto kvadranty se rovněž číslují od Ascendentu proti směru hodinových ručiček.
- První kvadrant ukazuje na fyzické tělo. Říkáme mu také "fyzický kvadrant". Ego.
- Druhý kvadrant je "emocionální" a vypovídá o tom, jaké budou naše emoce, poměrně do velikých detailů.
- Třetí kvadrant je duchovním kvadrantem a vypovídá o způsobu, jakým v sobě budeme objevovat kosmického ducha, jak budeme v sobě vyvíjet duchovno. Alterego.
- Čtvrtý kvadrant se nazývá "persona" a někteří psychologové ho také nazývají kvadrantem "nadjá", neboli superego. Popisuje, jakým způsobem se zařazujeme do řádu světa a jakým způsobem jsme schopni se z něho vymanit.Autor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 1 | Sdílet na: | | |


Napsat komentář

(Registrace nového uživatele)

  *Napište číslicemi jednadvasedm:


  *Jméno:


  Heslo: (Pouze pro registrované)


  *Titulek:


  *Text zprávy:
26.5.2017 16:54
Titulek: Extrovert

Od: Olin


Extrovert má své výhody, ale i nevýhody https://zdravezdravi.cz/psychika/zivot-extroverta-vyhoda-nebo-prokleti


Diskuse - hlavní str.

Diskuse o energiích  Diskuse o astrologii  Diskuse o Tarotu  Diskuse o léčení, mystice
Související články:

Dekany astrologických domů (5.6.2016 17:28)
Dvanáctý dům (8.12.2005 16:24)
Šestý dům (8.12.2005 16:19)
Jedenáctý dům (8.12.2005 16:14)
Pátý dům (8.12.2005 15:58)
Desátý dům (8.12.2005 14:14)
Čtvrtý dům (8.12.2005 14:06)
Devátý dům (8.12.2005 13:52)
Třetí dům (8.12.2005 13:42)
Osmý dům (8.12.2005 13:20)
Druhý dům (8.12.2005 13:09)
Descendent (7.12.2005 16:39)
Ascendent (7.12.2005 16:11)
Důležité astrologické domy (7.12.2005 15:14)
Astrologické domy (7.12.2005 13:10)
Elektrická a magnetická znamení (7.12.2005 11:16)