Astrologie

Uran ve znameních

Projevy Uranu v jednotlivých astrologických znameních

Planeta Uran, tato vnější a z astrologického hlediska tzv. nadpersonální planeta, je z hlediska své energetické povahy pravým opakem Saturnu ? boří řád a pravidla, uvolňuje a přináší čerstvý vývoj. Uran neosvobozuje, ale napadá a boří saturnský princip a jeho struktury. (Osvobození a svobodu signuje až planeta Neptun a vibrační pole znamení Ryb). Všechny tyto nadpersonální planety (Uran, Saturn, Neptun a Pluto) mohou v případě jejich vážnějšího poškození, ať již prostřednictvím astrologických znamení, nebo jejich aspektů, způsobovat u člověka závažné poruchy v psychosociální i psychosomatické oblasti.
Uran způsobuje prudké, náhlé a nečekané změny s dalekosáhlým dopadem. Toto platí jak o psychice, tak o fyzickém zdraví i o behaviorálním projevu člověka. Příklady ? neharmonické aspekty Urana a Slunce způsobují srdeční arytmii, kvadratura Urana a Merkura pak hyperfunkci štítné žlázy, která pochopitelně vede ke zdravotním i k psychickým potížím, nehamonický Uran na hrotu desátého domu bude mít za následek absolutní neúctu k pravidlům společnosti, opovrhování těmito pravidly, nepochopení postihu za porušování pravidel a určitou nepřizpůsobivost vůči společenským konvencím a zvyklostem. Uran dále signuje vědeckotechnickou revoluci a také genialitu ? prostřednictvím dobře postaveného Urana se lze napojit na sféry, které člověku otevírají vyšší schopnosti a možnosti opravdové geniality v konkrétním oboru. Typickými velikány lidské historie s otevřeným uranským principem byli například Leonardo da Vinci, Wolfgang Amadeus Mozart, J.S. Bach, nebo Albert Einstein. Uran stojí za moderní, progresívní vědou oproti vědě klasické, tradiční a konveční. Jako typický příklad střetu uranského a saturnského pole si můžeme uvést předsedu českého spolku skeptiků Sysifos, profesora MUDr. Heřta a známého kvantového homeopata MUDr. Hrušovského. Zatímco první jmenovaný přísně dbá na strukturu a řád klasické medicíny, druhý naopak boří všechna pravidla a klasickou medicínu již neuznává prakticky vůbec. Oba přístupy jsou samozřejmě nesprávné a nepovedou k pokroku, protože se nejedná o spolupráci, ale o souboj dvou extrémů.


Nyní je třeba podívat se na další princip saturnického a uranského pole a tím je tzv saturnská špička a uranická blokáda pokory. Saturn vždy usiluje o dosažení něčeho, co je krásné a vzdálené. Pokud toho dosáhne, dochází k často šokujícímu zjištění, že skutečný stav dosaženého nás neuspokojuje a naše očekávání nenaplňuje. Toto zjištění nám pak následně pomáhá pochopit, že o cokoli usilovat nevede ke správnému vývoji. Naopak Uran svým principem neumožňuje pochopit a přijmout základní pravidlo, které jediné vede k pokoře a tím je poznání, že všechny věci a události na světě mají vždy stejný význam a stejnou důležitost. Je tedy nutné oba protichůdné principy skloubit a uvolněně se otevřít poznání bez očekávání.


Základním funkcí Urana v horoskopu je vytváření času, prostoru a světla. Dále ovládá dutinu ústní, zrak a přenos obrazu do nervových impulsů. Zatímco Saturn stahuje a kontrahuje, Uran uvolňuje a rozpíná. Saturn způsobuje krátkozrakost a Uran dalekozrakost. Opět zde typicky chybí střední cesta.


Zásadní význam, podobně jako v případě Saturnu, má v horoskopu poloha Urana v jednotlivých astrologických domech, kde bude bořit řád v životní oblasti, která je příslušným domem vyjádřena, kde umožňuje pokrok a vývoj a kde přináší náhlé změny. Znamení, ve kterém Uran stojí, pak naznačuje na způsob, jakým bude člověk revoluční a pokrokové změny prosazovat a také, jakým způsobem se náhlé a zásadní změny v jeho životě projeví.

Uran v Beranu - člověk je nekonformní, altruistický, velmi originální a své myšlenky rád prosazuje hlava nehlava (záleží na povaze aspektů). Je také průkopnický a všechny své nové nápady propaguje energicky. Často mívá smysl pro humor. Je to typický aspekt úspěšného revolucionáře, protože má dostatek síly a odvahy své postoje prosadit. Nechává se ale hodně ovlivňovat názory svého okolí. Výkyvy energie. Tento Uran je ideální pro létání, skoky s padákem a adrenalinové sporty obecně. Je li však v neharmonickém aspektu s Marsem, riziko těžkého, až smrtelného úrazu je více, než aktuální.

Uran v Býku - v tomto znamení jsou možné veliké a náhlé změny v oblasti financí a hmotných statků. Jedná se většinou o člověka, který může přinést hodně nových postupů do zemědělství, ale také do realitní činnosti. Snaží se bořit tradiční konzervatismus tohoto znamení, nebývá důsledný, touží po změnách ve standardním žebříčku hodnot a bývá tvořivý. Rovněž hrozí náhlé zvraty ve vztazích, například žena s velmi negativně aspektovaným Uranem v Býku mívá značné problémy se svým mateřským přístupem.

Uran v Blížencích - ještě dále zvyšuje pohotové reakce a bystrost tohoto znamení. Jedná se pokrokové vědce a vynálezce, intelektuály, kteří touží po revoluci a radikálních změnách, člověk bývá vtipný, pohotový, zvědavý, rád se učí nové věci, je ale také hodně přelétavý a nestálý. Rád vnáší chaos do standardních metod výuky.

Uran v Raku - zde člověk především rozbíjí tradiční rodinné hodnoty, nemá pevný názor na vztahy a rád do nich vnáší prvky, které většinou nejsou okolím akceptovatelné. Bývá umíněný, má tendence k častým útěkům z domova, nebo náhlému ukončení vztahu. Bývá neukázněný, vzdorný a jeho reakce vůči druhým se špatně odhadují. Někdy je z něho vzorný otec a jindy o něm tři dny neuslyšíte, protože si někde v závětří řeší své citové potíže.

Uran ve Lvu - člověk mívá tendence zejména k novým, neotřelým postupům v divadle a herectví, může mít potíže s věrností, sebejistota u něj střídá nesebedůvěru, je li Uran špatně aspetován, vyžaduje obdiv okolí a uznávání své nadřazené bytosti, což může být velmi nebezpečné. Zejména děti s tímo Uranem často vzdorují vůči autoritě otce, jsou originální a v kolektivu prosazují své nekonveční názory. Ideální aspekt (v harmonické formě) pro hráče a burzovní obchody. (Každá transpersonální planeta, jejíž energie nebyla zpracována, působí jako blok).

Uran v Panně - Panna je druhým znamením Merkuru a Uran zde bude dále zvyšovat některé záporné vlastnosti ? například puntičkářství. Člověk mívá smysl pro ekologii a propaguje alternativní medicínu. Uznává nové technologie a často se podílí na jejich praktickém výzkumu i aplikaci. Touží po sociální spravedlnosti a v neharmonické podobě se může jednat o levicového radikála, nebo odboráře. Pokud je postaven harmonicky, sociální spravedlnost uznává jakožto výsledek tvořivé práce a úsilí, v neharmonické pak po ní může toužit za cenu revoluce a nelegitimních postupů. V podobě harmonické zvyšuje talent pro precizní práci.

Uran ve Váhách - je to poměrně nepříjemná konstelace pro toto znamení, protože do jeho tradiční touhy po harmonii a klidu je náhle vnášena prudká, radikální energie, která boří a rozbíjí tradice. Člověk s takovým Uranem příliš neuznává tradiční formy vztahů a to jak manželských, tak i běžných mezilidských. Dokáže vnášet nové prvky do politiky a také do umění, zejména však neharmonické aspekty nejsou pro osobnost politika vůbec vhodné. Uran ve Váhách způsobuje permanentní napětí, protože se jedná o dvě poměrně neslučitelné energie. Toto se více projevuje v případě neharmonických aspektů, nejvíce s Marsem,ale i se Saturnem.

Uran ve Štíru - zde ještě více zesiluje výkyvy citů a emocí, poskytuje nové a neotřelé náhledy na proces smrti a transformace, člověk má tendence k revolučnímu přístupu v sexu, zajímá se o psychologii a je schopen do ní přinášet nové postupy a metody. Asi nejvyšší předností tohoto aspektu je, že dává velmi silnou vůli a zvyšuje odolnost vůči fyzickým útrapám. Pokud má takový člověk ve znamení Štíra i Slunce, jedná se o ideální kombinaci pro vojáka jednotky speciálního nasazení. Člověk se Uranem ve Štíru se často zajímá o posmrtný život. V případě neharmonických aspektů se může také jednat o zdatného intrikána.

Uran ve Střelci - člověk usiluje o duchovní pokrok a intelektuální růst, mívá revoluční myšlenky, ale uznává cizí rasy jako rovnocenné a často bojuje proti xenofobii. Miluje létání a vzrušují ho kosmické výpravy. Přináší nové a neotřelé směry do filozofie, občas má problémy pochopit druhé (záleží na stupni zpracovanosti energie Urana), bývá také (někdy až příliš) optimistický a může mít tendence náhle odcestovat do vzdálených zemí, aniž by tuto cestu předtím plánoval. Revoluční přístup ke vzdělávání, dobrý aspekt pro leteckého instruktora, pokud není planeta poškozena.

Uran v Kozorohu - zde tato planeta zesiluje některé sporné vlastnosti Kozoroha, například schopnost ovládat druhé, ale také se bouří proti řádu a autoritám, má tendence zavádět nové pořádky a snaží se ovládat i politiku. Chladnokrevnost tohoto znamení se dále zvyšuje. Takový člověk má poměrně velké šance na zavedení a prosazení nových metod řízení, pokud je Uran harmornický a zesiluje smysl Kozoroha pro řád a strukturu. V opačném případě také může pouze vystupovat proti stávajícímu pořádku s absencí vlastního, konstruktivního řešení, bez promyšleného dalšího postupu.

Uran ve Vodnáři - zde je Uran ve svém znamení a dává zejména výborné schopnosti pro vynálezectví a aplikaci nových, nevyzkoušených metod a postupů. V případě neharmonických aspektů však může toto zavádění skončit špatně, zejména pro osobu vynálezce. Rád bojuje za morální cíle, miluje svobodu, nenechá se spoutávat emocemi a city, je svobodymyslný a má smysl pro radikální reformy. Jeho nápady a inspirace jsou náhlé a plány, z tohoto plynoucí, pak také. Vodnář je známý svou humanitou a Uran tyto tendence dále posiluje, V případě silného Saturna v horoskopu se jedná o velmi solidní postavení Urana a člověk mívá v sobě oba protichůdné principy dobře vyvážené.

Uran v Rybách - v tomto znamení se projevuje dvousečně a hodně záleží také na povaze jeho aspektů s dalšími planetami. Může jít o vizionáře, ale také o idealistu, který se bude uchylovat například k návykovým látkám, aby unikl tvrdé realitě tohoto světa, nebo si urychlil proces vývoje. To je však pochopitelně cesta k sebezničení. V tomto případě má značnou vypovídací schopnost také planeta Neptun. Například její kvadratura s Měsícem v Rybách by působila vysloveně sebedestrukčně. Člověk s Uranem v Rybách se může snažit urychlit svůj proces osvobozování, což je pochopitelně nebezpečné. Rád také utíká do světa fantazie. Často se jedná o dobrého badatele v oblasti skrytých věcí a v případě dobré aspektace Urana má taková bytost výbornou intuici. Může se zde vyskytovat oscilace od naprosté naivity až po prudké a racionální reakce, které jsou ale znamením Ryb jakoby rozostřovány a jejich výsledek není snadno předvídatelný, protože jim chybí jasný základ.Autor: administrator | Počet komentářů: 1 | Sdílet na: | | |


Napsat komentář

(Registrace nového uživatele)

  *Napište číslicemi jednadvasedm:


  *Jméno:


  Heslo: (Pouze pro registrované)


  *Titulek:


  *Text zprávy:
14.6.2010 14:27
Titulek: Heřt kontra Hrušovský?

Od: gandalf


Uvádět "sysifa" Heřta a "kvantového homeopata" Hrušovského jako příklady opačných pólů saturnského a uranského principu je velmi nesprávné a naznačuje značné nepochopení těchto osob. Oba jsou totiž zjevně oběťmi svého Ega a jsou schopni pro něj porušit i ty nejzákladnější principy odpovědnosti vůči pravdě, poznání i obecné slušnosti. Pravda a poznání jsou pro ně zcela nedůležité. U ostatních lidí potom předpokládají slaboduchost nebo přinejmenším neinformovanost a zneužívají čtenáře a posluchače pro své egoistické cíle. Takže vyberte, prosím, jiné příklady - tito dva, podle mého, nemají se Saturnem ani s Uranem nic společného. Osobně se pak domnívám, že s nimi a jim podobnými by žádná planeta ani nechtěla mít cokoli společného :-).
Gandalf.Diskuse - hlavní str.

Diskuse o energiích  Diskuse o astrologii  Diskuse o Tarotu  Diskuse o léčení, mystice
Související články:

Saturn v dekanech astrologických znamení (29.10.2017 07:04)
Jupiter v dekanech astrologických znamení (18.9.2017 18:10)
Mars v dekanech astrologických znamení (2.9.2017 07:41)
Venuše v dekanech astrologických znamení (13.7.2017 18:19)
Merkur v dekanech astrologických znamení (4.6.2017 17:29)
Měsíc v dekanech astrologických znamení (25.6.2016 12:22)
Pluto ve znameních (21.7.2006 17:03)
Neptun ve znameních (29.6.2006 13:43)
Saturn ve znameních (12.6.2006 11:29)
Jupiter ve znameních (2.6.2006 21:46)
Mars ve znameních (30.5.2006 15:10)
Venuše ve znameních (5.5.2006 16:32)
Merkur ve znameních (1.5.2006 10:52)
Měsíc ve znameních (24.4.2006 18:02)
Slunce ve znameních (11.4.2006 14:26)
Planety ve znameních (14.2.2006 08:47)