Astrologie

Saturn

Stručný popis vibračního pole Saturna v horoskopu

Saturn vládne znamení Vodnáře a znamení Kozoroha . Saturn je z hlediska řecké mytologie bohem Chronosem, přísným, konzervativním a spravedlivým vládcem času, osudu, forem a stáří. Ze zdravotního hlediska Saturn ovládá kostru, kůži, zuby a tělesný vzhled. Jeho typickým projevem je budování hranic a omezení. Je li v horoskopu silně prosazen, člověk je vážný, konzervativní, ortodoxní, disciplinovaný a nemá příliš smysl pro humor. Typickou vlastností takových lidí je ale spolehlivost. Vibrační pole Saturna je dále tvořeno znamením Kozoroha a záležitostmi desátého domu.

V negativních aspektech se Saturn projevuje melancholií, svázaností, smutkem, samotářstvím a závistivostí. Člověk také často trpí pocitem strachu a viny. Z psychologického hlediska se jedná o potlačenou osobnost a potlačenou radost ze života. Saturn se také často uvádí jako opak Urana, je přísný učitel. Tato planeta nutí člověka pochopit a přijmout singularitu, tedy univerzální jednotu a je také klíčem k duchovnímu vývoji. Pokud je jeho princip přijat a pochopen, dochází ke vzniku transcendetálního vědomí.


Postavení Saturna v radixovém horoskopu nám odpovídá na tyto základní otázky:
1) ve kterých oblastech života se mám učit objevit a prosadit svá práva.
2) ve které oblasti života se mám naučit důslednosti, cílevědomosti a koncentraci.
3) ve které oblasti života se mám důkladně seznámit s platnými zákony
4) ve které oblasti života se nachází tzv. ?primární trauma? (C. G. Jung)
5) ve které oblasti života potlačuji svou přirozenost.
6) ve které oblasti života jsem nucen (jedná se o přinucení, nikoli dobrovolnost) přijmout všeobecně platný ideál
7) ve které oblasti života je původní příčina většiny zábran, blokád a frustrací, pocitů viny a sebetrestání.


Čtvrtý kvadrant horoskopu vyznačuje oblast integrace našich cílů, naše sebevyjádření a začlenění do struktur společnosti, tento princip je vyjádřen zejména desátým domem a saturnickým vibračním polem, které je zde ustanoveno tak, aby byl člověk nucen přijmout všeobecně platné a uznávané normy v jakékoli oblasti. Ve čtvrtém domě se člověk učí psychické identitě a individualitě, v desátém domě jsou však uměle potlačeny všechny individuality na úkor přijetí obecně platného řádu společnosti, jsou mu vnucovány postoje a role, které mu nejsou vlastní. Jedná se o princip kolektivního vnímání.


Primární trauma je psychologický jev, který vždy provází vytěsnění individuálního vnímání, jednání a cítění principem kolektivního (a hlavně vnuceného) vnímání, jednání a cítění, které ale člověku není vlastní. Člověk přijímá tyto vnucené principy a vzory za vlastní, čímž potlačuje své vlastní principy, cítění, vnímání a jednání a tím vzniká výše zmíněné ?primární trauma?. Člověk by měl principy kolektivu respektovat, ale nikdy by neměl zapomínat, že se jedná pouze o vyžadované, uměle vytvořené modely.


Čtvrtý dům je matriarchálně orientovaný princip, kdežto desátý je principem patriarchálním. Pokud dojde ke globálnímu porušení rovnováhy mezi těmito principy, civilizace dříve, nebo později zanikne. V současné době se jedná o silně prosazený patriarchální princip v globálním měřítku.


Internalizace norem je obecně platný název pro vnitřní přijetí okolního, obecně platného řádu a jeho pravidel.


Saturn v lidské psychice reprezentuje zejména touhu po uznání, touhu po dosažení vyššího společenského postavení. Touha po uznání je důsledkem přijetí řádu společnosti, jedná se o touhu perfektně se naučit respektovat zákony společnosti a vyniknout na základě znalostí a využití těchto znalostí.


Vznik úsilí a touha po dosažení jsou typickými energiemi Saturna. Člověk úporně a za cenu velkých obětí dosahuje nějakého hmotného cíle, který je však často falešný. Zjištění, že cíl nesplnil jeho představy a jeho snahy byly zbytečné, je důležitým principem první fáze poznání, že vnucené přijaté normy neslouží ke správnému vývoji, jedná se o fázi, kdy si člověk začíná opět uvědomovat, že má své vnitřní normy a pravidla. O poznání, že je to v reálu vlastně úplně jinak. Tento proces poznání je velmi důležitý, protože slouží k osvobození (princip jedenáctého domu). Pokud by tento princip osvobození nebyl podložen saturnským principem, došlo by v jedenáctém domě k anarchii a ve dvanáctém pak k poruše integrity trojjedinosti a harmonie člověka.


Jako signifikátor osudu symbolizuje pozitivně autoritu, vysoké společenské postavení a prokazovanou čest. (Lev vyžaduje prokazování pocty na základě svého vyzařování, zatímco princip Kozoroha přijímá čest a autoritu zdánlivě jako výsledek svého úsilí). (Např. u Berana je prokazována čest v návaznosti na jeho společenský výkon). Programově se Kozoroh musí k autoritě propracovat, alespoň v nižším aspektu. V negativním postavení pak je to pád z vyššího společenského postavení (pád je nutný k vývoji), (neharmonický Saturn padá i fyzicky z vysokých míst), následně pak bída, stísněné životní podmínky obecně, těžký, smutný a truchlivý život. Veliké překážky v činnosti, změny k horšímu. (Rovněž z hlediska vývoje nutné).


Jako signifikátor událostí je to v harmonickém působení zejména úsilí, snaha dosáhnout cíle a překonávání překážek. (Těžká atletika a překážkový běh). V neharmonickém pak ztráta životní úrovně (zejména ve státním horoskopu řídí životní úroveň a epidemie). Např. konjunkce Saturna a Luny ve státním horoskopu ČR způsobuje, že vyšší počet politických stran, které mezi sebou nespolupracují, způsobuje vždy pokles životní úrovně obyvatelstva.


Jako signifikátor osob v harmonickém působení signuje otce a to zejména v případě nočního zrození. Dále pak staří lidé, Židé, autority, se kterými přicházíme do styku, v nižším aspektu dělníci, čističi stok a kanalizací, osoby stále zodpovědné a stabilní. V neharmonickém působení lakomci, náročnost na okolí a v případě vodní triplicity také alkoholismus.


Jako signifikátor smrti funguje, je li nějakým způsobem vázán na osmý dům. V harmonické aspektaci smrt následkem dlouhodobé choroby a při neutrální či špatné aspektaci pak náhlé selhání příslušného orgánu, případně mrtvice.


Typickou barvou Saturnu je černá a olivová, typickými zvířaty hmyz, vši a pavouci, typickým povoláním vědci (matematika a geometrie, Saturn v 2. 6. a 10. domě). Vždy však tíhnou k systému řádu a těžko přijímají něco nového. V Panně důlní inženýři, stavitelé a architekti (arch. Váhy, Býk, nebo Venuše). Ve vzdušné triplicitě se jedná o soudce a notáře a v neharmonickém postavení o namáhavě pracující dělníky, při silném poškození zloději a lupiči.Autor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 0 | Sdílet na: | | |


Napsat komentář

(Registrace nového uživatele)

  *Napište číslicemi jednadvasedm:


  *Jméno:


  Heslo: (Pouze pro registrované)


  *Titulek:


  *Text zprávy:

Diskuse - hlavní str.

Diskuse o energiích  Diskuse o astrologii  Diskuse o Tarotu  Diskuse o léčení, mystice
Související články:

Astrologické hodnoty planet (12.3.2017 18:16)
Severní a jižní měsíční uzel (27.7.2007 13:27)
Pluto - rozšíření a doplnění popisu (21.2.2007 17:32)
Planetární dispozice (11.12.2005 19:40)
Pluto (11.12.2005 09:22)
Neptun (11.12.2005 08:31)
Uran (10.12.2005 16:51)
Jupiter (10.12.2005 09:57)
Mars (10.12.2005 09:14)
Venuše (10.12.2005 09:07)
Merkur (10.12.2005 09:00)
Měsíc (10.12.2005 08:37)
Slunce (10.12.2005 08:29)