Astrologie

Pluto ve znameních

Projevy Pluta v jednotlivých astrologických znameních

Pluto je poslední, nejvzdálenější vnější planetou naší sluneční soustavy a byl objeven jako poslední v roce 1930. Jeho energie jsou velmi hluboké, transformující, způsobují zásadní a nevratné změny a nedají se jednoduše popsat. Jeho vliv se projevuje zejména jako schopnost zcela zásadní a hluboké transformace v oblasti, která je určena astrologickým domem, v němž se Pluto nachází. Svou polohou ve znamení Pluto naznačuje, jaké energie má člověk k dispozici pro proces své vnitřní transformace a jakým způsobem se u něj projeví jeho rozhodné vědomí moci v oblasti, která je vyjádřena příslušným domem polohy Pluta.
Planeta Pluto, pokud je v horoskopu navíc silně postavena, dává takovému člověku schopnosti manipulace s druhými. Tyto manipulace jsou nebezpečné tím, že jsou prakticky nepostřehnutelné a přitom velmi účinné. Zejména v tomto případě ale zcela zásadně záleží na znamení, ve kterém se Pluto nachází. Silné, nebezpečné a nejúčinnější manipulativní schopnosti má Pluto ve Štíru, zatímco například ve Váhách budou tyto schopnosti díky bezkonfliktnosti tohoto znamení spíše potlačeny, nebo velmi zřejmé a budou se svému "majiteli" vracet podobným způsobem a to většinou okamžitě. Naopak ve Štíru se budou následky manipulací s druhými na jejich původci projevovat až po čase, postupně, ale o to výrazněji - například pozvolným zhoršováním zdravotního stavu, přibýváním na váze atd.


Plutonické energie se velmi obtížně zvládají, v principu fungují tak, že jakmile dojde k jejich aktivaci, ať už úmyslně, nebo díky vnějším vlivům, nelze už rozeběhnutý proces zastavit a k transformaci dojde, ať už jsou její výsledky jakékoli. Mé osobní zkušenosti s touto planetou jsou například takové, že děti z rodin, kde některý z rodičů, nebo blízký příbuzný zemřel, mají často Pluto v osmém domě a mají se tedy touto drastickou zkušeností posunout k dalšímu vývojovému stupni.

Pluto v Beranu povýšení - projevuje se jako rozhodné vědomí vůdčích schopností, bojového nadání, válečných schopností, nezávislosti a průkopnictví. Člověk je iniciativní, miluje reformy, touží po moci a také bývá mstivý (zejména při poškození planety). Má značnou dávku odvahy a často jedná bez přemýšlení o následcích. Ideální aspekt pro velitele speciálních jednotek. Boj za nějakou změnu bývá inspirován skrytými, pudovými silami. Bytost si jde za svým neochvějně a s obrovskou dávkou energie. Je li Pluto poškozené a jeho "majitel" vysoce postavený politik, vzniká tu veliké nebezpečí vyvolání válečného konfliktu.

Pluto v Býku - projevuje se jako rozhodné vědomí stability, konzervatismu a důslednosti, v případě poškození pak také vyvolává značnou potřebu sexu, bohatství a materiální jistoty a takový člověk má rád zisk, prospěch a užitek ze všeho, co podniká. Bývá vzdorovitý, zatvrzelý a téměř vždy nezvratně přesvědčený o tom, že jedná správně. Paradoxně zejména v případě poškození Pluta mohou obě věci, které tento člověk tak miluje - sex a peníze, mít škodlivý vliv na jeho psychické i fyzické zdraví. Důležité je však vědět, že Pluto ovlivňuje znamení Býka zejména je li v angularitě (v některém z rohových domů), nebo nejvýše postavenou planetou v horoskopu. V ostatních případech bude jeho vliv slabší.

Pluto v Blížencích - projevuje se jako rozhodné vědomí vlastního intelektu, bystrosti, pohotovosti a komunikačních schopností. Člověk může pomocí komunikace dosáhnout transformace a v této oblasti mívá značnou energii. Bývá intelektuálně založený, kritický a také impulzívní. Zvláštním a pro toto znamení typickým způsobem se projevuje Pluto v komunikaci s okolím - diferencuje totiž přístup k cizím a k blízkým lidem. Snaží se dosáhnout svých cílů tak, že vůči cizím lidem používá laskavý a diplomatický přístup, kdežto v rodině se může změnit až v diktátora a násilníka. Lze konstatovat, že v Blížencích se Pluto projevuje násilně přímo a nejvýrazněji ze všech znamení. Dává také permanentní duševní neklid, duch a myšlení jsou hodně ovlivněny sexualitou a bytost je přitahována i špionáží a zločinem. V případě harmonického postavení planety se může jednat o výborného autora detektivek, v případě poškození pak o skutečného, ale přitom geniálního zločince. Pozor je třeba si dávat na dopravní nehody! Pluto v Blížencích mělo veliký vliv na objev telekomunikačních technologií.

Pluto v Raku oslabení - projevuje se jako rozhodné vědomí schopnosti péče, ale také intuice, mateřských pudů a pomoci druhým. K osobní transformaci může dojít prostřednictvím péče o druhé. Člověk je velmi citlivý na stabilitu a harmonii domova. Může mít tendence vyhledávat kontakty na vlivné lidi, má společenské vědomí a potřebuje jistoty, aby se cítil dobře. (Např. jistotu domova, vztahu atd.) Protože je Pluto v Raku oslabeno, může se projevovat nejrůznějšími nemocemi na fyzické rovině. Bytost má okultní schopnosti a dobrou intuici, stabilní pohlavní pud a dobrou sexuální výkonnost. Sex není vázán pouze na domov, ale může se odehrávat i hotelu aj. Neznamená to ale nutně nevěru. Pozor je třeba dávat při poškození planety Pluta v Raku - je zde nebezpečí incestu, možnost ztráty jednoho rodiče již v dětství, rozpad rodiny (v dětství i vlastní), smutek v rodině a šedý, smutný život v jeho druhé polovině. Neharmonické Pluto v Raku je obecně považováno za spouštěč rakoviny. Zejména je li výrazněji poškozeno, riziko nádorového onemocnění např. žaludku je více, než pravděpodobné, ale protože jeden oběh Pluta trvá velmi dlouho, současná generace není tímto aspektem nijak ohrožena. Pluto stálo v Raku v rozmezí let 1913 - 1937.

Pluto ve Lvu pozitivní konflikt energií - projevuje se jako rozhodné vědomí věrnosti, cti, ale také pýchy, dramatických hereckých schopností, sebejistoty a odvahy. Člověk může dosáhnout transformace prostřednictvím své tvorby. Pluto ve Lvu dává člověku názor, že může ve společnosti dosáhnout významného postavení, ale musí mít dostatečnou vůli a sílu, aby tohoto dosáhl. I v případě dobré aspektace se může planeta projevovat snahami dokázat za každou cenu své brilantní organizační schopnosti svému okolí. Zejména v rodinném prostředí se pak může jednat například o naprosto nesnesitelné tchýně atd. :-) Nejzajímavější na tomto postavení Pluta je skutečnost, že proti sobě stojí jeho a lví energie, které se vzájemně neutralizují. Funguje to tak, že Lev sice nemůže rozvíjet svou šlechetnost a velkorysost, ale na druhou stranu brzdí syrové a mohutné energie Pluta. Člověk se také může projevovat způsobem, že zahrnuje své příbuzné a přátele bohatými dary a očekává od nich, že si od něj nechají organizovat život. Pokud jsou energie Pluta ve Lvu využity pro nějaké důležité poslání, nebo úkol, zpravidla jsou tyto úkoly vykonávány s hrdostí a odměněny uznáním a poctami.

Pluto v Panně - projevuje se jako rozhodné vědomí analytických schopností, přesnosti a metodičnosti. V případě poškození planety pak také může docházet k vyslovené šťouravosti a nadměrnému bazírování na řádu a pravidlech. Člověk může dosáhnout transformace pomocí analyzování. Toto postavení Pluta je typické pro osobu, která by ráda zavedla kontrolu porodnosti, omezovala svobodný sex, vnášela do této oblasti určitá pravidla a celkově by chtěla mít nad těmito záležitostmi kontrolu. Pokud se jedná o politika, nebo představitele církve s politickým vlivem, mívají jeho političtí kolegové v dnešní době noční můry ze ztráty voličů:-) Bytost má smysl pro spravedlnost, ale bývá příliš kritická. Pluto v Panně obecně oslabuje zdravotní stav, zejména pak orgány dutiny břišní - trávicí trakt a střeva. Vzácné nebývají ani pohlavní choroby, sterilita, sexuální problémy, potíže se reprodukcí obecně a také nemoci, které se přenášejí na člověka ze zvířat. Generace, která se narodila s tímto Plutem (1956 - 1972) se významně podílí na rozvoji technologií IT, nových analytických metod a také na nárůstu byrokracie.

Pluto ve Váhách - pád - projevuje se jako rozhodné vědomí citu pro vyváženost a rovnováhu, ale protože Pluto je v tomto znamení v pádu, může také přinášet náhlé a hluboké změny v rodině, neočekávané změny ve vztazích atd. Obecně přináší do vztahů obavy a nejistotu, člověk je sice přizpůsobivý a zodpovědný (zejména v oblasti společenských vztahů), ale také nestabilní. Osobní transformace může bytost dosáhnout rozvíjením svých schopností vztahovat se. Typická vlastnost Vah - nerozhodnost, zde vyvolává značné množství vnitřních rozporů a z nich plynoucí oslabení, až onemocnění ledvin. (Ledviny, jakožto párový orgán, mají ve vztazích významnou úlohu a jakékoli disbalance v této oblasti se na nich zdravotně podepisují. Znamení Vah je navíc charakteristické tím, že se díky svému extrémnímu smyslu pro rovnováhu snaží neustále reagovat na jakékoli výkyvy ve vztazích, které by jiný člověk třeba ani nezaregistroval. Pluto tuto vlastnost ještě dále posiluje). Většina lidí s Plutem ve Váhách má podvědomý pocit, že nejsou fyzicky dokonalí a snaží se tuto představu změnit různými způsoby, které mají negativní dopady - plastické operace, experimenty se stravou (a vzniklá anorexie), atd. Pro toto postavení Pluta jsou také charakteristické například soudní procesy v souvislosti se znásilněním, rozpady manželství a navazování nových vztahů bez důkladného poučení se z předchozího. Obavy z dalšího vztahu však mohou postupně vzrůstat. Možné jsou i pohlavní nákazy. Člověk může mít tendence dopustit se daňových úniků a finančních podvodů. Z hlediska generačního se jedná o lidi, kteří přinesou společenské změny, jež budou motivovány jejich smyslem pro spravedlnost. Dochází tu ale k rozporu, protože jim není cizí rasistické pojetí světa, což je jeden z extrémů Pluta ve Váhách. V každém případě má člověk s touto planetou ve Váhách většinou dobře vyvinuté společenské instinkty.

Pluto ve Štíru - povýšení - projevuje se jako rozhodné vědomí vášně a touhy, člověk má smysl pro tajemno a záhady, rád intrikuje a má značné dispozice pro osobní transformaci. K té může dojít zejména prostřednictvím touhy, tužeb. Bytost je plodná, univerzální i schopná, disponuje okultními silami, které vyzařuje i navenek, sexualita je pro ní rovněž transformující, ale zároveň se jí může cítit příliš svazována. Negativním projevem takového Pluta a to i dobře aspektovaného, jsou nejrůznější temné obavy bez vnější příčiny, přílišné otevření se energiím, které mohou být škodlivé a náchylnost k novým, neznámým nemocem, či duševním potížím neurčitého původu, je li Pluto špatně aspektováno. Člověk je obecně citlivější vůči ekologii, ale na druhou stranu nemá přílišnou snahu jí nějak zlepšovat. U Štíra může Pluto vyvolávat rasistické a částečně i anarchistické tendence. Z tisíce let pozorování vyplývá zajímavé zjištění, že období průchodu Pluta Štírem je téměř vždy provázeno vznikem nějaké epidemie, od moru až po AIDS atd. Generace lidí s Plutem ve Štíru (1983 - 1995) právě začíná ovlivňovat dění na Zemi a lze od ní očekávat nesprávné užívání svěřené moci. Tento problém může mít nejrůznější podobu - od ekologických katastrof až po zneužití zbraní hromadného ničení.

Pluto ve Střelci - projevuje se jako rozhodné vědomí pochopení, filozofického nadhledu a hledání. Zejména prostřednictvím hledání může u člověka dojít k osobní transformaci. Takto postavené Pluto posiluje náboženské vědomí a cítění, které má člověk vrozené, nikoli naučené. Pozitivními jsou i posílené tyto vlastnosti: smysl pro právo a spravedlnost, uznávání základních práv, sociální cítění, vyšší filozofické cítění, boj za nové ideály a nové náboženské, nebo mystické směry atd. Lidská sexualita zde dostává prvky vznešenosti. Negativním projevem Pluta ve Střelci je posílení touhy po nadvládě za každou cenu, což může jednou vést u této generace (1995 - 2008) k velmi vážným globálním konfliktům s dalekosáhlými důsledky, toto se týká hlavně jedinců, kteří mají Pluto negativně aspektováno. Jinak takto postavená planeta Pluto působí jako most mezi starověkem a novým věkem a toto se také může spolupodílet na vzniku nových náboženských směrů. Obecně lze od zrozenců s Plutem ve Střelci očekávat vytvoření nového duchovního, nebo mystického směru a také slučování stávajících náboženství a církví.

Pluto v Kozorohu - projevuje se jako rozhodné vědomí vlastní dokonalosti (což je pochopitelně zavádějící a nebezpečné), smyslu pro realitu, praktičnosti a tvrdošíjnosti. Člověk bude moci dosáhnout osobní transformace pomocí evoluce, ale znamení Kozoroha obecně Pluto omezuje a brzdí, takže dotyčný jedinec bude nucen vynakládat značné úsilí na to, aby pokroku ve své transformaci dosáhl. Dává velký důraz na dobrou a důkladnou organizaci, na řízení procesů a na efektivnost a má značné osobní ambice. Než se však dopracuje k výsledkům, musí vynakládat veliké úsilí, které v případě špatné aspektace planety nebývá vždy korunováno úspěchem. Veliký pozor a zejména při negativních aspektech Pluta by si měli lidé dávat na dobrou péči o své zdraví, jakmile jí totiž začnou zanedbávat, mohou se dostavit chronické, vleklé choroby. Zajímavé vlastnosti dává Pluto v Kozorohu v oblasti politiky ? přináší totiž touhy po zásadní přestavbě politického systému a pokud je navíc poškozeno a dotyčná osoba vysoce postavená, její šance na provedení těchto změn jsou velmi vysoké. Poškozené Pluto zpomaluje vylučování a způsobuje choroby na bázi ucpávání vyměšovacích orgánů.

Pluto ve Vodnáři - projevuje se jako rozhodné vědomí touhy po svobodě a nezávislosti, výstřednosti, vynalézavosti a neobvyklosti. Osobní transformace může člověk dosáhnout především láskou ke svobodě a uznáním, že každá bytost má na tuto svobodu stejný nárok, jako on. Bývá značně nekonvenční, neobvyklý či výstřední a novátorský. Jeho touha po reformách a změnách však může být zničující pro něj i pro okolí, záleží vždy na dalších aspektech a také na společenském vlivu dotyčného. Zdravotní problémy hrozí cévnímu systému a pohlavním orgánům. Pravděpodobné jsou také hádky v kruhu přátel, z čehož se může v případě špatných aspektů Pluta vyvinout až společenská nesnášenlivost. Generace tohoto Pluta (2023 - 2042) bude představovat pro svět obrovské nebezpečí - hrozí převraty, hluboké společenské změny a revoluce, je zde možnost objevení nových, účinných zdrojů energie (termojaderná fůze?) a také zneužití zbraní hromadného ničení v kosmickém prostoru.

Pluto v Rybách - projevuje se jako rozhodné vědomí soucitu s druhými, senzitivity, představivosti a idealismu. Osobní transformace může člověk dosáhnout právě soucitem a citlivostí vůči druhým i vůči okolnímu světu obecně. Problematický bude vliv tohoto Pluta na zdravotní stav, zejména v případě poškození negativními aspekty ? oslabené budou zejména nervová soustava a také psychika. Možné jsou i náhlé změny v sexuálním projevu a to buď na základě přiklonění k nějakému duchovnímu směru, nebo v důsledku náhlých hormonálních změn. Příliš silně mohou být prosazeny idealismus a naivita. Podobně jako ve Štíru, i Pluto v Rybách poskytuje okultní schopnosti, ale ve vyšší formě. Z generačního hlediska mohou nastat změny v přístupu k sexualitě obecně a také změny v ideálech, mravech a náboženských směrech.Autor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 0 | Sdílet na: | | |


Napsat komentář

(Registrace nového uživatele)

  *Napište číslicemi jednadvasedm:


  *Jméno:


  Heslo: (Pouze pro registrované)


  *Titulek:


  *Text zprávy:

Diskuse - hlavní str.

Diskuse o energiích  Diskuse o astrologii  Diskuse o Tarotu  Diskuse o léčení, mystice
Související články:

Saturn v dekanech astrologických znamení (29.10.2017 07:04)
Jupiter v dekanech astrologických znamení (18.9.2017 18:10)
Mars v dekanech astrologických znamení (2.9.2017 07:41)
Venuše v dekanech astrologických znamení (13.7.2017 18:19)
Merkur v dekanech astrologických znamení (4.6.2017 17:29)
Měsíc v dekanech astrologických znamení (25.6.2016 12:22)
Neptun ve znameních (29.6.2006 13:43)
Uran ve znameních (15.6.2006 14:32)
Saturn ve znameních (12.6.2006 11:29)
Jupiter ve znameních (2.6.2006 21:46)
Mars ve znameních (30.5.2006 15:10)
Venuše ve znameních (5.5.2006 16:32)
Merkur ve znameních (1.5.2006 10:52)
Měsíc ve znameních (24.4.2006 18:02)
Slunce ve znameních (11.4.2006 14:26)
Planety ve znameních (14.2.2006 08:47)