Astrologie

Astrologická predikce, neboli věštění

Předpovídání životních událostí prostřednictvím astrologie

Věštění pomocí astrologie je velmi vděčná záležitost, ale pozor - není to tak jednoduché, jak obvykle píšou v příručkách:-) Jedná se o poměrně komplexní soubor různých metod a jak je u astrologie běžné, predikce vyžaduje nejenom dostatek zkušeností, ale také určité analytické myšlení. Lidé mají tendence si usnadňovat život a v astrologii je to bohužel stejné - nebaví je poctivě se vzdělávat v základech této krásné a zajímavé vědy, ale nejraději by získali nějaký chytrý program, nebo stránky, ze kterých jim po zadání datumu, místa a času vypadne rovnou celý jejich životní plán, se všemi pozitivy a sociálními jistotami. (Zatržítko "problémy vynechat" vítáno). Jak to ale dříve říkali komunisté na svých otravných schůzích: "Soudruzi, nevíme jak, ale takhle tedy ne!":-)

Takže jak? Jednoduše:-) A nyní vážněji: pojďme se na celou problematiku podívat důkladně a jak je na těchto stránkách dobrým zvykem, strukturovaně. Abychom byli schopni předvídat určité budoucí události v našich, nebo i v cizích životech, potřebujeme k tomu znát několik věcí. K těm důležitým patří například tyto:

- co nejpřesnější čas narození (datum a místo většinou známe)

- pokročilé znalosti astrologie (energie a vlivy planet, domů a aspektů)

- zkušenosti a praxi. Tyto dvě věci vám opravdu jedině pomohou.
- dostatek dat ke studiu a ověření si našich teorií. To je největší problém, protože vlastní život na to většinou nestačí - zejména u mladší generace:-) I proto jsem nedávno prosil čtenáře těchto stránek o zaslání co největšího počtu údajů, tedy datumů, přesných časů a míst narození a potom termínů důležitých událostí - studií, narození dětí, úmrtí příbuzných, úrazů, svateb, rozvodů, soudních sporů, výher, ztrát, atd. Zatím jsem ještě sice dostatečné množství údajů neshromáždil, což mě upřímně mrzí, ale věřím, že se postupem času polepšíte:-)


Rozlišujeme čtyři základní metody astrologické predikce, všechny se od sebe poněkud liší, ale ve výsledku jsou jejich výstupy velmi zajímavé. Vyjmenujme si je. Jedná se o:

- primární direkce

- sekundární direkce

- solární (a lunární) horoskopy

- tranzity.


Vysvětlím podrobněji: primární direkce počítají hlavně s posunem Ascendentu a Media Coeli vůči natálním prvkům (v kostce). Jeden stupeň rovná se jeden rok a jakmile se "potká" uvedená osa s nějakou planetou, či aspektem, něco se stane. Nebo také nestane a proč, to si postupem času vysvětlíme. Sekundární direkce jsou na první pohled nesmírně jednoduché a teprve poté, co je vyzkoušíme, zjistíme, že vlastně vůbec nefungují:-) O co se jedná? Čas narození necháme stejný, ale datum posuneme o tolik dní, kolik let potřebujeme zkoumat ve svém životě. Příklad: něco se nám stalo třeba v dvaadvaceti letech. Připočítáme tedy k našemu datumu dvacet dva dnů, zobrazíme horoskop a zkoumáme. Ha - nic jsme nenašli, nový horoskop vypadá lépe, než náš natální, astrologie nefunguje:-) Čím to je? Nezahrnuli jsme všechny podmínky.
Tou první podmínkou je, že progresivní horoskop musí mít vztah k natálnímu. Tedy zobrazíme a zkoumáme jejich vzájemné vztahy. Druhá a u sekundárních direkcí důležitá věc: aspekt planet se obvykle projeví pouze v případě, že planeta v progresivním horoskopu, která aspektuje planetu natální, splňuje jednu základní věc. A sice měla by být ve znamení, kterému vládne natální planeta. Příklad: něco se nám stane třeba se žaludkem ve dvaceti letech, logicky proto pátráme po aspektech Měsíce a zjistíme, že ta jeho kvadratura na natální Lunu během života nastala už dříve a nic se nestalo. Proč tedy nyní? Protože předtím byl Měsíc v jiném znamení a právě nyní stál v tom svém, tedy v Raku. Tento negativní aspekt (kvadrát, opozice, kvinkunx) náhle spustil (například) žaludeční vředy. Z toho důvodu, že stál ve svém znamení, kterému vládne. Ha, právě jsme objevili nejdůležitější pravidlo sekundárních direkcí. Direkce se projeví pouze v případě, že aspektující planeta stojí ve znamení, kterému vládne. Co to je? Třeba: natální Slunce bude aspektovat Saturn opozicí v Panně a nic se nestane. Pak ale přijde kvadratura Saturna ve Lvu a rázem máme problémy se srdcem. Jak je to možné? Protože Saturn stál ve Lvu, tedy ve znamení, kterému vládne Slunce a kvadratura se tak promítla do reality. Začíná vám svítat? To je dobře:-)


Svítat vám ještě dlouho nezačne, pokud nejste výjimečně zkušení astrologové, ale pokud byste byli, zřejmě byste nečetli tyto stránky:-) Ovšem pokusím se udělat maximum proto, aby vám zpřehlednil téma astrologické predikce. Je vám však určitě jasné, že to bude běh na delší trať. Chcete li jej výrazně urychlit, potom se přihlašte na můj astrologický kurs.Autor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 0 | Sdílet na: | | |